Hanssons spaning

IT, digitalt liv och nya medier

Gudstjänstsamtal på Facebook

Av , , Bli först att kommentera 0

Facebook kan fungera som en mycket kraftfull mötesplats för ideella frivilliga organisationer. Ett exempel är den Facebook-grupp som samlar över  3 500 deltagare som vill vara med och diskutera en ny kyrkohandbok för Svenska kyrkan.

Den nya kyrkohandboken kommer att användas för att ge råd och regler kring hur Svenska kyrkans gudstjänster ska utformas. Kyrkohandboken innehåller gudstjänstordningar med förslag till texter och musik samt de kyrkliga handlingarna dop, bikt, konfirmation, vigsel och begravning. Har du någon gång varit på dop, konfirmation, vigsel, begravning eller någon gudstjänst i Svenska kyrkans regi så finns grunden för dessa sammankomster i kyrkans handbok.

Nu ska Svenska kyrkan se över sin kyrkohandbok och i en nystartad Facebook-grupp finns alltså över 3 500 personer med för att diskutera utformningen. Här samlas präster, diakoner, församlingspedagoger, musiker och ett stort antal vanliga gudstjänstbesökare som vill samtala om hur kyrkans verksamhet ska se ut.

frågorna som tas upp är många och vitt spridda. Kan man fira en bluesmässa? Vilka uttryck för lovsång och bön ska rymmas i kyrkan? Hur ska vigselformuleringarna låta? Hur kan fler bli tilltalade av ett inkluderande språk i gudstjänsten?

Någon vill slå vakt om traditionerna och skriver ”Denna iver att ändra på alla ordningar stör mig outsägligt mycket. Det finns en välsignelse i rutiner och traditioner som Svenska kyrkan inte har råd att avstå ifrån!”

Medan någon annan efterlyser ny modern musik och undrar om kyrkohandboken ksan ta upp något om bluesen roll i gudstjänsten.

En tredje undrar om kyrkan verkligen ska hålla fast vid att ringa in till helg och helgsmål klockan 18 på löradgar när de flesta har fredagsmys och inleder sin helg redan på fredag.

Utmaningarna är många för en ny kyrkohandbok och att den nu diskuteras på Facebook i en sådan livlig debatt med ibland flera hundra kommentarer på ett inlägg är något som andra ideella och frivilliga organisationer kan bli gröna av avund inför.

Kul att se att Facebook på detta sätt kan vara en del av det demokratiska samtalet i föreningsSverige i det som som någon av deltagarna med förtjusning beskriver som ”ett böljande och vindlande köksbordssamtal”.

Mer sånt på Facebook!
 

Snabba datorer i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 0

158 biljoner beräkningar per sekund. En ny superdator har invigts vid centret HPC2N som ligger på Umeå universitet. Kapaciteten vid centret tredubblas i och med detta vilket har stor betydelse för forskare från hela Sverige som anlitar superdatorcentret för att få hjälp med snabba beräkningar och datorsimuleringar, bland annat inom materialforskning, rymdforskning och biovetenskaper.

Att Umeå kan erbjuda snabba och kraftfull resurser inom internet och och superdatorer har vi fått besked om flera gånger den senaste tiden.

Umeå hyllades nyligen som den stad som har snabbast bredband i hela västvärlden, det är enbart några städer i Sydkorea och Janapn som är snabbare. Atea bygger sitt stora nationella datorcenter i Umeå eftersom här finns de bästa förutsättningarna. Och nu en ny superdator vid HPC2N.  

 Ännu ett besked om att Umeå är starkt på it-fronten.

Tappad sexlust på Facebook?

Av , , Bli först att kommentera 1

Klickar du på annonserna i Facebooks högerkant? Har du alls sett att där finns annonser om allt från tappad sexlust till böcker om heliga Birgitta?

Flera större annonsörer har börjat tvivla på värdet av att lägga ner pengar på sådana annonser och hävdar att återkopplingen från annonserna inte motsvarar de avgifter som Facebook tar ut från annonsörerna.

Ett av de senaste exemplen är biltillverkaren General Motors, en av USA:s största annonsörer, som beslutat att dra tillbaka all köpt annonsering på Facebook, något som innebär ett tapp på 10 miljoner dollar för Facebook årligen.

Själv funderar jag över de annonser jag denna dag fredag 1 juni får upp på Facebook. Urvalet av annonser är inte slump utan grundar sig på de digitala spår jag själv och mina vänner lämnat på Facebook.

Utifrån att jag är man, vit, svensk, av en viss ålder, bosatt i Umeå och har diverse olika intressen vilka jag berättat om på Facebook genom att gilla saker, skriva om annat, dela länkar och ha ett antal vänner som i sin tur har lämnat sina digitala spår försöker Facebook ringa in vem jag är så att de ska kunna presentera annonser som ska trigga mitt klickfinger.

Lyckas de? Ja, låt oss studera vem jag är enligt Facebook, eller vad jag behöver denna fredag 1 juni, för att avgöra det.
Där i högerspalten på Facebook hittar jag annonser, särskilt utvalda för mig, om:

En retreat på Blåhammaren som Svenska kyrkan och Svenska turistföreningen bjuder in till.
Böcker om heliga Birgitta.
En annons till whiskeyälskare om att bli delägare i en whiskeyfabrik.
En ny specialutgåva av en rakhyvel i guld.
Ett erbjudande om att göra om min mobiltelefon till en kortterminal så jag kan ta betalt av kunder.
Ett tips om att gå med i ett idénätverk kring sociala medier.
Och så ett hjälpmedel mot tappad sexlust.

Tja, fem av dessa sju skulle jag kunna klicka på om jag var den som trodde på att klicka på Facebook-annonser. Vilka två jag inte behöver klicka på får du fundera vidare på.

Hur är det med dig? Har också du varit vidlyftig med dina digitala spår så att Facebook kan analysera vem du är ända in i ditt privata liv?

Frågan är viktig att ställa och rymmer många etiska avgöranden kring hur framtida annonsering ska se ut. Det är en fråga som vi var och en behöver fundera på, för att bara lämna över till Facebook och andra företag att utforma svaret är inte ett fullgott alternativ.

I slutändan handlar apparna och internet om vilket samhälle vi vill leva i.