Etikett: byggande

Strandskydd och byggande i glesbygd

Av , , Bli först att kommentera 2

Strandskyddet har två syften: att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Nu och framåt när klimatet förändras fyller strandskyddet ytterligare funktioner för klimatanpassning. Kraftigare skyfall leder till ökade risker för ras, skred och erosion. Strandskyddet fungerar som en buffertzon längs vattendrag skyddar fastigheter från översvämningsrisker eller rasrisker.

Strandskyddet fyller flera otroligt viktiga funktioner samtidigt som det endast berör de 100 meterna närmast vattendragen.

Jag vill att vi ska kunna bygga mer i glesbygd. Fler måste få möjlighet att flytta till glesbygdskommuner, renovera fastigheter eller bygga sitt drömhem. Verksamheter i glesbygd ska kunna bygga ut, bygga nytt eller renovera allteftersom verksamheten utvecklas. Idag finns det kraftiga begränsningar för detta. Det är dock inte strandskyddet som är den begränsande faktorn. Vi har i realiteten två olika marknader i Sverige. Markpriserna skiljer sig extremt mycket åt mellan städerna och glesbygden, medan priserna för material och arbetskraft är lika. Det leder till att det kostar ungefär lika mycket att bygga en villa i Umeå och en villa i Sorsele, men värdet och därmed säkerheten för banken, för en nybyggd villa i Sorsele och en likadan nybyggd villa i Umeå är väldigt olika.

När nu resultaten av strandskyddsutredningen ska hanteras har jag två förhoppningar. Jag hoppas dels på att det totala skyddet i Sverige blir kraftfullare bla. i och med att behoven, i ljuset av klimatförändringen, är större nu än när strandskyddet infördes. Även om det öppnar för skillnader mellan olika vatten. Jag hoppas även att det kan leda till att vi sätter fingret på de verkligt begränsande faktorerna för byggande i glesbygd och därmed får ett bättre mandat att hantera dessa.

Klimatsmart byggprocess

Av , , Bli först att kommentera 0

Vi behöver komplettera energikraven i plan- och bygglagen med klimatkrav utifrån byggnaders klimatbelastning ur ett livscykelperspektiv.

Bostadsbyggandet är uppe på rekordnivåer, det byggs nu nästan lika mycket som under miljonprogrammets tid. Givet Sveriges befolkningstillväxt och demografi behöver vi bygga mycket under en längre tid. Utmaningen ligger i att det som byggs ska vara bra för både människorna som bor där och för miljön. Bostäderna måste kunna efterfrågas också av de grupper som är ekonomiskt svagare samtidigt som byggandets miljö- och klimatpåverkan måste minska. Studier visar att byggprocessen idag släpper ut lika mycket som personbilsflottan gör under ett år.

Förutsättningarna för att själva byggprocessen ska bli klimatsmart behöver förbättras.

Bli först att kommentera
Etiketter: , , ,

EU till Västerbotten med sammanhängande tågpolitik

Av , , 4 kommentarer 0

Idag var Jakop Dalunde (MP), EU-parlamentariker, på besök i Umeå. Vi fick en presentation av RUGDISED och Hållbara Ålidhem två projekt i Umeå som lyfter fram lösningar för ökad cykling, energieffektivisering, solceller, energilagring i mark, lastcykeldelning och mycket mer. Dessa exempel, som flera andra, visar att teknik och lösningar finns. Det viktiga nu är att se till att de energieffektiva och klimatsmarta lösningarna blir praxis i byggande och samhällsplanering.

Dalunde2 Dalunde1

Vi fick även tillfälle att diskutera tåg. Vi i Miljöpartiet arbetar för att Norrbotniabanan ska byggas. Den är en viktig del för klimatsmarta transportlösningar i hela EU eftersom den knyter samman de verksamheter och personer som finns i norra Sverige med övriga landet och Europa. Men för att på riktigt tillvarata järnvägens möjligheter behöver mycket mer komma till stånd.

Om vi jämför flyg med tåg (jag går inte in på klimatnyttan här, för den känner ni till) så har vi idag konkurrens inom flyget mellan olika bolag. Det har gjort att priset på flyg har sjunkit och är i många fall billigare än tåg. Tågen i Europa har inte denna konkurrens. Flyget har ett arbetsspråk, engelska. Vilket gör att piloter i hela Europa kan kommunicera med flygtornen. Tågen har arbetsspråk utifrån det land de kör i, vilket gör att lokförare som ska köra ett tåg genom flera länder, måste kunna alla dessa länders språk. För flyget så delar alla bolag sina resedata, vilket gör att externa aktörer på en hemsida kan visa alla olika kombinationer av resor mellan två orter. Tågbolagen vill inte dela sin data och en tredje part kan därför inte presentera alla möjliga tågresor mellan två orter. Om man idag bokar en flygresa med ett byte och det första planet blir försenat så finns avtal mellan bolag som gör att du får bokat en ny resa med andra bolaget. För tågen finns inte denna typ av avtal, om första tåget blir försenat måste du själv boka om och betala för en ny tågresa för andra delen av resan.

Allt detta vill vi i Miljöpartiet råda bot på. Tågen är klimatsmarta, effektiva och attraktiva – men då krävs det också att politiken ger dem förutsättningar att nå sin fulla potential. För att hejda klimatförändringen är det självklart att tågen ska lösa en mycket större andel av våra transportbehov i framtiden. För det krävs proaktiv tågpolitik. Nu.