Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: arbetsmarknaden

Reformera Arbetsförmedlingen förnuftigt

Av , , 4 kommentarer 11


Det finns många aktuella politiska frågor. En het är Arbetsförmedlingen som vi alla har tankar kring. Även många anställda.
När man ska förändra en så stor och viktig myndighet med så många uppgifter bör det inte göras med prestige och giljotin.

Jag arbetar inom folkhögskolan, en egen utbildningsform som under två majoriteter fått regeringsdirektiv att arbeta med Arbetsförmedlingen. Några skolor har tvekat inför de uppdragen, inte Dalkarlså. Att hjälpa till med integration i samhälle och på arbetsmarknad, med att få bli behövda och självförsörjande är bland det största vi kan göra våra medmänniskor. Även för demokratin.
Fler och fler folkhögskolor vidgar arbetet och hjälper allt fler genom traditionella allmänna och nya kurser. Utbildningsformen passar särskilt bra för vuxna med blandad bakgrund, erfarenhet och kunskap. I den förnyade Arbetsförmedlingen ser några att folkhögskolorna kommer att ha ännu större betydelse för utbildning och även matchning. Jag tror det blir så. Ändå tycker jag att politiken bör hålla in hästarna en aning.

Låt reformeringen ske mer konservativt än revolutionärt. Vi går sannolikt mot en lågkonjunktur som kan bli tuff. Många som nästan överraskande lätt fått jobb trots svag utbildning, avbruten skolgång eller svaga språkkunskaper kommer tilbaka till Arbetsförmedlingen i lågkonjunkturen. Det kommer att behövas många insatser mot människorna och arbetsgivarna. De måste initieras med tanke. Många blommor behöver blomma, men en trädgårdsmästare behövs.

Olika verksamheter i olika former gör och kan göra goda insatser med bra ledning och personal med kunskap, professionalism, bemötande, kreativitet, initiativkraft, lokal förankring och vilja att göra gott. Det finns och behövs kompletterande aktörer av olika slag. Från icke vinstdrivande folkhögskolor till bolag. Men igen, det måste finnas en effektiv, fungerande myndighetshantering av helheten. Att ”ta bort” Arbetsförmedlingen är en dröm som snabbt skulle bli en mardröm.

Sverige har förskräckande brist på människor på viktiga områden. Vissa brister är strukturella, inte konjunkturiella. Fordonsförare, vårdpersonal, pedagogisk personal, många hantverkare och specialister med flera kommer att fattas även i lågkonjunktur. Där det går måste arbetskraftsbristen mötas med förenkling och mindre byråkrati.
Framför allt måste mängder av människor flyttas från framtid i försörjningsstöd närmare arbetsmarknaden, ofta steg för steg. För många tar det tid, men vad är alternativet?

Myndighetssverige måste samarbeta nära och effektivt med kommuner, företag, entreprenöriella folkhögskolor, universitet och andra organisationer. Ingen kan göra allt och behoven skiftar i olika landsdelar och på olika områden. Det behövs decentraliserade beslutsvägar och lokala samarbeten. Gigantiska stelbenta upphandlingar med oändliga överklagansprocesser är överskattade. Likaså upphandlingar där man bjuder under varandra tills ingen vettig verksamhet är möjlig ens med fusk.

Summa summarum. Låt inte reformeringen av Arbetsförmedligen ske i blind, ideologisk eufori. Låt den ske konservativt. Behåll det som fungerar, få det något förstoppade att fungera och odla fler externa samarbeten med civilsamhället och andra. Klipp det som måste klippas, men tänk efter före. Tro inte att allt fixar sig bara för att det sker digitalt, så många som AF servar nu behöver möta människor. Låt personalen börja våga ta mer initiativ och vara mindre rädda för att göra fel.

Sverige har inte råd med förlorade år på arbetsmarknadsområdet. Reformera Arbetsförmedlingen förnuftigt.

Några fattas

Av , , Bli först att kommentera 9

Två halvgamla makar är uppflugna med arbete i var sin soffa. Hon som läser landstingshandlingar sa just något som oroar.

Inom de närmaste åren räknar allianspartierna med att det fattas 200 specialistläkare i norra regionen. Det är många viktiga mantimmar som inte kommer att bli gjorda.

Undrar hur många specialistsköterskors platser som kommer att gapa tomma?

 

Utbildning till arbetslöshet

Av , , 2 kommentarer 7

Nu gör jag kanske en och annan ledsen, även av mina unga vänner. Det är inte illa ment, tvärtom.

Ett nutids- och framtidsproblem är att så många unga utbildas till arbetslöshet. Det är något som främst drabbar de unga själva, men som också kommer att drabba samhällsekonomin, branscher och pensionerna negativt. Även arbetsmarknaden i stort kommer att drabbas. Utbildade och arbetande människor ger nya verksamheter som ger nya jobb. Dessutom skatteintäkter och välfärd.

Olika grupper inom olika områden, inte minst vården, står infor stora och snabba pensionsavgångar. Bristen på t.ex. sjuksköterskor kommer snart att bli akut. Främst utanför storstadsområdena. Mycket snart kommer vi att tvingas "importera" sjuksköterskor om inget förändras snabbt och drastiskt. Vi tvingas redan ibland dra ner på vården p.g.a. arbetskraftsbrist. Nu talar vi inte om människor i allmänhet, utan människor med efterfrågade utbildningar.

Det är tragiskt att vi utbildar så många ungdomar till arbetslöshet. De som mer eller mindre förleds att ta en rätt lattjo utbildning som kittlar för stunden, men som för de allra flesta inte kommer att leda till ett arbete. (Ändå sämre läge är det förstås för dem som festar och/eller skolkar bort skoltiden eller faller igenom av andra anledningar i en tuff värld)

Under många år har vi lockat många unga att rätt enögt "satsa på sin dröm". För en del har det blivit hyfsat rätt, men för alltför många har det fått trista långtidskonsekvenser. Nu tänker jag mest på gymnasieutbildningar där det "bär iväg" bort från verklighetens arbetsmarknad med snabba steg. Jag har mött exempel även i senare utbildningsled.

Jag skulle vilja uppmana er som har ungdomar som snart ska välja till gymnasiet – försök göra en insats för deras framtid, inte bara för deras "nu". Försök att ge realistiska förväntningar och att hjälpa era barn, släktingar eller unga vänner in på en utbildning som kan leda till arbete och fylla ett behov.

SpecialIntressen, läggningar, förmågor, experimentlust och drömmar kan utvecklas ändå. Det kan t.o.m. gå mycket lättare om man har ett arbete att försörja sig på.

 

Arbete och arbetslöshet

Av , , 7 kommentarer 3

Jag fick en intressant länk i en kommentar idag. Den bör läsas av var och en som är lite samhällsintresserad. Där finns en tabell som visar hur arbetslösheten sett ut lite bakåt i tiden om man räknar arbetslösheten som man numera gör.

När nu Sverige övergått till att göra som Europa så ändrar sig ett och annat. Förutom att vi nu räknar alla som arbetar eller vill arbeta i åldrarna 15-74 istället för S-regeringens 16-64 så räknas även heltidsstuderande som hellre vill arbeta, alla som sökt jobb sista 4-veckorsperioden.

Man funderar hur det kunde komma sig att arbetslösheten var nästan lika hög våren 2005, när alla kvarnar malde, som den är nu, efter att världen nästan stannade av ekonomiskt i fjol.

Läs gärna raderna omkring tabellen också. Finns en del insikter att hämta.

Rätt, men fel

Av , , 10 kommentarer 4

ScB:s sysselsättningssiffror ger statsministern rätt, vid en första anblick.

Men då var det ändringarna i beräkningsmodellen. Här på svt:s sida står det lite mer hur det gick till. Lite angrepp också, men det brukar man få "inpå".

Faktum kvarstår att det är lysande resultat för Sverige och Alliansen, om man inte gör som oppositionen och glömmer finanskrisen till dess att någon ofint nog påminner en.

Faktum kvarstår också vad gäller vilka som vann debatten. Statistikmissen ändrar inte den saken.

Siffrorna i går

Av , , 9 kommentarer 2

Jag blev lite förvånad över siffrorna som användes i partiledardebatten igår. Det kändes för fantastiskt att antalet arbetande idag skulle vara 100 000 fler än innan den stora finanskrisen med alla dess uppsägningar.

Enligt Borg och Reinfeldt (TT) kom missen till efter att de som tar fram underlaget glömt att rensa sifforna efter den statistikförändring som Alliansen gjort. Numera räknas de arbetande i åldrarna 15-74 år. Socialdemokraterna körde tidigare med 16-64, vilket å andra sidan gör att man fick lägre arbetslöshetsprocent.

Att det faktiskt är lika många arbetande idag som 2006 är tillräckligt fantastiskt. Det lär inte vara så i många länder. Om allt rullat på i de gamla hjulspåren hade de arbetslösa varit många, många fler. En del gissar på 100 000 fler än idag.

SvD VK

132 000 kommande jobb

Av , , 2 kommentarer 4

Bland annat VK och Dagens Industri skriver idag på nätet om att bortåt hälften av de statliga jobben ska omsättas inom fem år. Det är inte utan att man hickar till och får en del tankar.

132 000 jobb är ganska mycket det. Platserna ska fyllas av utbildade, motiverade och kompetenta människor, främst yngre, som ska introduceras och bli hemmastadda på våra statliga verk och myndigheter. Det låter som en utmaning och något i grunden positivt.

Det jag inte gillar är en del av det som det aktuella fackets representant säger i sammanhanget:

"Efterfrågan kommer att bli stor inom en rad yrken. Störst är möjligheterna för den som är ung, välutbildad, vill jobba i en storstad och känner för samhällsuppdraget", skriver ST:s ordförande Annette Carnhede i ett pressmeddelande.

Det finns fog för att den största delen av de statliga jobben hamnar i "storstad", som Carnhete säger i pressmeddelandet. Men långt ifrån alla. Det finns exempel på mindre lyckade utlokaliseringar. Samtidigt måste vi ha en debatt om det rimliga i den nycentralisering som varit på rull det sista decenniet.

Regeringen kan inte gå in och styra och ställa i förvaltningsorganen, men man är fullt beslutskapabla vad gäller regleringsbreven, de som ingår i verkens styrdokument.

Här får vi som bor i exempelvis Norrland inte vara så ängsligt lydiga emot Stockholm och de partier vi företräder. En del av de här 132 000 jobben borde absolut hamna i Norrland och Västerbotten.