Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: propaganda

Vandringsmyter

Av , , 2 kommentarer 6


Det är inte det enda exemplet på politiska vandringsmyter Aftonbladet visar upp idag.

Den här handlar om att unga i Fas 3 vecka efter vecka skulle ha målat om samma stolar. Enligt Aftonbladet ska en busringning om saken gjorts till sanning och S-ordföranden har använt den i tal.

Visst händer det nu som förr att arbetsmarknadsinsatser inte håller måttet. En sådan här övning skulle vara tämligen meningslös. Exempel på undermålig kvalitet på arbetsmarknadsinsatser måste hela tiden självkritiskt bekämpas på alla nivåer. Insatserna ska vara bra, en annan sak är att inte ens de bästa alltid löser det enskilda fallet.

Vulgärpropaganda och vandringsmyter måste hela tiden rensas ut. När det varit som värst har några i stort sett velat belasta det andra politiska laget för åldrandet, sjukdomen och döden. Det är många tunga livsvillkor vi inte kan påverka eller komma undan, även om vi bor i ett av världens absolut bästa länder.

Sen får vi fortsätta att jobba på bristerna med de resurser samhällsekonomin kan få fram i dagens läge.

Mobbning och demokrati

Av , , 4 kommentarer 8


Ibland blir man så trött på det politiska spelet. Särskilt när allt tycks handla om de politiska marknadsandelarna och det mesta av realiteter, nyanser och omdöme får vika för möjligheterna att skada ”motståndarna”.

Här skulle man kunna säga mycket just i detta nu, men jag ger mig inte tid.

En sak ska jag nämna. Det finns en tidning jag tycker tappat mycket av sitt grepp. Det finns allt färre gränser för överdrifterna i den politiska delen och påfallande ofta får den politiska färgen skina igenom även i nyhetsrapporteringen. Så ska det inte vara, oavsett politisk färg på tidningen.

Idag står det om mobbning i den tidningen. Den uppges närmast bero på att det blir färre vuxna i skolan, vilket nationellt inte är sant satt i relation till antalet elever. Det är bara gymnasiet som fått mindre pengar. Det finns mindre elever totalt idag jämfört med för tio år sedan. Därför har antalet vuxna minskat, men lärartätheten har ökat under 2000-talet. Generellt har inte klasstorlekarna ökat heller, även om det kan bli så lokalt.

När tidningen skriver att mobbningen i stort sett beror på vinstjakt och skattesänkning blir det svårt att inte ta fram skämskudden. Jag har hört berättelser om utstuderad mobbning på 30-, 40- och 50-talet och jag minns den väl från 60- och 70-talet. Vilka uttryck den unga mänskliga grymheten kunde ta. Man kan läsa om mobbningen redan i Bibeln, vad Josefs bröder faktiskt kunde ta sig till.
Oavsett vem som betalar en för opinionsbildning måste man väl hålla en nivå. Är det inte så?

När man frestas beskriva motståndaren i kommun, landsting, riksdag eller regering i så hejdlöst mörka nyanser som möjligt så måste man i grupperna och lagen försöka hjälpa varandra att behålla hederlighet och förtroende. När vi lämnar sanning och balans, sjunker under skamgränsen och närmar oss eller går över gränsen för demonisering av motståndaren händer något. Vi minskar politikens legitimitet och förtroendebas – vilket är livsfarligt. Vi som ska stå i demokratins tjänst blir dess dödgrävare.

Just nu är det mycket av sånt och det oroar mig verkligen.

Propagandajournalistik

Av , , 3 kommentarer 13


Jag har trott att tidningars nyhetssidor inte styrts politiskt i någon högre grad. Aftonbladet har det senaste året gradvis tagit mig ur den villfarelsen.

Jag har undvikit den tidningen på nätet ett tag på grund av att ledarskribenterna ofta verkat extraknäcka som rubriksättare och fick nyss ny motivation. ”Arbetslösheten skenar som i Spanien” skrek stora bokstäver nyss ut. Förmodligen har någon mer stadgad och mer professionell yrkesman eller kvinna gripit in och minskat storleken nu. Man borde i ärlighetens namn ha tagit bort den rubriken helt.

Spanien har 26,1 % arbetslösa. Sverige har 8,1. Sveriges siffror har ökat med liknande procenttal som Spanien ett par månader, men över tid är det tämligen annorlunda. Vår långtidsarbetslöshet är lägst i Europa. AB:s rubrikjämförelse blir ett hån mot t.ex. Spanien och andra riktigt hårt drabbade.

Den ekonomiska kris Europa genomlider är allvarlig. Arbetslöshetens konsekvenser kommer att märkas på flera sätt, inte bara för dem som drabbas personligen. Det är oerhört väl att vi inte behövde knäcka ekonomin 2008, som så många EU-länder tvingades göra. Jag minns tydligt hur oppositionen angrep Alliansen för att man var för sparsamma innan den krisen bröt ut. Sedan var man tysta en liten stund. TÄNK om Sverige gjort som de S-märkta ekonomitalesmännen sa. Minns jag rätt tyckte man att statskassan innehöll ett par hundra miljarder för mycket och låneamorteringen var på tok för stor.

Trots allvarliga tider även i Sverige skulle många länder offra mycket för att få byta läge med oss. Det tror jag även AB:s redaktion vet.

Journalistik

Av , , Bli först att kommentera 6


Det finns bra och dålig och ibland misslyckas det för den bäste. Som inom andra verksamheter.

Det finns tidigare storheter som börjar misslyckas oftare än tidigare. Aftonbladets ledarskribenter har hunnit mycket i år och idag har en presterat en text där rubriken lyder: ”Borgarna tjänar på dåliga skolor”.

När det skrivs och släpps igenom sånt måste man leta ett annat ord än journalistik. Propaganda låter nästan för seriöst, men så här står det bl.a. om ordet på Wikipedia:

”Syftet är inte att informera utan att påverka, och innehållet brister ofta i saklighet, är avsiktligt ofullständigt eller rentav falskt.”

Tips på vad man annars kan kalla Daniel Swedins överskrift mottages tacksamt.