Ingen oväntad utveckling i Kosovo

Av , , Bli först att kommentera 0

För ett tag sedan hade jag förmånen att i egenskap av Europarådets valövervakare besöka Kosovo. Som jag bloggat om tidigare upplevde jag ett sargat samhälle med enorm arbetslöshet, ständiga strömavbrott och med en befolkning som präglades av dyster framtidstro.

Ett ljus i mörkret fanns dock hos de 90 procent av befolkningen som tillhör den albanska majoriteten. Självständighet från Serbien var inte längre en fråga om huruvida det skulle inträffa utan snarare när.

Nu visar det sig dock, något som egentligen var väntat, att processen mot självständighet inte går så smidigt som kosovoalbanerna önskat. Även om EU och USA stödjer tanken på Kosovo som en självständig stat så är en sådan utveckling utesluten av Serbien och Ryssland.

Hur det hela slutar är idag omöjligt att svara på men det finns tyvärr en överhängande risk att oroligheter utbryter. Kosovoalbanerna kommer inte hur länge som helst att acceptera ett dödläge i förhandlingarna och för Serbien är en förlust av Kosovo, som de själva säger är serbernas vagga, inte ett alternativ.

KFOR-soldaterna lär få stanna i området länge, hur det än slutar gällande självständigheten. Jag hoppas bara att de människor jag träffade och alla andra i Kosovo ska slippa våldsamheter, fattigdom och annat elände. Det har dessa människor redan haft för mycket av!

Överväg förskolebuss i Umeå

Av , , 1 kommentar 0

Att Umeå växer är naturligtvis positivt. Det ställer dock stora krav på kommunen att hänga med i utvecklingen. En verksamhet som dragits med en hel del problem genom åren är förskolan. Inflyttning och högt barnafödande har skapat platsbrist och läggs dessutom målet om att minska barngrupperna till max 15 barn till så förstår nog de flesta att en ordentlig utbyggnad krävs.

Kommunen har pekat på att den fortsätter att bygga förskolor men beklagar samtidigt att kostnaden för byggnation skjuter i höjden. Situationen riskerar därför att förvärras i framtiden då priserna knappast sjunker.

Fler och fler kommuner i Sverige visar nu intresse för idén med förskolebuss. Den första bussen i kommunal regi togs i bruk under oktober månad i Botkyrka kommun. Reaktionerna har varit positiva och verksamhet med förskolebuss kommer säkerligen att bli allt vanligare.

Förskolebuss, som redan är ett etablerat koncept i Danmark, ger inte bara fler platser i förskolan utan ger också barnen möjlighet att upptäcka och utforska nya miljöer. Det finns kök, toalett, goda förvaringsutrymmen samt möjlighet att torka våta kläder. Tiden som spenderas i bussen är dock mycket begränsad. Det är utomhus tiden ska spenderas och målet för dagen ligger alltid nära. Är det väldigt kallt kan bussen styras mot någon inomhusaktivitet. "Allt är möjligt med den mobila förskoleavdelningen", menar Botkyrka kommun.

Många människor kommer naturligtvis att vara skeptiska till idén, det har jag full förståelse för, men ju mer information man får av fördelarna desto intressantare verkar konceptet. Förskolebuss är absolut värt att titta närmare på även i Umeå.

Al Gore

Av , , Bli först att kommentera 0

Sitter och tittar på fredspristagaren och amerikanen Al Gore. Den person som mer än alla andra förknippas med att ta strid för en värld med mindre växthusgaser och att hitta en global lösning på ett globalt problem. En person som var vice president när Clinton var president och demokraternas kandidat när Clinton inte kunde väljas mer. Det amerikanska system som kommunalrådet Holmlund i Umeå anser vara en diktatur. En åsikt som jag, inte delar.

Al Gore blev inte vald till president (trots 51 miljoner röster) och efterträdare till Bill Clinton. Amerika valde den gången George Bush.

Min förhoppning är att Hillary Clinton vinner presidentvalet hösten 2008. Det är dags för demokraterna att ta över igen – och det är dags för en kvinna att leda supermakten på andra sidan Atlanten. Att en och annan inte giller hur valet utfaller nästa år är en sak. Men USA ät självfallet en demokrati.

På min TV apparat fortsätter Al Gore och IPCC-representanten (de delade ju priset) att tala om hur viktigt det är att nationer jobbar tillsammans. Globel warming kan aldrig lösas om inte länderna arbetar tillsammans.

Lennart Holmlund vill (åtminstone enligt hans blogg) lösa problemet genom att bojkotta amerikanska företag som inte tar sitt miljöansvar. Det låter progressivt och käckt måhända men vad innebär det rent konkret är betydligt svårare att förstå.

Fredspristagarna verkar snarare vara inne på att hela världen ska med. Det handlar om att få amerikanerna att göra en gräsrotsrevolution, som Gore sa. Att välja en president som prioriterar miljöfrågan. En rimligare slutsats tycker jag.

Demokrati på undantag

Av , , Bli först att kommentera 0

När Berlinmuren föll hoppades vi alla att kommunismen var dödsdömd. Så här 18 år senare står det dock klart att denna önskan var förhastad. Tre medlemmar i Liberala ungdomsförbundet har i början på veckan fått stifta bekantskap med den kubanska ’rättvisan’. Deras brott: De deltog i en demokratikampanj.

Efter ett par dagar i husarrest har de nu återigen kommit hem till Sverige, omskakade men välbehållna. Det är självklart upprörande att det fortfarande finns diktaturer som förföljer och fängslar människor som arbetar för att medborgarna ska få säga vad de tycker. Än mer upprörande är det att delar av den svenska vänsterrörelsen håller diktaturer som Kuba under armarna.

Den tickande bomben

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår fick jag i riksradions P1 möjlighet att diskutera övervikt hos barn. Antalet överviktiga barn har skjutit i höjden de senaste 20 åren och även om utvecklingen i Sverige nu verkar plana ut så är det mycket allvarligt.

Tidig övervikt ökar naturligtvis risken för övervikt och fetma i vuxen ålder. Förhöjda risker i form av exempelvis diabetes skapar framförallt stort lidande hos den enskilde men också kostnader för sjukvården. Den tickande bomben som det ofta talas om går naturligtvis att desarmera, frågan är bara hur?

Det råder delade meningar om mycket men att det handlar om att äta bättre och röra sig mer är de flesta överens om. Godis, läsk och sockrade flingor tillsammans med att våra barn i allt större utsträckning blir stillsittande är inte hållbart.

Bättre och mer skolidrott är naturligtvis en åtgärd men det finns så mycket mer. Spontanaktiviteter på lekplatser och idrottsanläggningar ska inte underskattas och måste underlättas. Att ständigt skjutsa barnen till skolan och andra aktiviteter kanske inte heller alltid är det bästa, även om vi gör det i all välmening.

Gällande kosten så ska naturligtvis skolan erbjuda hälsosamma rätter och godis, chips och läsk kanske inte är det bästa i cafeterian. Marknadsföring mot barn är också ofta väldigt tveksamt. Glada färgglada gubbar på paket med onyttigt innehåll lockar så klart unga köpare. Dessutom gäller tidig och tydlig information till barn och föräldrar, såväl från BVC som skolhälsovården.Trots allt är det ju ändå familjerna som har det yttersta ansvaret.

100 miljoner till jämställdhet

Av , , Bli först att kommentera 0

Bra Nyamko Sabuni att satsa på ett jämställdhetslyft i kommuner och landsting.

Samhället är långt ifrån jämställt, kvinnor får vänta längre på vård, mannen är norm även för kvinnors sjukvård, män får hemtjänst i högre utsträckning än kvinnor (studie i Ovanåkers kommun), listan kan göras lång över tillkorta kommande för kvinnorna.

100 miljoner kommer inte att lösa alla jämställdhetsproblem i kommuner och landsting men de är ett steg i rätt riktining.

’En satsning som syftar till att göra skillnad för enskilda män och kvinnor, flickor och pojkar i deras vardag.’

Det finns fortfarande mycket som är ogjort!

Åsele och flyktingbarn!

Av , , Bli först att kommentera 0

Länsstyrelsen ska nu gå in och undersöka Åseles mottagning av flyktingbarn. Gång efter annan har det omtalats att Umeå får tar kostnader för barn som är mottagna i Åselse eftersom de bor i Umeå (och inte i Åsele).

Det är bra att det nu ska bli klarlagt hur det förhåller sig och om det finns ett systemfel ska detta rättas till.

Eftersom det är socialdemokrater på komunstyrelseordförandestolarna både i Åsele och i Umeå så kan/borde detta bli ett ämne även på socialdemokratiska partimöten i Västerbotten.

Vilket ansvar har Bert-Rune för den kritik som nu finns mot mottagningen av flyktingbarn i Åsele?