Rädda Sofiehemsskolan!

Av , , 5 kommentarer 12

Tamara Spiric, Vänsterpartiet kämpar vidare för att säkerställa att Sofiehemsskolan verkligen blir nedlagd. Även om vi skulle ha 20 miljoner till så skulle fortfarande Sofiehemsskolan läggas ner säger hon. Socialdemokraterna har fullständigt abdikerat, vänsterpartiet sköter argumentationen. Ordförande för För- och grundskolenämnden Margareta Rönngren ligger lågt. Tamara har redan höjt sitt svärd för att ge det slutliga hugget.

Varför detta sanslösa behov av att slå sönder en fungerande verksamhet. Det finns verkligen inget som säger att det verkligen kommer att bli den besparing som Tamara vill uppnå med nedläggning av Sofiehemsskolan.

Om eleverna försvinner till friskolorna kommer prislappen att bli minst lika hög som idag. Pengarna är alltså inte det avgörande argumentet.

Varför gör de på detta viset?

Motstånd mot förändringar!

Av , , 1 kommentar 4

Som vanligt handlar kommunfullmäktige om för eller emot upphandlad verksamhet.

Vänsterpartiet och Rättvisepartiet är alltid emot förändringar. Socialdemokrater är blandat för/emot. Alliansen är alltid för att pröva nya lösningar som är till gagn för medborgarna. Miljöpartiet är lite joker i leken (gillar friskolor). Det är egentligen detta som all politik i Umeå handlar om.

11 dagar om året från 09.00–18.00 (- 1 timmars lunch)

11 dagar x 65 ledamöter (dessutom ersättare och tjänstemän).

Konservatismen i Umeå är representerad av Vänsterpartiet och Rättvisepartiet.

Just nu diskuteras om företagare ska få hjälp av kommunen för att kunna etablera sig. En så kallad företagarlots. Alliansen är för, socialdemokraterna emot. Diskussionen fortsätter.

 

Olaglig affischering i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 3

Kommunfullmäktige i Umeå. Socialnämndens ordförande Eva Andersson är sjuk. Min fråga om äldreomsorg kommer alltså inte upp idag.

Just nu är det Anders Sellström(KD) som pekar på att Vänsterpartiets (och alla andras) olagliga affischering måste få ett slut. Att Vänstern uppenbarligen tycker att det är ok att kleta upp affischer lite här och där när andan faller på.

Sanering kostar pengar säger Sellström. Det är ett mycket märkligt synsätt på samhället tycker Paulsson (S). – Att göra som man själv tycker.

En tydlig diskussion med bäring på respekt för demokratin. Var går gränsen för det parti som sitter i kommunfullmäktige i Umeå och tycker att det är ok att olagligt affischera och skräpa ner i Umeå.

Grattis Sverker!

Av , , 1 kommentar 2

Ett stort grattis till Sverker Olofsson som idag fått stora Journalistpriset. Det var du verkligen värd! Det har funnits duktiga konsumentvägledare över tid, men just i vår tid är du den absolut mest skinande stjärnan.

Det räcker till och med att hota med Sverker för att få rätt i affären har jag hört. Hela svenska folket har lärt sig att stå på sig och handla rätt.

Det absolut högsta betyget går till Sverker.

Dessutom är han vansinnigt trevlig!

 

Kvinnor som blir diskriminerade pga sexuell läggning!

Av , , Bli först att kommentera 3

Hur ska Europa tillsammans jobba för ett Europa utan diskriminering mot lesbiska, bisexuella och transkvinnor? Ja, det är den frågan som diskuteras på Strasbourgmötet just nu.

Homosexuella kvinnor utsätts för våld, hot pga. av sin sexuella läggning och dessutom för att de är kvinnor. Det finns väldigt lite forskning i Europa om detta.

Könsperspektivet har så här långt saknats när det gäller HBT-frågor. Slutsatsen är att det är hög tid att ändra på detta. Kommissionären på Mänskliga Rättigheter Thomas Hammarberg från Sverige (tidigare bl. a. ordförande för Amnesty), beskriver detta som att det finns en omedvetenhet att kvinnor i lesbiska förhållanden också kan utsättas för våld i hemmet. En omedvetenhet om att diskriminering sker på arbetsmarknaden mot transsexuella kvinnor.  

Helt klart är att frågan om Mänskliga Rättigheter inte är löst på något sätt. Att ingen ska bli diskriminerad pga. av sin sexuella läggning, Det kommer att behövas mycket arbete även i framtiden (en hälsning till belackare som tycker att den här sortens möten är onödiga).

Förebygg olycka – -Noll-tolerans mot skolk!

Av , , Bli först att kommentera 3

Glädjande att skolorna i Stockholm har fått mycket bättre resultat. Det blir intressant att jämföra med Umeås prestationer.

Det är återigen fastslaget att lärarna har en nyckelroll när det gäller skolan. Skolan får aldrig ge upp. Alla måste få den hjälp och stöd de behöver från första stund i skolan och framåt.

Eller som skolchefen i Stockholm uttrycker det:

– I vårt arbete försöker vi fokusera på lärarens viktiga roll. Så att man inte förlorar sig i diskussioner om andra saker”.

Nästan varenda unge som inte fullföljer skolan har en lång rad av misslyckanden bakom sig. Det är en dålig grund för resten av livet.
 
Omhändertagna barn har oftast en historia med mycket skolk. Skolk ska inte accepteras i Umeås skolor. Vi vet alla att resultatet är förödande för den som allt för tidigt slutar sin skolgång.
 
Om alla barn fick den hjälp och stöd som de behövde skulle samhället spara miljarder i uteblivna kostnader för kriminalitet, ungdomsvård, missbruksvård, sjukvård mm.
 
Skolk är det första steget till ett olyckligt liv. Skolan måste göra allt för att förhindra detta.

Förändringar kräver tålamod!

Av , , 7 kommentarer 4

Sitter just nu på en förhandling inom Europarådet  i Strasbourg om hur en aktionsplan kring jämställdhet ska se ut. Planen ska antas i Baku Azerbaijan den 25 maj 2010 av Europarådets 47 medlemsstaters jämställdhetsministrar (eller ställföreträdande).

I salen sitter förhandlare från varje land. Inte helt lätt att hålla ihop. Synpunkterna spretar ganska bra men det gäller att hitta skrivningar som alla kan känna sig bekväma med (annars blir det svårt att för ministrarna att ställa sig bakom det i nästa läge). Några vill ha ett kort och koncist dokument (kanske för att stryka bort radikalare krav) andra tycker att innehållet är viktigare (om det sedan blir lite längre gör inget).
 
Just nu pratar sig Cypern varm för att männens roll måste tas upp under varje avsnitt. Slovenien hänger på och menar att metoder för att synliggöra ojämställdheten och vilka roller som kvinnor och män har i samhället måste tas fram.
 
En man tar till brösttoner och undrar vem det egentligen är som ska ställa sig bakom planen.
 
Sverige har just nu en avvaktande attityd (har inga större svårigheter att ställa sig bakom texten). Själv är jag observatör från Europas kommuner och regioner. Mitt tal ska hållas på fredag förmiddag.
 
Efter lite förhandlande har jag fått 7 minuter att disponera.
 
Stordåd görs definitivt inte på en kafferast men de gemensamma ansträngningarna ger frukt på längre sikt!
 

Gårdsförsäljning av vin?

Av , , 1 kommentar 2

Just nu diskuteras gårdsförsäljning av vin av landsmötet. Utgången är ganska oviss, Många tycker att det låter trevligt att turister (och andra) kan köpa en flaska vin om de besöker en gård som erbjuder vin.

Partistyrelsen föreslår att detta inte ska vara möjligt. Däremot kan det redan idag vara möjligt att köpa på det lokala bolaget. Gabriel Romanus (den gamla systembolagschefen) argumenterar emot också av alkholpolitiska skäl.

Alla är saliga i sin tro. Själv håller jag på partistyrelsen. Någon påpekar att det redan finns gårdsförsäljning helt utan tillstånd (langning).

Dagen har för min del annars ägnats åt att hitta kompromisser mellan t.ex kärnkraftsvänner och vindkraftskramare. Hittentills har beredningsutskottet haft en lyckad dag. Dock tror jag att det blir svårt att hitta en kompromiss när det gäller gårdsförsäljning,

För eller emot gäller.

LAS behövs, men bör moderniseras!

Av , , Bli först att kommentera 2

Efter en lång och engagerad debatt  beslutade Folkpartiet just nu att LAS behövs men bör moderniseras! Det fanns flera motioner som krävde förändringar av turordningsregler etc. Majoriteten anser dock att lagstiftningen i grunden är bra men som allt annat så finns det en del förändringar att göra.

Ett bra ställningstagande som innebär trygghet för grupper som annars skulle kunna hänga löst i arbetslivet.

I nöd och lust, till döden skiljer oss åt!

Av , , Bli först att kommentera 4

Diskussionen om att gamla makar ska få bo ihop även om den ena har stort vårdbehov har satt igång på allvar. Én jättefråga för de som berörs men en ickefråga för de flesta kommuner. Idag tog Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) till orda och hävdade att det blir för dyrt.

För ett antal år sedan antog kommunfullmäktige i Umeå rätten för makar att fortsätta att bo tillsammans även om den ena får stora vårdbehov. Igår skrev folkpartisterna Jan Björklund och Barbro Westerholm en DN-debatt artikel i samma ärende.

Umeå är sannolikt en av föregångskommunerna i landet i frågan och det kan vara av intresse för umeåborna att få en redovisning av hur beslutet har fallit ut i den s.k. verkligheten.

Svaret på frågan kommer på kommunfullmäktige måndagen den 30 november.