Umeå Folkets Hus

Av , , Bli först att kommentera 0

Tidig morgon på väg till Stockholm. Valrörelsen är slut och vardagsrutinen tar över. Idag liksom många andra fredagar är det Sveriges Kommuner och Landsting som träffas. Som styrelsemedlem blir det många möten som jag ska delta på.

Arbetet består mest i remissvar. Fördelen är att jag är uppdaterad på vad som händer inom politiken, nackdelen är att pappersbuntarna är tjocka och tiden knapp. Det är mycket att läsa.

Maria Lundqvist Brömster tog hem riksdagsmandatet för Folkpartiet. Jag är jätteglad för att det gick vägen för Maria. Just nu räknas kommunvalen och först därefter landstingsvalen.

Ikväll har Umeå Folkets Hus stor fest. Ett Folkets Hus som jag har haft många synpunkter på under årens lopp. Är det verkligen rimligt eller motiverbart att kommunen lägger in en massa pengar? Vad händer om en privat fastighetsägare vill konkurrera? Undrar just om det inte kan betraktas som osund konkurrens.

Sedan är det en annan sak att Umeå Folkets Hus är en jättetillgång för Umeå och dessutom har vunnit många priser – inte minst på att vara service inriktade. Folkpartiet hade ett kommunalt riksmöte för några år sedan och var verkligen nöjda med allt.

Krock i almanackan

Av , , Bli först att kommentera 0

Valrörelsen är över, men tempot är fortfarande högt. Igår tisdag var jag på Folkpartiets partistyrelse i Stockholm. Glädjen över att Alliansen nu har tagit över regeringsmakten går inte att ta miste på. Partistyrelsen hade dock även mindre roliga saker att behandla. En etikgrupp och en valutvärderingsgrupp tillsattes. I en DN artikel efterlyste Birgitta Rydberg, landstingsråd från Stockholm mer av socialliberalism i Folkpartiet. En uppfattning som jag stöder helt med uppbackning från många liberaler i Umeå och Västerbotten.

Tidplanen för förhandlingarna mellan Alliansens partier i Umeå är fastlagd. Det nye oppositionsrådet Anders Ågren och jag talades vid om detta under både måndag och tisdag. Just nu är det enbart väntan på att länsstyrelsen ska räkna även valdagens förtidsröstning och personrösterna. Det förra ska enligt uppgift vara klart idag. Kommunfullmäktigevalen till helgen eller senast på söndag.

Idag onsdag kolliderar mitt program. Kommunen har bestämt sig för att utreda filmfestivalens framtid. Jag ska bli djupintervjuad om detta idag. Samtidigt skulle jag ha varit på sammanträde i Lycksele med Blå Vägen/E12 alliansen. Dessvärre går det inte att vara på två ställen. Imorgon tidigt åker jag dock upp till Lycksele för att delta på Blå Vägen/E12 och Kommunförbundet i Västerbottens sammanträde.

Dagen efter valet

Av , , Bli först att kommentera 0

Valet är över. Kommer just från Gimonäs där jag har avlämnat resterna från Folkpartiets valrörelse. Valstugan är borta från torget och vallokalen är flyttstädad. Ikväll tar vi in resterna av skyltarna. Valaffischerna har inte fått stå i fred någon längre stund, denna valrörelsen.

Utifrån förutsättningarna är jag nöjd med resultatet. 9 procent i Umeå det kunde ha
varit betydligt mer om inte "skandalen" hade kommit i vägen. Men procenttalet
visar ändå att i Umeå har vi gjort ett bra resultat. En bra bit över genomsnittet i riket.

Idag är det dagen-efter-reportage som gäller. Frågorna är av två slag. Hur känns det att inte längre vara största borgerliga parti i Umeå och därmed inneha oppositionsrådsposten? Vad ska du göra nu? är den andra frågan.

Blommor och olika typer av uppmuntrande ord förmedlas till mig hela tiden. Ge inte upp, sa en granne som förmedlade en tidning på avvägar. Det känns verkligen att många vill se Folkpartiet i Umeå på en ledande position. Nej, jag ger inte upp. Snarare ska jag kämpa ännu hårdare de kommande fyra åren för ett liberalt Umeå.

Att Alliansen nu har tagit över regeringsmakten betyder att det numera är Allianspolitik som kommer att förmedlas även till Umeå kommun. Sannolikt kommer politiken i Umeå både att bli mer politiserad och mer livfull.

Att socialdemokraterna efter 12 år tvingas lämna Rosenbad är utomordentligt positivt. Det sista året har det blivit mer och mer tydligt att partiet och regeringsmakten är ett. Bl. a av det skälet är det viktigt att byta regering. Det är min absoluta övertygelse att det ligger en spännande tid framöver i politiken. Lägre arbetslöshet, bättre skola, nya förutsättningar för att
kunna bygga vägar -allt det som jag så ivrigt har talat om på gator och torg kommer att omsättas i praktiken.

Visst är jag trött – men på flera sätt ändå glad.

Ett par timmar kvar

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu är det ett par timmar kvar till dess vallokalen stänger. Delar av dagen har jag delat valsedlar utanför min egen vallokal "Sandabrånet". Kul att prata med alla människor och härligt väder. Det märks att det är högtidligt att gå och rösta. Förstagångsväljaren går vanligtvis tillsammans med mamma och pappa till vallokalen. Åtskilliga ska sedan efter välförrättat värv (eller val) gå hem och dricka kaffe.

Hur känns det? Är det vanligaste frågan i dag. Bra, det känns fantastiskt bra. Alla opinionsmätningar tyder på en Alliansseger på riksplanet. Det är viktigt, också för oss i Umeå. Oavsett om det blir maktskifte här eller ej. Att regeringen makten innehas av andra än socialdemokrater är en välgärning för Sverige. Jag är innerligt trött på alla utspel och regeringsjippon. Socialdemokraterna i Umeå brukar aldrig vara sena att ställa upp som statister. Nu är chansen påtaglig att det blir ett slut på dessa dumheter. Skönt.

Dessutom betyder det mycket för oss borgerliga företrädare här att ha en mer direkt kanal till kanslihuset. Och Umeåborna tjänar på detta.

Ikväll väntar valvaka på Skytten kl. 19.00. Många har anmäl sig. 22.20 kommer taxin och hämtar mig för vidare transport till TV-huset och Västerbottensnytts sändningar. Förhoppningsvis har vi vid det här laget svaret på hur svenska folket och umeborna röstade.

Opinionsundersökning

Av , , Bli först att kommentera 0

Siffrorna i VK:s opinionsundersökning för Umeå är naturligtvis nedslående för folkpartiet. Dels för att det angivna stödet – 3 procent – är nedslående för folkpartiet, dels för att de så markant avviker från det intryck jag fått under valrörelsen i Umeå.

Spionintrånget har uppenbarligen betydelse och jag har tidigare gett uttryck för min frustration över detta. Samtidigt: en opinionsundersökning är en undersökning (denna gång dessutom med få undersökta och ett relativt stort bortfall i svarandefrekvensen vilket kan slå mot mindre partier). Väljarnas verkliga dom kommer på söndag.

Jag tror, som en ledaren i VK framhåller, att denna undersökning trots allt måste tas med en rejäl nypa salt. Felmarginalen är stor.

Folkpartiets agerande under valrörelsens sista dagar har stor betydelse för valutgången. Nu åker jag till valstugan och tar itu med spurten. Tillsammans med partikamrater.

Några viktiga skäl att rösta på Folkpartiet: skolan i Umeå måste förändras och förbättras. Skolan kan inte enbart finnas till för teoretiker. Det ska vara möjligt att välja en yrkes- eller lärlingsutbildning. Mer entreprenörskap i skolan innebär fler företagare. Umeå behöver många ny företagare vilket skolan kan hjälpa till med.

Folkpartiet arbetar för att ringleden runt Umeå byggs snarast. Den trafikinfarkt som Umeå plågas av just nu måste behandlas.

Flytta mobbaren

Av , , Bli först att kommentera 0

Skolan vägrar att ta ansvar för mobbningen i Holmsund är en av rubrikerna i dagens VK. En osannolikt arrogant ordförande för kommundelsnämnden skyller ifrån sig "Visst, vi har problem på högstadiet. Men var i Sverige har man inte det? Undrar han".

Den politiska uppgiften är inte att konstatera problem utan att efter bästa förstånd lösa dessa. Uppenbarligen har de senaste årens debatt om mobbning gått honom helt förbi när han uttalar "Skolans ansvar är att undervisa, och där tar vi vårt ansvar".

Jag är övertygad om att skolverket har en del att anföra mot synsättet att skolan inte skulle ha något som helst ansvar i frågan. Att det med största sannolikhet faktiskt både händer och har hänt saker på skoltid som är kränkande behandling. Detta är nog ställt bakom allt rimligt tvivel.

Att ordförande Olofsson sedan tvärtemot sin partikamrat Margareta Rönngren anför att det kan aldrig någon sin bli tal om att flytta mobbare är inte förvånande, men ändå upprörande. Kan inte en konflikt lösas på skolan så måste utgångspunkten rimligtvis vara att det är mobbaren och inte den mobbade som ska flyttas.

Jag tycker den principen är enkel och självklar.

Planeringen i fokus

Av , , Bli först att kommentera 0

Fullbokad dag. Näringsutskottet sammanträder på morgonen – nyföretagandet i Umeå är den stora frågan. Torgmöte, skoldebatt och debatt i lokalradion fyller snabbt upp dagen. Kvällspasset idag består av att dela ut valmaterial till hushållen. Det känns verkligen att valrörelsen är inne i slutskedet.

Planeringsfrågorna står i fokus för debatten i lokalradion (liksom i VK idag). Varför är det så svårt att inse att det behövs en långsiktig plan för planeringen. Att allt samman hänger ihop och bildar en enda enhet.

Förmodligen är det skälet till att allt blir så segt och inget händer.

Folkpartiet har i åratal talat sig varm för en bro över till Bölesholmarna. Ett sätt att ytterligare knyta ihop staden och samtidigt göra den än mera tillgänglig. Älven är vår största tillgång. Det är hög tid att göra den tillgänglig för umeborna och se till att det verkligen blir stadens framsida.

Ska det byggas på Ön? Kommunfullmäktige har sagt ja till detta men vad och hur finns det inga svar på idag. Än så länge har inte politiken fått några underlag. Ofta ställs det krav på snabba svar, varför ger inte partierna besked. Min uppfattning är att det i många frågor inte är den som svarar först som har de bästa svaren. Ibland kan det finnas anledning att tänka efter både en och två gånger. Allt för att besluten ska bli så bra som möjligt och framför allt att många ska ha möjlighet att delta i diskussionerna.

Jag tycker det är positivt att detta hittills ganska slutna område öppnas upp för nya bostäder. Men det måste, självfallet, ske varsamt.

Allt för ofta avvisas tankar på nya intressanta byggnader i centrala Umeå med argumentet att luften i centrum inte medger detta. Detta är ett märkligt synsätt. Problemen måste tas itu i rätt ordning.

Först gäller det att bejaka en förnuftig omledningen av trafiken som förbättrar luften. Därför: se till att ringleden byggs och E 4-trafiken inte behöver gå genom centrum. Lös parkeringsproblemen här och välkomna sedan attraktioner av olika slag till just de centrala delarna av Umeå. Vi behöver ju en levande och spännande stad!

TV inspelning

Av , , Bli först att kommentera 0

Förmiddagens funderingar om mobbning och händelserna i Holmsund har nu resulterat i en motion från Folkpartiet att kommunen måste ta fram ett policydokument kring mobbning där rektorer och lärare ges skärpta disciplinära befogenheter, att föräldrarna alltid ska informeras om deras barn mobbar eller blir mobbade samt att lagens ska ändras så att en elev kan flyttas från en skola mot elevens och vårdnadshavarens vilja.

Det är konstigt att det inte ska finnas några klara regler för detta.

Innan kommunstyrelsens kortsammanträde på eftermiddagen hann jag med en TV-inspelning. Jag var med i ett TV-program som inte kommer att sändas. Tog det som ett övningstillfälle inför eventuell framtida medverkan. En provinspelning av ett nationellt debattprogram: kändes kul att vara med även om det inte var på "riktigt".

Ikväll är det skoldebatt på Ersängsskolan. Det brukar alltid vara trevligt, Förra gången jag var där fick vi en tom börs. Skolans pengar var slut och de behövde påfyllning från politikerna.

Vad händer i Holmsund

Av , , Bli först att kommentera 0

Vad händer i skolan i Holmsund. Med stigande förvåning läser jag nyheten om att numera filmas mobbningen av tjänstvilliga kamrater. Det är alltså inte höljt i dunkel varken vilka som är förövarna eller vilka som är bisittare och inte ingriper emot.

Tidningsartiklarna ger självklart en ganska vag bild av vilka insatser som skolan har gjort. Vad som framgår är dock att den som ansvarar för att mobbning inte ska förekomma enligt skollagen inte vill uttala sig. Förmodligen är det mediaträningen efter Sävarfallet som har gett resultat. Den som är ansvarig i lagens mening ska hållas utanför medialjuset.

Gör skolan generellt tillräckligt för att hindra mobbning? Jag tycker inte det. Förklaringen till detta är att det ganska allmänt anses att det är synd om den som mobbar. Offret för det hela anses sällan som skyddsvärd. Jag undrar hur många som har flyttats från en skola pga. att den har mobbat en kamrat i Umeå? Däremot känner jag till åtskilliga fall där den som blir mobbad till slut ger upp. Rädslan för att få stryk, bli retad eller kränkt gör att det till slut inte finns något annat val än att byta skola. Så har det alltid varit men frågan är om det alltid måste förbli på det sättet. Har den utsatta eleven något egentligt val?

Rektors roll som ansvarig för verksamheten framhålls väldigt tydligt av lagstiftaren. Rektorn är också skyldig att se till att det finns ordningsregler för en trygg och lärande skolmiljö. Folkpartiet uppfattning är att rektorerna inte bara ska ha ansvaret utan också makt och befogenheter över resurserna. Idag har de hela ansvaret men små resurser både i pengar men också i befogenheter.

Det måste vara möjligt att flytta stökiga elever till en annan skola, t ex för att splittra gäng. Som en sista åtgärd ska skolhuvudmannen kunna flytta en mobbare. Det är dags att skärpa lag- och förordningstexter för att öka och tydliggöra lärarnas och skolors befogenheter att upprätt hålla studiedisciplin i skolan. Våra barn har rätt att kräva klara besked från vuxenvärlden. Som vuxna kan vi aldrig acceptera att ett barn blir mobbat oavsett hur skyddsvärd förövaren kan anses vara.

Orimliga frågor i valstugan

Av , , Bli först att kommentera 0

Första dagen på sista veckan är snart slut. I morse var det morgonmöte med ledande företrädare från de övriga borgerliga partierna i alliansen. Inget nytt, alla partier koncentrerar sig på att få ut material till hushållen och spurta inför valdagen.

Resten av dagen tillbringades i valstugan. Många unga skolelever med kluriga frågor, det har jag skrivit om tidigare. Idag dök en ny typ av elever upp. Studenter från Umeå universitet, blivande gymnasielärare tror jag. Kom till valstugan med uppdrag att intervjua 5-15 politiker och hade anteckningsböckerna välfyllda med nationalekonomiska frågor. Uppdraget var uppenbarligen att förringa politikerna genom att ställa dem svarslösa mot väggen, att bevisa politisk okunskap helt enkelt.

Så länge heltidspolitiker möter den här typen av frågor är det väl ok. Men valstugorna befolkas inte enbart av sådana som jag eller än mer kvalificerade uttolkare. Här försöker fritidspolitiker och ofta ideellt engagerade partimedlemmar utan egentliga uppdrag möta väljare och väljares frågor. Detaljkunskap i komplexa nationalekonomiska frågor är ingen förutsättning för att stå i en valstuga. Snarare tvärtom. Det ska vara människor med livskunskap och ett ideologiskt engagemang.

Jag vet inte vad läraren i nationalekonomi egentligen var ute efter. Antingen har han/hon inte förstått vad denna valstugeverksamhet handlar om eller så går det att ana sig till någon form av förakt för det politiska systemet som bakomliggande drivkraft. Studenterna skämdes i alla fall över att tvingas utföra uppdraget.