Heja Volvo!

Av , , Bli först att kommentera 10

Läser i Folkbladet om att 69 unga under 22 år och utan arbete kommer att få chansen att samtidigt arbeta och studera. Jag kan inte annat än hurra över detta.

Metallklubben är positiva – bra så! Själv tycker jag att absolut alla initiativ där arbetsgivare erbjuder arbete och utbildning i kombination ska gratuleras. Arbetsgivarna för att de 1) är en bra förebild för andra arbetsgivare att göra likadant och 2) för att de säkrar arbetskraftsbehovet framöver. Ungdomarna givetvis för att de 1) får en utbildning, 2) får jobb i åtminstone ett år och 3) i allra högsta grad förbättrar sina CV.

Vad ska vi med Norrland till?

Av , , 2 kommentarer 4

Lätt nedslagen läser jag att det främst är tack vare tidigare näringsministern och centerledaren Maud Olofsson som ringleden kring centrala Umeå kan förverkligas. Naturligtvis är jag inte nedslagen över Mauds insatser, men om det är sant som står i dagens intervju i VK måste jag fråga mig vad centralmakten – politiker och tjänstemän i samverkan – tycker att Sverige ska med Norrland.

Kommande veckoslut genomförs en stor Norrlandskonferens för folkpartister. Jag tror inte att jag har fel, när jag förutspår att frågan i rubriken – Vad ska vi med Norrland till – kommer att diskuteras både hett och livligt.

Dagens VK avslöjar:

Av , , 4 kommentarer 14

Lennart Holmlund kämpar hårt för att förklara vad han egentligen menar med sin blogg som syftade till att ta heder och ära av Centerpartiet. Syftningsfel heter det uppenbarligen när det är uppenbart att bloggen var långt över, det som är politiskt korrekt i Sverige. Nu när fler i det egna laget börjar ifrågasätta, osar det plötsligt hett. Partiet ber om ursäkt men själv vägrar han.

Under tiden använder Vänsterpartiet tiden till att berätta att de styr Umeå.

 Allt detta går att läsa i dagens VK.

 Frågan är om det var den utvecklingen som var tänkt när samarbetsavtalet konstruerades från (S)-sidan (min kommentar),

Högmod?

Av , , 4 kommentarer 8

Har Holmlund gått för långt? Eller är det "bara" Holmlund som har gjort det igen och fått en första nyhet på VK? Intressantast är dock att partiapparaten ställer sig vid sidan av och ber om ursäkt. Inget medhåll denna gången (men det kanske också är valtaktik – vem vet)?

Finns det någon gräns för påhoppen på politiska motståndare? Eller är allt tillåtet i politik och kärlek? Helt klart är det USA som är föredöme för debattnivån. "Bad Campaning" för att svärta ner motståndarens trovärdighet.

En kontrast till den påstådda Umeåandan – att vara kompis med alla men sedan ta heder och ära från var och en på bloggen?

Vi går emot en valrörelse då personangreppen kommer att hagla. Frågan är om det är det klimatet som är det bästa för att bygga en stad? Eller att bygga ett samhället där förtroendet för politiker är högt. Det största problemet för Grekland är just misstroendet mot den politiska ledningen. Utan tillit är det svårt att bygga ett hållbart samhälle.

Eller är allt detta matematik – med Vänsterpartiet i båten behövs inget samförstånd med Alliansen i synnerhet när de stora planeringsfrågorna snart är genomförda "vägpaketet mm". Var säker på att fortsättning följer.

Sant och falskt när det gäller bostäder?

Av , , 4 kommentarer 3

Diskussionen om huspriser, brist på lägenheter etc går vidare i Umeå.

Dagens fakta (SCB) är att priset har minskat i Umeå -5% på sista året när det gäller villor. Men i Västerbotten är ökningen i genomsnitt +5%. Medelvillan i Umeå av de försålda villorna (67 st) är 2 206 000.

Samtidigt skriver Ann-Sofi Tapani och Lars Lustig i VK idag  (AB Bostaden och Umeå Universitet) att panikropen när det gäller boende för studenter är betydligt överdrivna. Färrre studenter som bor i Umeå än för tio år sedan kräver givetvis färre bostäder nu än då.

Min slutsats är att taktiken från politiker att måla upp situationen i Umeå som krisartad, kan orsaka kris på universitetet genom att studenter väljer andra universitet.

Sanningen är nu som alltid det bästa rättesnöret. Den politiska retoriken är enbart till skada i den riktiga världen.

Hoppning är livet?

Av , , Bli först att kommentera 5

För andra kvällen i rad ska jag på kortkurs i hoppning över mycket låga hinder,  på Hippologum.

Tillsammans med hästen "Guling" som heter Pan Apple forcerar vi tillsammans i snabb takt. Guling anser att takten är för låg och själv tycker jag att det går väldigt mycket för fort.

Nä, hoppning är knappast livet – men det bidrar i hög grad till att göra livet spännande.

(S)-Retoriken om bostadsbrist överdriven i Umeå

Av , , 1 kommentar 2

Direktörerna för AB Bostaden och Umeå Universitet går idag ihop i en debattartikel i VF för att visa på att ryktet om bostadsbrist för studenter i Umeå är betydligt överdrivet. En kunskap som i olika omgångar också har framförts till ledande politiker via AB Bostaden.

Hur kan det vara att vissa typer av sanningar inte går fram när de inte passar den egna politiska retoriken? Som artikelförfattarna skriver:

"Snarare ska vi lyfta fram att Umeå är en expansiv stad med ett attraktivt universitet samtidigt som vi här inte alls har samma problem på bostadsmarknaden som i storstäderna."

Nedmontering av Musikskolan?

Av , , 3 kommentarer 4
Musikskolan har alltid varit något som politikerna i Umeå har värnat om.
 Frågan är vad som har hänt när 270 barn/ungdomar står i kö för att få gitarrlektioner. Gitarr kan knappast betraktas som ett ovanligt instrument men trots det finns det enbart 4,5 lärare att tillgå för alla förväntansfulla.
Varför inte införa ett checksystem där fler än musikskolans lärare kan ge gitarrlektioner (givetvis certifierade lärare). Enhetspriset ska vara detsamma som till musikskolan 480 kr/termin. Resterande kostnader får kommunen stå för.
Här behövs uppenbarligen satsningar.
Att behöva köa i upp till 5 år är inte acceptabelt i Kulturhuvudstaden 2014.
 

RegionVästerbotten vet bättre än Socialstyrelsen?

Av , , Bli först att kommentera 2

Noterar att Socialstyrelsen anklagas av Region Västerbotten för att ge vrångbilder om vården i Västerbotten. Måste säga att jag blir något förvånad att tillsynsmyndigheten blir påhoppad  via debattartiklar (VK 27/6).

Var finns det politiska ansvaret? Att statistik alltid uttalar sig om förgången tid är inget nytt men trots det ger statistiken en möjlighet att jämföra olika kommuner med varandra. Sannolikt har alla gjort förbättringar sedan mättillfället och det var också en del av poängen.

Tillsammans med flera FP-politiker i Västerbotten har jag skickat in en debattartikel kring att region Västerbotten måste bli direkt vald  –  av väljarna valda politiker som styr. Jag bler mer och mer övertygad om att region Västerbotten i sin nuvarande form är ett mellansteg till en folkvald region.

Umeås syn på privat företagsamhet!

Av , , 6 kommentarer 9

Att Vänsterpartiet i Umeå inte älskar privata företag är helt uppenbart efter fullmäktigedebatten i förra veckan (och tidigare).

Gång på gång antyds det att de privata företagen skulle göra ett sämre jobb eftersom de jobbar för ett privat företag och inte för kommunen.  Hans Bergström  /26/6/ Dagens Nyheter med flera har hängt på debatten på riksplanet.
 
Hur kan det vara att den kommunalt anställda är ädlare än en privat anställd?
 
Inget pekar på att det skulle vara på det sättet men ändå motarbetar Vänsterpartiet och Socialdemokrater privata initiativ i Umeå.Ilskan är till och med så stor att det privat drivna äldreboendet "Skräddaren" ska gå över till kommunal drift.
 
I höst kommer de som idag är anställda på det mycket populära äldreboendet Skräddaren – och väljer att stanna kvar – att få kommunalt styre och även kommunal lön.
 
Men det satt hårt inne för kommunen att inse att lagar och regler måste följas oavsett driftsform. I de här frågorna råder maktfullkomlighet hos Vänsterpartiet och Socialdemokrater. Den tidigare pragmatismen som var en framgångsrik väg är uppenbarligen helt stängd.
 
Bergströms slutsats är att bägge verksamheterna behövs. "En klok politik är att värna både rättsstaten och det goda entreprenörskapet.” 
                         
Bifogar länken för den som vill läsa Bergströms kolumn:

http://www.dn.se/ledare/kolumner/adlare-kan-ingen-vara