Är obehöriga lärare en naturlag?

Av , , Bli först att kommentera 6

Det är brist på domare i riket. Det innebär, att pensionerade domare rycker in, när så behövs. Med förvåning läser jag debattartiklar och insändare i VK att när universitetet – i likhet med ett stort antal andra universitet och högskolor – fått bakläxa på examinationsrätten för lärarutbildningen. Är det verkligen så att enda lösningen på lärarbrist är obehöriga lärare?

Är det verkligen så, att kommunen (eller för den delen kommunerna) inte funderat över hur man ska stimulera kompetenta, kunniga, erfarna lärare att stanna något eller några år efter tänkt pension – på hel- eller deltid, kanske med lite extra guldkant i form av högre lön.

Det är väl inte så illa att man, vare sig i Umeå eller andra kommuner, är beredd att bortse från befintlig kompetens och ersätta med icke behöriga?

Fullmäktige innan jul!

Av , , Bli först att kommentera 3

Bra att veta att bebyggelsen på Ön kommer att bli hög. Det har alltså inte skett några förändringar utifrån diskussionen tidigare. I övrigt är det dåligt med klargörande besked på kommunfullmäktige.

Oavsett frågan är svaret att det är regeringens fel. Världskonjunkturen är regeringens fel vilket faktiskt inte är dåligt inflytande från Alliansregeringen. Kunskapen om att Sverige faktiskt har klarat sig bra i jämförelse med andra länder tycks inte heller ha kommit alla till kännedom. Exempel från England, Grekland, Irland och Portugal förskräcker.

Ett problem som har angivits är att det inte går att få fram hur det kommer att se ut om ett antal år framöver med pengar från staten. Så tänker enbart den som tror att femåriga produktionsplaner av staten fungerar eller är troende i någon annan ideologi där överheten bestämmer.

De flesta av oss har trots allt förstått att ingen kan med säkerhet säga hur ekonomin kommer att utvecklas på lång sikt. Sverige är ett exportberoendeland som är beroende av att producera produkter som andra vill köpa men också har råd att köpa.

Varken Sverige eller Umeå är en ensam ö!