Ytterligare en pappamånad

Av , , Bli först att kommentera 4

Debatten om ytterligare en pappamånad går vidare. Fick möjlighet att vara med i Västerbottensradion i morse och diskutera. Det ska bli spännande att se hur den nya partiledaren i Centerpartiet kommer att tackla frågan.

Jag har sett att hon uttalar sig emot men samtidigt finns det starka krafter även  i det partiet för en extra pappamånad.

Resten av dagen ska jag ägna åt turistfrågor (det svänger verkligen mellan ämnesområdena).

En pappamånad till!

Av , , 2 kommentarer 5

Varför tjänar kvinnor mindre än män? Varför finns fattigpensionärerna i hög utsträckning bland kvinnorna? Svaret är lika självklart som enkelt: kvinnorna tar ansvar för hem och barn i mycket högre utsträckning än vad männen gör. Männen har pensionen och kvinnorna har dåligt om pengar.

I Expressen i söndags presenterades vilka som tjänar mest av personer under 35 år i olika kommuner. Inte var det många tjejer inte. Det finns väldigt lite som talar för att det blir någon förändring om inte politikerna puttar på lite.

För 90 år sedan fick kvinnorna rösträtt men det är fortfarande väldigt långt kvar till ett jämställt samhälle.

En pappa månad är ett steg i rätt riktning (se också debattartikel i VK idag, länk infogad nedan)

http://www.vk.se/Article.jsp?article=471799

 

Tomma tunnor skramlar mest!

Av , , Bli först att kommentera 3

Gårdagens debatt kring omhändertagna barn gav inget nytt under solen. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet försäkrade att de verkligen gör allt vad som står i deras makt när det gäller att stötta omhändertagna barns skolgång. Vad de gör framkom aldrig förutom att de inte tycker att varje barn ska ha en individuell plan.

En plan ställer krav på dokumentation och insatser för de barn som behöver det mest. Men det är inte aktuellt i Umeå. Här gör vi redan som bekant redan allt enligt de styrande partierna. Värst på att slå sig för bröstet i maktfullkomlighet var som vanligt Vänsterpartiet.

Bra lön = manligt kön

Av , , Bli först att kommentera 4

Expressen hade igår en uppställning av vilka under 35 år som tjänar mest i kommunerna. Gemensamt för de flesta lyckosamma är manligt kön. Det fanns några kvinnor också men endast undantagsvis.

Det är tjejerna som lyckas i skolan men det är grabbarna som tar hem lönen. Inget nytt under solen kan tyckas.

Det är 90 år sedan rösträtten för kvinnor röstades igenom men det är fortfarande männen som styr och tjänar pengarna.

Frukt i skolan måste vara tillåtet!

Av , , Bli först att kommentera 7

Jag skrev själv interpellationen "Vägra matsäck" för några år sedan men att förbjuda medhavd frukt i skolan som det gavs uttryck i Västerbottensnytt är något helt annat. Hur ska detta förbud gå till? Kommer lärare och annan personal på skolan att agera fruktpoliser? Det gäller att skilja på äpplen och päron även i detta fall. Rätten till skolmat ska gälla även på friluftsdagar och har inget att göra med ett äpple i skolväskan. Här krävs det ett klarläggande från Margareta Rönngren och För- och grundskolenämnden.

 

Tomma lokaler inom kommunen!

Av , , Bli först att kommentera 3

Den rika kommunen Umeå bygger nya lokaler och tomställer de andra. Stora pengar som alltså tickar varje dag utan att någon blir det minsta glad.

Ebberödsbank är ett annat uttryck. Nu väntar kärva tider för Umeå. Belåningen är allt för stor och det finns inte utrymme för att hålla alla tomma "reservlokaler".

Ett annat problem är att trots att nya tider kräver mindre kontorslokaler lever fortfarande den gamla synen på arbetets organisation kvar (behövs verkligen alla kontorsrum)?

Verkligheten kräver en sund ekonomi. Tomma lokaler är dålig ekonomi och kommer att drabb verksamheten när pengarna tar slut.

Dags för styrning och ledning!

Makaroner och köttbullar i Hörnefors

Av , , Bli först att kommentera 2

 

Idag har färden gått med tåg till Hörnefors. Peter Sedlacek, Ola Lundgren, Nina Lindvall och jag gjorde studiebesök på äldreboendet Solgården och familjecentralen i Hörnefors. Mycket uppskattat och lärorikt besök. Helt klart finns det en framtidstro i Hörnefors och inte minst blev det 15 minuters trevlig tågresa i vardera riktningen.

Att skollunchen (första skoldagen för terminen) bestod av makaroner och köttbullar gjorde inte besöket sämre. Väldigt god lunch tyckte både vi tillfälliga gäster och eleverna.
 
Ett stort tack till kommundelschefen Ann-Christina Gradin med personal för ett mycket trevligt studiebesök.

Sammanträde i Riga

Av , , Bli först att kommentera 4

Kommunstyrelsens sammanträdesrum har flyttats till Riga för tillfället. Istället för att sitta på stadshuset sitter arbetsutskottet och tjänstemän (totalt 16 personer) på ett hotell i Riga. Tanken är att lägga grunden för en framtidsstrategi.

Själv var jag väldigt frågande till resan. Varför åka bort för att diskutera strategi för "Barn och Unga i Umeå". Med facit i hand har det varit ett lyckat möte. Mer kunskap om Riga 2014 men framförallt en större samsyn kring vad som behöver göras i Umeå.

Hann också med en rejäl joggingtur tidigit på morgonen när endast gatusoparna var på plats (och en och annan försenad festprisse)!

 

Lägg inte ner byaskolorna i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 4

Imorgonkväll är det föräldramöte om hur skolorna i byarna Sörfors och Brännland ska organiseras. Det ger knappast något Nobelpris att gissa att föräldrarna vill ha sina barns skola kvar. I all synnerhet när problemet är ett ökad elevantal. Självklart måste kommunen vara för en levande landsbygd med välfyllda skolor och barn som slipper pendla varje dag.

Varför utreda om skolor ska läggas ner, därför att det är för många elever? Handlar detta inte om att finansiera Västangårdsskolan med elever från byarna. Byaskolorna ska offras för att rädda Västangårdsskolan. Det är den enda slutsats som går att dra. Tidigare har attacken riktas mot Backenskolan nu blir det nya försök mot Sörfors och Brännland. Sofiehemsskolan har redan räddats åtskilliga gånger från yxan. Nu går kampen för Sörfors och Brännland.

Ett stalltips är att skolorna kommer att finnas kvar.

Umeåbarn lever i misär!

Av , , 9 kommentarer 3

Hur är det möjligt att barn i Umeå trots upprepade anmälningar från skola, anhöriga m.fl tillåts leva i misär?

Frågan är åter igen aktuell efter VK:s avslöjande i dag. På nästa kommunfullmäktige har Folkpartiet en motion som behandlar just frågan om vad kommunen gör för dessa mest utsatta – barn som av olika skäl far illa. Vad kan göras för att dagens avslöjande inte återupprepas?

Hur är det möjligt att det har gått nio år innan det sker något (även om kunskapen har funnits under alla dagar dessa nio år). Vad har det funnits för skäl att inte agera tidigare? Vilka åtgärder har vidtagits under tiden?

Helt klart har dessa barn farit illa i onödan. Det hade gått att agera tidigare. Varför gjordes det inte?