Ska Storgatan stängas för trafik? Beslutet ännu inte fattat!

Frågan om Storgatans framtid blir allt mer skum. I tisdags blev Närings- och planeringsutskottet informerade om planerna på att stänga Storgatan för att anlägga en större Rådhuspark och Rådhustorg  (ja en del av vägbanan skulle finnas kvar).

 I måndags anförde Vänsterpartiet kampen på Umeå Kommunföretags styrelse för att göra Storgatan till en ny bussgata och i förra veckan var det stängning av den samma som gällde.
Åsikten att Storgatan ska göras till bussgata är väl inte helt förvånande. Den framfördes redan på kommunfullmäktige – även om jag hävdar att detta är vansinne. Att flytta busstrafiken därför att Kulturväven kommer att ligga på fel sida torget (enligt vissa). Av tillgänglighets skäl måste bussarna läggas om och alltså gå på båda sidorna av torget.
Men det här andra att den som till äventyrs fortfarande vill ha med sig bilen in till Umeå hänvisas till parkering någonstans vid järnvägen var något nytt. (Oklart hur det ska gå med Parketten – annars hade det varit närmare).  Är det någon som på allvar tror att centrumhandeln kommer att klara sig med dessa nya förslag? Eftersom det presenterades för politikerna utgår jag ifrån att detta verkligen är ett inriktningsbeslut som ska göras.
Det brukar sägas att politikerna ska bestämma vad som ska göras och tjänstemännen hur det ska göras. Numera utarbetas tydligen förslagen långt innan någon frågar politiken om de har några uppfattningar om vad som ska göras. Uppenbarligen har någon redan bestämt vad som ska göras och presenterar det för politiken. Eller hur går det egentligen till?
Nu är det tydligen bråttom att stänga Storgatan för där måste det påbörjas trädgårdsarbeten.
Är det någon som på allvar tror att det kommer att finnas kvar någon centrumhandel i Umeå om alla handlare vet att det är bara en tidsfråga tills förbudsskyltarna är uppställda! Beslut är ännu inte fattat!
Etiketter: , ,

2 kommentarer

  1. Patrik Hockum

    Ja, jag tror att centrumhandeln klarar sig bra utan biltrafik. Det beror alldeles på hur man utformar centrum och hur man prioriterar kollektivtrafiken.

    Har du några belägg för att ett bilfritt centrum är lika med ett centrum där handel inte kan överleva?

  2. Britt-Marie Lövgren

    Svar till Patrik Hockum (2012-02-09 21:46)
    Pratade med lite handlarfolk häromdagen. Det finns en väldig oro för att handeln flyttar till externa centrum dvs gratis parkering med bil slår ut centrumhandeln. Vilket i sin tur medför att centrumhandeln flyttar efter konsumenterna. Vi hade tre stora livsmedelhandlare centralt. Två återstår. Vad innebär det för dessa om bilen inte längre får användas?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.