Edward Riedl (M)

GM-konkurs närmar sig…

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag börjar vid det här laget ha skrivit bra många gånger kring landstingets högriskobligation. Om det inte vore för att länets skattebetalare riskerade att bli en kvarts miljard fattigigare när Levi Bergström (S) leker börsklippare skulle jag inte orka skriva mer om det. Dessvärre ser det allt mörkare ut. GM-konkursen närmar sig. Detta är en av nyheterna i VK:s egen telegramruta för morgonen. Faller GM är risken stor att fler företag, ingående i högriskobligationen, som idag lever på de amerikanska skattebetalarnas goda vilja går samma öde till mötes.

Men oavsett vad som händer handlar det principiellt om att politiker inte skall spekulera med skattepengar. Det som är fel är själva chansningen – Inte hur det går.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

Bli först att kommentera

EU är viktigt för att lösa klimatkrisen…

Av , , 2 kommentarer 0

Oavsett hur hårda miljökrav vi har i Sverige måste vi komma ihåg att vi endast står för cirka 0,2% av världens utsläpp av växthusgaser. Att då tro att framtiden handlar om att endast agera lokalt med miljöförbättrande åtgärder känns rätt naivt.

Trots att EU är världens största marknad står vi inte för mer än 13% av de totala utsläppen av växthusgaser. Redan idag gör EU mest för klimatet och miljön i hela världen och inom unionen är Sverige det land som tar det största ansvaret.

Men genom europasamarbetet kan vi påverka USA, Kina och Indien som tillsammans står för den största delen av utsläpp av växthusgaser. Dessutom kan vi satsa mer på miljöförbättrande åtgärder i fattigare delar av världen. Där innebär billiga åtgärder ofta stora miljövinster. I Sverige som redan är världsbäst innebär små positiva effekter på miljön ofta stora kostnader.

En röst på moderaterna i EU-valet är en röst för en klok och verkningsfull miljöpolitik.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

2 kommentarer

Statsminister Fredrik Reinfeldt (M) tar ansvar – Inga ofinansierade löften

Av , , 2 kommentarer 0

Trots att vi närmar oss en ny valrörelse visar alliansregeringen att stabila statsfinanser är viktigare än ofinansierade vallöften. Det känns tryggt med en regering som orkar ta ansvar i svåra tider. Inga nya reformer utlovas förrän det finns ekonomiskt utrymme.

Edward Ried, gruppledare i landstinget (M).

2 kommentarer

Överdriven användning av antibiotika leder till reistenta bakerier – Nu krävs krafttag

Av , , 2 kommentarer 0

Resistenta bakterier är ett av de värsta hoten mot den globala folkhälsan. För framtida 
generationer är det ett lika allvarligt problem som klimatförändringar. Idag dör nästan 20 000 människor per år i Europa till följd av infektioner med multiresistenta bakterier. Det innebär att lika många européer dör till följd av overksam antibiotika som av trafiken.

DN gjorde en test där en frisk person gick till läkeren i Stockholm. 9 av 10 läkare skrev ut antibiotika till en frisk person. Detta överdrivna förskrivandet av antibiotika gör att vi får alltfler resistenta bakterier.

Det krävs krafttag. Först måste läkarkåren göra allt de kan för att stävja alltför frikostigt förskrivande av antibiotika. I annat fall måste politiken gå in och sätta restriktioner. I annat fall kommer vi inom en inte alltför avlägsen framtid att sakna medicin mot lunginflammation, hjärnhinneinflammation, svåra sårinfektioner och syfilis för att nämna några sjukdomar.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

2 kommentarer

En totalitär kommunistdiktatur med kärnvapenkapacitet kan inte accepteras av omvärlden…

Av , , 5 kommentarer 0

I natt svensk tid genomförde Nordkorea provsprängning med kärnvapen. Att den hårdföra kommunistdiktaturen i Nordkorea numer förfogar över kärnvapen gör vår värld mindre säker.

Frågan hur omvärlden skall besvara denna provokation är inte enkel. Ytterligare sanktioner leder endast till att befolkningen drabbas hårdare. Det har hitintills inte påverkat regimen nämnvärt. Samtidigt vore det otänkbart att inget göra medan Nordkorea bygger upp en kärnvapenkapacitet.

Nu är det upp till bevis för Obama-administrationen.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

5 kommentarer

EU-valet: Det nya arbetarpartiet står mot det gamla

Av , , 5 kommentarer 0

EU-valet är inte annorlunda än politiken hemma i Sverige – Det nya arbetarpartiet står emot det gamla. I fråga efter fråga syns samma skiljelinjen i europapolitiken som den här hemma i Sverige.

Vi vill öppna det fria vårdvalet i hela Europa. Kan man inte få sin vård hemma i Sverige av någon anledning så skall det i framtiden bli fullt möjligt för patienterna att välja sin vård i andra länder – Omvänt gäller för EU-medborgare från andra länder att de kan välja att få sin vård i Sverige. För patienterna innebär det att samma patientavgift (sjukvården skall givetvis fortsatt vara skattefinansierat) som hemma. Med tanke på hur hög kvalite svensk sjukvård håller är jag övertygad om att fritt vårdval i Europa innebär stora möjligheter för oss att få nya patienter/kunder.

(S) är emot fritt val i Europa på precis samma sätt som de var emot fritt val hemma i Sverige. Frihet står emot inlåsning. Nytt står emot gammalt. (M) står emot (S). Din röst i Europavalet har betydelse för vilken politik som kommer att gälla i framtiden.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

5 kommentarer

Arbetarrörelsen är den nya tidens adel…

Av , , 8 kommentarer 0

Nu visar det sig att den fackligt ägda semesteranläggningen Riva del Sole i Italien ger Wanja Lunby-Wedin ytterligare inkomster. Hennes man inte bara bor gratis på LO-medlemmarnas pengar, Wanja själv får dessutom någon form av lön även därifrån.

Jag har inget emot att människor tjänar bra. Jag anser att LO-ordföranden bör tjäna riktigt bra – Men det skall tydligt framgå hur mycket hon tjänar. Det är rimligt att chefer och personer med mycket ansvar tjänar bra. Men att som Wanja i ena stunden kritisera näringslivets chefer och löner för att sedan själv smussla och mörka känns inte trovärdigt.

Arbetarrörelsen med fackpampar och socialdemokrater har under de senaste 50 åren vuxit ihop med makten och därigenom blivit vår tids adel. Med privilegier och förmåner lever de liv som medlemmarna till stor del är helt ovetande om.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

8 kommentarer

LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin låter medlemmarna betala makens hotellrum

Av , , Bli först att kommentera 0

Återigen är LO-ordföranden tillika socialdemokraten Wanja Lunby-Wedin ute på svag is. Den här gången handlar det om att maken följer med på hennes tjänsteresor och bor gratis på LO-medlemmarnas bekostnad. Hennes kritik av högern klingar allt mer falskt i skenet av hennes eget omdöme. Kommer Mona Sahlin att rycka ut till hennes försvar igen – Hon kan ju alltid prova med att hon inte förstod en gång till.

Förhoppningsvis är hon den sista fackpampen som samtidigt sitter i (S) högsta ledning. Det vore välkommet om facket fick ägna sig åt att företräda sina medlemmar (givetvis på ett bättre sätt än Wanja) och socialdemokraterna fick ägna sig åt politiken. De oklara gränserna mellan fackligt och politiskt arbete är olyckligt för alla inblandade.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

Bli först att kommentera

Historisk fakta om landstingets högriskobligation…

Av , , Bli först att kommentera 0

Jag har många gånger skrivit om hela historien. Trots det kommer olika anonyma kommentarer på min blogg som påstår motsatsen. Men självklart är det viktigt med fakta vilket gör att jag skriver ytterligare en kort historiebeskrivning.

Obligationen inköptes som en ren tjänsteåtgärd 2005 för 257 miljoner kronor. Den var trippel A (mycket säker) klassad och var helt i linje med den av landstingsfullmäktige fastställda förvaltningspolicyn. Obligationen var en del av räntedelen landstingets totala kapitalförvaltning. Dvs risken skulle vara vara nästintill obefintlig vilken klassificeringen också borgade för.

Sedan kom den globala finanskrisen under hösten 2008 och förändrade den ekonomiska kartbilden i grunden. Sådant som tidigare ansågs som säkert blev helt plötsligt förknippat med stora risker. Det var nog få för att inte säga ingen som för 4 år sedan trodde att Lehman Brothers skulle falla, att GM skulle närma sig en konkurs och att vi skulle få vara med om en global finanskris med efterföljande lågkonjunktur. Men under hösten 2008 blev det alltmer uppenbart att det var på väg att hända och sedan stod vi mitt upp i det hela.

När den tidigare väldigt säkra obligationen helt plötsligt blev väldigt osäker krävde vi moderater tillsammans med folkpartiet att obligationen skulle försäljas. Då var värdet 145 miljoner kronor. Att som Levi Bergström (S) då hoppas att värdet skall bli bättre är ren spekulation med skattemedel. Idag är värdet kanske som bäst 70-80 miljoner kronor vid en försäljning. Samtidigt är risken stor att den blir helt värdelös om fler företag som ingår i obligationen går i konkurs. GM och försäkringsjätten AIG är bara två av företagen som hålls under armarna av den amerikanska staten. Om/när Obama inte längre skjuter till skattemedel kommer dessa företag att gå i konkurs – Då blir obligationen helt värdelös och länets skattebetalare en kvarts miljard fattigare.

Det var en kort tillbakablick med fakta kring högriskobligationen från dess den köptes in fram tills dags dato. Oavsett hur det går med obligationen (självklart hoppas jag att den inte blir värdelös) är det fel att landstinget äger sådana komplicerade instrument som kan bli helt värdelösa. Den politiska frågan är om det är rimligt att ha samma hållning till ekonomisk risk 2008/2009 med global finanskris och lågkonjunktur som för 4 år sedan – Eller om en förändrad verklighet också kräver förändrade strategier. Från (M) och (FP) tycker vi det är självklart att en förändrad verklighet kräver förändrade förhållningssätt.

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

Bli först att kommentera

Borde inte Levi Bergström (S) börja oroa sig snart – GM konkurs allt närmre?

Av , , 4 kommentarer 0

Jag har vid åtskilliga tillfällen sedan i höstas skrivit om landstingets högriskobligation. Den är ett komplext ekonomiskt instrument där det räcker med att några av de ursprungliga 115 företagen går i konkurs för att hela obligationen skall bli värdelös. Redan har 5 av de 115 gått i konkurs. Om GM faller riskerar snart hela obligationen att bli värdelös. Det finns andra stora problemtyngda företag med i högriskobligationen. Om den amerikanska staten låter GM gå i konkurs är sannolikheten dessutom stor att de låter andra företag som idag lever på skattebetalarnas pengar gå samma öde till mötes.

USA:s president Barack Obama styr GM mot konkurs. Är det inte snart dags för Levi Bergström (S) och hans parti att börja oroa sig över högriskobligationen? Snart har de troligen spekulerat bort en kvarts miljard av våra skattepengar som var avsatta till sjukvårdspersonalens pensioner. Rent pincipiellt skall vi inte spekulera med skattepengar. Så oavsett hur det går, dessvärre ser det väldigt mörkt ut nu, är det fel att behålla högriskobligationen.

Så fort vi förstod att det inte längre var en säker obligation vi ägde skulle den försålts. Det krävde vi och folkpartiet redan i höstas. Då hade vi åtminstone räddat hem ca 145 miljoner kronor av de ursprungliga 257. Som det ser ut nu är risken stor att olandstinget förlorar hela värdet.

Enligt de flesta bedömmare är en konkurs för GM inte mer än en dryg vecka bort. Hur länge tänker Levi Bergström (S) spela roulette med våra skattepengar?

Edward Riedl, gruppledare i landstinget (M).

4 kommentarer