Lasse Jacobssons maktfullkomlighet

Av , , 2 kommentarer 4

Visst är det häpnadsväckande att Lasse Jacobsson i Tekniska Nämndens namn lämnar in ett överklagande trots att ärendet inte är behandlat i Tekniska Nämnden (utifrån vad VK skriver i sin artikel).

Total maktfullkomlighet är ett annat sätt att beskriva det hela. Det där med demokrati och omröstningar verkar vara ett glömt kapitel numera för Vänsterpartiet. Tekniska nämnden det är jag – verkar vara det gällande synsättet.

Det förefaller som Vänstern i Umeå numera kör helt fritt och tar för sig av makten så mycket som möjligt. Än så länge syns ingen reaktion från Socialdemokraterna utan de ligger snarare väldigt stilla i vassen. Följsamma när det gäller att strypa bra entreprenörer som Egen Kraft med boende för ensamkommande flyktingbarn i Hörnefors, men vad är nästa drag från Vänsterpartiet?

Vilket företag eller förening kommer de att klubba ner nästa gång? Hittentills har företag inom Socialnämndens område levt farligt men rätt som det är kan väl företagare som har affärer med Tekniska Nämnden känna oro vad Vänsterpartiet kommer att hitta på.

Det kommer säkert mera från Socialdemokraternas samarbetspartner.

 

Jämställda kommunala bolag i Umeå?

Av , , 2 kommentarer 2

Umeå kommun är bra på att klaga på privata företag om allt möjligt, men hur ser det ut hos kommunen själv? Inom jämställdhetsområdet finns det definitivt mycket kvar att göra. 23 av 34 ledamöter i Umeå kommuns största bolag är män. Dessutom, som ordförande och vice ordförande (som har mycket makt) är 6 av 8 män. När jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (FP) besökte Umeå i fredags kritiserade hon just denna snedvridning.

Folkpartiet har nu väckt en motion i kommunfullmäktige om att införa en jämställdhetsstrategi inom de kommunala bolagen. Strategin används redan när det gäller val till statliga uppdrag. Det går ut på att för varje post som ska tillsättas ska både en kvinna och en man nomineras. Kommunfullmäktiges valberedning för i uppdrag att  utse den bästa sammansättningen.
 
Kommunala bolag borde vara föredömen när det kommer frågor som jämställdhet.
 
Just nu går uppenbarligen tankemödan mest åt att försöka förgöra privata företagare genom att helt utan rimligt skäl (förutom att Socialdemokraterna numera inte gillar företag som arbetar inom den kommunala sektorn) dra sig ur ingångna avtal.
 
Varför ska företagen stödja Umeå kommun när det gäller Kulturhuvudstad 2014 när kommunen inte stödjer duktiga företagare som gör ett "kanonjobb" och tillför Umeå mycket ny kunskap.
 
Det är samma sak med jämställdheten. Det går bra att begära av andra det man själv inte gör.

Halvmaran i Stockholm är avklarad!

Av , , Bli först att kommentera 3

Vi fixade halvmaran i Stockholm. Känns i bena dagen efter men jätteroligt att det gick vägen. Jag hade ingen aning om att jag kunde springa 21 kilometer på en gång. Dottern Clara toppade med en stjärntid 1,39 medan min var mera modest (men inom max-tiden). Gav helt klart blodad tand. Jag kommer att fortsätta att springa (men fortare).

L-G Skoog som var med och la upp mitt träningsprogram förra året kan vara nöjd.

 

 

Kommunen motverkar entreprenörer i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 11

Socialdemokraternas kluvenhet är ett problem för Umeå. När det gäller kulturhuvudstad, turismsatsningar, tillväxt för Umeå mm hyllas näringslivet som de goda krafter som ska komma med alla idéer, ta alla risker och helst också skicka in många sköna sponsringskronor till gemensamma projekt inom kommunen.

 I nästa stund kastar kommunen ut företagen likt ogräs som inte får finnas och ska utrotas snarast. Denna gång som så många andra gånger handlar det om verksamhet inom det sociala området. Morgonsol i Hörnefors, som tar emot ensamkommande flyktingbarn, får inte finnas kvar nu när kommunen själv vill ta över verksamheten. Inget dåligt koncept: att först låta företaget bereda marken för verksamheten och sedan kasta ut dem för att ta över. Borde vara ett klart fall för konkurrensverket men någon skyddslagstiftning mot kommunala övergrepp finns inte (om inte Lex Umeå skapas efter detta).
 
Politiken hänger inte ihop. Medskapande, delaktighet, möjliggörande och alla andra superlativ som lämnades in när det gäller kulturhuvudstadsansökan måste gälla all verksamhet. De får inte bara bli fina ord på papper till intet sätt förpliktigande. Det som nu pågår inom Socialnämndens område när det gäller Morgonsol är inget annat än rent maktmissbruk.
 
Texten finns också som insändare i dagens VK (Britt-Marie Lövgren och Lotta Holmberg).