Slottet – snart i himlen in?

Av , , 2 kommentarer 93
 
Det är för mig obegripligt, efter flera försök, varför VK inte lägger ut kommentarer från undertecknad gällande en webbartikel;  http://www.vk.se/744084/vadjar-om-slottet-i-vilhelmina#disqus_thread
 
Det må vara någon bugg på vägen från fjällen som får bokstäverna att dratta på ändan ner i diket. Eller någon form av obskyr cencur mot långrandiga inlägg, som i sådana fall bara är att beklaga. Men ungefär sisåhär skrev jag kring det hastigt påkomna rivningsbeslutet av "Slottet" i Vilhelmina.
 
När frågan stod som hetast kring nu rivna "Regnbågen", f.d ålderdomshem /landskommunkontor/förskola, lät dåvarande kommunalråd Kristoffersson hälsa, att man skulle se över saken.  D.v.s. se över bevarandeplan (som ingen anmärkningsvärt nog kände till) och KU-nämndens ansvar för bevarande av kulturhistoriskt och estetiskt värdefulla byggnader i kommunen. Intet hände.
Trots att kommunlistan (PA) drivit frågan i KU-nämnden (idag UBN) och KS/KF så har ännu ingen bevarandeplan/inventering utförts  – under hela två år. Hur kan frågan om bevarandeplan och inventering stå still i närmare tre år? Svaret är ett utslag av politisk ovilja, närmast att likna vid obstruktion.
Det fanns och finns en bra beredning kring utveckling av kyrkstaden – och Slottet är/var en del av denna. Där byggnaden av utvecklingsenheten föreslogs till utställningsändamål (anmärkningvärt nog för beslut senast i KS den 7 nov). Drivande kulturkrafter har mött upp, satsa stort på konst och kultur. Men från storstilade planer gjordes en kovändning till rivningsbåset.
Rivningen fanns inte på dagordningen den 7 nov, utan lyftes vid sittande bord. Ingen kulturansvarig, museiintendent eller chef/utvecklingsenhet hade informerats eller fått uppdrag om yttrande. I ett fall som detta borde länsantikvarien eller länsmuseets byggnadsantikvarier konsulterats. För att beslutsfattare ska ges ett underlag.
Kommunstyrelsen har, sett till majoriteten, struntat i sitt eget uppdrag och ansvar, man har brutit mot sina egna direktiv. Om det är oansvarigt, ja, jag tycker det. Få verkar förstå allvaret, än mindre sin uppgift. Att en upplevd billig prislapp, på rivning, får vara styrande för byggnadsvårds- och kulturpolitiken, borde vara en skandal. Men inte i Vilhelmina. Här är kulturskymning helt normalt.
Skulle kommunen överväga överge ett eget ansvar för byggnaden, kunde och kan man överlåta huset till en konst/kulturförening att förvalta och nyttja. Rivningspengarna kan likväl satsas på akuta åtgårder. Bygdemedel finns sedan att söka av föreningen för restaurering. Finner man ingen sådan lösning, kan kommunen slutligen söka avyttra fastigheten. Men ytterst få politiker i KS verkar för någon lösning alls.
Det är väldigt beklagligt att nu en av de sista äldre byggnaderna från förra sekelskiftet skall jämnas av grävskopor. Slottet förtjänar ett bättre öde. Jag skrev en sista skrivelse till KS-arbetsutskott (13 nov) med  en vädjan att rädda Slottet. Om den hamnat i papperskorgen återstår att se. PA har i vart fall tagit ställning för ett bevarande av Slottet och är öppna för alla lösningar.
Slutkommentar
Efter åratal av eftersatt underhåll (läs kapitalförstöring) och frånvaro av debatt, utredning och inriktningsbeslut kring kulturhístoriska och estetiska värden, så famlar man helt i blindo. Beslut grundas i löst tyckande där krasslig ekonomi styr allt, inte i sakkunskap och värdering – bedömt i ett större sammanhang. Med en inventering (jmf. Lycksele kommun) och bevarandeplan får man vägledning, kan värdera och bedöma, i hur vi kan förvalta både vårt historiska och arkitektoniska arv, och faktiskt utöva en smula stadsbyggnadskonst. Där kulturen och skapandet har sin givna plats. Där man sprider/traderar kunskap och hantverk, därtill skapar utveckling och inte minst tillväxt i sin förlängning. En investering och faktiskt ett led i vad vi idag benämner destinationsutveckling. En attraktiv ort med särdrag och egenheter borde vara A och O. Det är i den här utgångspunkten man bör prioritera. Inte i hur billig grävmaskinen är för den råka stå tätt intill.
(Kanske är dock ett sista förtydligande på plats gällande Göran Lengqvists inlägg på kommentarstråden, som man för övrigt inte vet om man ska skratta eller gråta åt.  Det är, oavsett eventuellt allvar, hans personliga åsikt och inget som PA företräder.)

 

2 kommentarer