Bergman och Bush

Av , , Bli först att kommentera 0

BBC:s kvällsnyheter på måndagen toppade med att Mr Gordon Brown och Mr Georg Bush träffats på Camp David och att Ingemar Bergman från Sverige, 89 år gammal, avlidit. En antydan om den betydelse Bergman tillmäts här och i utlandet överhuvudtaget.

På klingande svenska spelades scenen från Sjunde inseglet med den schackspelande döden upp:

– Vem är du?
– Jag är döden.
Repliker som för alltid har satt sig i åtminstone mitt huvud. Från Fanny och Alexander, som belönades med fyra Oscar, visades också några filmklipp.

Helt klart är att den store filmskaparens bortgång är en stor nyhet – på nätet ser jag hur svenska filmvetare förklarar att Bergman egentligen var större utomlands än hemma, i vart fall slog han igenom tidigare. Det är väl ett utslag av just detta jag tar del av i brittiska medier på ett så tydligt sätt. Ingmar Bergmans betydelse för filmen och filmens utveckling är alltså enorm. Men inte bara film. 54 filmer, 126 teaterproduktioner och 39 radioföreställningar, läser jag i en tidning – det är ett bokslut som heter duga.

Men Ingemar Bergman medverkade också i hög grad till att sätta bilden av Sverige. En engelsk tidning skriver idag att Sverige fick ett rykte om sig att vara melankoliskt.

Noterar att städdebatten är i full gång. Plötsligt är städning ett arbete som inte borde få finnas överhuvudtaget. En märklig vändning.

Vem är det som städar efter dig på jobbet? Vem målar hos målaren och vem bakar hos bagaren, retoriska frågor som ter sig löjliga.

Det är hög tid att erkänna städerskan för att göra ett riktigt och inte minst nödvändigt jobb. Alla vet vi att utan lokalvårdare stannar Sverige. Utan städning upphör till exempel all verksamhet på sjukhuset.

Debatten handlar dels om att köpa städtjänster överhuvudtaget, dels att kunna handla dessa tjänster i den personliga sfären för att underlätta en allt mer komplicerad vardag fylld av tidsbrist.

Städning är verkligen inte något att negligera. Utan städning stannar Sverige!

Träna med datorn

Av , , Bli först att kommentera 0

Bengt Bedrup och Gun Hägglund, tror jag hon hette, gjorde stor succé i TV:s barndom. "Träna med TV" hette programmet. Det principiella greppet håller fortfarande. Inget nytt under solen, tänker jag och bläddrar i en engelsk tidning: Träna med datorn är uppenbarligen det senaste för att minska t ex barnfetma.

I Sverige är det minskningen av idrottslektioner som anses vara skulden till överviktiga barn, i England är det arbetande kvinnor och i USA är det datorernas fel. Bill Gate (datorernas stora profet) håller därför på att utveckla ett motionsdataprogram som just nu provas på en skola i USA. Baktanken är att genom dataprogram få barn att röra sig mera. På stora skärmar visas programmet och barnen hoppar i takt (när det gäller stora grupper). Programmet kan också fungera interaktivt. Goda insatser belönas med glada tillrop. Var och en kan tävla med sig själv (och förmodligen med andra) att röra sig i takt till en viss rytm. TV rapporterar att det är populärt. Karaoke har blivit populärt i olika sammanhang.

Blir upp och hoppa den nya innegrejen?

Proms i Umeå

Av , , 1 kommentar 0

Helt rätt att diskussionen om kulturhuvudstaden måste komma igång på allvar.
På vilket sätt utvecklas kulturen i Umeå jämfört med andra städer/medtävlare?

Ett sätt är att få fler delaktiga. Häromkvällen var jag på en BBC Proms-konsert här i London (olika föreställningar nästan varje kväll hela sommaren). Den mest berömda är den sista föreställningen varje säsong – som är helt ’galen’. Alla är tysta när orkestern spelar, men låter desto mer mellan varven.

Min idé är att ta fasta på svenskarna törst efter allsång. Om allsång på Skansen kan bli en jättesucce så finns det förutsättningar för liknande tillställningar.
Varför inte göra augusti till Proms i Umeå. Symfoniorkestern spelar och publiken sjunger. Förmodligen måste det heta något annat för inte BBC ska bli sura, men det finns säkert någon smart reklamare som kan hitta något bra. På
Promsen i London går det att hitta billiga ståplatsbiljetter varje dag. Ett sympatiskt drag som gör att det alltid finns publik. Körläktaren och
balkongplatserna borde reserveras som nästan gratisplatser (20 kr eller liknande). Platserna fördelas 30 minuter före konserten. Anders Lundin och
Lasse Berghagen kan förmodligen inte ställa upp, men Umeås egen Tomas Pleje skulle vara perfekt.

Varför inte satsa på ’Ett sjungande Umeå’? Det låter lite töntigt men om Allsång på Skansen har enorma publiksiffror så måste det rimligen finnas utrymme for
annat nytänkande. Det måste finnas inslag av lekfullhet och nytankande om Umeå ska vinna titeln.

Några andra London-idéer är inlinesrace på Umeås gator med hög musik och hipfaktor. Varje tisdag under sommaren kl 18.00 start vid Länsstyrelsen (har
inte riktigt klart för mig hur asfalteringen ser ut, bra asfalt ar att föredra.

Utomhus gratisinternet (under förutsättning att det inte regnar) på Rådhustorget kunde också vara någonting. Fanns på Covent Garden förra veckan.

Speakers Corner, men inte på Apberget, tycker jag vore en suverän idé. Rådhusparken kanske skulle
vara en bra plats.

Överlämnar härmed idéerna med varm hand för slaktning – men begär att andra bättre idéer
presenteras om nu dessa inte skulle falla på lappen). Allsångsidén tycker jag hursomhelst är lysande. Vi har en symfoniorkester och vi har ett hus. Publiken
kan vi säkert ragga upp. Det hänger på Pleje.

Hårdare tag i England

Av , , Bli först att kommentera 0

Socialdemokraterna i England gör stort nummer av att 4 000 kriminella invandrare ska ut ur landet före nyår. Gordon Brown (premiärminister) säger i en intervju i The Sun:

Jag vill att följande budskap går ut: Om Du kommer hit, ska du arbeta och lära dig vårt språk. Om du begår ett brott kommer du att bli deporterad från vårt land. Du följer reglerna eller får ta konsekvenserna. Jag är inte beredd att tolerera en situation där vi har människor som bryter mot reglerna i vårt land, när vi inte kan agera. Det kommer att skärpas upp.

Den stora debatten just nu handlar om hur länge en misstänkt terrorist kan hållas häktad.
Socialdemokraterna vill markant utöka dagens regler.

Tuffare tag är bilden som premiärministern vill förmedla.

För en svensk är det svårt att förstå skillnaden mellan de engelska socialdemokraterna och en traditionell konservativ politik. Möjligen är det att de konservativa är skeptiska till EU och vill ha en folkomröstning kring konstitutionella frågor inom EU.

Moderater i England och vänsterpartister i Sverige har vad den frågan anbelangar mycket gemensamt.

Köpa städning?

Av , , 3 kommentarer 0

Att värderingar förändras över tid är helt uppenbart. Försökte vid ett tillfälle i Strasbourg (Europarådet) att förklara för min delegation om svensk äldreomsorg. Att vuxna barn inte har ansvaret för sina föräldrar (vilket de har i stora delar i Europa) och att i Sverige är det samhället som tar på sig både hjälp i hemmet och särskilt boende om det inte går att bo kvar hemma. Att det i Sverige inte primärt är en uppgift för döttrar och svärdöttrar att ta hand om föräldrar/svärföräldrar. Storögt tittade de på mig och replikerade med att vi i Sverige inte tar hand om våra barn heller. Alla barn är mer eller mindre i offentlig barnomsorg från 1,5 års ålder. (Jag är väl medveten om att det finns brister både i den svenska äldreomsorgen och barnomsorgen och att efterfrågan inte alltid/sällan svarar mot tillgången).

I detta skiljer vi från många andra länder. För oss i Sverige är det självklart att både gamla och barn lämnas över till samhället medan de i arbetsför ålder i huvudsak ägnar sig åt förvärvsarbete, tjäna pengar till försörjningen. Inte minst för jämställdheten mellan kvinnor och män har detta varit viktiga reformer. Att det finns tillgång till bra barnomsorg och bra äldreomsorg. Denna värdering är djupt förankrad i den svenska folksjälen och omfattas av väldigt många människor.

Mer egendomligt är det dock när det gäller städning och övrigt hemarbete. Generellt kan sägas att övriga Europa inte har moraliska dubier mot att den som har råd, betalar någon för att sköta tjänster relaterade till hem, trädgård mm. Medan många aldrig skulle drömma om att betala för att samhället vårdar deras barn och gamla. Så olika kan det vara även om vi bor nära. I Sverige är det ok att köpa omsorg men inte hushållstjänster. I övriga länder är det precis tvärtom.

Tamara Spiric meddelar bloggläsarna att hon tänker städa själv i sommar. En sysselsättning som vi är många som ägnar oss åt så här i semestertider (särskilt kvinnor) medan männen reparerar huset, fritidshuset, bilen, bryggan, altanen eller något annat projekt.

Typiskt manlig verksamhet går det bra att köpa tjänster för att utföra (under långa tider med skattebetalarnas hjälp), typisk kvinnlig verksamhet är det fult att köpa tjänster till (typ städning). Fönsterputsning är möjligen ett mellanting (är det i grunden en manlig sysselsättning?), det är ganska ok att köpa fönsterputsning.

Den svenska könsrollsmodellen slår igenom. En riktig svensk kvinna städar själv (gud förbjude att betala pengar till någon annan för att göra det). Är det Luther som återigen gör sig påmind i en särskilt svensk tappning?

Barns hälsa en fråga för både mammor och pappor

Av , , Bli först att kommentera 0

Problemen är oftast de samma, men slutsatserna är helt olika konstaterar jag från min just nu engelska horisont.

I Sverige anses det allmänt, att det är de färre idrottslektioner i skolan som är skulden till den allt mer överviktiga befolkningen.

I England är det kvinnornas fel, alltså de arbetande medelklasskvinnornas fel enligt en nyligen genomförd "vetenskaplig" undersökning (?)av "Institute of Child Health", på 13 000 barn födda mellan 2000 – 2002. Idag anses 23 % av de engelska barnen vara överviktiga vid tre års ålder.

I Sverige hävdas det/anses det vara bevisat att eftersom barn är mer överviktiga idag än före 1994 (då idrottslektionerna minskades) så är det idrottslektionerna som såg till att barn var smalare då än idag.

I England går det bevisa att barn (särskilt medelklassbarn) var smalare när kvinnorna var hemma i större utsträckning. Följaktligen är det kvinnligt förvärvsarbete som bär skulden. Kvinnorna är inte hemma och ser till att barnen stoppar i sig nyttiga saker. Barnens pappor undantas från ansvar eftersom de arbetar lika mycket nu som tidigare.

Undersökningen ger också för handen att familjer med de lägsta inkomsterna inte löper samma risk att barnen blir överviktiga som arbetande mödrar inom medelklassen. (Närmare analys av detta framgår inte av de artiklar som jag har läst). Det är som det står i de engelska tidningarna: kvinnorna som bär ansvaret för den överviktsbomben som England står inför. I Sverige är det politikernas fel som skar ner antalet idrottslektioner.

Återigen är det uppenbart att slutsatsen finns i betraktarens ögon. Många engelsmän vill säkert ha tillbaks hemmafrusamhället och många svenska idrottslärare vill säkert ha fler undervisningstimmar.

Problem löses sällan med en enda pennstreck. Skolan kan göra sitt för att motverka övervikt när det gäller näringslära och att röra på sig mer. Men goda mat- och motionsvanor grundas i hemmet. Både mammor och pappor bär ansvaret!

Arbete åt alla!

Av , , 1 kommentar 0

Sjukdagarna fortsätter att minska rapporterar Dagens Nyheter i lördags. 101 miljarder per år är kostnaden för närvarande för sjukförsäkringen. 101 miljarder är otroligt mycket pengar. 555 000 människor har sjuk- och aktivitetsersättning och lite fler än 50 000 människor har fått ersättning för första gången de senaste 12 månaderna.

Det är bara att konstatera att Sverige har ett megafolkhälsoproblem. Lägg därtill att en medmänniska tar sitt liv var sjätte timma, dygnet runt, året runt. I efterhand kan det konstateras att de många har varit i kontakt med vården. För många blev just den kontakten med vården, droppen som fick bägaren att rinna över. Obehandlade depressioner är inte att leka med. Ropet på hjälp nådde inte fram i tid.

Ett fungerande samhälle måste inkludera alla. Alla måste ha möjlighet till sysselsättning efter sin förmåga. Enligt DN:s ledare har Folkhälsoinstitutet visat att arbetslöshet höjer risken för självmord. Inte en särskilt förvånande uppgift (att arbetslöshet är en katastrof för många).

Slutsatsen är att arbetslöshet är ett gissel och leder i princip till ökade kostnader för samhället och lidande för individen. Nu när arbetslösheten är lägre än någonsin borde det vara möjligt att få även de som står långt ifrån arbetsmarknaden tillbaks/göra premiär i arbetslivet. Tillsammans med allianskamraterna har jag försökt att få kommunen intresserad av att låta bemanningsföretagen få uppgiften att hitta sysselsättning åt fler. Ett allt för radikalt förslag för majoriteten i Umeå, som vill ha det som det är.

Tråkigt tycker jag och framför allt för dem som står utan sysselsättning.

Elever ska röra sig mer i skolan

Av , , Bli först att kommentera 0

Att svenskarna blir fetare och fetare är ett folkhälsoproblem. Chips, läsk i stora doser och curlingföräldrar som skjutsar både till skolan och eftermiddagsaktiviteter är inte allt för ovanligt. Nu blir det fler "gympa" eller idrottstimmar som det heter numera i skolan. Regeringen med Björklund i spetsen har bestämt sig för att nu ska timantalet ökas. Det räcker inte att gå tillbaks till 1994 år antal idrottstimmar det behövs ännu fler. Ett bra budskap tycker jag som också har drivit frågan i omgångar

Men det handlar inte enbart om timantalet, paketeringen av undervisningen är minst lika viktig. Gymnastik var ett av mina bättre ämnen i skolan och jag gick sedermera på en gymnastik- och idrottsfolkhögskola i Danmark. Men jag kommer ihåg de överviktiga kamraterna som tyckte att lektionerna var en fasa. Utsatta barn och ungdomar som hatade att ta av sig i kortbyxor (gymnastikdräkt) för att springa fort, hoppa högt/långt, stå på händer eller hemska tanke hoppa bock. Kamrater som alltid satt på bänken på grund av någon verklig (eller möjligen påhittad) orsak.

För alla dessa var gymnastiklektionerna en fasa och lektionstillfällena var redan som det var då för många.

Det är en sida av saken som det talas tyst om i debatten. Att mobbningen i gymnastiken (på den tiden) utfördes av lärarna genom att bl. a. tvinga elever att hoppa bock. Självförtroende mördande aktivitet skulle jag vilja säga.

Allt är säkert annorlunda idag men jag har noterat att hetsen på idrottslektionerna om att springa fort och helst fortare eller fortast finns kvar. Tävlingsmomentet finns kvar (betyg ska sättas).

Alla behöver röra på sig och det gäller att hitta nyckeln till en livslång god hälsa. Om alla rör på sig mer finns det osannolikt mycket lidande att spara för individen och pengar för samhället. Det är bra att politiken tar tag i problemet med en allt mer överviktig befolkning men paketeringen är av avgörande betydelse för det framtida resultatet.

Själv är jag som folk är mest. Vill motionera mera men det lyckas inte varje dag. Sprang blodomloppet (1 mil) för ett år sedan men är i sämre form idag. Men det är bara att ta nya tag, det är en ny dag imorgon. Förhoppningsvis utan regn.

Socialdemokraterna tänker om?

Av , , Bli först att kommentera 0

I senaste numret av Riksdag & Departement läser jag en liten notis om att socialdemokraterna i Visby presenterade material som ska ligga till grund för en ny skolpolitik

Även socialdemokraterna anser numera att det behövs mer ordning och reda och uppföljning av eleverna och hur alla elever ska nå målen. I valet ansåg många att socialdemokraterna stod för en skola utan tydliga kunskapskrav, slog partiet fast i sin valanalys. Nyheterna ska presenteras i oktober.

Ja detta är inget aprilskämt. Partiet som inte har sett några som helst problem med dagens skola eller att många elever faktiskt inte får grundläggande kunskaper i skolan, ska tänka om. Vad som var helt fel före valet kommer sannolikt att vara helt rätt till nästa val. Politik är verkligen det möjligas konst.

För övrigt anser jag att Lotten Lindström har en läsvärd blogg idag när det gäller sprututbytesprogram. Ibland krävs det omvärderingar av gamla sanningar. Att lyssna på argument både för emot är ett bra sätt att förbereda beslutsfattande. Socialnämnden i Umeå kommer att diskutera sprututbytesfrågan under hösten. Jag vet att det är många av mina fullmäktigekamrater i partiet som tycker att det är dags att ändra uppfattning. Men frågan är inte färdig diskuterad för vår del ännu.

Socialdemokraterna tänker om?

Av , , Bli först att kommentera 0

I senaste numret av Riksdag & Departement läser jag en liten notis om att socialdemokraterna i Visby presenterade material som ska ligga till grund för en ny skolpolitik

Även socialdemokraterna anser numera att det behövs mer ordning och reda och uppföljning av eleverna och hur alla elever ska nå målen. I valet ansåg många att socialdemokraterna stod för en skola utan tydliga kunskapskrav, slog partiet fast i sin valanalys. Nyheterna ska presenteras i oktober.

Ja detta är inget aprilskämt. Partiet som inte har sett några som helst problem med dagens skola eller att många elever faktiskt inte får grundläggande kunskaper i skolan, ska tänka om. Vad som var helt fel före valet kommer sannolikt att vara helt rätt till nästa val. Politik är verkligen det möjligas konst.

För övrigt anser jag att Lotten Lindström har en läsvärd blogg idag när det gäller sprututbytesprogram. Ibland krävs det omvärderingar av gamla sanningar. Att lyssna på argument både för emot är ett bra sätt att förbereda beslutsfattande. Socialnämnden i Umeå kommer att diskutera sprututbytesfrågan under hösten. Jag vet att det är många av mina fullmäktigekamrater i partiet som tycker att det är dags att ändra uppfattning. Men frågan är inte färdig diskuterad för vår del ännu.