Gratis städning – för heltidsanställda?

Av , , Bli först att kommentera 0

En av nyheterna idag var att kommunen tänker ta krafttag mot nedskräpningen i Umeå. Inte en dag för tidigt och det är intressant att även Christer Paulsson tycker att det finns anledning att göra mer insatser för miljön i Umeå, för att få gator och torg rena och snygga. Det tidigare svaret har varit betydligt mer passivt. Bra att Christer inser att det finns alternativ till kommunal verksamhet.

Men efter veckans debatt i kommunfullmäktige om att alla ska erbjudas heltid så kan vän av ordning fundera på om de föreslagna företagen erbjuder heltid åt sina anställda.

Beslutet i kommunfullmäktige blev: "att kommunen vid upphandling av driftsentreprenader ställer krav på heltidsnorm ska gälla för entreprenörens anställda" samt "att målsättningen att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet vid alla upphandlingar av driftsentreprenader i äldreomsorgen i Umeå kommun."

Hur är det egentligen med likställdhetsprincipen i kommunen? Gäller det olika upphandlingsregler för olika områden? Behandlas företagen olika beroende på verksamhetsområde? Så går det när vänstern får bestämma över socialdemokraterna. Ett mischmasch.

Stockholmsamling för kommunpolitiker

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag sitter en stor del av Sveriges ledande kommun- och landstingspolitiker på Hornsgatan i Stockholm och sammanträder. Sveriges Kommuner och Landsting har sitt månadssammanträde.

Förutom partigruppssammanträde så sker en hel del samtal mellan partier och landsändar. Grunden är det kommunala självstyret: att staten ska inte lägga sig i vad kommunerna gör och det som staten bestämmer ska de också betala. En åsikt som gäller oavsett vilka partier som sitter i regeringen på Rosenbad.

LSS-kommitténs betänkande är ett förslag som kommer att kritiseras. Förslaget borde ha varit att staten tar ansvaret och betalningen medan kommunerna sköter verksamheten. Efter fyra års diskuterande så kvarstår fortfarande huvudproblemet (var finns pengarna).

Själv är jag vice ordförande i Internationella Beredningen. Dagens sammanträde handlar om diverse Eu-frågor samt utvecklingen i den europeiska delen av f.d. Sovjetunionen.

Kommunalpolitiken är numera minst sagt global.

Enparti välde i Umeå?

Av , , Bli först att kommentera 0

Den som händelsevis vågar ha en avvikande uppfattning mot socialdemokraten Lennart Holmlund kallas för gnällig (på Lennarts blogg idag). När det inte längre går att diskutera i sak så blir det personangrepp och gärna förklenande sådana.

Demokratin bygger just på att det finns olika åsikter och rätten att uttala den samma. Umeå har berömt sig om (berömmer sig om) att ha ett bra samarbetsklimat. Det gäller förmodligen utvalda gubbar. Den som offentligt vågar utmana socialdemokraterna och syna innehållet i politiken får stå ut med att den politiska sakligheten förbyts till förklenande tillmälen. Med andra ord när debatten inte längre kan föras med argument så återstår bara personangrepp. Det är beklagligt att debattnivån är så låg i universitetsstaden Umeå. Beklagligt för dig Lennart: jag har inte mandat från mina väljare att sitta tyst och tugga i mig allt som socialdemokraterna för fram. Mina väljare förväntar sig att folkpartiet opponerar sig mot förslag som strider mot vårt partiprogram (och eventuellt också mot gällande lagstiftning).

Vill Umeå ha några småföretagare?

Av , , Bli först att kommentera 0

Holmlund hoppar på mig i dagens blogg (som vanligt, påhopp alltså) och menar uppenbarligen att beslutet som fattades av kommunfullmäkte igår gällande ’Heltid ska vara norm även i privat äldreomsorg’ varken är förbud mot deltidstjänster, två deltider eller samarbete mellan entreprenör och kommun för att säkerställa en heltid.

Det beror naturligtvis på hur beslutet ska uppfattas.

Vänsterns första yrkande som fullmäktige biföll löd: Kommunen vid upphandling av driftsentreprenader ställer krav på att heltidsnorm skall gälla för entreprenörens anställda.

Dessutom beslutades att målsättningen att heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet vid alla upphandlingar av driftsentreprenader i äldreomsorgen i Umeå Kommun.

Tolkningen av beslutet som det togs måste vara att det gäller alla driftsentreprenader som Umeå kommun gör samt för driftsentreprenader inom äldreomsorgen gäller heltid är en rättighet och deltid en möjlighet.

Hur kommer detta (luddiga beslut) att förverkligas? Å ena sidan krav på heltidsnorm och å andra sidan heltid ska vara en rättighet och deltid en möjlighet vid alla driftsupphandlingar i äldreomsorgen.

Det känns som en del kalla fötter har kommit fram i ljuset. Det intressanta kommer när förslag till nytt upphandlingsreglemente kommer fram eller ännu hellre när nästa driftsentreprenad ska upphandlas. Ska kravet uppfyllas vid upphandlingen eller via kontroll 6-12 månader senare? Kommunen kan inte alltid erbjuda heltid på samma arbetsplats för sina anställda, kommer det att gälla andra regler för entreprenader?

Eller för att citera tjänsteyttrandet
’Statsledningskontoret anser att kommunen skall undvika att ställa detaljerade arbetsgivarvillkor i samband med upphandling av driftsentreprenader.’ ’Stadsledningskontoret anser att det är tveksamt om motionärens krav på heltid är förenligt med LOU:s grundläggande krav på proportionalitet. Kravet har ingen relevans för tjänstens utförande.’

Fortsättning följer. Det ska bli spännande att få frågan prövad framöver. Helt klart är i alla fall att den pragmatiska och framåtsyftande politik som har lyft Umeå uppenbarligen har svårt att göra sig hörd för närvarande.

Hur ser föresten kommunen på entreprenörer som har projektanställda? Är det ok eller inte?

Fullmäktige i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 0

Tiden står stilla i fullmäktigesalen. De som sitter inne i salen sitter mer eller mindre i koma och tittar på Jan Hägglunds (rättvisepartiet) alla tätt handskrivna overheadpapper.

Genomgången är grundlig. Det kommer att ta sin tid. Diskussioner pågår diskret med presidiet om att försöka avbryta genomgången (eftersom det är utanför ärendet – lokal folkomröstning rörande vägsystemen/ringlederna).

Presidet försöker att skynda på genom att be talaren hålla sig till ämnet. Dock helt utan framgång. Långsamt töms salen. Just nu sitter 25 ledamöter av 65 på sin plats (resten är utanför salen). Frågan är hur många som kommer att finnas kvar när han är färdig.

Eleverna ska betygssätta och påverka lönesättning för lärarna!!!

Av , , Bli först att kommentera 0

Vem kommer att vilja bli lärare i Umeå? Just nu diskuterar kommunfullmäktige att eleverna ska delvis bestämma över lärarnas lön och betygsätta deras undervisning. Hänga ut lärare man inte gillar kan väl vara en annan beskrivning (mobbing ligger nära till). Eleverna ska ha makt över lärarna!

Någonstans måste det väl ändå finnas en gräns för hur mycket en lärare ska tåla. Har rektor abdikerat? Är det inte rektors ansvar att se till att undervisningen fungerar på en skola.

Utvärderingar måste finnas och ska göras på ett seriöst sätt men det är en helt annan sak än att hänga ut enskilda lärare genom att betygssättning.

Umeå Sveriges tillväxtkommun (eller)?!

Av , , 1 kommentar 0

Holmlund ondgör sig över att ovationerna från media över att Umeå har blivit Årets tillväxt kommun har uteblivit. Är inte detta ett tecken på att det finns en viss mättnad hos både befolkning och media att ständigt matas av pressmeddelande om olika utmärkelser (en del i obefintlig konkurrens). Folket och media förväntas buga för överhögheten som har ordnat det så fint för oss och vi ska alla vara väldigt stolta. Överallt ska det sedan berättas om alla fina priser genom året. Det spelar liksom ingen roll om det längre är giltigt eller ej (bästa Homostad två gånger om har Umeå vid senaste undersökningen hamnat på 7:e plats, men fortfarande går mantrat att Umeå är bäst).

Årets tillväxtkommun är onekligen en fin utmärkelse men det känns som det är upp till bevis. Just nu tycks majoriteten i politiken (socialdemokrater och vänsterpartiet) på alla sätt vilja försvåra för t.ex privata vårdföretag som vill vara med i upphandlingar. Genom att ställa större krav på de privata än vad kommunen själv klarar av finns det väl förhoppningar om att helt bli av med dem. En motion om krav på heltidstjänster vid upphandling kommer upp på måndag i kommunfullmäktige (men detta är bara ett exempel). Det pratas stort och brett om fler intraprenader men i verkligheten verkar det mest finnas krokben från kommunens sida.

Pokerspelet om hur många invånare Umeå ska ha 2050 känns mest löjlig. Kanske något för en vadslagningsfirma att ta upp. Förmodligen skulle oddsen på olika årtal vara närmare sanningen än det som nu är pågång. Men som sagt önska kostar ingenting det blir dock värre om alla planeringsförutsättningar ska ställas efter en målsättning som så här långt inte har täckning i verkligheten.

Jag hoppas verkligen inte att någon tror att det går att vinna titeln som Europas kulturhuvudstad 2014 genom att stapla alla ’fina utmärkelser’ på varandra i ansökan.

Grattis Balder – Stolpe ut!

Av , , Bli först att kommentera 0

Kommunens vedermöder att stoppa Balders uteservering av alkoholhaltiga drycker har stoppats. Inte pga av att kommunen har kommit till insikt att länsrätten har kunskap om gällande lagstiftning utan pga att överklagningstiden har gått ut.

Stolpe ut skulle kunna vara en beskrivning. Vi får aldrig veta vad Kammarrätten hade ansett i fallet. Kommunen säger nej, Länsrätten säger ja.

Själv har jag utomordentligt svårt att förstå att tre månaders uteservering (modell mindre) med öppenhålltider till 21.00 får kommunen att gå in med storsläggan att man inte ens vill anpassa sig efter länsrättens utsago.

Små näringsidkare måste också få en möjlighet att överleva (i Umeå).

Nåväl. En administrativ miss och skattebetalarna slipper att betala för ytterligare en prövning av ärendet i Kammarrätten (om de nu hade tagit upp det). Dessvärre för Balder är årets säsong nästan slut. På återseende nästa år!

Kulturhuvudstad 2014

Av , , Bli först att kommentera 0

Liverpool (som är Europas kulturhuvudstad 2008) är onekligen en spännande stad. Mycket nya byggnader och en jättearena (10 000 platser) är uppbyggd just utanför det hotell vi bor på. Kulturdelen är helt klart dominerad av att Beatles kommer härifrån.

Idag ska kulturhuvudstadsgruppen som är här på studiebesök träffa ledningen för Liverpool och få veta lite mer om vilka satstningar som har gjort och hur den offentliga finansieringen har sett ut. Dessutom ska det bli ett långt internt sammanträde om Umeås ansökningshandling. Eftersom jag är insatt som ’standby’ pga. sjukdom känns det som jag kommer lite från utsidan in i processen. Jag har verkligen många funderingar som jag tänker lyfta. Förhoppningsvis har jag blivit lite mer uppdaterad när vi åker här ifrån imorgon på morgonen.

Höga förväntningar ger bättre resultat!

Av , , Bli först att kommentera 0

Expressen presenterar senaste skolundersökningen: genomsnittliga meritvärden (betyg) och förväntade värden (SALSA skolverket). Skolverket menar nämligen att det finns ett förväntat statistiskt värde på varje individ utifrån kön (flickor är duktigare), föräldrars och framför allt mammans utbildningsbakgrund och eventuell utländsk härkomst. Allt detta bakas ihop och fram stiger det förväntade värdet.

Ett högst cyniskt synsätt tycker jag. Lyckligtvis fanns inte SALSA när jag växte upp. Alla förväntades att göra bra resultat i skolan för att kunna få ett jobb (och kanske till och med gå vidare till högre studier). I min släkt var jag den första som gick på universitet. I mina kamraters hem fanns det inte heller någon studietradition. Men det fanns en kunskap om att studier lönar sig och att det krävs flit och engagemang om det ska bli något. Det fanns lärare som trodde att alla kan lära sig och att intelligensen inte sitter i pappas plånbok.

Det är därför jag reagerar så starkt varje gång någon statistiskt ska räkna ut vilka betyg en grupp ungar anses kunna få. Varför inte ge alla chansen genom en skola som tar vara på varje individ och stöttar varje individ utifrån de förutsättningar som finns? Det har suttit hårt åt att få fart på läxhjälp men om det är en nyckel till framgång så varför inte satsa på läxhjälp. Alla har som sagt inte föräldrar hemma som kan hjälpa till men det betyder inte att eleven i fråga inte kan få hjälp av andra.

Om jag ändå ska kommentera SALSA jämförelsen för Umeå i dagens Express: Högst betyg i jämförelse med förväntningarna ligger Minerva och Prolympia. Kanske inte så konstigt det är friskolor som tror att alla kan lyckas oavsett backgrund. Sannolikt finns det många föräldrar som inte heller har förstått att just deras barn inte kommer att lyckas (enligt skolverket).

Knepigare blir det att förklara varför Ålidhemskolan, Västangårdskolan och Skärgårdsskolan ligger så långt ifrån förväntningarna. Är det brist på förväntningar om goda resultat som gör att Ålidhemskolan och Västangårdskolan ligger 21-25 betygsgenomsnitts poäng under förväntningarna. Jag har inte svaret och som sagt jag har aldrig trott på att SALSA-värdena är någon sanning men någon borde trots allt fundera på vad det för mekanismer som gör att elever lyfter sig över förväntningarna. TV-serien 9A visade att det går att förändra verkligheten men det bygger på en absolut övertygelse att alla kan och alla har möjligheterna om bara viljan finns både från elever och lärare.

För övrigt anser jag att Lilla Yang Peiyi 7 år, vars röst hördes på OS-vigningen, men som ansågs vara för ful för att få vara med i bild måste få upprättelse. Att flickor och kvinnor i alla tider har diskriminerats pga. av utseende (och även män för allt i världen, män över 185 cm har fördel) men att hävda att en liten flicka med enastående röst inte skulle duga utseendemässigt där går skamgränsen.

Umeås ambitioner är att bli Europas kulturhuvudstad 2014 men varför inte gå utanför ramen och bjuda in Yang Peiyi med föräldrar till Umeå redan nu. Även en 7-åring har rätt till en just behandling. Jag hoppas att hon blir en erkänd sångerska i framtiden och att vi kan njuta både av att höra och se henne.