Unga lagöverträdare i fokus

Av , , 2 kommentarer 0

Radions nyhet idag har varit att samhället reagerar långsamt på unga lagöverträdare – särskilt fokus riktas på Socialnämnderna i Sverige som alldeles för ofta ligger alldeles för lågt.

En intressant fråga där Umeå inte har särskilt mycket att skryta med så här långt. Under våren har ärendena (olika typer av anmälningar) hopat sig. Åtgärder har satts in den sista månaden för att komma ikapp med pärmen för inkomna ärenden.

Poängen är naturligtvis att snabbt sätta in åtgärder. Om inte samhället bryr sig är risken överhängande att det blir fler överträdelser och till slut grövre brottslighet. Det är min absoluta uppfattning att Umeå kan bättre. Utvärdering, analys och insatser för förbättringar behövs. Alliansen i Umeå satsade extra resurser på detta. Tråkigt nog gick det inte igenom men det måste gå att omdisponera pengar. Detta borde vara ett prioriterat område.

Förutom besök på socialtjänsten för att få veta mer om läget i Umeå har dagen ägnats åt att sätta ner fyndplantorna, från Forslunda gymnasium, i jorden. Utförsäljning igår och idag av plantor. Är det verkligen konkurrens neutralt att en gymnasieskola säljer plantor till allmänheten till kraftigt subventionerade priser? Ska för övrigt träffa Svenskt Näringsliv senare idag.

Lugnare tempo och bibliotekesflytt!

Av , , Bli först att kommentera 0

Dagen efter midssommarhelgen och tempot har gått ner väsentligt inom politiken. Ett extra sammanträde inom Individ och Familjeomsorg nu på morgonen följs av överläggningar med socialchefen.

Själv är jag nöjd med att jag äntligen har kommit igång och motionerat igen. En förkylning i våras förstörde effektivt alla tidigare vunna framgångar.

Såhär på sommaren räknar jag med att hinna läsa fler böcker än vanligt och kan väl konstatera att argumenten för biblioteksflytt numera har ändrat karaktär.

Tidigare skulle biblioteket flyttas för att rymma handel i nuvarande lokaler och därmed säkra upp finansieringen av det underjordiska garaget. Nu ska biblioteket flyttas till ett eventuellt nytt kulturhus. Vart det till slut landar är det ingen som vet. Folkpartiet har inte bestämt sig än. Det finns starka röster för att flytta men även för att vara kvar.

Säkert är dock att argumentet att kulturen får flytta på sig för att de kommersiella krafterna till varje pris måste fram inte vann några stora framgångar.

Ibland förefaller det som hela politiken i Umeå bygger på tillfälliga hugskott. Om befolkningen protesterar våldsamt så blir det omtag. Om debatten tysnar så drivs det igenom.

Sista ordet i garage- (och biblioteks-)frågan är förmodligen inte sagt!

Garagefrågan i nytt sken!

Av , , Bli först att kommentera 0

Trots att jag numera inte har någon plats i Närings- och planeringsutskottet tilläts jag vara med på föredragningen kring de tre förslagen till badhus respektiva presentationen av ’Staden mellan broarna’.

Att världsberömda storheter som arkitekt Thomas Sandell och Peter ’Foppa’ Forsberg deltog på en av presentationerna gjorde ju inte saken sämre.

Vad det än blir för badhusförslag så hoppas jag verkligen att det garage som alla tre förslagen har räknat med blir byggt. Betydligt enklare att göra ett djupare hål för ett underjordiskt garage när det ändå ska byggas ett hus på höjden. Än dagens dyrbara och oekonomiska idé under Rådhusesplanaden.

Badhusbygget kan bli tre önskningar i en, en riktigt ’kinderägg’.

Badhusfrågan löser sig.
Parkeringsfrågan löser sig.
Ett breddat centrum genom fler butikslägen.

Det bådar gott för höstens politiska debatt. Lägg ner tankarna på garage under Rådhusesplanaden!

21 kvar på talarlistan!

Av , , Bli först att kommentera 0

Listan på talare som ska få prata tre minuter ligger nästan konstant på 21 personer. En gissning är att debatten kommer att pågå ytterligare cirka 1,5 timma.

Den stora stridsfrågan är fortfarande om kommunen ska gissa på att det finns 200 000 invånare 2050 eller om det lite mer sannolika 150 000 fortfarande ska gälla. Just den frågan blir sannolikt föremål för en återremiss.

Just nu har Margareta Rönngren ordförande för för- och grundskolan deklarerat att alla som vill ha intraprenad får det ’vill man så för man’ men vad hon inte sa i sitt anförande var att villkoren kraftigt kommer att försämras till den grad att sannolikt är det ingen som vill.

Hon klargjorde att det har varit ett försök men nu är det slut på det.
Hur hon kan ställa sig bakom socialdemokraternas budget där det står att ’intreprenaderna ges ökat ansvar och befogenheter i förhållande till förvaltningsverksamheten. Intraprenaderna styrs genom tydliga mål- och uppdragsbeskrivningar från respektive nämnd/förvaltning.’ är för mig en gåta. Respekten för fattade beslut är uppenbarligen inte så stor hos alla som sitter i kommunfullmäktige.

Eller kommer intraprenaderna rent av att få fortsätta som idag? För- och grundskolan kommer att fatta beslut i frågan inom de närmaste dagarna.

Härskarteknik!

Av , , 3 kommentarer 0

Härskartekniken pågår för fullt i kommunfullmäktige i Umeå. När Marie-Louise Rönnmark, kommunfullmäktiges ordförande talar pågår samtalen i rätt hög röstnivå runt omkring i salen. (och även strax intill henne). Av egen erfarenhet vet jag att det är oerhört svårt att koncentrera sig när det samtidigt surras högt.

Det är så det går till i ’verkligheten’ kvinnor och män behandlas olika av kamraterna. Längre än så har vi uppenbarligen inte kommit när det gäller jämställdhet mellan kvinnor och män.

Budgetdebatt i kommunfullmäktige

Av , , Bli först att kommentera 0

Budgetvågorna går höga i kommunfullmäktige. Hur ska det gå med barnomsorgen? Blir det minskade barngrupper denna gången. Holmlund har sagt det förr men det blev ju inte bättre för det. Finns det en politisk vilja denna gången att genomföra fattade beslut?

Antalet barn som omhändertas av olika skäl ökar dramatiskt 34% ökning på ett år. Här måste det till krafttag. Alliansen har anslagit mer pengar.

Är hög skatt lösningen på morgondagens problem? Är verksamheten mycket sämre i kommuner med lägre skatt? Eller används pengarna annorlunda i andra kommuner med bibehållen kválite!

Hur ska vi få fler företagare. Fler måste välja att arbeta och bo i Umeå och då behöver fler företag startas. Ett sätt att lyckas är naturligtvis att lära av hur andra kommuner gör och att avknoppningarna från Universitetet ökar.

Framtida kvinnliga företagare finns också anställda på kommunen. Genom att vara positiv till avknoppningar av olika slag skulle många företag kunna startas inom äldreomsorgen t.ex. Men just nu tycks det gå kalla vindar både när det gäller intraprenader, valfrihets reformer etc.

Den tidigare välviljan till alternativ tycks vara som bortblåst. Debatten kommer att fortsätta resten av dagen. Återkommer!

Etanolbil bra för miljön?

Av , , 3 kommentarer 0

Andelen sålda etanolbilar ökar är nyheten idag. Ungefär 30% av försäljningen av nya bilar är etanol. Om det är etanolbilarna som har ökat eller att det inte säljs så många nya bilar just nu överhuvudtaget finns det ingen uppgift om. Det framgår inte.

I lördags hade DN en uppställning av olika bilars effekter på miljön när det gäller CO2 utsläpp/km. Etanolbilarna klarar inte 120 gränsen/km eftersom de drar mer bränsle och därför släpper ut mer CO2. Är då etanolbilen bra för miljön? Eller är det snarare ett alternativ för bilindustrin. Om det är det senare varför ska då alla som parkerar i Umeå som inte har en etanolbil subventionera parkeringar för etanolbil??? (Inga stora pengar men vad är logiken?)

Finns det någon rimlig anledning till detta? Om etanolbilen släpper ut lika mycket (eller mer)Co2 som en vanlig bil varför skulle det då vara bättre? Förklara det den som kan. Är inte poängen att vi ska få en renare miljö? Allt som kallas miljöbil är inte miljövänligt. Allt som glimmer är inte guld.

Mäns våld mot kvinnor

Av , , Bli först att kommentera 0

På väg till Stockholm igen efter ett dygn i Strasbourg. Tillsammans med ett antal ministrar (Nyamko Sabuni från Sverige), professorer och andra experter har jag talat om Våld i nära relationer. Så här gör vi i Umeå.

Mitt anförande mötte stort intresse och väldigt många ville veta mer om "Centrum mot våld i Umeå". Att Katarina Weinehall i sin forskning fått fram att samhällets kostnader för mäns våld mot kvinnor är astronomiska. Ett fall där mannen misshandlat en kvinna under 20 år var kostnaden 2,5 miljon kronor i arbetslöshetsersättningar, sjukvård mm mm.

Jag känner mig nöjd med mina insatser och ett stort tack till alla som på något sätt har varit inblandade i mitt tal (det är ganska många). Jag var den enda talaren som hade förmånen att presentera ett projekt från en kommun. Umeå finns onekligen på kartan och flera delegater var intresserade av att få samarbeta med Umeå och få veta mer på olika sätt.

Nu tar jag bussen till Frankfurt och är sedan på Sveriges Kommuner och Landsting resten av dagen och kvällen. Jan Björklund ska bl. a tala om aktuellt på skolområdet inför alliansens politiker. Jag ser fram emot att träffa Umeås bägge Anders (Sellström och Ågren) i samband med detta.