Etikett: EU

M duckar klimatansvar – riskerar Sveriges utveckling

Av , , Bli först att kommentera 1

Moderaternas budgetförslag till riksdagen slaktar Klimatklivet, slopar bonus-malus samt tar bort allt statligt stöd till regionalt och lokalt klimatarbete. Förslaget visar på Moderaternas totala ansvarslöshet inför klimatförändringen. Deras politik hotar dessutom svenska företags konkurrenskraft.

Klimatomställningen pågår här och nu. HYBRIT har påbörjat resan mot stål utan kol, Northvolt byggs upp i Skellefteå för att producera framtidens elbilsbatterier och Preem har dragit tillbaka sin ansökan om att bygga ut raffinaderiet i Lysekil för att istället satsa på biodrivmedel.

Sedan Miljöpartiet klev in i regeringen har vi byggt ihop ett pussel av åtgärder för att ställa om till fossilfria transporter. Bonus-malus syftar till att öka andelen fossilfria bilar av nybilsförsäljningen. Stadsmiljöavtalet främjar gång, cykel och kollektivtrafik i städer. Bränslebytet ökar andelen biodrivmedel i vanlig bensin och diesel. Höjda koldioxidskatter skapar incitament till klimatsmartare transporter. Klimatklivet ger bidrag till att bygga laddstolpar, biogasmackar och mycket mer. Vi har även avsatt riktade medel för att säkerställa god spridning av publika snabbladdare i glesbygd. Listan är längre än så och det finns en anledning till att den är lång. De olika insatserna fyller alla olika viktiga funktioner.

I sin budgetmotion slaktar Moderaterna Klimatklivet och minskar anslaget till infrastruktur för elektrifierade transporter. Det är en nedskärning på nästan 2,5 miljarder kronor, varav en stor del omfattar laddinfrastruktur. De slopar även bonus-malus och vill göra det billigare att köra på bensin och diesel. De framställer sitt nya stöd till laddainfrastruktur om 1 miljard som en satsning, när det i själva verket är mindre än hälften av vad regeringen lagt. Moderaterna bör även svara på hur det ska uppstå klimatnytta av att bygga laddstolpar när de avskaffar alla incitament att köpa elbil. 

Moderaterna nämner som vanligt kärnkraft så fort klimatfrågan kommer på tal. Men kärnkraft bör i svenska sammanhang knappast klassas som en klimatåtgärd. Elproduktionen i Sverige har extremt låga utsläpp av växthusgaser. Vi producerar även mycket mer el än vi använder. De utmaningar vi har i det svenska elsystemet handlar istället om distribution och flexibilitet.

Inte heller utanför Sveriges gränser tar Moderaterna ansvar för klimatförändringen. När EU-parlamentet nyligen skulle ta ställning till ett nytt utsläppsmål till 2030 valde de svenska moderaterna att lägga sig på den lägsta ambitionsnivån som fanns som alternativ. Samtidigt sänker de det internationella biståndet i sin budgetmotion med hisnande 15,7 miljarder. På ett bräde vill de alltså ta bort en tredjedel av biståndet, vilket är Sveriges främsta verktyg för klimatåtgärder i andra länder.

Klimatpolitiken handlar om att undvika fruktansvärda och oåterkalleliga konsekvenser av en klimatförändring som skenar bortom mänsklig kontroll. Klimatomställningen handlar samtidigt om att vara del av en positiv samhällsutveckling, med nya innovationer och teknik, renare luft, mindre buller, trevligare stadsmiljöer och hållbara affärsmöjligheter. Att Moderaterna systematiskt väljer att slakta klimatpolitiken i sina budgetmotioner innebär att de varken tar ansvar för klimatförändringen eller ser möjligheterna i klimatomställningen. Svenska företag är idag pådrivande i klimatomställningen. Om Moderaterna fick styra riskerar våra företag istället att tappa i konkurrenskraft och att Sverige halkar efter.

Elin Söderberg (MP), språkrörskandidat

C och L röstar för fossilt i EU

Av , , 2 kommentarer 1

Idag röstade EU-parlamentet för godkännandet av 55 fossila gasprojekt som man vill att EU ska satsa på de kommande åren, till en kostnad för skattebetalarna på 29 miljarder euro. Projekten ingår i den så kallade listan för projekt av gemensamt intresse (PCI-listan). Den gröna gruppen i EU-parlamentet hade tagit initiativ till en motion om att slopa projekten eftersom man anser att fossil infrastruktur går helt emot EU:s åtaganden enligt Parisavtalet och EU-kommissionens klimatambitioner.

Flera av de partier som för några veckor sedan röstade för att utlysa klimatnödläge vill nu inte gå från ord till handling. Det är oacceptabelt att skattebetalarnas pengar slösas bort på miljardinvesteringar i fossilgas. Pengarna borde gå till grön energi och hållbar omställning istället.

Flera ledamöter från vänstergruppen, den socialdemokratiska gruppen och även den liberala gruppen stod bakom de gröna i omröstningen. Centerpartiet och Liberalernas ledamöter röstade dock för att fossilgasprojekten borde genom göras.

Redan 2011 visade International Energy Agency att investeringar i fossilt efter 2017 kommer att behöva läggas ner innan sin ekonomiska livslängd om vi ska nå klimatmålen. Och IPCC har visat att utsläppen måste vända ner drastiskt nu om vi ska nå Parisavtalet. Det är i dagsläget helt oförsvarbart att lägga skattepengar på investeringar i fossilt.

2 kommentarer
Etiketter: ,

Det är allvar nu – klimatet behöver mer än vackra ord

Av , , Bli först att kommentera 0

Det är allvar nu.

Forskare över hela världen varnar för att klimatförändringen kan komma att skena bortom mänsklig kontroll, med katastrofala konsekvenser för människor, ekosystem, global hälsa och ekonomisk instabilitet. Från att världens alla korallrev försvinner till att svenska skogar brinner, brunnar sinar och skördar torkar.

Nu börjar fler och fler partier prata om klimatet. Men det behövs mer än vackra ord. 

M, KD och SD går till val på att ha klimatmål som skulle leda till över 3 graders global uppvärmning på bara några decennier och totalkatastrof. De verkar inte ha tagit till sig vetenskapen alls. Deras ”klimatpolitik” bryter direkt mot Parisavtalet.

I andra partier finns de som talar vackert om klimatet, men som på rak fråga säger att de vill till EU för att bygga fler flygplatser. En ekvation som inte går ihop! Det går inte att bygga ut någonting som i dagsläget är beroende av olja – vilket flyget kommer vara ett bra tag till, oavsett hur mycket vi satsar på elflyg och biodrivmedel – och tro att klimatmålen ska nås.

På Miljöpartiets lista till EU-parlamentet står bara personer som har tagit till sig klimatforskningen och som har erfarenhet av att omsätta detta till politik som gör skillnad på riktigt. Dessutom, är en röst på Miljöpartiet en röst på den gröna gruppen i EU-parlamentet.

För första gången ser gröna gruppen ut att kunna bli vågmästare i parlamentet och få mer inflytande än någonsin tidigare. Det är bara vår grupp som har en färdplan för hur vi ska leva upp till de krav som de strejkande skolbarnen ställer, att vi ska sänka utsläppen till den nivå forskarna säger behövs.

Din röst kan vara helt avgörande för om den gröna gruppen blir vågmästare!

Rösta på Miljöpartiet de gröna, för klimatet kan inte vänta.

 

 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , ,

Klimatet drabbar våra barn som aldrig fick en chans att rösta

Av , , Bli först att kommentera 0

I EU så är det kommissionen som kan initiera förslag, det kan modifieras av EU-parlamentet och för att det ska bli beslut ska både EU-parlamentet och ministerrådet (där ministrar för aktuellt ämnesområde från alla medlemsländer samlas) vara för förslaget.

När det gäller klimatpolitiken är det därför viktigt att vi både har starka gröna EU-parlamentariker och att Miljöpartiet sitter i Sveriges regering. Vikten av detta märktes bland annat när EU:s handel med utsläppsrätter omförhandlades och Isabella Lövins insatser var avgörande. (* Läs vår EU-parlamentariker Jakop Dalundes redogörelse för hela händelseförloppet nedan.)

Klimatpolitiken kommer vara högaktuell i EU efter valet. Kommissionen har nämligen skickat ut en kommuniké, en förhandsavisering om ett förslag de ska lägga, som gäller EU:s långsiktiga klimatpolitik. Och här krävs det stort inflytande från gröna gruppen om vi ska klara Parisavtalet!

EU kommissionen skriver nämligen dels att man tagit till sig IPCC:s rapport från i höstas om skillnaderna mellan 1,5 och 2 graders global uppvärmning, att den globala uppvärmningen bör begränsas till 1,5 grad och att EU tjänar på att gå före i arbetet med att nå det målet. Och dels föreslår man mål om att EU ska nå nettonollutsläpp 2050, dvs samma år som forskarna säger att vi senast globalt måste ha nått nettonoll, samt att man inte vill göra några ändringar i målet till 2030.

EU:s utsläpp av koldioxid var 2010 3946Mton om dessa skulle reduceras med 40-59% till 2030 – utifrån IPCC:s beräkningar av behov av globala utsläppsminskningar för att klara 1,5 grad med 66% sannolikhet – skulle det innebära att EU har utrymme för 1618-2367Mton CO2 2030. (Här är global rättvisa-aspekten i Parisavtalet ej inräknad.) EU:s nuvarande mål om -40% av alla växthusgaser till 2030 jämfört med 1990 innebär dock utsläpp av CO2 2030 på ungefär 2500Mton (utifrån uppskattningen att andra växthusgaser ligger relativt stilla på 800 Mton CO2eq vilket de gjort 2010-2016).

När vetenskapen säger globalt minska 40-59% till 2030. Och eftersom EU ratificerat Parisavtalet som säger ”This Agreement will be implemented to reflect equity and the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, in the light of different national circumstances.” (Globala rättvisa-aspekten.)

Så är det för mig självklart att EU måste minska sina CO2 utsläpp med 59% eller mer till 2030 jmf med 2010 – inte lägga sig på mindre minskning än 40%.

Detta är särskilt viktigt eftersom IPCC:s beräkningar om nettonoll till 2050 globalt inte bara är ett mål det årtalet, utan innefattar en global koldioxidbudget för hela perioden från nu till år 2100. Eftersom växthusgaser lever länge i atmosfären spelar det roll om vi har höga utsläpp hela vägen fram till 2050 eller om vi minskar dem snabbt kommande säg 3 åren och har låga utsläpp resten av tiden fram till 2050.

EU:s långsiktiga klimatplan måste utgå från forskning och principen om delat men differentierat ansvar som är inskrivet i Parisavtalet.

Det är därför jag i EU-valrörelsen lyfter fram behovet av en koldioxidbudget i EU.

Klimatförändringens konsekvenser är förrädiska eftersom de förvärras långsamt och sker med en eftersläpning från det att utsläppen skedde. Men idag kan vi beräkna vilka konsekvenser vårat agerande idag, får imorgon. Klimatkrisen nu är som om en rökare visste att om hen röker ett paket cigaretter till så kommer hen drabbas av den värsta lungcancer och kol om tio år. Med den skillnaden att det inte bara är de som bidrar till utsläppen som drabbas, de som drabbas först och värst är de som har bidragit minst till klimatförändringen och de som drabbas på lång sikt är våra barn, som aldrig fick en chans att rösta om klimatet.

Nu är det bara tre dagar kvar till EU-valet.

Rösta för klimatet. Rösta grönt!

 

 

*  Det har förekommit lite olika verklighetsbeskrivningar om vem som egentligen förhandlat EU:s utsläppshandel (EU ETS) under denna mandatperiod. Jag tänkte försöka bringa lite klarhet i detta.

I parlamentet förhandlades ETS:en av två utskott; ENVI (Miljöutskottet) och ITRE (Utskottet för industri och energifrågor).

Följande svenska parlamentariker har bidragit i processen från parlamentets räkning:

Jytte Guteland (S) Skuggförhandlare i ENVI Fredrick Federley (C) Huvudförhandlare ITRE Jakop Dalunde (MP) skuggförhandlare ITRE

Under mandatperioden har vi röstat om lagstiftningen flera gånger. En gång i varje ansvarigt utskott och två gånger i plenum. Nedan redogör jag för Miljöpartiets ståndpunkter i de olika omröstningarna.

1. I ITRE ledde Federley förhandlingarna och jag förhandlade för de grönas del. Under förhandlingarna upplevde vi att Federley lyssnade för mycket på de konservativa partierna och för lite på oss gröna. Federleys förslag blev alldeles för dåligt och därför röstade vi gröna nej till det i ITRE.

2. I ENVI ledde brittiska ledamoten Julie Girling förhandlingarna och min nederländska kollega Bas Eickhout förhandlade för oss gröna.

Här blev resultatet betydligt bättre, dels för att Girling lyssnade mer på oss gröna i förhandlingarna och för att svenska socialdemokraten Jytte Guteland drev en mycket mer progressiv linje än vad hennes socialdemokratiska kollega gjorde i mitt utskott, ITRE. Hon gjorde en utmärkt insats här och resultatet blev betydligt bättre. Därför röstade vi gröna ja till Girlings förslag.

3. I omröstningen för parlamentets mandat till trepartförhandlingarna med rådet, som utgick ifrån beslutet i både ITRE och ENVI, så förlorade vi tyvärr flera omröstningar där det dåliga från ITRE blev kvar och vinsterna från ENVI försvann. Därför röstade vi gröna, tillsammans med bl.a. de svenska socialdemokraterna, nej till förslaget – då vi tyckte att parlamentets bud inte låg i linje med Parisavtalet.

Federley tillsammans med bl.a. L, M och KD röstade för. Här kan man läsa mer om just den voteringen.

4. Den 6 februari 2018 röstade vi om ETS-förslaget för sista gången denna mandatperioden. Denna gång handlade omröstningen om att godkänna den överenskommelse som kommit från trepartsamtalen mellan Parlamentet, rådet och kommissionen.

Nu hade dock det oväntade hänt. Ministerrådet position blev mer mycket progressiv än parlamentets, vilket normalt sett aldrig händer. Detta är på grund av Miljöpartiet i Sveriges regering.

Tack vare Isabella Lövins ledarskap i ministerrådet bildades en koalition av progressiva länder som lyckats förhandla fram betydande förbättringar. Detta slutresultat kom att kallas för The Swedish Proposal, just för att det var den svenska regeringen som la fram förslaget och drev igenom det. När detta förslag kom tillbaka till Europaparlamentet så röstade vi gröna ja till det.

The Swedish Proposal innebar kortfattat att ca 2,5 miljarder utsläppsrätter tas bort från marknaden. Detta får till resultat att priserna för utsläppen stiger eftersom antalet utsläppsrätter på marknaden minskar. Läs mer om det här. 

Bli först att kommentera
Etiketter: , , , , , ,

EU ett fredssamarbete

Av , , 2 kommentarer 0

EU har sedan det bildades varit ett samarbete för fred och för att vi ska lära känna varandra och komma närmare varandra inom Europa. EU-politiken berör nu många områden och förutsättningarna inom Europa och vår omvärld har förändrats. Vikten av EU som fredssamarbete är dock fortfarande lika viktig och värdefull.

Vi gröna vill stärka och utveckla EU som fredsprojekt. Fredsarbetet behöver genomsyra hela EU:s verksamhet och vara starkt förankrat hos alla medlemsländer. Det innebär bland annat att EU-länderna behöver se över sin vapenexport. I regering drev Miljöpartiet förra mandatperioden igenom ett demokratikrav för Sveriges vapenexport och i Januariavtalet har vi slagit fast att stoppa Sveriges vapenexport till Jemenkrigets parter. Nu vill vi få igenom samma viktiga beslut i EU. Vi vill se ett slut på vapenexport till parter som deltar i krig och till regimer som förtrycker sin befolkning. I Europaparlamentet vill vi verka för ett EU som alltid sätter freden först.

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Klimatförhandlingarna – vem bättre än Isabella Lövin?

Av , , Bli först att kommentera 0

Den gångna mandatperioden har Miljöpartiet genomfört omvälvande reformer för att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige de kommande decennierna. För att nämna några; lag om inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel (reduktionsplikten/bränslebytet), klimatlag, nationellt mål om nettonollutsläpp 2045, 100% förnybar elproduktion 2040, bonus-malus som finansierar subventioner till el- och gasbilar genom skatt på fordonen som släpper ut mycket, klimatklivet som medfinansierar klimatsmarta investeringar och bla. bidragit till att 30 000 laddstolpar byggs i Sverige, industriklivet som stödjer den tyngsta industrin som stålindustri och cementindustri att ställa om till fossilfritt, och mycket mer.

Att Miljöpartiet sitter i regering har dock inte bara betydelse för utvecklingen i Sverige, vi har ett mycket stort inflytande i EU och internationellt. Vi arbetar aktivt med att klimatsäkra allt bistånd, våra gröna ministrar har tillsammans med våra EU-parlamentariker säkrat reformer av EU:s handel med utsläppsrätter som gör att överflödiga utsläppsrätter från och med nu annulleras automatiskt och att tillgången på utsläppsrätter kommer minska i snabbare takt. Miljöpartiet i regering gick in med global klimatfinansiering i gröna fonden inför klimattoppmötet i Paris 2015 vilket var en internationellt viktig signal som gjorde att fler rika länder bidrog och de fattigare länderna såg ett ansvarstagande är därmed underlättades förhandlingarna. Nu företräder Isabella Lövin Sverige vid klimattoppmötet i Polen och har fått förtroendet att leda förhandlingarna om hur världens länder ska ta emot IPCC:s rapport om de ödesdigra skillnaderna om skillnaderna mellan 1,5 och 2 graders uppvärmning. Isabella Lövin har mycket stort förtroende internationellt.

Miljöpartiet i regering arbetar inte bara med att minska utsläppen i Sverige, vi arbetar för att hejda klimatförändringen globalt!

Nu pågår regeringsbildning och vi står eventuellt inför ett extraval. Hur detta slutar bekymrar mig djupt eftersom risken är att en moderat, kristdemokrat eller sverigedemokrat kan komma att representera vårt land i dessa förhandlingar i framtiden. Då skulle Sveriges förtroende vara förbrukat och det skulle skada det svenska näringslivet som förknippas med detta goda förtroende. Sveriges regering behöver gröna ministrar som representerar oss internationellt, för klimatet kan inte vänta.

Redo för internationellt klimatledarskap

Av , , Bli först att kommentera 1

Om verkligheten hade varit sådan, att vi bara behövde minska utsläppen med några procent globalt, då hade det kanske varit rimligt att investera våra slantar i ett annat land för att ersätta ett kolkraftverk med något förnybart. Men verkligheten ser inte så ut. För att hejda de enorma konsekvenser som klimatförändringen är på väg att innebära måste vi ner till noll fossila utsläpp, snabbt och därefter uppnå “negativa utsläpp” genom att hitta metoder för att åter binda mer koldioxid i biomassa, berggrund och i tex. fastigheter genom träbyggande.

För att vi globalt ska nå noll. Så måste någon föregå med inspirerande exempel. Och här har Sverige otroligt goda förutsättningar! Vi har en befolkning där kunskapsnivån om klimatförändringen och viljan att bidra är oerhört hög, vi har ett näringsliv som vill bidra till en hållbar utveckling och som ser konkurrensfördelar av att gå före och vi har naturresurser som skog, vind, vatten och sol-tillgångar som ger goda förutsättningar till helt förnybar energiförsörjning.

Slutligen. Många brukar kommentera att Sverige är ett litet land, våra utsläpp är en så liten del av de totala globala utsläppen. Och ja, vi är ett litet land, men vilka 10 miljoner människor i världen vi än väljer, så kommer de 10 miljonernas utsläpp bara utgöra en liten del av de globala utsläppen. Däremot har Sverige ett oerhört högt förtroende internationellt när det gäller klimat och miljöfrågor i förhållande till vår befolkningsmässiga och ekonomiska storlek. När vi denna mandatperioden klubbade igenom klimatlagen i riksdagen, med ett mål om att vi ska ha netto-noll-utsläpp 2045, då reagerade exempelvis Nya Zeeland direkt, de vill inte vara sämre. Kan dom så kan vi, sa de.

Klimatet kan inte vänta. Vi behöver en regering även efter den 9 september som visar politiskt mod och ledarskap för att hejda klimatförändringen, både här hemma och internationellt. Det ledarskapet är vi i Miljöpartiet redo att fortsätta axla.

 

Offensiv global klimatpolitik

Av , , 2 kommentarer 4

Lösningarna för att möta klimathotet finns. Men för att klara klimatet behövs ett starkt ledarskap. Klimatförändringarna påverkar livet överallt på jorden. Stigande havsnivåer, torka och krympande resurser leder i dag till konflikter, krig och svält. De beslut som vår generation tar nu är avgörande för allas vår gemensamma framtid.

Nästa mandatperiod vill vi:

  • Arbeta för att stoppa prospektering och nyexploatering av fossil energi som kol, olja och fossilgas samt fasa ut subventionerna till den fossila energin – i Sverige, EU och globalt.
  • Reformera EU:s regler för statsstöd, stödsystem och hela politik så de bidrar till och inte motverkar ett fossilfritt samhälle och genomförandet av Parisavtalet. Vi vill se en klimatlag på EU-nivå.
  • Fasa ut fossilt innehav i svenska pensionsfonder och offentliga finansiella placeringar och övergå till hållbara investeringar som stödjer en 100 procent förnybar energiproduktion.
  • Stärka skyddet av Arktis och andra känsliga områden.
  • Satsa mer på forskning, tester och samarbeten för att på ett hållbart och effektivt sätt binda tillbaka en del av de utsläpp som redan gjorts.

 Milky Way

Vill du veta mer?

Läs vårt nationella valmanifest här.

2 kommentarer
Etiketter: , , , ,

Vad vill partierna med EU:s migrationspolitik

Av , , Bli först att kommentera 0

Vi närmar oss valet och de partier som får bilda regering kommer också sända ministrar till EU:s ministerråd. Där avgörs mycket av Sveriges framtida politik i förhandlingar med andra EU-länder. Men det hörs ytterst lite om vad de andra partierna vill driva inom EU. Det är många viktiga beslut som står på agendan inom EU framöver.

När man nu inom EU diskuterat en gemensam migrationspolitik som innehåller ord som ”landstigningsplattformar” för flyktingar för att man inte vill använda begrepp som ”läger” på grund av Tysklands historia… ja, då är det dags för oss i Sverige att eftersöka mer nyhetsrapportering om utvecklingen i Europa. Om vi i Sverige kan lyfta fram våra positiva erfarenheter av ett stabilt högt mottagande av flyktingar, då kan vi genom gott exempel uppmuntra andra EU-länder att också bidra i det internationella arbetet att välkomna människor på flykt. Om vi alla skulle hjälpas åt så skulle så många människors liv kunna bli så ofantligt mycket bättre.

Idag lever över 68 miljoner människor på flykt i världen varav över 25 miljoner utanför sina hemländer. Det är framförallt utvecklingsländer som tagit emot flyktingar. (Turkiet, Uganda, Pakistan, Libanon och Iran har tagit emot flest. Att Turkiet har så många flyktingar är starkt beroende av den överenskommelse som EU gjort med Turkiet, att Turkiet ska hindra människor att resa vidare in i EU.) Vi i den rika delen av världen verkar tycka det är viktigare att slåss om vem som vill bygga högst murar. Det är fruktansvärt tragiskt. De globala orättvisorna är enorma och vi har alla en roll att spela. Jag vill se ett Sverige som är en konstruktiv kraft, som föregår med gott exempel med humanism och medmänsklighet. Ingen av oss har bestämt vart vi föddes. Vi är. Och vi är alla lika mycket värda och har samma mänskliga rättigheter.

Miljöpartiet kommer kämpa för ett solidariskt Europa där EU ska vara en konstruktiv kraft för vår omvärld.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

EU till Västerbotten med sammanhängande tågpolitik

Av , , 4 kommentarer 0

Idag var Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker, på besök i Umeå. Vi fick en presentation av RUGDISED och Hållbara Ålidhem två projekt i Umeå som lyfter fram lösningar för ökad cykling, energieffektivisering, solceller, energilagring i mark, lastcykeldelning och mycket mer. Dessa exempel, som flera andra, visar att teknik och lösningar finns. Det viktiga nu är att se till att de energieffektiva och klimatsmarta lösningarna blir praxis i byggande och samhällsplanering.

Dalunde2 Dalunde1

Vi fick även tillfälle att diskutera tåg. Vi i Miljöpartiet arbetar för att Norrbotniabanan ska byggas. Den är en viktig del för klimatsmarta transportlösningar i hela EU eftersom den knyter samman de verksamheter och personer som finns i norra Sverige med övriga landet och Europa. Men för att på riktigt tillvarata järnvägens möjligheter behöver mycket mer komma till stånd.

Om vi jämför flyg med tåg (jag går inte in på klimatnyttan här, för den känner ni till) så har vi idag konkurrens inom flyget mellan olika bolag. Det har gjort att priset på flyg har sjunkit och är i många fall billigare än tåg. Tågen i Europa har inte denna konkurrens. Flyget har ett arbetsspråk, engelska. Vilket gör att piloter i hela Europa kan kommunicera med flygtornen. Tågen har arbetsspråk utifrån det land de kör i, vilket gör att lokförare som ska köra ett tåg genom flera länder, måste kunna alla dessa länders språk. För flyget så delar alla bolag sina resedata, vilket gör att externa aktörer på en hemsida kan visa alla olika kombinationer av resor mellan två orter. Tågbolagen vill inte dela sin data och en tredje part kan därför inte presentera alla möjliga tågresor mellan två orter. Om man idag bokar en flygresa med ett byte och det första planet blir försenat så finns avtal mellan bolag som gör att du får bokat en ny resa med andra bolaget. För tågen finns inte denna typ av avtal, om första tåget blir försenat måste du själv boka om och betala för en ny tågresa för andra delen av resan.

Allt detta vill vi i Miljöpartiet råda bot på. Tågen är klimatsmarta, effektiva och attraktiva – men då krävs det också att politiken ger dem förutsättningar att nå sin fulla potential. För att hejda klimatförändringen är det självklart att tågen ska lösa en mycket större andel av våra transportbehov i framtiden. För det krävs proaktiv tågpolitik. Nu.