Edward Riedl (M)

Per Schlingmann lämnar moderaterna

Av , , 2 kommentarer 4

Idag blev det officiellt vad vår nuvarande chefsstrateg och tidigare partisekreterare Per Schlingmann ska göra när hans förordnande går ut i februari. Han ska starta eget och lämnar de tunga uppdragen i politiken. Det är mycket tråkigt att Per inte kommer att fortsätta i moderaterna även om jag har full förståelse för att han vill prova något nytt. Jag kommer verkligen att sakna Per som aktiv moderat men önskar honom lycka till med sina nya utmaningar.

Edward Riedl (M).

Mer fysisk aktivitet i skolan

Av , , 2 kommentarer 6

En av våra moderata arbetsgrupper vill ha mer fysisk rörelse i skolan. En gång per dag bör alla barn få röra på sig. Det är vetenskapligt bevisat att det också är bra för inlärningsförmågan. Dessutom är det viktigt för att minska fetman hos unga som redan idag är ett stort hälsoproblem.

Edward Riedl (M).

Israel och Palestina

Av , , 6 kommentarer 11

Vi ser nu hur krisen mellan Israel och Palestina trappas upp. De stora förlorarna är människor på båda sidorna gränsen som inget hellre vill än att få leva trygga liv. Israel har som den enda fullt ut fungerande demokratin i regionen ett särskilt ansvar. Samtidigt blir jag beklämd av den svenska mediarapporteringen som väldigt tydligt tar ställning emot Israel och framställer dem som den agressiva parten. Givetvis är ingen utan skuld i en så här långdragen konflikt. Men den totala oförståelsen i Sverige för alla de raketer som skjuts in över Israel från Gaza kan givetvis till viss del förklaras av bristande medial rapportering. Men det gör samtidigt att det blir svårt att förstå varför Israel ibland agerar som de gör. Omvärldens viktigaste uppgift är inte att ta ställning för den ena parten utan att istället konsekvent fördöma våldshandlingar oavsett sida.

Edward Riedl (M).

Problemen för SAS är ett större problem

Av , , 4 kommentarer 8

SAS har det kämpigt och självfallet kommer inte SAS att kunna ha högre kostnader än sina konkurrenter och överleva långsiktigt. Problemet är bara att det som sker inom flyget är samma utveckling som redan skett inom sjönäringen. Inom sjöfarten är de flesta sjömän oavsett flaggningsland idag från Filipinerna. De arbetar för lägre löner och gör att rederierna därmed kan sänka sina egna kostnader och priserna ut mot kund. Det vi ser inom flyget är i princip samma utveckling där personal inom vissa flygbolag blir egna företagare med bas i lågskatteländer. På det sättet kan personalkostnaderna pressas väldigt mycket. Det gör att det i slutändan blir omöjligt att klara konkurrensen för företag som inte agerar på samma sätt. Jag säger inte att det SAS enda problem, för det är det inte. Men politiken i Sverige och troligen i övriga Europa måste möta problemet med de stora skillnaderna i lönekostnader mellan olika länder så vi inte i bransch efter bransch får se samma utveckling. Vi ser även samma problem inom åkerinäringen där allt fler som sköter våra inhemska transporter kommer från Östeuropa. Lösningen är inte att vi ska bli protektionistiska och stänga ute konkurrens från andra länder. Tvärtom är det vår förmåga i Sverige att just vara mer effektiva än företag i andra länder som skapat vårt välstånd. Men vi måste hitta en strategi som säkerställer jobb och skatteintäkter i Sverige. Det är inte rimligt att allt fler slutar betala skatt och sociala avgifter här – Blir egna företagare och jobbar kvar inom sina tidigare jobb men betalar skatt i lågskatteländer. Det här måste vi lösa innan utvecklingen går längre. Ett första steg för att inte få företagen att flytta ut är den andra sänkningen av bolagsskatten. Men vi måste göra mer.

Edward Riedl (M).

Sverige ökar biståndet till Afghanistan

Av , , 9 kommentarer 8

Sverige kommer under den kommande tioårsperioden att skicka bistånd till Afghanistan på drygt 8 miljarder kronor vilket gör att Afghanistan blir det största mottagarlandet av Svenskt bistånd. Pengarna ska användas för att stärka flickor och kvinnors rättigheter och möjligheter i Afghanistan. Det är bra att vi är långsiktiga med vårt civila bistånd och också använder pengarna för att bistå en positiv utveckling. Förhoppningsvis kommer afghanerna själva att kunna överta arbetet med säkerhetsarbetet när den internationella miliära insatsen trappas ner och sedan förändrar karaktär. Men som jag ser det så är det just där den stora risken för framtidens Afghanistan just nu finns. Om de verkligen kommer att ha förmågan att överta säkerhetsarbetet själva.

Edward Riedl (M).

Världens två mäktigaste länder har återigen visat vad som skiljer dem åt

Av , , 10 kommentarer 9

USA och Kina får idag betecknas som världens två mäktigaste länder. Det som beslutas av dessa får stora konsekvenser ekonomiskt och realpolitiskt i övriga världen. Det är därför inte konstigt att vi följde det amerikanska presidentvalet så nära även i Sverige. Men desto märkligare att det skrivits så lite om det kinesiska ledarbytet. För det som sker i Kina påverkar både Sverige och övriga världen. Problemet i Kina är att det inte funnits så mycket att rapportera av den enkla anledningen att det inte är folket som väljer sin ledare och regering. För det är faktiskt den stora skillnaden mellan världens två mäktigaste länder – USA är en demokrati och Kina är en diktatur.

Edward Riedl (M).

Besök hos Green Cargo

Av , , Bli först att kommentera 8

Igår besökte jag Green Cargo i Vännäs och följde med tur och retur Holmsund. På bilden är det lokförare och instruktör Göran Andersson med 30 år inom järnvägen. Han tog emot mig och ledsagade mig genom besöktet under gårdagen på ett föredömligt sätt. Vi hann också med att besöka hans kollegor i Holmsund som även de gav mig viktiga synpunkter från vardagsarbetet och hur det kan förbättras. En mycket värdefull dag som gav mig ännu bättre insyn i den komplexa verkligheten vår järnväg är och förslag på hur den ska kunna bli ännu bättre. Stort tack till Göran som gjorde besöket så lyckat.

Edward Riedl (M).

Hur tänker Ryssland militärt?

Av , , 7 kommentarer 7

I lördags var det en föreläsning på I20 där en forskare belyste hur Ryssland tänker militärt idag. Det var mycket intressant och allt kom från helt öppna källor. Det visar också hur och varför Ryssland agerar som de gör i olika sammanhang. Ryssland kommer i allt högre grad att kunna bevaka sina intressen runt om i världen militärt med de nya förmågor som de skaffar sig.

Edward Riedl (M).