Julklappar till alla?

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag var på socialnämnd, i onsdags. Ett nytt arbetsområde för mig men ändå bekant. Politikerna diskuterar formuleringar fram och tillbaks. Själv var jag nöjd med att få igenom 0-tolerans mot att hamna mellan stolarna dvs att kommun och landsting måste ta ansvaret. Inte bråka om vem som ska göra vad. (Ingen ville gå emot detta förslag)

En sak var dock helt ny – det blir inga julklappar till personalen. Det finns inga pengar. Börsen är tom och de ören som skramlar på botten behövs till gamla, handikappade, missbrukare m. fl.

På stadsledningskontoret får alla en teatercheck. Varför anser kommunen att vissa arbetsgrupper ska ha mer God Jul än andra? För många år sedan tog jag upp motsvarande diskussion när det gällde motions "fringisar" dvs. att en del hade möjlighet att få subventionerade kort på motionsanläggningar och andra inte. Idag har det efter vad jag vet jämnats till. Alla anställda har fått möjligheter att motionera till subventionerat pris (åtminstone är det så det berättas för mig).

Efter jul ska jag studera julklappsfenomenet. Min tes är följande: ju närmare medborgaren du jobbar inom Umeå kommun desto mindre julklapp (och omvänt). Långt från medborgaren större julklapp. Även de som har glädjen att arbeta nära medborgarna kanske vill få en upplevelse med teater, opera eller musik.

– Om min tes är fel? Då tar jag tacksamt emot alla utskällningar.

Just nu kvarstår frågan: Kultur för alla eller bara för en del?

Filmfestivalen

Av , , Bli först att kommentera 0

Julen är här (åtminstone nästan). Snön lyser dock med sin frånvaro. Dagen började tidigt med julgröt på kommunen. Att vara på plats redan 07.30 kändes helt rätt. Funderar en hel del på filmfestivalens framtid i dessa dagar. Kulturnämnden har lovat att ge underhandsbesked till festivalen strax efter nyåret. Svenska Filminstitutet skickar brev och meddelar att de har "bordlagt" framtida anslag till Umeå i väntan på kulturnämndens besked. Helt uppenbart tycker de att situationen i Umeå har varit mer än lovligt rörig.

I väntan på att gräset växer så dör kon, finns det ett talesätt som säger. Förhoppningsvis är inte det filmfestivalens öde. Min förhoppning ställs på den nye kulturnämndsordförande Thomas Wennström. Umeå kommun har ambition att bli hela Europas kulturhuvudstad. Det börjar snart bli upp till bevis, handling – inte bara ord. Börja gärna med att stabilisera filmfestivalens framtid i Umeå.

Hur det går för Film i Västerbotten och det framtida filmbolaget? Ingen vet. Själv tycker jag att samarbetet ska fördjupas med Filmpool Nord. Visserligen är det beläget i Luleå (Norrbotten) men det kan väl knappast vara orsaken till att det inte ska samarbetas?

Kris i barnomsorgen?

Av , , Bli först att kommentera 0

Hur är det egentligen med barnomsorgsplatser i Umeå? Jag har haft kontakt med flera föräldrar som vittnar om att det som lovas inte hålls. När jag frågade Margareta Rönngren i fullmäktigedebatten igår låter det helt annorlunda. Det finns knappast några problem. Allt är frid och fröjd. Någon kanske får vänta en månad men det är absolut undantag.

Två helt olika bilder en från brukare/föräldrar och en från hon som bestämmer.

Nästa skolfråga som kommer att rullas upp denna veckan är att det minskade antalet barn i skolan innebär att det inte behövs lika många lärare. En sanning som har varit uppenbar under åtskilliga år (för de flesta av oss) ska nu åtgärdas. Pengarna behövs till barnomsorgen och måste därmed flyttas över från grundskolan.

En del av lösningen är att flytta personal från skolan till förskolan men i många fall krävs andra lösningar. Framtiden kräver en bättre långsiktig planering.

Pratade just med en förälder som undrar hur många lärarlösa lektioner som är acceptabelt för en elev i Umeå. Erfarenheten i den familjen var att det hör till vanligheterna att eleverna får klara sig med självstudier eftersom ingen vikarie finns att tillgå.

Även detta en fråga att gå vidare med. Lärarlösa lektioner slår naturligtvis hårdast mot elever som behöver mycket stöd i skolan.

Fugelsang inställd

Av , , Bli först att kommentera 0

Det blev ingen rymdfärd förChrister Fuglesang i natt. Många var vi säkert som satt framför TV:n och tittade på nedräkningen. Det var bara att gå och lägga sig igen. Trist för honom och för alla oss andra.

Idag sammanträder folkpartiets partistyrelse i Stockholm. En av diskussionspunkterna är ansvarsutredningen. Det är hög tid för oss som bor i Umeå att säga vår mening. För stunden tycks det finnas två olika idéer om placeringen av Västerbotten. Det ena tillsammans med Norrbotten och det andra en storregion där också Västernorrland och Jämtland ingår.

Resonemangen går åt olika håll. Geografiskt, det blir för stort med 4 län alternativt att det måste finnas 1 miljon invånare om det ska bli en fungerande region. Jag är helt övertygad om att det krävs ett större befolkningsunderlag än vad Norrbotten och Västerbotten har tillsammans. Framför allt är jag angelägen om att Ö-vik och Umeå måste komma närmare varandra. Länsgränsen har varit förödande för utvecklingen. Riv hindren och se möjligheterna är min devis.

Man häpnar!

Av , , Bli först att kommentera 0

Lördagens nyheter om barnomsorgssituationen börjar likna Grönköping. Enligt lokalpressen fanns det en tro hos ansvariga att det finns ett behov av 200 dagisplatser. Vem som helst kan förstå att förvåningen var stor när det upptäcktes att det fanns 390 barn i kön.

Min interpellation till kommunfullmäktige var uppenbarligen startskottet för att kösituationen kontrollerades. Inte undra på att jag inte fick något svar på kommunfullmäktige. Det går inte att få någon information om sådant som inte är känt.

Att vara småbarnsförälder i Umeå tycks vara en pers av stora mått. Ett exempel som jag just har fått berättat för mig:

För det första: Anmälan om behov får göras först sex månader innan plats behövs. Föräldrarna har i tid anmält behov av plats i november och erbjuds nu barnomsorg från mars (året efter) under förutsättning att föräldrarna är beredda/har möjlighet att skjutsa över hela Umeå. Skolverket tycker att det är skäligt att vänta på plats i tre till fyra månader. I Umeå gäller uppenbarligen mer än dubbelt så lång tid. Att dessutom avstå från inkomst under ett okänt antal månader är för de flesta av oss en omöjlighet. Vem betalar för hyra och mat när kommunen inte svarar upp till de krav som föräldrar har rätt att ställa?

Föräldrar anpassar sig givetvis till förhållandena. Flera personer har berättat för mig att det är lika bra att sätta en önskad tid några månader före behovet av plats inträffar. Alla vet tydligen att det blir ingen barnomsorgsplats i tid och räkningarna ska fortfarande betalas.

Nu krävs det krafttag. Vem vågar flytta till Umeå om det inte finns någon barnomsorg att tillgå?

Sveriges Kommuner och Landsting påbörjar just en ny kvalitetsmätning. I förslaget till frågebatteri finns bland annat frågan:

Hur stor andel av de som fått plats till sitt barn inom förskolan får plats på önskat placeringsdatum?

Skulle den mätningen ske just nu (med utgångspunkt från de föräldrar som jag har talat med) tycks svaret vara noll (0). Men så illa kan det väl inte vara?
Undrar just om den frågan kommer att få ställas i "kvalitetsstaden" Umeå.