Just do it!

Av , , Bli först att kommentera 0

Sätt igång och jobba är dagens budskap på Världskongressen i Jeju, Sydkorea. Om världen ska räddas måste arbetet startas idag. Vi behöver inga mer FN-rapporter, vi behöver inte fler pekpinnar. Det är här och nu som gäller. Om alla tar ett litet ansvar så blir det tillsammans mycket gjort.

Parallellt med det ordinarie programmet på kongressen, pågår det ett kvinnouppror. Irritationen över att kvinnorna har osynliggjorts är stor. I täten för upproret står kvinnorna från Afrika. Om det leder någonstans är dock mer oklart. Själva kongressförhandlingarna pågår just nu.

Snart lämnar den svenska delegationen Jeju i Sydkorea för att flyga till Tokyo. United Cities and Local Governments kongress är slut för denna gången. Nästa möte blir i Sydamerika om fyra år.

Är det meningsfullt att dra ihop så många borgmästare till ett enda ställe? 1800 delegater från världens alla hörn är här.

Ja, jag tror det är bra att träffas och byta erfarenheter. Det är bra att träffas för att öka förståelsen mellan städer, länder och kontinenter. Många lokala makthavare som drar åt samma håll över hela jordklotet kan göra skillnad. "Just do it" som borgmästaren i Liverpool så träffande uttryckte det.

Svenskar i talarstolen!

Av , , Bli först att kommentera 0

Sveriges första talare var Kristina Axen Ohlin, från Stockholm. Att kvinnor inte har någon hög ställning i Union of Cities står helt klart. Efter ca 10 manliga talare (som alla talade betydligt längre än vad som var tänkt) var det Kristinas tur som sista talare. Vid det laget hade de flesta åhörarna lämnat lokalen (dock inte svenskarna). Det finns en del att arbeta för Sverige (och Stockholm).

Glädjande nog har jag träffat många starka afrikanska kvinnor. Det känns hoppfullt inför framtiden i organisationen. Det är inte bara kvinnor som saknas, även amerikaner är det ont om. Kanada har fler framträdande representanter men hela USA är i det närmaste osynliga. Vad det beror på har jag ingen aning om.

Andra svenskar som ska upp i hetluften är Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Lotta Håkansson Harju ordförande för den internationella beredningen (SKL), Madeleine Sjöstedt, kultur- och idrotts borgarråd i Stockholm. Sverige hävdar sig alltså bra även i detta sammanhang.

Ute är vädret soligt men blåsigt. Inne i den multistora kongresshallen med ett stort antal konferenslokaler, går "alla" 1800 deltagare runt i svart kostym och vit skjorta (slips för männen). Klädvalet är detsamma oavsett bakgrund. Där vid lag skiljer sig uppenbarligen inte konventionen mellan länderna.

Världskongress i Sydkorea

Av , , Bli först att kommentera 0

Världskongress för kommuner och landsting/regioner i Sydkorea öppnas nu. En sak är annorlunda mot alla andra kongresser jag har varit på – kvinnorna lyser med sin frånvaro. Delegationerna består av män, män och åter män. Några få procent är kvinnor. Någon skojade om att det är gårdagens nationella makthavare som numera är dagens internationella globetrotter. Huvudtalare vid invigningen är tidigare presidenten i Portugal Jorge Sampaio.

Klimatförändringarna står i centrum här liksom på alla andra konferenser just nu runt om i världen. Ett annat ämne är kommunernas betydelse för den framtida freden. Den lokala nivån behövs mer än någonsin.

Borgmästaren i Paris välkomnar med att påminna om att det är de lokala politikerna som kan förändra världen genom att ta initiativ inom alla politiska områden. Världen är beroende av alla lokala politiker som arbetar för en bättre värld. En värld för fred.

Smangaliso från Sydafrika påtalade betydelsen av att lokala politiker från hela världen samlas för att diskutera inte bara problemet med klimatförändringar utan också lösningar, Afrika behöver teknologi för att kunna följa med resten av världen.

Presidenten i SydKorea betonar internationellt samarbeta mellan kommuner. Hållbar utveckling och klimatförändringar kräver samarbete. World.Expo 2012 kommer att gå av stapeln i Korea där klimatförändringarna kommer sättas i fokus.

I de stora invigningstalen är uppenbarligen alla överens.

Sydkorea nästa!

Av , , Bli först att kommentera 0

Sitter och väntar på Arlanda på planet som ska ta mig till Munchen och sedan vidare till Sydkorea. Sverige dvs Sveriges Kommuner och Landsting skickar en 9 personer stark delegation till världskongressen för kommuner och landsting i Korea. Delegationsledare är ordförande för SKL Anders Knape.

Det känns spännande att få vara med i delegationen i egenskap av den Internationella Beredningens vice ordförande. Jag ska försöka skriva bloggar under förutsättning att jag hittar en internetkoppling.

Ämnet är klimatfrågor mm. Jag har aldrig varit så långt borta tidigare. Spännande

Annars ser jag att socialdemokraterna har lagt ett förslag till skolpolitik. Mycket är sådant som de envist har sagt nej till men politik är ju som bekant det möjligas konst. Alla kan ändra sig om de inser att de har fel. En del saker tar dock längre tid.

Svartmålning av skolan?

Av , , 2 kommentarer 0

Allt för många barn går igenom skolan utan att lära sig läsa och skriva. Socialdemokraterna tog bort både lågstadiet och speciallärarna. Nu arbetar Alliansregeringen stenhårt för att på alla sätt ge barn större möjligheter i just lågstadiet (och återinrätta speciallärarna). Detta och mycket annat kallar Holmlund uppenbarligen att svartmåla skolan.

Sant är att socialdemokraterna förlorade valet bl. a på skolpolitiken. Att det även inom socialdemokratin finns stora grupper som nu kräver en ändring. Av de uppgifter som hittils kommit i media tycks socialdemokraterna närma sig den borgliga politiken och överge sin egen förlegade skolpolitik.

Det ska bli intressant att följa debatten inom socialdemokratin och vilken falang som kommer att vinna frågan om skolan i framtiden.

Ett frånvarande alternativ

Av , , Bli först att kommentera 0

Att oppositionen inte gillar regeringens politik är inte direkt oväntat. Den senaste tiden har socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet gjort sitt bästa för att smutskasta regeringens budgetproposition.

Det är ingen lätt uppgift de tre oppositionspartierna har. Alliansregeringen gick till val på minskad arbetslöshet och ökad sysselsättning och inte ens den största alliansmotståndare kan påstå att regeringen misslyckats. Det är en historisk jobbtillväxt Sverige har för tillfället. Mycket beror naturligtvis på högkonjunkturen men Konjunkturinstitutet har också pekat på att en tredjedel av de nya jobben är en direkt följd av regeringens politik.

Hur ser då alternativet till alliansregeringens budgetförslag ut? Faktum är att ingen vet. Socialdemokraterna vill inte ha fler skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare men kan tänka sig att behålla de redan genomförda. Miljöpartiet vill ha mer sänkning för vissa och vänsterpartiet vill höja skatten för alla.

Gällande jobben så vill socialdemokraterna ha fler AMS-åtgärder, miljöpartiet sänka några arbetsgivaravgifter och vänstern vill öka jobben i offentlig sektor. Lägg därtill de senaste bråken, framförallt mellan Peter Eriksson och Lars Ohly, kring vem som vill styra med vem så blir det väldigt oklart vad som egentligen gäller. Det enda oppositionen är eniga om är att vara emot regeringen. Det ska bli intressant att se hur Mona Sahlin ska sy ihop detta i framtiden.

Etanol i onåd?

Av , , Bli först att kommentera 1

Etanolen har hamnat i onåd om man får tro VF idag. Forskare står mot politiker. Politiker som gärna vill hitta en snabb lösning på problemet att bilar släpper ut avgaser samtidigt som bilindustrin är en skyddsvärd näring. Kapplöpningen om att framställa bilen som förefaller mest miljövänlig driver frågan snabbt framåt.

Etanolen är inte den stora lösningen säger doktor i miljövetenskap Stefan Wirsenius, Chalmers Göteborg. Nobelpristagaren Crutzen går ännu längre och påstår att biobränslen i vissa fall ger upphov till mer växthusgaser än fossila drivmedel.

Vad ska vi vanliga konsumenter tro? Om det är som forskarna säger att det ur klimatsynpunkt är en tveksam nytta att köra på etanol. Sanningen verkar ligga i att det alltid är bättre att köpa en liten och bränslesnål bil än en större etanolbil. Alternativt att hålla sig till brasiliansk sockerrörsetanol.

Det finns sällan några snabba lösningar utan nackdelar. Just nu verkar rapporterna om nackdelarna ha övertaget. Men Sveriges regering gillar etanol och ber bidrag för att fler ska köpa just en etanolbil.

Anställd eller konsult?

Av , , 1 kommentar 0

Hur ska VD i Umeå kommuns aktiebolag vara anställd? Frågan har dykt upp som en joker under den senaste veckan. Är det ok att vara konsult eller ska det vara ett mer traditionellt anställningsförhållande?

I slutändan är det ett beslut som måste fattas av de bolag som anställer eller via en policy som gäller samtliga bolag.

Jag uttryckte igår min förvåning över den lösning som Umeå har valt. Anställning på halvtid och övrig tid som konsult med eget bolag. Det känns som en konstruerad lösning. Är det inte rimligt att det sker en samordning av fasta åtagande som har en lång varaktighet?

När det gäller maktkoncentrationen är det som jag ser det ett problem som till viss del kommer att upphöra när Bostaden har rekryterat en ny Vd och Umestan är försålt. Då återstår inte så mycket av imperiet.

Jag har många gånger uttalat att jag är mycket nöjd med avvecklingen av Ultra och Polarbuss och utan Bertil Hammarstedt hade det inte varit möjligt. Att kommunen som avtalspart har accepterat en konstruktion för hans ersättning är alltså inget misstroende som jag vänder mot Bertil det är snarare ett internt kommunbolagsproblem som måste diskuteras.

En skolpolitik, var god dröj!

Av , , Bli först att kommentera 0

För den svenska skolan var regeringsskiftet förra året välbehövligt på flera sätt. Viktigast är naturligtvis den nya gällande skolpolitiken vars huvuduppdrag är att fokusera på kunskap och större insatser redan i tidig ålder.

En annan följd av att ministrar från folkpartiet nu har ansvaret för utbildningsfrågorna är att socialdemokraterna tvingats analysera vad som gick fel. Deras politik var ju, enligt dem själva i valrörelsen, den enda rätta. Efter valförlusten och när undersökningar bland medborgarna visade att just folkpartiet hade den mest populära skolpolitiken insåg Ulvskog, Sahlin och de andra att något måste göras.

Ett socialdemokratiskt förtroenderåd tillsattes och i november ska en ny skolpolitik presenteras. Det är glädjande att socialdemokraterna insett att de hade fel men tillåt mig ändå vara en aning skeptisk till vad resultatet kommer att bli. Skolpolitiken ska ju inte bara passera detta förtroenderåd utan också framtida partikongresser, något som visat sig vara ett riktigt nålsöga för nya idéer.

Minns bara s-kongressen 2005 och dåvarande skolministern Ibrahim Baylans desperata försök att övertyga ombuden om att rösta på hans förslag om nationella prov i årskurs tre. I protokollet finns hans tal nedskrivet:

’Vi pratar om nationella prov för att synliggöra brister, att knyta hjälp och stöd till detta på ett tidigt stadium. Det är arbetarklassens barn det handlar om, det är de som idag går igenom skolgången utan att få nödvändiga kunskaper och verktyg att kunna göra egna val. Det är tragiskt.’

Trots detta brandtal från Baylan sa s-kongressen nej men han kan idag ändå glädja sig åt att alliansregeringen beslutat ge ’arbetarklassens barn’ detta stöd.

Även om förväntningarna inte är höga på vad resultatet av socialdemokraternas ’make over’ blir så ska det bli intressant att följa turerna. Som folkpartist står utbildningsfrågorna högt på agendan och jag lovar att återkomma i ämnet, så fort socialdemokraterna vet hur deras politik ser ut.

Grattis Umeå Södra och UIK!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås roll som huvudstad för svensk fotboll på damsidan har stärkts. Även om inga segrar ska tas ut i förskott så vågar jag ändå sticka ut hakan och säga att Umeå IK återigen har säkrat ett SM-guld. Detta är fantastiskt med tanke på förväntningarna som vilar på spelarnas axlar.

I helgen som gick klarade dessutom Umeå Södra en inträdesbiljett till fotbollens finrum. Nästa år kan vi alltså se fram emot kamper mellan två Umeålag. Att Stockholm har många spelare och att två lag kan nå toppen är en sak, men Umeå? Det är helt fantastiskt!

Vad dessa framgångar betyder för Umeå är svårt att skatta. Helt klart är emellertid att större reklampelarare för en ung, kreativ och framgånsrik kommun är svårt att tänka sig. Något att tänka på när kommunens bolag ska fördela sina sponsorpengar framöver.

Grattis Umeå Södra och Grattis UIK!