Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: kommunsektorn

Förenkling är vackert

Av , , Bli först att kommentera 8


Måndagens kommunfullmäktige i Vännäs blev full dag. Vi har bland annat hanterat översiktsplanen och årsredovisningen för 2017. Det kommer mer om detta KF i en senare text.

En liten detalj bland det stora är att kommunledningskontoret bantat omfattningen på årsredovisningen ganska rejält. Resultatet har blivit en bättre, tillgänglig och informativ årsredovisning. Den rekommenderas för den som vill veta mer om vår hemkommun, vad som görs, hur och varför. Gå in på kommunens hemsida och läs den när den kommer ut efter några små korrigeringar och tillägg.
Förenkling är vackert och nödvändigt. Det borde vara riktmärket länge framöver efter en lång tid då vi i offentlighet och näringsliv gjort samhället alltmer komplext och tungrott. Kan utvecklingen vändas? Jag skulle verkligen önska det. För skattebetalarnas, ekonomins, medarbetarnas och kärnverksamheternas skull.

En sak som skulle kunna läggas till i årsberättelsen är en tydlighet om kommunens samlade skuld – apropå förra bloggtexten. Alltså även pensionsskulden som kommunen har till medarbetare som jobbat innan 1998. Kommunkoncernens totala skuld är dryga 800 miljoner vilket blir mer än 90 000 per invånare, liten som stor. Den skulden och vårt kostnadsläge bakbinder oss, gör manöverutrymmet väldigt litet och tvingar oss ofta till tråkiga beslut. Det är bland annat medvetandet om denna totalskuld som gör att Vännäsmoderaterna är så envetna när det gäller nödvändigheten att begränsa skuldsättningen och få till en bättre ekonomi från grunden.

Andra kommuner har lyckats göra resan och kommit tillbaka till rimlig handlingsfrihet. Dit vill också Vännäsmoderaterna och vi tror att det går.

Vännens slag

Av , , Bli först att kommentera 12


Johan Söderling skrev en blogg på fredagseftermiddagen som säkert präglades av en tuff vecka och den slitsamma period vi går igenom i Vännäs.

Jag vill i efterhand beklaga om jag gjorde kommunalrådsbördan tyngre med onsdagens bloggtext ”Vi har varit tråkiga”. Bakgrunden till den var kommunens tunga ekonomiska läge och att Vännäsmoderaterna fått många gliringar, oftast i godmodig Vännäsanda, över att vi velat hålla igen på det kommunen inte absolut behövt. Det är ett ganska litet spann i budgeten kommunpolitiker i mindre kommuner Idag kan påverka, ekonomiskt trängda mellan de lagstyrda verksamheterna och nödvändigheterna som vi är. Desto viktigare är det då att pröva nyttan av det vi lägger till mot kostnaderna vi lägger på invånarna.

Det är sant att vi sällan reserverat oss, förmodligen alltför sällan, men Johans blogg bekräftar det jag skrivit. Vi har drivit på för ekonomisk återhållsamhet. Allt för att inte ge ohållbara förhoppningar, inteckna framtidens resurser för fel saker och tvingas till smärtsamt skärande när marginalerna inte håller. I det mesta av budgeten har vi varit överens, det är i regel delar av procent och enskilda satsningar vi dividerat om. Därför står även Moderaterna tillsammans med övriga oppositionspartier som medansvariga. Men delar av procent blir med åren snart ett par procent och då talar vi om tio miljoner i Vännäs fall.

Det ska också påpekas att Moderaterna ibland puttat på majoriteten i vissa satsningar. Få i den inre politiska cirkeln skulle t.ex. förneka att Spiran i Vännäsby varit en förskola med två avdelningar om vårt parti inte drivit – även av ekonomiska skäl – att det skulle vara tre.

Tycker du Johan att det är en missvisande bild eller att det är olämpligt att man i politiken lyfter fram den historik man ser? Jag tror inte det om du tänker efter, även om det kanske är förståeligt att det ibland kan kännas som ett påhopp.
Jag är glad för undertonen i valet av ordspråk, ”I nöden vännen prövas”. Om du uppfattade det jag skrev som ett fegt och ovänligt angrepp finns ett ordspråk som börjar: ”Vännens slag ges i trofasthet…” Jag tror att du kommer att se mer av våra ansikten än av våra ryggar i snålblåsten även om vi inte alltid kommer att vara överens. Jag väljer också att minnas dina tidigare ord om min tid i ksau, inte fredagens sammanfattning.

Det finns ämnen till flera inlägg i den här ordväxlingen, det blir för långt att ta allt. Men jag vill säga att vi inte alltför lätt ska skyffla över ansvaret på regeringen. I stort har kommunsektorn haft stora överskott de senaste fem åren och det är sant att vi aldrig fått mer pengar från staten. Små kommuner har dock det tuffare exempelvis p.g.a. att man får 30-40000 mindre per förskoleplats än större kommuner. Har man några hundra förskolebarn blir det pengar. Det handlar om det gamla utjämningssystemet som räknade med att fler barn var hemma på mindre orter. Det nya förslaget som Moderaterna tvekar inför justerar detta, men slår stenhårt mot landstinget i Västerbotten och därför indirekt mot kommunerna.
En opåverkbar sak som kan bidra till att Vännäs har sämre ekonomi än vi borde ha är att vi under många år inte fick kompensation för det ansvar vi tog för andra efter att Brattby vårdhem lades ner. Det grävde ett efterhängset mångmiljonhål i vår långtidsekonomi.

Vi måste börja förenkla och förbilliga delar av vårt samhällsbygge och ta ansvar för detta även i kommunerna. Det blir en utmaning som kommer att kräva politisk samsyn, samarbete och stryktålighet. Vännäsmoderaterna vill vara med och anta den utmaningen.

Från andra sidan politiken

Av , , Bli först att kommentera 9


Idag har det varit en politisk dag, men ändå inte. Det har varit KUN, Kultur- och utbildningsnämnd, i Bjurholm. Innimellan har det för mig varit möte med kommunens ledningsgrupp som består av kommunchefen och en handfull av tjänstemän.

Av dessa har jag redan lärt mycket, bl.a. annat om ”kommunal idealitet”, om arbetsinsatser som liknar dem man gör när man är sin egen. Jag tror en och annan som odlar fördommar om den kommunala sfären skulle bli förvånade om man fick följa vissa tjänstemän en dag.

Det är en ny erfarenhet att sitta inför sina förtroendevalda uppdragsgivare som ansvarig chef för en verksamhet. Jag är van att sitta på andra sidan bordet och saknar tidigare erfarenhet av att jobba kommunalt. Efter bara 40-50 arbetsdagar på ett nytt och omfattande jobb – under arbetsplatsens händelserikaste årstid – är det också mycket man kan lite om.

Uppgifterna och utmaningarna är många i en liten kommun. Vissa saker i verksamheten går alldeles väldigt bra. Som Salsavärden (återkommer om det) och annat visar görs mycket fantastiskt arbete av lärare och elever på Castorskolan, andra saker kräver sina tankar. Efter en höst med mycket ”detaljpet” och saker på volley måste det tas tid till mer långsiktigt tänkande. Vissa områden kräver rektorsdagar utan många överraskningar, avbrott och andra normalt förekommande skolhändelser.

Sen är det det där med att komma ner till heltid…

08 i 0932

Av , , Bli först att kommentera 4


Axel Danielsson kallade sig själv 08 när han avslutade dagens intensiva föreläsning i Bjurholms Folkets hus. Organisationskonsulten och "kommunexperten" från Sollentuna sa sig bruka skryta med att han t.o.m. blir kallad till Sveriges minsta kommun för att föreläsa. Det är inte alla 08:or som besitter den flexibilitet och vidsynthet som gör att man platsar som föreläsare i de exklusivt små sammanhangen.

Axel hade läst in sig på lokal ekonomi och organisation och levererade både ros, ris och beska piller. Jag lärde mig en hel del och gissar att fler tjänstemän och politiker gjorde det också. En sak där jag fick tänka om var det lämpliga i att politiker vandrar runt och besöker kommunala verksamheter. Sånt måste organiseras noga gör att undvika problem, enligt Axelsson. Inte för att det är alldeles nerlusat med aktiva politiker på äldreboenden och förskolor, men ändå.

Arbetsdagen rundades av med att en kollega och jag informerade lärarna om medarbetarenkäten som snart ska göras i de flesta av Umeåregionens kommuner och i Storuman. Utarbetad av proffs och viktig för ett bra arbetsmiljöarbete. Ska vi orka, trivas och göra riktigt bra ifrån oss för barn och elever måste det råda goda förhållanden på arbetsplatsen.

Annars har en av livets intensivare perioder börjat ut sin rätt. Det måste bli lugnare nu, arbetsdagarna kortare och nätterna längre. Börjar med att ta en av detta årtusendes tidigare kvällar.

God natt!