Häpnadsväckande omdömeslöst!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeå är en framgångsrik kommun, högt utbildad befolkning med Umeå Universitetet som flagskepp. Ambitionen att bli Europas Kulturhuvudstad om några år ska genomsyra kommunens arbete.

Kommunalrådet Holmlunds sexistiska skämt är osmakligt och pekar i en helt annan riktning. Det ansvarslöst när man har den här typen av position som Holmlund har.

Kommunens främsta företrädare socialdemokraten Holmlund må tycka att det ’bara’ är en rolig gammal historia men det visar också på brist på respekt för det som i dagligt tal kallas demokrati och en kvinnosyn som borde vara övergiven av ansvariga politiker.

Om detta är ok att skriva på en blogg på sossesidan, en historia som alla får tåla – hur låter det då när det inte är offentlig och grabbarna träffas?

Pinsamt!

Läs-, skriv-, räkna kunskaper

Av , , 2 kommentarer 0

Uppenbarligen har Lotten inte märkt att regeringens åtgärder för att komma tillrätta med skolan i Sverige har varit både många och genomtänkta. Det största sveket i den svenska skolan är enligt min åsikt att inte se till att alla får lära sig läsa och skriva tidigt i skolan.

Regeringen satsar också extra på läs-, skriv- och räkna kunskaper, lärarlyft, fokus på kunskaper lärlingsutbildning mm.

Lärlingarna ska inte läsa kärnämnen lika många timmar som övriga gymnasieelever, men de som så önskar ska ges den möjligheten. Det ska alltid vara möjligt att senare i livet läsa in grundläggande högskolebehörighet på en gymnasieskola eller komvux.

Varannan elev hoppar av från dagens yrkesutbildningar och bara en av fem elever lämnar det individuella programmet med godkända betyg. En lärlingsutbildning skulle ge dessa elever en chans till utbildning och lärande.

I Umeå klagar gymnasieskolan och hävdar att 25 % av eleverna inte har tillräckliga kunskaper för att klara sina studier. De behöver stöd i att läsa, skriva och räkna. Så går det när alla hoppas att någon annan ska ta itu med problemet och att det förhoppningsvis löser sig av sig självt. Varför vänta till gymnasiet att lära ut grundläggande kunskaper? Hur kul är det att sitta av lektioner för den som inte har baskunskaper i språket. Här måste det till kraftinsatser.

Att liksom strutsen blunda för att det finns problem i skolan löser inte problemet. Skolan måste vara till för alla och möta alla elever. Uppenbarligen har den nuvarande modellen misslyckats. Hur många fler elever ska misslyckas innan det sker något?

Jag vet inte om situationen i Storuman är annorlunda än i Umeå och i övriga Sverige. I så fall är ni bara att gratulera.

Svar till Lotten Lindström

Av , , Bli först att kommentera 0

Gymnasieskolan är idag ingen skola för alla. I Umeå har andelen som har genomfört sin gymnasieutbilding inom fyra år minskat till 82,8%.

Idag tvingas alla elever att läsa nästan ett helt år av allmänteori, oavsett om man vill söka sig till högskolan eller gå direkt ut i arbetslivet. Det gör att många ledsnar och helt struntar i sina studier. Alla ungdomar vill inte bli akademiker.

Människor är olika, men vi vill tvinga alla att vara i samma form. Är det rättvist och just? Jag tycker inte det.

Självklart ska det i framtiden liksom idag finnas möjligheter att komma igen och ändra inriktning under livets gång. Men att som idag skicka alla skoltrötta till det (ständigt växande) individuella programmet har inte visat sig vara framgångsrikt.

Därför krävs det förändringar, t ex en väl genomtänkt och genomförd lärlingsutbildning.

Lärlingsutbildning i Umeå!

Av , , 1 kommentar 0

Umeå kommun ser positivt på lärlingsutbildning. Ja, det blev svaret på Folkpartiets motion om att erbjuda lärlingsutbildning i Umeå redan 2008.

Det känns bra att gymnasieförvaltningen är framsynt och snabbt agerar för att göra det möjligt för fler att hitta en gymnasieutbildning utifrån deras behov.

Förvaltningen har alltså redan förberett för att kunna erbjuda lärlingsutbildning som ett sökbart alternativ för höstterminen 2008, allt i motionens anda. Bättre bifall än så går väl knappast att få.

På område efter område blir det allt mer tydligt att Sverige inte längre styrs av socialdemokrater. Nu kommer det att finnas alternativ även för den som inte är road av enbart teoretiska ämnen. Med tanke på hur svårt det är att få tag på en hantverkare så verkar det vara en av de bästa arbetsmarknader som finns.

Nu finns det också möjlighet att få utbildning genom lärlingsutbildning redan på gymnasienivå.

Det går framåt!

Nästa ringled!

Av , , Bli först att kommentera 0

Uppenbarligen gick ringledsmötet med regeringen alldeles utmärkt. Regeringen kan utse Umeå till provkommun. Alla tycks dessutom vara med på vagnen när det gäller OPS-finansering (offentlig-privat-samverkan).

Äntligen ser det ut att finnas ett ljus i tunneln när det gäller vägfrågan.

Erik Sandemo har återigen lyft frågan om att Umeå halkar efter när det gäller handeln. En klarhet i infrastrukturfrågan skulle ge investerarna en möjlighet att planera för etableringar även i Umeå.

Nu är det upp till regeringen att dra igång processen. Umeå måste ligga på och lobba för att bli provkommun. Svaret kommer i den trafikpolitiska propositionen i mars.

Etanol i Afrika, vem betalar?

Av , , Bli först att kommentera 0

Norra Västerbotten rasar idag på sin ledarsida över idén att Sekab ägnar sig åt kolonialism. som de skriver:

’Särskilt anmärkningsvärt är detta då Sekab till största delen ägs av flera kommunala bolag.’ Skellefteå kraft äger 20% av konsortiet. ’Det kommunägda bolagets engagemang grundades på framtidsplanerna om fabriker i skogsrika Västernorrland och Västerbotten. Inte på att företaget ska anlägga och driva fabriker i afrikanska länder. Och i Ungern, som också aktuellt."

I måndags fick man intrycket att Sekab lägger investeringsplanerna för Norrland på hyllan pga att tullarna på etanol från Braslilien kommer att försvinna (och att skogsägarna inte var särskilt positiva). Istället blir investeringarna i Afrika.

Idag säger BioFuel Region att de fortsätter att fokusera på råvara och produktion i Norrland.

Det stora frågan är väl vem som ska betala alla dessa investeringar. 4 miljarder kronor ska investeras i Afrika och om de gamla planerna ska vidhållas lika mycket i Norrland.

Vart finns alla pengarna? Vem är det som ska betala? Hur kommer Sekabs investeringar att påverka Skellefteå och Umeå kommun?

Är det de kommunala bolagen i Skellefteå och Umeå som ska stå för fiolerna?

Vad blir det för väder?

Av , , Bli först att kommentera 0

Ikväll samlas politikerna för att lyssna och diskutera med Pär Holmgren, författare av Väderboken och metrolog på SVT. Vart tar vädret vägen och vad kan vi göra åt det?

Noterade just att den stora etanolsatsningen som skulle göras i Norrland har kommit av sig. Cellulosa till etanol blev inte riktigt den framgång som det var tänkt av bolaget Sekab. Själv har jag varit mycket fundersam till att bygga upp en produktion på det faktum att Eu har skyddstullar mot Brasilien som tillverkar sockerrörsetanol. Fler och fler har ställt sig tveksamma till att svensk etanolpolitik ska grundas på att stänga ute de som har de bästa förutsättningarna

Idag kommer dessutom, det på etanol världsledande landet, Brasiliens president Lula de Silva till Sverige för att stärka relationerna men också skriva på ett samarbetsavtal om teknikutveckling mm.

Nu ska den norrländska produktionen av etanol flyttas till Moçambique och Tanzania där lands köps upp. Tycker verkligen Umeborna att detta är något som de vill vara med på? Umeå Energi som är delägare till Sekab ska syssla med?

Hur detta ska finansieras har jag ingen aning om men blir inte förvånad om Umeå Energi vill ha stöd för att satsa mer pengar i Sekab för att kunna exploatera mark i Afrika. En stor fråga som måste diskuteras mera? Allt är inte guld som glimmer och alla insatser för miljön är inte så godhjärtade som det verkar. Det finns också en baksidor.

Detta måste diskuteras!

Alliansen gratulerar Björklund!

Av , , Bli först att kommentera 0

Landsmötets stora överraskning var besöket från övriga partiledare inom alliansen. Fredrik, Maud och Göran gratulerade Björklund.

Till skillnad mot oppositionen (s, v och mp) har de inget emot att vara med på samma bild konstaterade Björklund.

Bilden och kameran ska nu skickas till Mona Sahlin. Allt för att ge henne möjlighet att ta ett kort på sitt gäng.

Arbete åt alla!

Av , , Bli först att kommentera 0

Varför har Sverige så många arbetslösa invandrare?Finns det ett systemfel skapat av åratal av socialdemokratiskt styre?

Integrationsfrågan är på tapeten och integrationsminister Nyamko Sabonu har berättat om alla åtgärder som regeringen har sjösatt. Nystartsjobb är en viktig reform. Jobb ger möjlighet att vara oberoende. Jobb och integration hänger ihop.

Är SFI undervisningen tillräckligt bra? Finns det tillräckligt med praktikplatser? En idé fick jag från Göteborg. Den lokala Rotaryklubben har startat ett mentorprojekt för att hjälpa fler invandrare att få arbete.

Umeå som vill bli Europas kulturhuvudstad borde visa att här tar vi tillvara utlandsföddas kompetens. Här sparas ingen energi för att hitta ett arbete.

Arbete är en mycket viktigt för en lyckad integration. Varför är det så trögt?

Folkpartiet om arbetsrätten!

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är tufft att vara landsmötesombud. Efter att ha debatterat hela natten (klart kl. 05.00) pågår nu voteringar och ställningstaganden.

Landsmötet beslutade just att tillsätta en arbetsgrupp inom partiet för att analysera eventuella behov av förändringar av svensk arbetsmarknadsrätt. Fortsättning följer som sagt. Händelserna i Vaxholm och Göteborg har gjort tydliga avtryck i debatten.

Folkpartiet har dessutom beslutat sig för att det ska vara fritt att gå in på statliga muséer. Bra tycker jag!