Holmlund ondgör sig över friskolor på gymnasiet!

Nu passar det Socialdemokraterna att ondgöra sig över friskolorna. När antalet gymnasieelever sjunker. Annat var det när de ökade då var det bra att det fanns friskolor som gjorde kommunens planering enklare. 

På Mikael Berglunds tid som skolstyrelseordförande fanns det ett helt annat tonläge. Men idag kan all trög planering skyllas på någon annan.

Umeå vill vara en attraktiv stad och det innebär att många människor har åsikter om det mesta. Inte minst ställs det höga krav på valfrihet av skola. Ett system som höjer kvalitén både på kommunal och friskola.

Om jag förstod tidningsreportagen rätt kommer Umeås kommunala skola att öka sin marknadsandel. Ett gott betyg. Men oavsett om kommunens ungdomar går på friskolor eller kommunala skolor är de ändå kommunmedborgare.

I mitt Umeå värnar vi om alla ungdomar oavsett om de vill välja kommunal- eller friskola. Umeå ska vara en bra stad att bo och studera i även i framtiden.

Etiketter: , , ,

25 kommentarer

 1. Leif

  Det jag aldrig förstår med detta är hur ni inte kan reagera på vinsterna dom gör. Ni bråkar ju om en förälder stannar hemma från jobbet för att sörja ett barn som har dött. Men inte friskolor som ni betalar tusentals kronor till.

  Förklara gärna för mig

 2. Anneli

  Tyvärr är det inte lika bra kvalitet på undervisningen i alla gymnasieskolor. Samma utbildning på kommunal och friskola har väldigt stora skillnader. Även lärarbehörigheten är lägre på friskolorna.
  Praktikplatser på vårdlinjen t ex, styrs av landstinget och kommunen och de friskolor som inte får ansluta sig till vårdcollege, kan inte heller ge sina elever praktikplatser i Umeå. Personligen tycker jag att det handlar om revirtänkande.
  Mitt barn går ut gymnasiet i en friskola i år och de teoretiska ämnena känns okej, men bristen på praktik är helt åt skogen trots upprepade samtal med skolledningen.
  Jag är väldigt besviken på hennes skola och kommer inte att rekommendera varken utbildning eller skola till någon i framtiden.

 3. Britt-Marie Lövgren

  Svar till Leif (2012-02-10 11:41)
  Retorik och sanning hänger inte alltid ihop. Läs Mats Edman i Dagens Samhälle veckans nummer. Det finns en grundlig genomgång att det du säger om vinster inte har särskilt mycket med verkligheten att göra. 95 av 100 skolföretag driver 1-2 skolor. Branschvinst runt 6% före skatt. Lika mycket som krävs av kommunerna för att ha god ekonomisk hushllning. 9 av 10 skolor tar ut 0 kronor i utdelning. Men Umeå kommun gör rejäla vinster på skattebetalarna!

 4. Britt-Marie Lövgren

  Svar till Anneli (2012-02-10 14:57)
  Tråkigt att du inte är nöjd med dina barns skolgång. Oavsett skola kan det givetvis vara sådant som inte fungerar. Jag är övertygad om att det trots allt har varit positivt (för helheten) att det numera går att välja. Föräldrar och elever ställer högre krav. En återgång till monopol är inte lösningen.

 5. Hasse

  Hur kan det komma sig att ni politiker har tid att blogga under arbetstid ?
  Ingår det i era arbetsuppgifter ?
  Jag ställer frågan till samtliga politiker som håller på med detta under sin arbetstid.

 6. charles

  vet inte vad jag ska säga, det är så vidrigt med en skolform som drivs av vinstintressen. Det finns nog av saker i barns värld som är vinstdrivande och skolan ska verkligen inte behöva vara en del av den. det svenska skolsystemet fungerar inte, och har inte fungerat på länge. Men genom att öppna upp det för försäljning till högstbjudande tror jag knappast man kommer att lösa problemet. Usch å fy!

 7. Britt-Marie Lövgren

  Svar till Hasse (2012-02-10 18:23)
  Allt är inte guld som glimmar och bloggar kan skrivas för automatisk publicering vid valt klockslag. Den som skriver flera på morgonen lägger givetvis inte ut alla samtidigt!

  Men självklart ingår bloggen i kommunikationen med medborgarna liksom insändare, TV- radiointervjuer mm.Bloggen är en form av realtidstyckande. Ofta använd av pappersmedia som nyhetstipsare. Bloggen och nyhetswebbar förstärker varandra. Reportrarna ringer mindre för kommentar – de läser bloggen. Bra eller dåligt – det får stå för betraktaren.

 8. Britt-Marie Lövgren

  Svar till charles (2012-02-11 02:18)
  Om du läser på lite kommer du att finna att det är få friskolor som drivs av vinstintresse. De flesta har ett utfall som motsvarar ”god ekonomisk hushållning”. Dvs du måste vara ekonomisk realist för att inte komma på ekonomiskt obestånd. Men det finns många som vill ha kvar myten att detta är ren och skär penningtörst. I politiken föredrar jag alltid sanningen även om det gör att jag måste revidera mina åsikter.

 9. Anneli

  Jag tycker inte att man ska vara ”nöjd” med sitt barns skolgång. Det där är ett svenskt ord som står för feghet.
  Jag vill känna att mitt barn har fått en bra skolgång som står sig i konkurrensen med andra likvärdiga utbildningar men så är inte fallet idag. Skulle du vilja träffa en undersköterska som aldrig har praktiserat? Hur tror du att hon känner sig inför att söka jobb? Färdigutbildad? Knappast!
  Vad gäller utförsäljning av vård, skola och omsorg så tycker jag personligen att det är åt skogen. Sen sitter ni politiker och säger att det inte är vinstintressen. Varför skulle man annars vilja ta över ett ”företag” om det inte finns chans till vinst? Driva det för sin goda vilja?
  Omsorg om en annan människa eller framtid för ett barn kan aldrig värderas i pengar. Det ska finnas ett genuint intresse för att driva en verksamhet så att den fungerar och att de människor det handlar om mår bra. Jag skulle aldrig kunna sova med gott samvete om jag lät gamlingar bli inlåsta eller ligga länge med blöt blöja. Eller att veta att ”min” skola inte ger en ordentlig utbildning till de barn som går där. Skamligt är vad det är.

  >

 10. lf

  Om det är så att de flesta friskolor drivs utan vinstintresse så kan du väl presenterna de skolor som drivs av vinstintresse.Du har ju tydlingen alla svar.
  Du anser tydligen att Umeå kommun gör stora vinster på skolorna och det står skattebetalarna för.
  Nu får du nog utveckla dina påståenden.

 11. Britt-Marie Lövgren

  Svar till lf (2012-02-12 17:18)
  Enligt Dagens Samhälle nr 5 2012: ”Av 600 miljoner i beskattade nettovinster (2010) tog 9 av de 10 friskolejättarna ut noll (0) i utdelning. Bara Barbara Bergström, entreprenören bakom Engelska Skolan, vågade bevilja sig en utdelning på 500 000 kronor. Med 11 000 elever, 550 anställda och 500 miljoner i omsättning var det en ganska blygsam utdelning.”

 12. Britt-Marie Lövgren

  Svar till Anneli (2012-02-11 11:59)
  Av något skäl valde du trots allt skolan trots att du inte giller friskolor. Helt uppenbart finns det många föräldrar som har andra erfarenheter än du.

  Ja, jag tror att många faktiskt driver företag för att de vill utveckla verksamheten. 9 av 10 av friskolejättarna tar ut noll (0) kronor i utdelning

 13. Anneli

  Du skriver att jag valde denna skola av något skäl.
  Ja, det finns två skolor i Umeå som har den utbildningen som mitt barn sökte och hon kom inte in i den kommunala eftersom det var så många sökanden med bättre betyg. Vi hade valet att låta henne driva omkring ett år eller söka till friskolan. Det är enda anledningen och med den erfarenheten jag har idag, så skulle jag inte sätta ett annat av mina barn i en friskola i framtiden.

 14. lf

  Denna enorma statistik.I många fall har den ju visat sig vara felaktig (arbetslöshetsstatistiken ex),men hur ska en 9-klassare välja den bästa skolan? Du måste ju ha nått standardknep för att välja rätt.
  Presentera det nu i din blogg.För du vill väl att ingen skall välja fel skola.Här har du chansen att knipa politiska poäng.

 15. Britt-Marie Lövgren

  Svar till lf (2012-02-13 20:15)
  Jag känner inte dig och vet inte vad du ska välja. Principiellt: Min uppgift som politiker är inte att berätta vad enskilda ska välja. Däremot försöka se till att de har möjighet att välja – just för att politiker inte ska ägna sig åt sådant.

 16. lf

  Nä,jag behöver inte välja,jag är inte någon 9-klassare.Men svaret är något unikt.Du vet säkert att jag inte är en 9-klassare.
  Du som politiker har skapat möjligheten att välja,av vilken anledning? Vill du inte att alla skall ha den bästa skolan?
  Nä jag har har genomskådat dig och och dina borgarkollegors plan.Ni skall ha klasskillnad.
  Du vet inte vad jag ska välja.med det vet jaq.Jag kommer att välja att satsa min röst på en sammanhållen solidarisk skola i offentlig regi utan vinstintressen.
  Jag tycker att du också ska lägga ditt krut på att se till den skolan utvecklas!

 17. Britt-Marie Lövgren

  Svar till lf (2012-02-14 18:38)
  Att välja framtid är inte enkelt. Vi som har vuxit upp har alla gjort det i någon mening. För att underlätta valen sätts det in stora resurser inom skolorna, skolinspektion mm. mm. Om du hade fått bestämma måste alltså Robertsforsungdomarna gå på en gymnasieskola som de just har valt bort. Rättvist tycker du – men förmodligen inte de, eftersom de har gjort ett annat val. Sanningen ser olika ut för olika personer.
  Sedan länge har det funnits möjlighet att välja inriktning efter intresse. Är det något som du också vill ta bort? Om det ska vara lika ska det väl var lika?

 18. lf

  Tack för ditt svar.
  Men att ta liknelsen Robertsfors då är du om något ute på djupt vatten.Robertsfors likväl som alla små kommuner kämpar för att behålla sin service.
  Med detta uttalande har du nog inte hjälpt dessa kommuner.
  Men du kanske vill att alla skall flytta till Umeå?
  Du kan nog se fram emot ett snack med dina kolleger i småkommunerna.
  I alla storstadsområden finns möjligheten att välja men det är inte enkelt säger du.Vad gör du för att det skall bli enklare för arbetarebarn.Jag har frågat dig om råd och tips,och du svarar att det är svårt.
  Att välja inriktning efter intresse är väl en självklarhet.
  Att du bara tar en sån löjlig fråga.

 19. Britt-Marie Lövgren

  Svar till lf (2012-02-15 19:02)
  Du säger att välja inrikting efter intresse är en självklarhet. Precis välj skola efter inriktning och intresse. Skolans studie- och yrkesorientering, informationsmöten, mm mm hjälper ungdomar att välja. Den hjälpen står öppen för alla. Själv arbetarbarn undrar vad du menar? Skolan har en skyldighet att finnas för alla. Det är ingen begränsning när det gäller bakgrund varken socialt, religiöst eller födelseland.

 20. Britt-Marie Lövgren

  Svar till lf (2012-02-16 16:58)
  Det stod i tidningen att ungdomarna hade valt bort Robertsfors i samband med gymnasievalet. Vad tror du skulle hända om de tvingas att vara kvar därför att politikerna vägrar att släppa iväg dem?

 21. lf

  Jag är överraskat av svaret.Jag trodde du skulle komma med förslag till lösningar för dessa kommuner,som kämpar för sin överlevnad.
  Din sista mening lämnar jag utan kommentar.

 22. Britt-Marie Lövgren

  Svar till lf (2012-02-16 18:08)
  Berlinmuren har fallit, den arabiska våren har inträffat. Att stänga in människor och förhindra den egna viljan fungerar inte. Detsamma gäller i val av skola. Varför ska politiker tvinga ungdomar att gå på den ena eller andra skolan?

 23. lf

  Ja,att likna småkommunerna i Västerbotten och jämnföra deras kamp för att behålla skolor och övrig service, med vissa diktaturstater är väl att ta i.
  Du vet mycket väl att om skolor och övrig service försvinner så dör bygden.
  Hur skulle du reagera om 1000 människor skulle försvinna till Stockholm varje år från Umeå?
  Du är en ledande politiker i Umeå och på min fråga om förslag till lösningar i de små grannkommunerna kan ju du naturligtvis säga ”det skiter jag i”.
  Jag ställde en fråga till dig du har inte svarat.Var och en får väl tolka tystnaden.

 24. Britt-Marie Lövgren

  Svar till lf (2012-02-17 18:16)
  Valfrihet är alltid en bättre lösning än tvång. Det är bättre att unga människor kan välja skola än att de inte kan det. Men här har vi uppenbarligen olika åsikter.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.