Med Fru Gårman mot jämställdhet?

Av , , 2 kommentarer 6

Umeå får sina första ”Fru Gårman”-skyltar i dagarna. Jag har absolut inget emot henne, men förundras över hur viktigt det är för somliga att se att man kan gå över en gata iklädd kjol. Frågan är om Fru Gårman främjar jämställdheten?

Personligen är jag mera imponerad av det barn som för ett antal år sedan och på Island undrade om presidenter verkligen kunde vara män. Detta när Vigdis Finbogadottir närmade sig slutet av sin andra mandatperiod – varje mandatperiod var 8 år – som president.
Personligen är jag också mera intresserad av reformer än av symboler.

Kommunal är överens med Folkpartiet!

Av , , 1 kommentar 5

Nu införs introduktionsår med utbildning med 75% av lönen. Igår har det kommit goda nyheter. I det stora avtal som idag tecknats mellan Kommunal och Sveriges kommuner och landsting (SKL) ingår särskilda ungdomslöner.

Under en ettårig introduktionsanställning skall lönen kunna vara 75 % av lägstalönen samtidigt som man lär sig jobbet.

Frågan har diskuterats av kommunfullmäktige i Umeå men intresset var väldigt svalt. Det är tur att fackförbundet kommunal är klokare än fullmäktige i Umeå och att förslaget nu blir verklighet.
Politik är verkligen det möjligas konst!

Hellre försörjningsstöd än utbildningslön!

Av , , 6 kommentarer 6

524 personer under 30-år har försörjningsstöd. Vad vill Tamara (V) göra åt det undrade jag just på kommunfullmäktige.

Svaret var att det ska vara höga löner och inget annat. För egen del har jag svårt att förstå att det är bättre att uppbära försörjningsstöd än att lära sig för att få ett jobb. Under 1 år med lägre lön men förhoppningsvis kan det vara början till ett nytt liv med fast jobb (och högre lön).

I mitt Vänsterhem var det självklart att jobb alltid var bättre än bidrag. Något annat fanns inte. Idag är det uppenbarligen bättre med bidrag i väntan på en bra lön.

Tänk vad tiderna kan förändras.

LOU och offentlig konst

Av , , Bli först att kommentera 3

Lördagens artikel i VK om inköp av offentlig konst och Lagen om offentlig upphandling väcker onekligen ett antal frågor. Jag misstänker starkt att lagstiftaren över huvud taget inte tagit frågan i beaktande. Hur skulle det gå till? ”Vi behöver en skulptur på torget – kom in med ett anbud innan det och det datum”. Eller: ”Vi har avsatt x tusen kronor till löskonst – vänligen offerera”.

Det går att dra en parallell till biblioteksinköpen: förvisso görs upphandling eftersom det i detta fall finns flera leverantörer – men vilka böcker som ska köpas in, det bestämmer biblioteken själva.
Frågan om inköp av konst till offentlig miljö måste redas ut. Här kan inte LOU anses tillämplig.

Vad är sant och vad är politiska floskler?

Av , , Bli först att kommentera 3

Ja, det är en annan beskrivning på min fråga till Socialnmändens ordförande Eva Andersson (S). Tamara Spiric (V) påstår att Socialnämnden har fått 79 miljoner kronor till att bibehålla personaltätheten inom äldreomsorgen.

Ingen vet var de pengarna finns eller vad hon menar. Sant är att 72 miljoner har tillförts men det är verkligen inte till att bibehålla personaltätheten. En liten del handlar om att möta volymtillväxten men framförallt går pengarna till handikappomsorgen.
Det ska bli spännande att höra vilken verklighetsuppfattning som Eva Andersson har på nästa fullmäktige 

Hur ska Umeås skolor förbättras?

Av , , Bli först att kommentera 3

Hur ska det gå med 15-barngrupperna? Och vad blir av läsa-skriva-räkna-garantin och lärarfortbildningen?

Det finns massor med förbättringar att göra inom Umeås skolor. Nu sätter Folkpartiet igång ett arbete med att skriva ett skolpolitiskt program för Umeå. Folkpartiet vill lyfta fram det som behövs ändras i skolpolitiken. Men för att göra ett riktigt bra skolprogram behöver vi din hjälp!
 
Är du förälder, elev eller har någon annan koppling till skolor i Umeå? Ta 10 min och svara på enkäten. Tillsammans kan vi utforma det bästa skolprogrammet!
 
 
Vill du veta mer om förslaget skicka ett mail till [email protected] . Vi vill gärna veta mer om vad just du tycker.
 

Umeå behöver ny skolpolitik!

Av , , 9 kommentarer 3

Måttet är rågat. Umeås skolpolitik har fastnat i startgroparna. Trots satsningen på 120 miljoner i sociala investeringar finns det inte pengar för att uppnå målet på 15-barngrupperna. Umeå behöver ny skolpolitik!

Umeå har kapacitet att bli Sveriges bästa utbildningsstad, med det behövs rätt satsningar.  Fler måste våga satsa på att leva och bo i Umeå även efter studierna på universitetet.
 
Hur ska Umeå lyckas? Folkpartiet går ut och frågar Umeåborna. Alla kommer på olika sätt kunna bidra med sina åsikter. För mer info, håll utkik på bloggen imorgon!
 

Scharinska räddas!

Av , , Bli först att kommentera 0

Efter några turbulenta dagar är Scharinska Villan räddad – åtminstone är det, det som är tanken. Det som är eftersatt ska fixas. Allt ska gås igenom.

Dessutom är det omtag när det gäller den så kallade försäljningslistan. Nu ska det fattas beslut om vilka fastigheter som politikerna vill sälja (och vilka som ska behållas).

Ibland är det snabba ryck även i den kommunala byråkratin. Efter påsk vidtar räkningen av slantarna.

Kommer pengarna att räcka?