Etikett: Leif Zetterberg

Nya bolag bildas inte på en kvart om det skall bli bra

Av , , 5 kommentarer 14

Tycker VKs artikel om Inlandsinnovations saktfärdighet är ett exempel på både dålig journalistik och bristande förståelse för vilken tid det tar att inom statens ram organisera ett fungerande bolag som skall stötta utvecklingen av företagande i inlandet. Jag skrev här på bloggen från Centerstämman den 23 september om Inlandsinnovation, när Maud Olofsson tillsammans med styrelsens ordförande Leif Zetterberg presenterade bolaget.
Inlandsinnovation presenterar sig

VK kallar i artikeln Inlandsinnovation AB för en fond och klagar på att inga pengar betalats ut. Nu är Inlandsinnovation ingen fond utan ett företag som fått i uppdrag att stötta innovationer och företagande inom stödområde A. Dt kapital som företaget förfogar över skall användas för att investera i satsningar som kan bidra till att utveckla inlandet men även förränta sig. Företagets uppdrag är alltså att låna ut kapital, inte dela ut stöd. De två miljarder som regeringen avsatt är pengar som inte skall ta slut utan tanken är att avkastningen på de pengar man väljer att investera i olika projekt skall kunna reinvesteras i nya. Man kan inte likna Inlandsinnovation med en fond som skall tömmas, dessa medel skall nyttjas klokt så många nya företag kan få chansen att utvecklas!

Läs mer: Inlandsinnovations Hemsida, Näringsutskottets betänkande, Pressmedelande från Regeringen

Har det då gått sakta?
Jag tycker inte det

 • Augusti 2010 Maud lanserar ideen på sitt sommartal i Ånäset
 • September 2010 Inlandsinnovation finns med i Alliansens valmanifest
 • December 2010 regeringen beslutar om att bilda bolaget
 • Maj 2010 riksdagen godkänner regeringens inriktning av verksamheten i bolaget
 • September 2011 styrelse för bolaget utses
 • December 2011 Inlandsinnovations styrelse kommer att besluta om de första investeringarna i olika projekt, enl. uppgift från styrelsens ordförande Leif Zetterberg. Och som jag känner Leif så är det så att om han säger det så blir det av.

  Jag tycker det vore bättre om VK agerade för att leta rätt på goda ideér som kan användas för att utveckla Västerbottens inland iställer för att klaga på att processen gått sakta.

  Vill du komma i kontakt med Inlandsinnovation?
  E-post: [email protected]
  Känner man att det inte räcker med mail så är styrelseordförandens mobilnummer: 070-588 41 84 och
  VD Gunnar Olofsson finns på: 070-334 15 16  

  Fram med ideerna så kommer bolaget att hantera inkomna ansökningar skyndsamt!