Etikett: Umeå kommun

Ungjäveldebatten

Av , , 6 kommentarer 8

Det postdemokratiska samhället befinner sig i sin linda, men de mestadels anonyma angreppen mot våra folkvalda i tidningarnas kommentarsfält ger redan nu en klar indikation om var vi är på väg. Tyvärr leder inte dagens utveckling mot ett mer tolerant och vidsynt samhälle utan till dess motsats, till ett trångsynt, okunnigt och fördomsfullt samhälle som inte tolererar att någon sticker ut från den mall som formas av det kaos vi kallar internet. Det vidöppna landskapet ”sociala medier” kommer således att visa sig vara en återvändsgränd för demokratin som vi känner den. Den anonyma massa som ”24-7” vandrar genom tidningarnas rektangulära stridsfält formas till det slags konsensus som sätter den politiska dagordningen. Ingen människa av kvinna född kommer till slut att våga framföra en avvikande åsikt i eget namn på grund av rädslan för repressalier. Och vem i h-vete vill i politiska val utsätta sig för risken att slitas i stycken av den flock anonyma internetvargar som har Jantelagen som sitt rättesnöre? I ruinerna av ett framtida sönderpratat Umeå kommer historieskrivarna att omtala dagens politiker som den sista rakryggade politikergeneration som verkat i staden. Den som lever ska få se.
Gonatt!

 

Politiker och/eller arbetsgivare?

Av , , Bli först att kommentera 1

Den vänsterpartistiske politikern i Umeå som ville besöka en gymnasieskola trodde kanske att kommunen menade allvar med att stadens politiker skall betrakta sig som arbetsgivare. Det blev ju ett jävla hallå när detta partis företrädare försummade att närvara vid en kurs för arbetsgivare för ett tag sedan. Så vadan denna upprördhet? Om kommunen vore seriös skulle de anställda tjänstemännen – i det här fallet rektorerna – ställas till svars för sitt tilltag och inte den samvetsgranne ”arbetsgivaren”. Nu måste kommunens policy gällande politikers status som arbetsgivare omvärderas, det här är alltför allvarliga händelser för att man ska kunna hantera dem utifrån rent partistrategiska ställningstaganden.

Se upp med Ågren!

Av , , Bli först att kommentera 22

Läser i dagens VK att Umeå kommuns borgerliga minoritet med Anders Ågren i spetsen förespråkar en partiell utförsäljning av allmännyttans (AB Bostaden) bostadsbestånd i Umeå. Avsikten skulle vara att möjliggöra för kommunen att bygga nya hyresrätter i den expanderande staden. Och skälet för att ta till denna nyliberala åtgärd skulle vara att ”bolånetaket, tolkningen av bullerkrav, motstridiga intressen från statliga sidan etc” har orsakat den låga takten på bostadsbyggandet. Mellan raderna anar man naturligtvis att förhållandena är resultatet av en medveten liberal politik. Eftersom staten under högerregeringen successivt har underminerat möjligheterna till byggande av vanliga hyreslägenheter i avsikt att privatisera vårt boende finns snart ingen annan utväg för de kommunala bostadsföretagen än att sälja ut sina bestånd av lägenheter till snart sagt vilket pris som helst. Det beror således inte på att det skulle finnas en ovilja hos oppositionen (V) och (S) i Umeå att de facto bygga bostäder utan att det finns ett motstånd från den sittande högerregeringen mot byggandet av allmännyttiga lägenheter (som ”vanligt folk” har råd att bo i).
Alltså se upp med Ågren och hans trojaner inför nästa val, bostadssituationen för unga som vill sätta bo och människor med genomsnittliga inkomster kan bli etter värre under kommande mandatperioder om (M) får makten i stan.
Gomorron!

Härskartekniker

Av , , 3 kommentarer 13

Det är mycket tal om s.k. "härskartekniker" i dagarna. Umeå kommuns kommunalråd Tamara Spiric (v) säger ifrån och som ett brev på posten påklistras hon detta epitet snart sagt varje gång hon tar tag i problem inom hennes jurisdiktion. Hade det varit en man ur företrädesvis det borgerliga blocket hade hon förmodligen hyllats för sin beslutsförmåga. Är det några som ska anklagas för härskarteknik är det VK och TV4 som tävlar i konsten att med hjälp av denna teknik försöker kratta manegen inför ett borgerligt maktövertagande 2014. Att pressa ut vänsterpartiet ur stadshuset är nämligen enda chansen för borgerligheten att få tillträde till taburetterna. Holmlunds kön är hans räddning, de kommer inte åt honom längre och dessutom blir sällan män anklagade för att använda sig av härskarteknik eftersom den är för svår att identifiera hos det manliga könet. En beslutsam och kompromisslös kvinna däremot blir den perfekta måltavlan för insinuanta maktmedia.

Vänd på P…P…perspektiven!

Av , , Bli först att kommentera 7

Man skulle även kunna ha följande perspektiv på PersonalPartners insatser för Umeå kommun: Anta att anställda som varit ärliga och i sina svar visat personlig integritet har blivit omplacerade/utköpta istället för den grå massa som svarat protokollenligt. Chefer är ju också människor som föredrar att vistas i en miljö där de inte ifrågasätts. Självständigt tänkande medarbetare får oftast vackert stå utanför den kommunala mötessfären, trots att en del katastrofala beslut skulle kunna undvikas om personer med dokumenterad integritet inbjudits att delta i beslutsprocessen.

Personalpartner?

Av , , Bli först att kommentera 7

Visst vore det mer logiskt och framförallt mer ekonomiskt att utsätta de osäkra och tydligen inkompetenta arbetsledarna på Umeå kommun för personlighetstester istället för att sprida dessa personers osäkerhet och stress till de anställda? Företaget som utför testerna heter dessutom Personalpartner, ett namn som är missvisande då de tydligen arbetar för företag och inte för personal. De 600 intima frågorna ställs till personal som misstänks vara inkompetent och de utstätts därmed för stark misstro från sin arbetsledare. Om inte dessa arbetsledare har tillräcklig kompetens för att avgöra lämpligheten för vissa personer att inneha specifika tjänster borde hen kompetensutvecklas istället för att arbetsgivaren ska betala miljoner för ombesörja den delen av chefernas tjänst. Metoden avser nämligen att påvisa inkompetens hos personal. De borde dessutom klara denna stressituation som i slutändan kan resultera i omplacering till annat jobb eller i värsta fall avsked.
Personalchefen på skolkontoret Eva Gustafsson som inte ens begriper att metoden är kränkande borde därför ha varit den första att passera denna eklut!
Gomorron!

Billigare klädnypa?

Av , , Bli först att kommentera 3

Läser om konstverket som Umeå kommun tillsammans med Balticgruppen tänker inhandla och hur upphandlingsdirektivet från EU lägger käppar i hjulet. Hur f-n kan någon människa komma på något så dumt som att konst ska underkastas en upphandling? Dvs att en förfrågan ska utgå till hela EU om priset på konstverket i fråga överstiger en viss summa. För det första vet inte kommunen/staten i förhand vad objektet kan komma att gå loss på och för det andra är oftast konstverket i sig orsaken till att det överhuvudtaget finns ett intresse att förvärva det.
Men å andra sidan, varför förvånas jag över denna fråga när EU ens kan komma på tanken att förbjuda snus men fortsätta tillåta cigarretter. Allt är tydligen möjligt i det stupida experimentet Europeiska Unionen. Formen på grönsaker har sedan länge varit föremål för EUs klåfingrighet och snart kommer väl ett tvingande direktiv om formen på konst…