Språkbruket i Tideöavtalet

Jag tycker att det är rätt intressant hur man blandar rätt friskt. I Tideöavtalet.

Ibland är med ett direkt och tydligt språkbruk (sänkt etableringsstöd förstår jag ganska bra) men ibland så är det luddigt. Och ibland som ur en lagbok från 1800-talet.

Jag tycker mig se att man skyndat på en aning. Och bland kanske språkbruket döljer konflikter eller kanske förenklar komplicerade saker (men vad vet jag). Exempelvis den här:

”Åtgärder för minskade tilldragningsfaktorer genom begränsade förmåner för icke-medborgare”

Jag förstår att meningen är att man ska begränsa bostadsbidrag, barnbidrag för invandrare.. jag undrar bara hur det praktiskt fungerar då artikel 23 i FN:s flyktingkonvention säger att flyktingar ska ha samma rättigheter som mottagarlandets medborgare?

Den här meningen är lite ”Rolig”

”En utredning tillsätts med uppdrag att analysera och belysa för och nackdelar samt lämna förslag på möjligheterna att långsiktigt införa ett delvis eller helt statligt huvudmannaskap.”

Jag trodde att man ville att staten skulle ta över vården? Varför ska det då utredas? Det känns som att det här är ett språkbruk som avslöjar att man egentligen inte är överens?

 

Vandel är ett ganska roligt ord

Att bevisa bristande vandel borde blir ganska svårt och väldigt subjektivt? Vandel är egentligen ett ord som beskriver ett sätt leva (livsstil) exempel:

/ och huru vi uppfordrade eder att föra en vandel som vore värdig Gud. –Aposteln Paulus

Så här ser det ut när man kopierar ur svenska akademins ordbok:

 • handlande l. görande o. låtande (i umgänge med andra); särsk. (o. numera bl.) i det mer l. mindre pleonastiska uttr. (i) handel och vandel (se HANDEL, sbst.2 6 a; jfr 2 slutet), numera bl. med anslutning till 5, förr äv. till 4; jfr 4. Efter the .. före een ochristeligh läre, lefwerne, handel och wandel. Carl IX Cat. S 1 b (1604). Hans föräldrar, bildning, husliga och politiska vandel. Boström 2: 17 (1838).

SD skriver på någon sorts avtal om vandel. Det är exempelvis därför Rebecka Fallenkvist har tagits ur tjänst.

Man förklara också vad som avses med bristande vandel. Alltså inte i avtalet mellan politikerna i SD utan i  Tideöavtalet.

Exempelvis om man prostituerar sig eller umgås med kriminella eller det finns några andra ”otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet”.

Ord är viktiga och det är viktigt att vi uppmärksammar och funderar kring ord.

 

UR TIDÖAVTALET

”Den som befinner sig i Sverige och åtnjuter svensk gästfrihet har en skyldighet att uppvisa respekt i förhållande till grundläggande svenska värderingar och inte i handling missakta befolkningen. En utredning ska därför uppdras att analysera förutsättningarna att återinföra möjligheten att utvisa utlänningar av bristande vandel.

Med bristande vandel avses förhållanden såsom bristande regelefterlevnad, association med kriminell organisation, nätverk eller klan, prostitution, missbruk, deltagande i våldsbejakande eller extremistiska organisationer eller miljöer som hotar grundläggande svenska värden eller om det i övrigt föreligger otvetydigt konstaterade anmärkningar i fråga om levnadssättet.”

Källa: Tidöavtalet

 

2 kommentarer

 1. brorson

  Man kan inte, som du gör, rycka ut en enskild artikel (paragraf) i en konvention, utan måste se den i sitt sammanhang, konventionen som helhet och även kompletterande konventioner, och dessutom till frågan om ratificering (= en stats åtagande att följa en konvention helt eller delvis). FN är inte något slags världsregering, som beslutar om lagar, som medlemsstaterna måste följa, på samma sätt som svenska kommuner måste följa svenska statens lagar.

  Man måste också beakta förhållandet mellan EU och FN, och där är EU-rätten överordnad FN-konventionerna, Vilka tolkningar / tillämpningar förekommer i andra EU-länder? Det torde därmed stå klart att flyktingar inte med stöd av de internationella regelverken kan kräva samma förmåner som ett lands egna medborgare, vilka de måste kvalificera sig för, utan att det mer handlar om en miniminivå.

  ”Vandel” är ett lustigt ord, men används inom bl.a. arbetsrätten, bl.a, när en polisinspektör avskedades för brott, som han begått under fritid. Det räcker alltså inte att poliser avhåller sig från brott på arbetstid, utan det krävs ”hedrande vandel” även under fritid. Vilket är viktigt speciellt inom yrken, i vilka de anställda bör åtnjuta allmänhetens förtroende. Hur är det med bibiotekarier? Får du bränna böcker offentligt utanför bibioteket för att visa förakt för en viss författare, om det sker på fritid?

  Med bristande vandel i en politisk programförklaring torde dock avse en klandervärd livsstil, som inte är uppenbart straffbar, men näst intill, såsom att sätta i system att köpa varor på kredit, men inte betala för sig. Detta torde visserligen vara brottsligt (bedrägeri) om det sker med uppsåt, men uppsåtet kan vara svårt att bevisa. Det är också lätt att ”glömma” besvärande uppgifter vid olika ansökningar, varvid de sökande chansar på att detta inte ska upptäckas av handläggande tjänsteman.

  Vad slutligen beträffar det evinnerliga utredandet, som svenska politiker beslutar om, kan anledningen mycket väl vara att man inte är överens om nyttan med en viss åtgärd, såsom förstatligande av hela sjukvården, där mer fakta helt enkelt måste upp på bordet, innan man beslutar om en så stor och dyr åtgärd. Som dessutom kan vara svår att rulla tillbaka, om målen inte uppnås. En linande fråga är frågan om ett nationellt tiggeriförbud, som mycket väl kan komma att skapa mer probvlem än de problem som skulle lösas med förbudet. Andra och mindre ingripande åtgärder är kanske bättre?

  • bibliotekariebildstrom (inläggsförfattare)

   Olyckligtvis har jag knappt någon fritid men jag ska undersöka om bokbränneri kan bli en ny hobby. Tycker såklart att det skulle kännas lite obehagligt om staten gick in och bestämde vad som är tvivelaktigt och inte.Särskilt om det inte är tydligt från början.

   Jo, jag är medveten om att vandel används, jag tycker bara att det finns en fara i att det blir väldigt subjektivt i hur man använder sig av det i den här kontexten.

   Javisst är det knepigt att lyfta ut enskilda stycken men det skulle bli en hel bok annars. Försöker hålla mig lite kring ämnen jag behärskar någorlunda (går sisådär) men texten var mer reflekterande krig språkbruket.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.