Plåtslagaren går in för beslut!

Av , , 6 kommentarer 3

Idag ska kvarteret Plåtslagaren diskuteras i kommunfullmäktige. Folkpartiet har arbetet för att planförslaget ska avbrytas. Argument för att avbryta saknas sannerligen inte. Jag citerar Sofie Nylén och Kazem Kamali som säger så här:

"Vi motsätter oss planförslaget i sin helhet. Placeringen av sjuvåningshuset mitt bland vackra äldre byggnader m.m. strider mot all sans och förnuft. Områdets karaktär bör skyddas och bevaras. Boendemiljön kommer att försämras, bl.a. genom mer skuggning och försämrad utsikt. Biltrafiken kommer att öka vilket ger en försämrad trafikmiljö. Utfarten från parkeringsgaraget är olämpligt och ger bullerstörning och ökade avgaser. Vår utsikt över parken kommer att förstöras. Del av Västra kyrkogårdsparken tas i anspråk för sophantering och kommer att minska parkens yta och påverkara utseendet."

Detta är givetvis en partsinlaga men visst ligger det en hel del i att förslaget strider mot all sans och förnuft.

Göran på Umeå Energi tar täten – Jordtimman/Earth hour

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeå Energis VD Göran Ernstson går före i arbetet för att spara energi. På lördag firas Earth hour mellan 20.30–21.30.

Till skillnad från Umeå Kommun i övrigt så tycker Göran att det faktiskt går att bidra med att släcka ner alla lampor som inte absolut behövs.

Annat var det för två år sedan när Folkpartiet hade motionerat om att kommunen aktivt ska ställa upp och manifestera jordtimman.

Svaret blev blankt nej. Det som ska göras är redan gjort tyckte samhällsbyggnadskontoret. Det är helt verkningslöst skrevs det också att delta i den här typen av manifestation.

En åsikt som alla i fullmäktige utom Folkpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet ställde sig bakom.

Det känns skönt att Göran på Umeå Energi intar en helt annan attityd till miljöarbete och tycker att det är viktigt att vara med och bidra även när det gäller folkliga manifestationer. Uppenbarligen har även Bostaden AB hängt på och ser att de kan göra skillnad.

Intressant att det behövs starka bolagsdirektörer för att sprida jordtimman i Umeå. Här har kommunen mycket att lära!

Blatteförmedling!

Av , , Bli först att kommentera 3

Sitter på Kommuninvests Föreningsstämma, Talar gör Ivan Daza, grundare av blatteförmedlingen som arbetar främst med mångfaldsrekrytering, bemanning och förändringsarbete. Han har ett väldigt tydligt budskap.

Det är invandrarna som sköter nytänkandet, nya företag, ser möjligheterna medan Sverige i övrigt "tronar på minnen från fornstora dar" som det står i nationalsången.

4,2 miljoner jobbar i Sverige 700 000 söker jobb, "12 000 invandrare leder till en ökad export om 7 miljarder".

Vem är det som behöver integreras? Är det svenskarna eller är det resten av världen som ska förändras?

Ivan Daza är onekligen en väldigt spännande person som skapar energi!

Hur går det i skolan?

Av , , Bli först att kommentera 3

Hur det går i skolan är av avgörande betydelse för de flesta barn. Att skolan ger kunskaper för livet och den som aldrig är i skolan missar det mesta.

Särskilt viktigt är detta kanska för barn där det inte finns någon mamma och pappa som kan hjälpa till och med kontakter fixa jobb mm.

Den grupp jag tänker på är barn omhändertagna av samhället. Barn som redan från början är särskilt utsatta och som utan betyg sannolikt kommer att få svårt att försörja sig själv.

Det är min bestämda uppfattning att Umeå inte gör allt vad som kan göras för dessa barn och att det omgående krävs en gemensam strategi för vem som gör vad och vem som är ansvarig!

Jag tog upp frågan i Socialnämnden i dag och föreslog att nämnden ska ställa frågan i kommunfullmäktige. Men så tydligt ska det inte bli. Socialdemokraterna vill hellre vänta och se om det går att gå andra vägar.

Det som ska göras borde vara gjort för länge sedan – det är inte ok att inte Umeå Kommun tar sitt föräldraansvar på allvar.

Frågan: Hur går det i skolan måste ställas hela tiden och all hjälp som behövs måste sättas in.

”Rasistmålen!

Av , , 2 kommentarer 3

Sverigedemokraterna i Umeå bekänner färg. Nu handlar det om ett medborgarförslag där de ogillar målet om att fler utomnordiska medarbetare ska anställas.

Tvärtom mot vad Sverigedemokraterna inser är det just för att höja kompetensen som det behövs fler invandrare i verksamheten. Personer med annan bakgrund och som dessutom har en bra utbildning. Alla vet att det är svårare för en invandrare att få ett arbete än för en infödd svensk. Umeå Kommun ska även fortsättningsvis vara aktiv i sin rekrytering. Gärna fler med invandrarbakgrund som dessutom har kompetens som andra saknar.

Jag vågar påstå att det inte finns något parti inom Umeå Kommunfullmäktige idag som stödjer Sverigedemokraternas förslag.

 

 

Eländiga mannagryn

Av , , 1 kommentar 4

Det känns minst sagt bedrövligt att läsa och höra om den så kallade ”herrsittningen” inom Handelshögskolan i lördags. Är lättklädda damer vad dessa mannagryn (= små gryn som förväntas bli män) förväntar sig att vuxenlivet ska bjuda på? Hur långt ifrån dagens verklighet befinner sig dessa valpar?

Man kan bara sucka och beklaga – och tacka universitetsledning såväl som studentkårsledning som tar starkt avstånd.

 

Smutsig värre och värre kommer det att bli!

Av , , Bli först att kommentera 11

Kommunstyrelsens ordförande i Umeå Lennart Holmlund har återigen lyckats göra sig rubriker genom att vara oförskämd mot en umeåbo tillika en politisk motståndare.

Åsa Ögren som sannolikt kommer att efterträda Lennart när den dagen kommer, ger i dag sin syn på saken – "var och en får skämmas för sig själv".

Uppenbarligen är måttet rågat även för de egna. Att det är på det sättet har i och för sig varit tydligt allt sedan TV-inslaget om när Lennart på alla tillgängliga sätt försökte störa ut SSU-ordföranden Jytte Guteland i höstas.

För oss som är verksamma i politiken i Umeå är inget utav detta nytt. Att makten byggs upp genom att misskreditera motståndaren i rena personangrepp. Bloggen har bara gjort det som tidigare gjordes under täcket numera synligt för alla på webben.

Åsa Ögren tar alltså kraftigt avstånd mot detta och därmed också från Lennart Holmlunds ledarskap, där personangreppen onekligen är en stor del.

För även om hon säger att Lennarts blogg är hans privata åsikter är det onekligen svårt att veta – i synnerhet för oss som står utanför partiet, när Lennart Holmlund är Lennart Holmlund eller när Lennart Holmlund också är Lennart Holmlund, om ni förstår vad jag menar.

Sannolikt är Lennart Holmlund alltid Lennart Holmlund vad än Arbetarkommunen och Åsa Ögren tycker.

 

Besök från Utbildningsutskottet!

Av , , Bli först att kommentera 3

Alliansen i Riksdagens Utbildningsutskott besöker Umeå. På programmet har bl. a. varit besök på Umeå Universitetet och träff med rektor Göran Sandberg samt Minervaskolan och träff med rektor Hans Jansson.

Lärlingsutbildning, den nya lärarutbildningen, rätten att få lära sig läsa och skriva tidigt i livet, lärarens avgörande betydelse, återkomsten av lågstadiet och speciallärarna var några punkter som poängteras.

Att kunskap är av avgörande betydelse för Sveriges framtid men framförallt för elevens framtid är fullständigt självklart.  Sverige behöver en bra skola.

På bilden ses bl. a KD:s Gunilla Tjärnberg, Sävar.

Ny rektor för Umeå Universitet!

Av , , Bli först att kommentera 3

Efter ett väl förrättat värv är jag nu på hemväg från Strasbourg. En tuff dag i kammaren då jag har övertygat Europas kommun- och landsting/regionpolitiker om att jämställdhet är en viktig fråga som måste följas upp noggrant i framtiden,

Att vi som arbetar på det lokala planet är särskilt lämpade för att se till att fler politiker är kvinnor och mer makt utövas av kvinnorna, Alla höll inte med mig men i stort sett alla röstade för förslaget.

Ser på webben att Umeå Universitets rektortillsättning i stort sett är klar (även om det inte är formellt klart). Ett stort grattis till Lena Gustafsson med förhoppning om att det goda samarbetet mellan kommunen och universitetet ska fortsätta framöver.

Umeå behöver ett starkt universitet och universitetet behöver ett starkt Umeå. Endast det bästa är gott nog för framtidens student. Lena blir en av nyckelspelarna.

Varmt välkommen!

Påhopp från Frankrike!

Av , , Bli först att kommentera 6

Britt-Marie Lövgren ledamot av utskottet Social Sammanhållning i Europarådets Congress,

Allt ska diskuteras – från migration och hur alla innevånare i en kommun (oavsett bakgrund) ska känna sig delaktiga till – hur tiden används.

Något förvånad blev jag när Frankrike förklarar att Sverige klappade ihop på 70-talet när de fria affärstidslagarna togs. Sedan dess har svenskarna blivit helt utmattade av möjligheten att shoppa jämt och det har inneburit att svenskarna arbetar mycket mindre än andra länder. Öppna affärer innebär undergång för samhället.
 
En helt sanslös skröna.Men det blev en möjlighet för mig att förklara en del av det svenska socialförsäkringssystemet, föräldraledighet, vård av sjukt barn mm. Att uppåt 90% av alla barn går i förskola. Att det svenska samhället är uppbyggt på att både kvinnor och män arbetar.
 
Det finns gott om förutfattade meningar och det tål att tänkas på även ur svenskt perspektiv.