Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: myndigheter

AF i alla kommuner

Av , , Bli först att kommentera 9


Alla partier har i något varierande grad bestämt sig för att förändra AF. De allra flesta är inne på att andra aktörer, bolag och idéburna, framöver ska sköta matchningen, men att myndighetsutövning och anvisning ska skötas av den kraftigt reformerade Arbetsförmedlingen.

Här kunde vi ha en ”never ending debate” om vems fel det är att det varit som det varit och blivit som det blev. Det var inte min tanke nu, den kan vi ta sen.

Däremot publicerar jag här nedan en av motionerna jag fick godkänd på Moderata länsförbundsstämman i Västerbotten häromsistens.
En stor andel av dem som nu är Arbetsförmedlingens ”kunder”, svensk- och utrikesfödda, kommer att behöva hjälp av människor när man ska komma igång med den digitala kommunikation som AF sedan länge tänkt ska dominera kontakten med myndigheten. Då är det en absolut miniminivå att AF finns och kan bistå med hjälp i statliga servicekontor i varje svensk kommun.

”Motion om Arbetsförmedlingens närvaro i servicekontor

Arbetsförmedlingen har beslutat att stänga sina kontor i minst 130 kommuner. De flesta av dessa kommuner är glest befolkade och många har tagit emot relativt många nyanlända då man historiskt har haft utflyttning som gett överskott på bostäder.

Många av de berörda kommunerna har stort arbetskraftsbehov i offentlig och privat sektor och behöver att de inflyttade stannar, får relevant språk- och yrkesutbildning och kommer i arbete lokalt.

All myndighetshantering som åligger Arbetsförmedlingen i etableringsärenden med mera kommer inte att kunna läggas över på externa aktörer. En betydande andel nyanlända kan också antas ha särskilt svårt att hantera myndighetsärenden digitalt. Dessa behöver möta tjänstepersoner, förslagsvis i statliga servicekontor där Pensionsmyndigheten, Skatteverket och Försäkringskassan är samlokaliserade.

Regeringen har föreslagit att fler kontor ska inrättas, nästan alla i städer och storstadsområden. Regeringens signaler om att även Arbetsförmedlingen framöver ska ingå i samarbetet i servicekontoren behöver preciseras. Både arbetsförmedlingens kunder med större behov och de aktörer som framöver ska sköta matchning och utbildningsinsatser för dessa behöver kontakt med lokalt förankrade tjänstepersoner. Särskilt i glesbygdskommuner där Arbetsförmedlingen inte har kvar traditionella kontor.

Med anledning av ovanstående föreslår jag länsförbundsstämman:

att verka för att regeringen i kommande regleringsbrev ålägger berörda instanser att säkra Arbetsförmedlingens närvaro i statliga servicekontor i alla kommuner där man saknar traditionella kontor

att anta motionen

att sända motionen vidare till partistämman

Jan Nilsson, Vännäs”

Grattis Lycksele, AF, AC och Sverige!

Av , , Bli först att kommentera 6


Hundra AF-jobb till Lycksele. Inte som stöd, utan en ytterligare digital enhet som ändå skulle startas och i princip kan läggas var som helst.

Riktigt klokt är det. Varför inte fler myndigheter och serviceföretag tar chansen att lägga verksamheter, särskilt när det gäller nätservice, där man får lägre kostnader och stabilare arbetskraft är en gåta. Lyckas AF-chefen Sjöberg med detta bryta de senaste decenniernas trista centraliserings- och urbaniseringstrend är det mer än roligt. Sveriges skattebetalare och AF vinner på det, det är jag övertygad om. Lycksele får fler jobb, och akademikerjobb. Det skulle förvåna om inte ett antal yngre utflyttade funderar på var man vill att födda eller ännu ofödda barn ska växa upp och söker sig hemåt. Grattis Lycksele, inlandet och Västerbotten!

Jag hoppas att detta är ett trendbrott.

Artikeln i VK hittar du här.

Om odemokratiska ”antirasister”

Av , , Bli först att kommentera 9


Det är inte alla dagar jag håller med Jan Guillou, men här gör jag det. Inte fullt ut i alla meningar, men i huvudbudskapet.

Det är helt galet att media, och om jan G har rätt även polisen, ser mellan fingrarna med vänstervåldet mot Migrationsverkets personal. Myndigheten som verkställer riksdagens demokratiskt fattade beslut och just nu även jobbar skift för att klara alla ansökningar.

Inkonsekvensen i att tolerera våld mot Migrationsverkets anställda som inte tolererats ett ögonblick om det levererats av andra kanten, den är upprörande.

Polisen ska skydda och ingripa, samhället ska lagföra och media rapportera och avslöja!

Nu gör jag en pudel

Av , , Bli först att kommentera 6


Nu ska jag göra en sorts pudel.

Jag gjorde ett riktigt misstag härom dagen. En informatör på en statlig myndighet och luddiga rutiner i deras verksamhet ”hjälpte mig” att göra det, men ändå. Jag hade fel.

På företag och föreningar måste man ständigt vaka över fakturorna som kommer. Det finns de som lever bra på att luras med falska fakturor, hur man nu orkar gå till ett sådant jobb. Jag har sett hyfsat många försök.
Härom dagen ringde en kvinna till en styrelseledamot i en förening och sa att hon var från en statlig myndighet. Hon sålde in en annons för 18 000 (inom ett ansvarsområde för både styrelsemedlemmen och myndigheten) och sände en orderbekräftelse till hans privata mailadress. Styrelseordföranden ringde och bad mig kolla upp den märkligs saken och telefonnumret. Det visade sig gå till ett privat företag med ett namn som ibland använts av blufföretagen, i olika varianter.

Jag ringde upp numret och hamnade i en telefonsvarare hos det privata företaget. Eftersom misstanken grodde försökte jag inte avbeställa annonsen utan bad istället att få veta mer om det erbjudande vi egentligen inte var intresserade av.
Det tog bara några minuter innan en trevlig kvinna ringde upp. Hon sa att hon var från den statliga myndigheten, nämnde aldrig företaget, och beskrev finheterna med det här erbjudandet. I huvudsak gör myndigheten annars den här tjänsten alldeles gratis.

Jag tackade nej och hon accepterade och sa att jag skulle höra av mig om det blev problem. När jag kollade orderbekräftelsen stod det att man var skyldig att betala 25% av annonspriset om man inte skriftligen annullerat beställningen klockan 1400 dagen styrelseledamoten fått orderbekräftelsen i sin privata mailbox. Adressen och kontot var företagets. Det luktade inte statlig myndighet direkt, stopptiden var passerad och jag började varva upp. Man får mycket spectid eller extra läromedel för 18 000.

Det som avgjorde saken var en tjänsteman på myndighetens informationsenhet. Jag beskrev vad som hänt i detalj och hon sa att de inte hade att göra med denna verksamhet.

Nu gick jag loss ordentligt, sände extra annulleringar med lätt spetsade formuleringar via telefon, mail och fax samt polisanmälde. Jag vidtog också andra mått och steg för att begränsa de förmodade fakturabanditernas möjlighet att lura andra.

Efter några timmar började det hända saker. Jag ska inte dra hela kedjan, men jag fick tala med chefer på både reklam- och annonsföretaget och på myndigheten som i 27 år anlitat företaget för att göra en kompletterande trycksak med annonser. Man bad om ursäkt för otydligheten och sa att man skulle göra informationsinsatser på myndighetens informationsenhet. Själv bad jag också om ursäkt och drog förstås tillbaka allt jag satt igång.

Jag avskyr att komma med orättvisa anklagelser och bad om en särskild hälsning till kvinnan som ringt. Hoppas för både de anställdas, kundernas och statens skull att man stramar upp rutinerna på både företaget och myndigheten. Det måste vara klarare än så här när man blir kontaktad av en myndighet.

Servicekontoren behövs

Av , , 10 kommentarer 4


Försäkringskassans servicekontor behövs i inlandet.

Försäkringskassan är inte ensam bland statliga myndigheter om att ha fått ett sparbeting på ett par procent. På en budget på drygt 8 miljarder tycker man att det borde finnas någon annanstans att ta de pengarna än från servicekontoren i landets glesare delar där behovet av dem är stort och alternativen inga.

Att administrationen på olika håll kommer att behöva dra ner har vi inte sett för sista gången. På Palmes tid trodde många i Sverige att den kunde bli hur stor som helst. Den krassa verkligheten, morgondagens fördelning mellan arbetande och inte arbetande, gör tyvärr att den sista kronan inte är sparad. Vi har ingen annan väg än förenkling.

Nu är det definitivt inte bara Norrland som drabbas. 600 tjänster ska bort, enligt Norran. 100 norr om Gävle och 20 i Västerbotten.

Konsekvenserna på småorterna är inte bra och det här behöver myndigheten se över igen.

132 000 kommande jobb

Av , , 2 kommentarer 4

Bland annat VK och Dagens Industri skriver idag på nätet om att bortåt hälften av de statliga jobben ska omsättas inom fem år. Det är inte utan att man hickar till och får en del tankar.

132 000 jobb är ganska mycket det. Platserna ska fyllas av utbildade, motiverade och kompetenta människor, främst yngre, som ska introduceras och bli hemmastadda på våra statliga verk och myndigheter. Det låter som en utmaning och något i grunden positivt.

Det jag inte gillar är en del av det som det aktuella fackets representant säger i sammanhanget:

"Efterfrågan kommer att bli stor inom en rad yrken. Störst är möjligheterna för den som är ung, välutbildad, vill jobba i en storstad och känner för samhällsuppdraget", skriver ST:s ordförande Annette Carnhede i ett pressmeddelande.

Det finns fog för att den största delen av de statliga jobben hamnar i "storstad", som Carnhete säger i pressmeddelandet. Men långt ifrån alla. Det finns exempel på mindre lyckade utlokaliseringar. Samtidigt måste vi ha en debatt om det rimliga i den nycentralisering som varit på rull det sista decenniet.

Regeringen kan inte gå in och styra och ställa i förvaltningsorganen, men man är fullt beslutskapabla vad gäller regleringsbreven, de som ingår i verkens styrdokument.

Här får vi som bor i exempelvis Norrland inte vara så ängsligt lydiga emot Stockholm och de partier vi företräder. En del av de här 132 000 jobben borde absolut hamna i Norrland och Västerbotten.