Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: högskolebehörighet

Färska och viktiga siffror

Av , , Bli först att kommentera 8

Bevistade under en del av onsdagen en kick-off för Yrkes-SM, en gymnasietävling som arrangeras vartannat år och som 2014 går av stapeln i Umeå. Region Västerbotten är värd och höll även i dagens arrangemang.

Skolverket släppte härom dagen en rapport som visar att andelen yrkeselever i gymnasiets årskurs ett gått ner från 35 till 29 % i riket från år 2010 till 2012.

Det blev idag fråga om hur siffrorna såg ut för länet och Skolverket bistod vänligt med siffrorna. Man ska lägga märke till att antalet gymnasieelever i sig minskat mycket kraftigt från 2008 till 2012, från 4 341 till 3 500. Det är omkring 20 %.

(Lägg märke till siffrorna för andelen elever i individuellt program/introduktionsprogram)

Så här ser Skolverkets siffror ut för Västerbotten:

 2008

2010

 2012

 Antal elever totalt

 4 241

3968

 3500

 Varav andel (%) på:

 Yrkesförberedande/yrkesprogram

 43,3

 41,3

 33,6

 Yrkesförberedande exklusive medieprogrammet

 39.4

 38,1

 Studieförberedande/högskoleförberedande

 34,1

 39,5

 46,4

 Specialutformat program utan tydlig anknytning

 10,0

 4,6

 Individuellt program/Introduktionsprogram

 12,6

 14,6

20

Kommentar: Före gymnasiereformen GY 11 ingick medieutbildning i programkategorin yrkesförberedande, medan medieutbildning efterreformens införande främst erbjuds om inriktningar på högskoleförberedande program. Av denna anledning särredovisas också andel elever på yrkesförberedande program 2008 och 2012 exkl. medieprogrammet.

 

För de flesta som sökt studieförberedande utbildningar är valet säkert alldeles rätt, men risken är fler idag söker dessa program på tveksamma grunder. För de yrkes- och yrkesförberedande program som redan innan 2008 tappat söktryck och för många branscher som riskerar svår arbetskraftsbrist är utvecklingen allvarlig. Vissa viktiga utbildningar har lagts ner på flera orter och har få sökande på andra.

Allvarligast är det nog för många unga som skulle trivas och passa på yrkesutbildningarna och i yrkena och som i många fall skulle tjäna på det ekonomiskt. Både i månadslön och i ett antal årslöner extra man skulle få vid tidigare jobbdebut.

Frågan är också hur det påverkar den totala arbetslösheten om näringslivet till viss del måste kompensera brist på utbildade med arbetskraftsinvandring. Illa vore de om fler företag hindras i utvecklingen, måste söka sig utomlands eller tvingas lägga ner på grund av arbetskraftsbrist.

Återkommer nog till det här och andra besläktade frågor en annan dag.

 

Yrkesutbildning och högskola

Av , , Bli först att kommentera 6

Andelen sökande till yrkesförberedande gymnasieprogram har tyvärr minskat rätt markant. Det här är ett problem för både individer och samhälle. Programmen ger ofta hög anställningsbarhet, relativt bra lön och samhället och näringslivet behöver verkligen arbetskraften.

En av orsakerna är sannolikt en riktigt välmenande tanke från Alliansen, nämligen att underlätta för många att få en utbildning genom att sänka kraven i svenska och engelska på de yrkesförberedande programmen. Raset i sökningarna till yrkesprogrammen sammanfaller med den reformen.

Att lägga till de poäng som fattas är fullt möjligt för den som vill, men ska då ske utanför ordinarie schema. Förmodligen är det många elever och hem som inte ens vet att det är möjligt. Det kan också ligga mycket psykologi i saken. Fler landar nu istället på teoretiska program. En del elever som kunnat få en bra resa i arbetslivet via ett yrkesprogram hamnar idag på en teoretisk linje med ganska höga och specifika krav och byter efter en tid.

Den här förändringen var enligt min mening välmenad men feltänkt. Man bör kunna välja enklare kurser i svenska och engelska, men det aktiva valet ska göras i den riktningen.

Jag tycker att Alliansen ska ändra det här. Därför har jag skrivit en motion om att utgångspunkten ska vara att även yrkesförberedande program ger högskolebehörighet. Moderaternas länsförbundsstämma höll med och antog motionen för en dryg vecka sedan.

 

 

Liljaskolan och jobbsäkra vägar

Av , , Bli först att kommentera 5


Fick just syn på den här artikeln och filmsnutten om Liljaelever ute på jobb hundra mil söderut:

http://www.vk.se/806183/elever-lackar-at-racingteam

Roligt att se elever som utbildar sig mot jobb som finns på arbetsmarknaden. Tyvärr ser det ut som sökningarna till de ganska jobbsäkra utbildningarna minskar. I en del fall kan det handla om högskolebehörigheten. Den går att lägga till, relativt enkelt. Den saken borde inte hindra någon att gå en utbildning som troligen leder till ett jobb efter gymnasiet.

Sen bör vi släppa på prestigen fortare än kvickt och se till att man kan välja en enklare variant på gymnasiet om man vill. Inte som nu en svårare som ger högskolebehörighet om man vill det. Då tror jag många fler elever kommer rätt.