Nedblåsta trän!

Av , , Bli först att kommentera 0

Något förvånad blev jag vid en hastig blick genom fönstret. Den normala trädridån mot närmasta grannen var plötsligt försvunnen. Vid ytterligare en blick insåg jag att träden hade flyttat sig en bit dvs. till hälften nedblåsta.

Snabb utryckning för att säkra och förhindra skador.

Imorgon blir det översyn av resten av trädbeståndet. Nedfallande trän är inte att lika med.

Socialdemokraterna backar om mindre barngrupper?

Av , , Bli först att kommentera 0

Misslyckandet att uppfylla löftena om mindre barngrupper på förskolan är totalt hos socialdemokraterna. Slutsatsen är att kravet ska tas bort.

Inte helt oväntat – det känns inte som det har tagits på allvar någongång. Förvånande nog verkar motståndet ha varit starkast just hos de politiker som var satt att uppfylla beslutet om mindre barngrupper. (Eftersom det inte blev genomfört).

Med posten kom härom dagen en brochyr från Cramo om flyttbara lokaler för förskolor och skolor. Flexibla lokaler både till plats och utseende, lika stabila, tysta och bekväma som vilken permanent förskola som helst.

Det behövs en annan politik i Umeå en som verkligen vill ha mindre barn i barngrupperna. Cramo (eller motsvarande) kan vara en del av lösningen.

Ett jordbruk på egna ben

Av , , 2 kommentarer 0

Det kan knappast ha undgått någon att jag är en storanhängare till EU.Såväl Europas demokrati och stabilitetsom tillväxt och välstånd har gynnats av den utveckling som skett ända sedan Kol- och stålunionens bildande. Det finns dock en del frågor inom EU som jag anser måste förändras, och det omgående.

Här återfinns bl.a. den gemensamma jordbrukspolitiken. Denna är inget annat än ett enormt resursslöseri då runt 40 procent av EU:s totala budget upptas av jordbruksstöd. Att detta stöd sedanförsvårar fattiga länders möjligheter att utvecklas gör det hela ännu mer beklagligt.

Nog måste det gå att skapa en matproduktion fri från stora subventioner? Jag inser att det finns inflytelserika krafter som bromsar denna utveckling men min stora förhoppning är att den jordbrukspolitik vi ser idag har gått i graven senast år 2015. Det skulle såväl Europas skattebetalare som utvecklingsländerna tjäna på.

Brottsligheten bekämpas gemensamt

Av , , Bli först att kommentera 0

En av folkpartiets viktigaste frågor inför EU-valet är kampen mot den organiserade brottsligheten. Kriminalitet rör sig över gränserna men polisen styrs nationellt och det samarbete som idag sker är absolut inte tillräckligt.

SvD skrev på torsdagen om det ökande problemet och hänvisade till en intervju med en brittisk författare och expert på området. Han pekar på att den gränsöverskridande brottsligheten riskerar att öka och att samarbetet mellan medlemsstaternas polisorganisationer inte fungerar. Ett konkret exempel han ger är att en tysk åklagare inte ens ville träffa en kollega från Sverige när den senare tar kontakt i ett omfattande narkotikamål.

Det är därför det europeiska polissamarbetet måste stärkas och en central vässad organisation skapas. Dagens Europol betyder så klart en del men ett FBI-liknande inslag krävs om polisen på allvar ska kunna ta upp kampen mot narkotika, människohandel och annan kriminalitet som sker över gränserna.

Okritiskt om illegala metoder

Av , , Bli först att kommentera 0

Under onsdagen hade Västerbottensnytt ett inslag om hur en fransk vänsterradikal är i Umeå för att sprida idéer för hur arbetare kan protestera mot företagsledningar i dessa kristider. Personen var inbjuden av ett vänsterparti i kommunen och rapporteringen i TV av idéerna var inte särskilt ifrågasättande.

En åtgärd som kunde vara möjlig var enligt denna förespråkare att ’spärra in chefen’, något som tydligen händer i Frankrike. Hon menade också att detta förfarande hade kunnat vara möjligt på exempelvis Volvos fabrik i Umeå.

Med tanke på att brottet ’olaga frihetsberövande’ kan ge upp till 10 års fängelse, d.v.s. detsamma som dråp och grov misshandel, är det beklagligt att sådana idéer sprids i vårt land. Att dessutom SVT så okritiskt hjälper till gör det hela än värre.

Eurovisionen avslöjar utvecklingen

Av , , 1 kommentar 0

Få händelser är så uppmärksammade som Eurovision Song Contest. Miljoner svenskar och stora delar av övriga Europa bänkar sig för att se tävlingen. Media skriver om artister och låtar i flera veckor innan och det hela avslutas alltid med frågan: Vann rätt låt?

Jag bloggade tidigare om hur fantastisk utvecklingen varit i det forna kommunistiska Östeuropa och ESC är faktiskt ett lysande exempel. Jag syftar då inte på den musikaliska kvaliteten, den gör jag nog bäst i att inte kommentera här, utan snarare på hur många länder som kan och vill deltaga.

En snabb sökning på nätet visar att det 1991 tävlade 22 länder i denna något udda företeelse. I år är tydligen siffran uppe i 42 och även om undantag finns så är ändå de allra flesta fullfjädrade demokratier. Jag vill inte påstå att tävlingen är någon personlig favoritform av kultur men siffran imponerar och visar den otroliga förändring som skett.

EU-för demokrati och stabilitet

Av , , 1 kommentar 0

Det är förvånansvärt sällan som EU:s roll som stabilitets- och demokratifaktor uppmärksammas. Kanske är det för att vi bor i Sverige, där vi haft fred i nästan 200 år och kunnat gå till valurnorna sedan tidigt 1900-tal, som detta ofta uteblir? Runt om i övriga Europa belyses detta oftare, något som inte är svårförklarligt.

1991 föll Sovjetunionen och med den hela det kommunistiska östblocket. Plötsligt frigjordes mängder av stater vilka samtliga kastades in i en oviss framtid. Vad var det då som gjorde att bakslagen i den fantastiska utveckling som följde blev så få? Det är ju ofta så att demokratier aldrig är så sköra som direkt efter deras födelse.

Något som de fria staterna snabbt hade som mål var att bli medlemmar i EU. För att nå dessa mål måste dock ett antal kriterier uppfyllas, allt med demokratiska värderingar som bas. Ett efter ett kunde dessa kriterier prickas av och nu har unionen växt till hela 27 medlemsländer. Helt otänkbart för bara 20 år sedan. Unionen har därför spelat en avgörande roll för fred, frihet och demokrati i närområdet. Det kan nog inte den mest inbitne EU-skeptiker förneka.

Högre dödlighet hos män?

Av , , 1 kommentar 0

Tidningarnas familjesida berättar en hel del om vår samtid (och dåtid). Noterar att som vanligt i Dagens Nyheter så är sidan ’dödsfall’ tilläggnat män. Minnesord skrivs om män – och oftast av män – som på detta sätt får sitt liv sammanfattat.

Om den sidan skulle bilda statistik, är dödligheten hos kvinnor mycket låg alternativt har kvinnorna aldrig funnits. För att få lite rätsida på uppskattningen efter döden måsta alltså fler kvinnor skriva om andra kvinnor.

Dagens VK går i alla fall mot strömmen, här hedras två kvinnor och en man med minnesord om hur deras liv var. En betydligt rimligare fördelning än 100% män i DN.

Det enda vi vet med säkerhet är att dödligheten är 100% både för kvinnor och män och rimligtvis borde det avspegla sigt även på DN:s ’Dödsfall’:s sida.

Lennart Holmlunds ryggmärgsreflex!

Av , , Bli först att kommentera 0

Dagens Nyheter kommenterade igår på ledarplats Holmlunds uttalande ’Det finns inte mycket företag i Solna’.

När Svenskt Näringsliv rankar Umeå på 167:e plats, när det gäller företagsklimat, har det alltså inte så stor betydelse eftersom Solna har få företag (enligt Holmlund).

Men ack, ack den som gapar efter mycket mister ofta hela stycket. Jämfört med Umeå så är företagstätheten i relation till befolkningen högre i Solna än i Umeå. Eller närmare bestämt 128 respektive 101 per 1 000 invånare.

Det finns inte mycket företag i Umeå kanske skulle ha varit det mer korrekta svaret. Det är bl. a därför Umeå hamnar på 167:e plats.

Mer verkstad och mindre ryggmärgsreflex behövs om sanningen ska fram. Hög tid för regimskifte i Umeå.