En vanlig dag

Av , , Bli först att kommentera 0

En vanlig dag i politiken. Sammanträdet med Socialnämnden startar 08.30. Alla är i stort sett överens i alla ärenden. Socialtjänsten måste bli bättre på utvecklingssamtal, det finns mycket att önska när det gäller försörjningsstödet. Varför får så många unga gå utan sysselsättning så länge?

Min egen tro när det gäller det sista är att någon annan än kommunen ska ge sig på den uppgiften. Jag är övertygad om att det skulle bli mer fart i frågan om ett privat företag skulle få betalt för att se till att fler ungdomar kommer i arbete. Mitt förtroende för kommunen är inte särskilt högt. Överhuvudtaget tror jag att det behövs mer nytänkande och mindre av bekväm uttaxerande av pengar (från förvaltningen) för att det ska hända något. Det är positivt med fler aktörer på marknaden.

Eftermiddagens sammanträde var på Sveriges Kommuner och Landsting i Stockholm, en intressant diskussion om hur Sverige ska lägga upp Europakonferensen om demokrati i juni. Tillsammans med tjänstemän från olika regeringskanslier, riksdagsmän som sitter i Europarådet och den gruppen som jag själv tillhör (kommun och region företrädare i Europarådets lokala kammare) diskuterades programmet för demokratikonferensen, kampanjen mot våld mot kvinnor och svenskt ordförandeskap i Europarådet andra halvåret 2008.

Även lokalpolitiker har en viktig uppgift att fylla i europasamarbetet. Efter fyra år i Europarådets lokala kammare är jag fullständigt övertygad om vikten av att vi på det "lokala planet i Europa" träffar varandra och diskuterar vardagsfrågor.

Den resolution om ’Trafficing’ som jag undertecknade i Strasbourg för Umeås räkning har nu antagits i 25 svenska kommuner och 1 landsting. Det går framåt även om det går långsamt.

Imorgon har jag tänkt att läsa Ansvarsutredningen. Det mesta är redan känt men det finns mer att läsa. Hela utredningen handlar inte om att rita kartor.Återkommer med min syn på den framtida regionindelningen i Sverige och Norrland.

Film igen

Av , , Bli först att kommentera 0

Ja, till växthusfilm (Film i Västerbotten) sa kommunens arbetsutskott på förmiddagen. Detta till trots är jag fortfarande orolig för filmfestivalens framtid.

Kommer Umeå att ha någon Internationell Filmfestival 2007? Jag hoppas givetvis det. Men det är ändå inte säkert, den reservationen måste jag göra.

Förhandlingar ska inom kort upptas mellan Umeå Internationella Filmfestival och Umeå kommun (läs kulturnämnden). Jag deltar inte – det vill jag betona – i dessa förhandlingar. Jag vill göra allt för att undvika att det skapas låsningar av politisk natur.

Vilka villkor ska festivalen leva under? Hur långt ska avtalet vara och vad vill egentligen kulturnämnden med filmfestivalen? Detta är avgörande frågor att besvara. Men kommunens engagemang är bara en del. Därtill måste såväl filminstitutet som landstinget ge besked hur de ser på sina respektive engagemang.

Nu är det viktigt att vi kommer tillskott!

Nedläggning vände trenden

Av , , Bli först att kommentera 0

Fler och fler åker buss meddelar Västerbottensnytt i sin 19.10 sändning på måndagen. Busstrafiken har åter blivit het det beror på bättre turlistor och ett mer kundanpassat taxesystem får tittarna veta.

Visst är det så. Att bussåkarna har ökat de senaste fem månaderna och likaså att förändringar av detta slag är viktiga orsaker. Den allra viktigaste orsaken utelämnades dock, busstrafiken är numera upphandlad och det kommunala kollektivtrafikföretaget ULTRA nedlagt. Förändringen överensstämmer ganska väl i tid med när det vände uppåt för kollektivtrafiken i Umeå.

Vi var många som under år hävdade att ett avskaffande av det kommunala bolaget var det avgörande villkoret för att det skulle kunna gå bättre för busstrafiken här i kommunen. För det fick vi motstå mycket spott och spe. Men tiden och statistiken visade att vi fick rätt. Och det känns ju bra.

Att ruska om och förändra i den kommunala förvaltningen/bolagen är verkligen inte att försämra. Tvärtom!

Sen ankomst

Av , , Bli först att kommentera 0

Bestraffad för sen ankomst blev jag idag på kommunfullmäktige. Socialnämndens ordförande och undertecknad vice ordförande samt ledamöterna av "Individ och Familjeomsorg" utnyttjade lunchtimman mellan 12.00-13.00 till att sammanträda. Ärendet var av allvarlig (och sekretessbelagd) karaktär. Diskussioner med de berörda tog tid och diskussionen inför beslutet tog också betydligt längre tid än vanligt.

Jag försökte skicka bud ner till fullmäktigepresidiet att IFO sammanträdet drog ut på tiden och om möjligen den interpellation där jag stod som första namn därför inte skulle gå först. Men fullmäktiges ordförande tyckte annorlunda. Här fanns ingen förståelse eller vilja till det.
Trist och tråkigt för mig men kd:s Helen Edlund ska ha all heder för att hon rykte in och tog över som första talare.

Märklig abortartikel

Av , , Bli först att kommentera 0

Vi kan tvingas uppmana kristna väljare att inte rösta på alliansen (i klartext kristdemokraterna) i valet 2010, förklarar Anders Arborelius, biskop i katolska kyrkan, och Sten-Gunnar Hedin, föreståndare för svenska pingströrelsen, på debattplats i dagens (söndagens) DN. Förändringar i abortlagstiftningen, som bl a gör det möjligt för utländska kvinnor att få abort i Sverige och som Göran Hägglund ansvarar för är skälet till den rätt märkliga artikeln.

Tre reflektioner med anledning denna:

För det första: I själva sakfrågan står jag och Arborelius/Hedin oceaner från varandra. Vi tycket helt enkelt fullständigt olika. Jag förstår inte problematiken och inte upprördheten. Förslaget förefaller – som de refererats – bra. Jag tycker det är klokt att låta det slutgiltiga omdömet vänta till dess att propositionen faktiskt lagts.

För det andra: "Hotet" ter sig både meningslöst och besynnerligt. De röster som Arborelius/Hedin tror sig kunna styra över kan ju inte läggas på andra partier och därigenom åstadkomma en förändring. I just den här frågan är, vad jag förstår, enigheten i principfrågan nästan total i riksdagen. Tvinga oss inte att uppmana väljarna att se till att kristdemokraterna röstas ut ur riksdagen och att underlagen för alliansregeringen försvinner, uppmanar skribenterna. Ett minst sagt märkligt förhållningssätt!

För det tredje: jag känner olust när intresseorganisationer eller deras företrädare grötmyndigt visar ambitionen att uppmana människor hur de ska använda sin röst i ett politiskt val – som Arborelius och Hedin gör i DN. På samma sätt som den kristna högerns förespråkare i USA. Eller som t ex LO brukar göra när är dags att gå till valurnorna hör hemma.
Individen klarar av att fatta avgörandet på egen hand, utan kollektiva direktiv!

Tufft att bli äldre

Av , , Bli först att kommentera 0

Att jag som gammal inte ska behöva acceptera att det kommer en ny person från hemtjänsten snart sagt vid varje tillfälle tycks alla parter vara överens om. Däremot är jag inte riktigt lika säker på att det fungerar i praktiken.

Förmiddagen ägnades åt kommunens äldrepolitik. Det kommunala pensionärsrådet sammanträdde. Mycket av det som Folkpartiet och framförallt Marianne Normark (numera gruppledare fp på landstinget) har drivit genom åren är på väg att genomföras. Någon att vända sig till med äldrefrågor hos socialtjänsten, uppsökande verksamhet, hemtjänst utan biståndsbedömning mm.

En sak som inte är genomförd är legitimationstvång inom äldrevården. Att jag som mottagare av hemtjänst ska kunna kräva att den som kommer ska kunna legitimera sig själv och sitt uppdrag. Visst är det underligt att det går att åka till månen (och tillbaks) men att kräva legitimation från hemtjänsten, det är omöjligt. Man kan det man vill, finns det ett uttryck som säger och jag är beredd att hålla med.

Tandläkaren tog knäcken på mig efter lunch. Några timmars arbete senare har jag fortfarande inte hämtat mig. Nu väntar en trevlig middag med det Kommunala pensionärsrådet innan jag gör helg. För min del måste dock maten vara lättuggad.

Tufft att bli äldre

Av , , Bli först att kommentera 0

Att jag som gammal inte ska behöva acceptera att det kommer en ny person från hemtjänsten snart sagt vid varje tillfälle tycks alla parter vara överens om. Däremot är jag inte riktigt lika säker på att det fungerar i praktiken.

Förmiddagen ägnades åt kommunens äldrepolitik. Det kommunala pensionärsrådet sammanträdde. Mycket av det som Folkpartiet och framförallt Marianne Normark (numera gruppledare fp på landstinget) har drivit genom åren är på väg att genomföras. Någon att vända sig till med äldrefrågor hos socialtjänsten, uppsökande verksamhet, hemtjänst utan biståndsbedömning mm.

En sak som inte är genomförd är legitimationstvång inom äldrevården. Att jag som mottagare av hemtjänst ska kunna kräva att den som kommer ska kunna legitimera sig själv och sitt uppdrag. Visst är det underligt att det går att åka till månen (och tillbaks) men att kräva legitimation från hemtjänsten, det är omöjligt. Man kan det man vill, finns det ett uttryck som säger och jag är beredd att hålla med.

Tandläkaren tog knäcken på mig efter lunch. Några timmars arbete senare har jag fortfarande inte hämtat mig. Nu väntar en trevlig middag med det Kommunala pensionärsrådet innan jag gör helg. För min del måste dock maten vara lättuggad.

Upp till bevis, Alliansen!

Av , , Bli först att kommentera 0

Att vara juste och låta medborgarna ha helt klart för sig vilka spelregler som gäller – visst var det ett underliggande tema i Alliansens valprogram? Staten ska tala om vad som gäller – i förväg – så att medborgarna – och företagen – vet vad de ska rätta sig efter. Bra! Rimligt!

Jag frågar mig nu: varför gäller detta inte de kulturinstitutioner som får bidrag av staten, men som inte är helt statligt finansierade? Institutioner som Norrlandsoperan, för att ta ett näraliggande exempel.

Att de institutioner som felaktigt betalat in för mycket moms skulle få återbetalning av detta sågs med positiva ögon i kultursverige. Men att staten skulle lägga sig i och ta av institutionerna pengarna var det ingen som i sin vildaste fantasi kunde tänka sig.

Nu lindrades detta något med hjälp av Kulturrådet, men för Norrlandsoperan blir resultatet ändå 2,2 Mkr mindre för 2007.

Rimlighet och förutsägbarhet! Det är vad som kan krävas av en bra regering. Även gentemot kulturlivet.

Nu kräver jag att Västerbottens politiker ställer upp tillsammans oavsett partifärg. Att Norrlandsoperans styrelse agerar samfällt för att få en förändring tillstånd. En gemensam uppvaktning av kulturministern (inte enbart socialdemokrater) är en tänkbar åtgärd. Alla vi som tycker att det måste finnas ett rikt kulturliv även utanför huvudstaden måste reagera. Jag kräver ett nytt riksdagsbeslut. Men också mer av samarbete på hemmaplan.

Umeå och framtiden

Av , , Bli först att kommentera 0

Är det slut på Umeås storhetstid? Är befolkningssiffrorna en tillfällighet, en parantes eller är det början på en ny era?

Dagens debatt handlar om detta. Den mer försiktiga tillväxt (befolkningsökning) som befolkningssiffrorna visar gick att spåra redan i våras. Antalet utflyttande var allt för stort i förhållande till inflyttningen. Förbättrade konjunkturer anses vara skälet för att Umeås befolkningstillväxt avtar. Färre studenter har anledning att flytta till Umeå, fler väljer att läsa på distans och därmed är antalet studenter tämligen
konstant.

Vad gäller för framtiden? Antalet tomma studentrum hos Bostaden ligger (som redovisas på Bostadens hemsida) är ganska konstant kring 50 den senaste veckan. Det saknas alltså inte möjligheter att bo och läsa i Umeå, men det saknas studenter som vill göra det.

Ett första recept måste vara att faktiskt ta situationen på allvar. Inte minst borde budskapet att handeln ligger efter i Umeå analyseras med största allvar. Varför investeras det i Luleå men inte Umeå? Vad måste göras för att få upp farten? Politiken måste bli mer positiv till företagare som vill utvidga och göra mer.

Våga mer och bygg staden. Umeå måste kunna erbjuda ett attraktivt boende för att fler ska vilja flytta hit. Byggandet på Ön kan bli ett sådant boende som inte enbart är ett privilegium för några få utan kan komma många till glädje.

Och det tredje. Umeå måste sticka ut från mängden. Det måste finnas något som gör Umeå spännande. Värt en omväg, värt en resa. En ny skidanläggning i Tavelsjö kan vara en pusselbit. Sveriges högsta byggnad finns i Malmö. Vad kan Umeå bli Sverige bäst på?

Det är trevligt med tårtkalas men i längden hjälper det inte att slå sig för bröstet och gurgla "Vi vinner i Umeå". Den krassa verkligheten ställer krav på ett helt annat innehåll i politiken.

Etanol i onåd

Av , , Bli först att kommentera 0

Etanolen har plötsligen hamnat i onåd. Ja, jag menar etanolproduktion i Sverige att hälla i bensinen. Igår menade SLU:s Torbjörn Rydberg att det är inte försvarbart att Sverige ska producera etanol varken ur ekologiskt eller ekonomiskt perspektiv och detsamma meddelade Expressen. Uppenbarligen har inte etanolen särskilt många vänner på SLU i Umeå (inga som har hörts av i alla fall). Skyddstullarna mot importerad etanol tycks också vara ifrågasatta från regeringen. Intressant att debatten kan svänga från en vecka till en annan. Nu blir det spännande att lyssna på motargumenten. Varför ska Sverige/Umeå producera etanol när det både är billigare och bättre att importera från Brasilien?

Förvånad blev jag också när jag inser att EU betalar fem miljarder per år för att omvandla vin till fordonsbränsle.

– Det är oförsvarligt att spendera en halv miljard euro varje år på att bli av med vin som ingen vill dricka sa EU-kommissionären Mariann Fischer Boel under parlamentsdebatten. Ja kan inte annat än att hålla med.

Frågan är om det är försvarligt att investera miljardbelopp i etanolproduktion i Sverige och Västerbotten?