RegionVästerbotten vet bättre än Socialstyrelsen?

Av , , Bli först att kommentera 2

Noterar att Socialstyrelsen anklagas av Region Västerbotten för att ge vrångbilder om vården i Västerbotten. Måste säga att jag blir något förvånad att tillsynsmyndigheten blir påhoppad  via debattartiklar (VK 27/6).

Var finns det politiska ansvaret? Att statistik alltid uttalar sig om förgången tid är inget nytt men trots det ger statistiken en möjlighet att jämföra olika kommuner med varandra. Sannolikt har alla gjort förbättringar sedan mättillfället och det var också en del av poängen.

Tillsammans med flera FP-politiker i Västerbotten har jag skickat in en debattartikel kring att region Västerbotten måste bli direkt vald  –  av väljarna valda politiker som styr. Jag bler mer och mer övertygad om att region Västerbotten i sin nuvarande form är ett mellansteg till en folkvald region.

Umeås syn på privat företagsamhet!

Av , , 6 kommentarer 9

Att Vänsterpartiet i Umeå inte älskar privata företag är helt uppenbart efter fullmäktigedebatten i förra veckan (och tidigare).

Gång på gång antyds det att de privata företagen skulle göra ett sämre jobb eftersom de jobbar för ett privat företag och inte för kommunen.  Hans Bergström  /26/6/ Dagens Nyheter med flera har hängt på debatten på riksplanet.
 
Hur kan det vara att den kommunalt anställda är ädlare än en privat anställd?
 
Inget pekar på att det skulle vara på det sättet men ändå motarbetar Vänsterpartiet och Socialdemokrater privata initiativ i Umeå.Ilskan är till och med så stor att det privat drivna äldreboendet "Skräddaren" ska gå över till kommunal drift.
 
I höst kommer de som idag är anställda på det mycket populära äldreboendet Skräddaren – och väljer att stanna kvar – att få kommunalt styre och även kommunal lön.
 
Men det satt hårt inne för kommunen att inse att lagar och regler måste följas oavsett driftsform. I de här frågorna råder maktfullkomlighet hos Vänsterpartiet och Socialdemokrater. Den tidigare pragmatismen som var en framgångsrik väg är uppenbarligen helt stängd.
 
Bergströms slutsats är att bägge verksamheterna behövs. "En klok politik är att värna både rättsstaten och det goda entreprenörskapet.” 
                         
Bifogar länken för den som vill läsa Bergströms kolumn:

http://www.dn.se/ledare/kolumner/adlare-kan-ingen-vara

Alla måste få jobb!

Av , , 7 kommentarer 4
Umeå Kommun kan göra skillnad men då genom att låta alla som har försörjningsstöd få möjlighet till ett tillfälligt arbete inom kommunen.  Varför begränsa åtgärden till ungdomar under 25 år?
Dagens Nyheter skrev i början av veckan om den 36-åriga arbetslöse Blaise Kalonji som via Uppsala kommun fick en tillfällig anställnings som elevassistent. Blaises plan är nu att gå på komvux och bli rörmokare.
Från försörjningsstöd till rörmokare. Den karriären borde vara möjlig för fler arbetslösa.

Umeå kommun är den enskilt största arbetsgivaren i Umeå. Självklart finns det goda möjligheter att låta betydligt fler ha möjlighet att komma in på arbetsmarknaden genom att först pröva sina vingar inom kommunens hägn.

Verkligheten går att förändra om viljan finns och besluten fattas.