Besparingar i äldreomsorgen och vänsterns röstfiskeri

Av , , Bli först att kommentera 0

Noterar med förvåning nyheten om att vänster i Socialnämnden igår hade framställt ett yrkande om stopp på besparingar.

Något sådant yrkande förelåg aldrig.

Däremot tyckte folkpartiet, vänstern och alla andra partier att Socialnämnden måste få en redovisning av vad som händer. Politikerna måste få information inte bara av tidningarna utan också av förvaltningen.

Något märkligt kändes det att läsa i tidningen om att vänstern inte fick något gehör för sitt stopp-krav. Ett krav som aldrig behandlades.

Det gäller att agera i verkligheten om det ska bli något. Att uttala sig i efterhand om det man aldrig gjorde (men trodde sig göra uppenbarligen) ger möjligen poänger i tidningsrubrikerna.

Är det detta som kallas att tala med kluven tunga?

Etanol i Afrika och obefintlig familjecentral på Ålidhem

Av , , Bli först att kommentera 0

Varför blir det aldrig någon familjecentral på Ålidhem? Den frågan diskuteras nyss på fullmäktige i Umeå. Frågeställare är Pernilla Djärv (c).

Svaret från majoriteten blev inte oväntat i Umeå; Mycket prat och lite verkstad.

När det gäller Umeås intresse i etanolindustrin var Holmlunds och min diskussion knappast klarläggande. Intressena i Afrika finns kvar (men det sker möjligen inga nya löften). Hur mycket Sekab gick med förslut förra året vet uppenbarligen ingen.

Kommuner ska inte göra den här typen av investeringar. Umeås 37 miljoner kronor är en liten andel jämfört med Skellefteås 661 miljoner kronor. Frågan är om inte pengarna borde användas till äldreomsorg och skola istället för att investeras i anläggningar i Afrika.

Det känns inte bra! Vart ska det sluta?

Analys saknas!

Av , , 1 kommentar 0

Kommunfullmäktige får information om de kommunala bolagen. VD:arna berättar och kommunfullmäktige har möjlighet att ställa frågor. Om frågorna besvaras eller inte verkar bero på vem som ställer dem. Personligen får jag slita hårt för att få svar på mina.

37 miljoner har Umeå satsat i energibolaget Sekab. Bolaget har/möjligen har haft, (lite svårt att tyda svaret) likviditetsproblem. Jämfört med Skellefteå som satsat 661 miljoner kan Umeå politikerna väl sova ganska lugnt men är detta verkligen en kommunal fråga? Fortsatt diskussion i frågan kommer det bli under eftermiddagen då Holmlund får besvara en ’enkel fråga’ från mig, i Berglunds frånvaro (ordf Umeå Energi) om bl. a Sekabs satsningar i Afrika.

Bostaden AB har just nu 137 lediga studentrum. Av dessa finns 74 på Ålidhem, 47 på Mariehem, övrigt på Carlshem, Nydalahöjd, Berghem och Tomtebo. Det är helt uppenbart att det finns alternativ för dem som inte vill bo i enkelrum i Umeå.

Bostaden AB planera för ca 1 400 lägenheter -2010. Det blir väldigt många nya lägenheter om befolkningssiffrorna står sig (536 stycken 2007). Med tanke på allt annat som byggs just nu verkar planerna en aning överdimensionerade.

Här krävs en rejäl analys!

Parmesan och lutande Tornet!

Av , , Bli först att kommentera 0

Jämställdheten har många starka företrädare ute i Europa. Det känns hoppfullt inför framtiden. Många idéer bytte ägare under den andra konferensdagen i Pisa. En hel del att ta med sig hem till Umeå (även om jag är här för Europarådets räkning).

Till lunch blev det parmesan, parmaskinka och mycket mingel. Det gäller att lära känna så många som möjligt. Det blev också tid till att titta på tornet med stort T.

Snart är jag hemma igen.

European Charter och rättvisa löner!

Av , , Bli först att kommentera 0

Diskussionen om jämställdhet går vidare i Pisa. Just nu presenterar Paris sitt förslag för en mer jämställd värld. Kvinnor är ingen fristående grupp säger hon. De är 50% av befolkningen och kan knappast kallas en sekt eller något utanför det normala. Dessvärre är det oftast synen på kvinnor att de inte ingår i det som är normalt (männen är normen).

Argumenten känns igen även från svenskt perspektiv.

Hemma i kommunfullmäktige i Umeå borde vi ha en diskussion om ’Hur jämställt är Umeå’. Kvinnor har fortfarande de tyngsta och minst betalda jobben. Det är de lågavlönade kvinnorna som också har den sämsta hälsan. Brandmännen får träna på arbetstid, de måste hålla sig i trim. Det samma borde gälla för personal inom omsorgen. De har också ett tungt jobb och måste hålla sig i trim för att orka både psykiskt och fysiskt.

Det finns ingen lönediskriminering i kommunens löner (detta är belagt i en särskild undersökning) men när detta nu är bevisat: Varför värderas traditionellt kvinnliga arbetsuppgifter så mycket lägre än mäns. Varför är kvinnors arbete/timma mindre värt än majoriteten av män.

Är inte detta lönediskriminering om något? Det finns mycket kvar att arbeta för inom jämställdhetsområdet även i Umeå och Sverige!

Jämställdhet på italienska

Av , , Bli först att kommentera 0

Efter en sanslös försening pga att det praktiska inte fungerade höll jag mitt tal om jämställdhet i Pisa. Över 400 delegater för 30 länder är här. Englska, franska, italienska och spanska verkar det finnas tolkning för. Svenskarna uttrycker sig på engelska även om en och annan också är duktig på franska.

Jag representerar Europarådets lokala kammare och talet var en del av en programpunkt, 25 år av jämställdhet.

Det finns ett visst drag av nostalgi bland de äldre damerna som är här. Så här långt har konferensen mest behandlat ’det som var en gång’ alla (då yngre pionjärer) – som var med då det hände.

I talet citerade jag Malin Rönnblom, Umeå Universitet och frågade om jämställdhet bara är en fråga om antal huvuden (hur många kvinnor resp män som är valda).

Innehållet i politiken och den politiska viljan måste avspegla en viljeinriktning för att få ett jämställdt samhälle värt namnet.

Inte ens i Sverige är vården jämställd. Män är normen och kvinnan ett undantag.

536 fler Umebor 2007

Av , , Bli först att kommentera 0

Det blev ’bara’ 536 fler medborgare 2007 i Umeå. En bit kvar till det genomsnittliga målsättningen med ca 900 personer/år för att nå 150 000 år 2050.

Sedan år 2000 har Umeå ökat i genomsnitt med 975 personer/år. Det är bara att konstatera att högkonjunkturen med färre studenter är ett avbräck för Umeås tillväxt.

Dragplåstret för Umeå är utan tvekan Universitetet. I en tid av minskade kullar (om några år) och minskat behov av att tillbringa några extra år på universitetet så ter sig framtiden för Umeå mindre ljus.

Vad Umeå behöver ett bättre företagsklimat, fler företagare och en positivare syn på att kommunen varken kan eller bör ta på sig alla uppdrag själv. Det krävs en attitydförändring till företagande och företagsamhet.

Dessutom behöver Umeå ett politiskt klimat där inte allt hamnar i långbänk alternativ kastas fram som tillfälliga hugskott (läs parkeringsgaraget).

Döp om storlänet till Jämtland!

Av , , Bli först att kommentera 0

Vart ska besluten fattas? I Stockholm eller ute i regionerna?

Västra Götaland och Skåne ville ha ett större mått av inflytande över de statliga medlen och gick därför ihop till större enheter. Besluten fattas idag av representanter utsedda i allmänna val (inte av tjänstemän). Nu är alla nöjda med sammanslagningen och de negativa effekter som olyckskorparna här i norr kraxar om finns inte.

Ett piggt förslag för att komma fram i frågan hörde jag häromdagen från Umeå Universitet. Varför inte döpa om det nya storlänet till Jämtland? Jämtarna kan säga att de har vunnit eftersom namnet finns kvar och övriga län kanske kan leva med att namnet Jämtland finns kvar.

Umeå har idag stora fördelar av Umeå Universitet och Regionsjukhuset. Ska den positionen kvarstå måste vi samarbeta med grannarna. Vad händer om Sundvall och Jämtland sviker regionsjukhuset och istället samarbetar på andra håll? Ensam är inte alltid stark, i synnerhet borde de mindre folkrika områdena i Norrland vara varse om detta.

I förra veckan framgick det i media att Stockholm vill samarbeta med Södermanland.

I Stockholm, Västra Götaland och Skåne är samarbetet nödvändigt. Tre av fyra län vill samarbeta i vår egen region. Varför inte pröva Jämtlands spåret (för att få med även den fjärde länet).

Kosovo!

Av , , 3 kommentarer 0

Grattis! Kosovo till självständigheten. En ljusnande framtid är Er. Sverige bör så snart som möjligt acceptera Kosovos vilja att vara en egen stat.

Som valobservatör i Kosovo upplevde jag starkt att upplägget med FN-protektorat i förlängningen måste leda till självständighet.

Att sedan Ryssland, Serbien, Cypern och möjligen Spanien är emot är ingen hemlighet eller något att förvånas över.

Att en enskild region vill slita sig fri finns ju t ex också i Spanien. Men enligt min uppfattning är det knappast jämförbart.

Men om självständigheten ska fungera krävs att FN-styrkorna/Eu-styrkorna finns kvar i landet ett bra tag framöver. Den höjda beredskapen är väl motiverad.