Jan Nilssons blogg

En välda blandning...

Etikett: kommunen

Totalförsvarsövning

Av , , Bli först att kommentera 9


För första gången på över trettio år körs nu övningar för totalförsvaret, det civila och militära försvar där vi alla har en del. Där alla mellan 16 och 70 har tjänsteplikt om det skulle krävas.
Idag övades det i Vännäs kommun.

Trots att också verkligt obehagliga tankar måste tänkas var det en mycket väl använd dag. Det är verkligen klokt att övningarna sätts igång igen. Kriser kan se väldigt olika ut och olika samhällsfunktioner bör vara rimligt samövade.

Mycket man kommer fram till har också med ett i sanning hållbart samhälle att göra. Hög grad av nära ”självförsörjning” präglade barndomen för många av oss äldre. Det producerades en del mat privat hemma och mer än idag yrkesmässigt i närområdet.
Skulle saker någon gång gå väldigt, väldigt fel vore det betydelsefullt om vi var närmare den situationen igen. Blir vi fortsatt bevarade från krig och större kriser vore det ändå en stor vinst på många plan om mer mat kunde odlas nära. Det är bra med handelsutbyte, men mat är en vara som i mycket avviker från alla andra. Man kan klara sig utan det mesta en period om man måste, men inte utan mat.

Inga enkla kommunlösningar

Av , , Bli först att kommentera 16


Många kommuner sliter hårt med ekonomin idag. Åldersfördelning, utflyttning, mindre andel förvärvsarbetande skattebetalare, ökningar i försörjningsstöd m.m. pga stor invandring och trög integration är några orsaker. Faktum är ändå att många kommuners besvärande skulder byggdes upp för länge sedan. I ofta överglorifierade tider då kommunerna inte gjorde pensionsavsättningar utan lämnade de kostnaderna till framtiden, d.v.s. nutiden.
Ett antal större kommuner med goda förutsättningar tycks dessutom ha haft för lite respekt för utgifter och skuldsättningen i tro på intäktsökningar och i ”skönhetstävlingen” med andra.

Lösningarna man hoppas på ser också olika ut. Mer pengar från staten leder kanske. Sammanslagning, helst med rikare kommuner finns också med som hopp för många mindre.
Här finns knappast enskilda lösningar. Statens börs är inte hur stor som helst, där är begränsad hjälp att vänta. Att ”gifta sig rikt” kan bli dyrköpt när konjunkturen vänder eller räntan stiger för en högbelånad partner. De som vill lösa problemen med att kasta ut alla invandrade blundar för några grundläggande fakta. Till exempel bristen på arbetskraft.

Om inte näringslivet vill satsa och kan blomstra har vi ingenstans att hämta grundfinansieringen av samhället ifrån. Det får bli en egen blogg, vi lämnar det nu.
Staten måste sluta att vältra krav och kostnader på kommunerna och statens bidrag till kommunsektorn måste öka. Främst till kommuner med utflyttning, arbetskraftsbrist och särskilda integrationssvårigheter. Framför allt måste administrationstillväxten mer än bromsas. Vi kommer att måsta backa, på alla adminnivåer (stat, region och kommun) till förmån för utförarkraft. Detta mycket svåra svåra måste ske samtidigt som vi noga vakar över arbetsmiljön för våra ofta hårt pressade anställda. Många i.o.f.s. nyttiga saker måste helt enkelt lyftas bort, inte utföras. I kommunerna måste också både oppositioner och majoriteter i och mellan valrörelserna sluta inbilla invånarna att det finns ”fria luncher”. Så allt för ofta matas det på med nya, röstfiskande förslag på utvidgningar och subventioner. Skamligt ofta från partier som i bokslutstider klagar på majoriteternas brist på återhållsamhet. Här bör våra profileringssträvanden och maktkamper generellt bli hederligare. Morgondagens medborgare har inte råd med dessa överbud.

Låter det här tråkigt? Inte så röstmagnetiskt? Känns det mer lockande med en kraftfull och enkel lösning från vänster eller nationalistisk höger?
Glöm drömmarna om snabba lösningar. Morgondagen kommer att se bäst ut där nyanserade gnetare med ambition att hålla ihop samhället har tungt inflytande.

Inga problem bemanna vården i sommar

Av , , 2 kommentarer 5


Inte någonstans, om man jämför hur det kommer att vara om sex-sju år om vi inte gör något, Nu.

Det pratas mycket, det skrivs mer och framför allt väntas det. Det är gott om skrivbord där man skulle kunna ta kontakt med andra skrivbord och gemensamt ta initiativ. Men, saken hör ju inte hemma på just ”mitt” bord. Så vi väntar vidare.

De sökande till vården är alldeles för få. Som jag ser det har vi en möjlighet att någorlunda snabbt rekrytera personal för att dämpa problemen i den vård vi alla behöver, mer eller mindre, förr eller senare. De är de utrikesfödda och i någon mån våra svenskfödda unga som behöver en ny start efter en skolperiod som inte gick som den skulle. Man får gärna säga emot mig och överbevisa mig att vi har fler och bättre vägar, jag skulle bli så glad om det finns bättre sätt att åtgärda den riktigt allvarliga personalbrist vi är på väg in i.

Steget från asylboenden över SFI-undervisningen till en färdig undersköterskeutbildning är inte ett steg, det är en liten landsväg. Självklart måste utbildningens ambitioner hållas höga, men lärare och undervisning får vara hur bra de vill, att tillägna sig ett fungerande yrkeskunnande och yrkesspråk tar tid. Särskilt när eleverna inte får möjlighet att prata svenska annan tid, och kanske tror det räcker med lektionerna, och när det blir för lite praktik.

Vårdbiträdena skulle aldrig ha slopats, uppgifterna finns kvar. Nu behöver vi flera parallella insatser för att avlasta befintlig personal med ”vårdbiträden” och förflytta några tiotals tusen svensk- och utrikesfödda flera steg framåt så att vi ökar rekryteringsunderlaget till undersköterske- och sjuksköterskeutbildningarna m.m. i morgon.
Vi behöver flera tusen nya undersköterskor bara i Umeåregionen inom inte alltför många år. Vårdnära service, vårdbiträden tillbaka, det tror jag är delmålet och vägen.

Fortsätter vi som nu ska vi få se på verkliga bemanningsproblem och hittills osedda humanitära problem om några år.

Mer sällan på plats

Av , , Bli först att kommentera 4

Jag får ibland frågan varför jag numera är relativt osynlig lokalt. Svaret är främst att arbetet gradvis har förändrats. När jag började hos min nuvarande arbetsgivare Eductus gällde Umeå, sen startade vi i Vännäs och Örnsköldsvik under 2015. Nu har även Sollefteå, Östersund och Åre/Järpen blivit mitt ansvar. 

Eductus uppdrag ser olika ut på olika orter. Gemensam nämnare är att människor ska ut i jobb – 100 %. Det mesta utförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen och det som finns på flest ställen är yrkessvenska. Där får utrikesfödda i arbetsmarknadsutbildning undervisning i svenska för sitt yrke. Inom mitt område har vi hittills 13 SVA-lärare (svenska som andraspråk) som jobbar på 3 orter, alla behöriga. 

Ett uppdrag som är stort i Umeå och Vännäs är Stöd och matchning där arbetssökande kan välja oss och få hjälp av handledare och SYV att hitta nästa jobb. Ibland det första. Här är de flesta svenskfödda. 

Vi har kommunal vuxenutbildning för Umeå och andra kommuner genom Hotell och turism. För denna stora och växande bransch fokuserar vi på grunderna genom teori och praktik under 25 veckor. Är man utrikesfödd kan man gå 30 veckor och få språkstöd på plats. Kursen är öppen även för den som bara hunnit gå SFI och klarat C- eller D-nivå. Utbildningen kan också vara aktuell för unga i åldern 20-24 som inte gjort grund- eller gymnasieskolan klar.På andra orter handlar det även om service-, starta-eget-utbildning med mera. 

På sikt får man se hur politiskt engagerad man alls kan vara med det här jobbet. Det handlar både om tid och eventuellt jäv eller ”delikatessjäv”. Det sista måste man tänka på när man sitter i beslutande organ och samtidigt kan komma att jobba med närstående kommuner. Hittills är det bara tiden som krockar, men jag håller ögonen på saken.

Saker kan ändras snabbt och ett, tu, tre är man kanske mer inne i den lokala politiken igen. Hur det än är får jag arbeta med samhällsviktiga frågor och att göra skillnad för människor.

Lite för mycket detaljer här, men nu blir det kanske lite mindre att svara på. 🙂

Etableringslotsar

Av , , Bli först att kommentera 4


På min arbetsplats sa vi upp uppdraget etableringslots för något kvartal sedan. Jag tror många nyanlända upplevde att man fick hjälp, flera ville faktiskt inte byta, men det blev mer och mer konstigheter i branschen. Så det blev så.
Förväntningarna varierade också och kraven kunde i vissa fall bli väldigt höga för de dryga 300 kronor i veckan uppdraget betalats med.

I media ser det just nu ut som om var och varannan lotsverksamhet har myglat eller rekryterat till ISIS. Så är det inte. Jag vet flera orter där lotsverksamheten fungerar bra.

Det blir spännande att se vad som kommer istället och i vilken regi det ska göras. För etableringshjälp av olika slag behövs, ofta med relativt enkla vardagsfrågor.
I Sverige vill vi gärna vara generösa och välkomnande, men helst att någon ska vara det för oss. Vi är generellt inte världsbäst på att engagera oss privat. Det är sällan alldeles lätt att komma oss inpå livet. Det behövs utförare.

Hur det än blir och hur vi än gör kommer många, många nysvenskar att behöva initial hjälp med att få kontakt med olika samhällsaktörer och bli hemma i sitt nya land. Behoven skiftar och allt kan och behöver inte alltid utföras av en socionom. Tur det då behoven under lång tid kommer att förbli så stora.

Färre arbetslösa i inlandet

Av , , Bli först att kommentera 7


Nog räcker siffrorna till, men faktum är att arbetslösheten i Västerbottens inland sjunker och är lägre än Sveriges genomsnitt. Två av länets kommuner ligger lägre än Stockholm.

Det här stämmer inte in i den gängse bilden, kanske varken söderöver eller här hemma. Visst kan utflyttning påverka siffrorna, glädjande är det i alla fall med minskad arbetslöshet. Små och medelstora företag står för en stor del av jobbtillväxten.

Jag hoppas att utvecklingen får fortsätta.

Vännäs nu och sen

Av , , 4 kommentarer 9

Det blev tre olika budgetförslag vid Vännäs KF i måndags. På slutraden står samma summa, men fördelningen blev olika på upploppet. Skillnaderna är små, mindre men de finns.

Moderaterna stod fast vid budgetberedningens framarbetade förslag, medan de andra partierna gick fram med två varianter där man tar ett par miljoner från fastighetsunderhållet.

Vi ser problem med detta, trots att fastighetspengarna skulle behövas både inom vård och skola. Ett är att vi under många, långa år har satsat mycket mindre än nödvändigt på fastighetsunderhållet och nu förstör vi på sina håll våra hus och vårt kapital. En beräkning säger att vi direkt behöver satsa 10 miljoner för att komma tillrätta med de värsta försummelserna som annars kommer att kosta mycket i reinvesteringar. Det är dyrare att byta ut och bygga nytt än att underhålla.

Därför var ett av målen med årets budget att vi skulle börja betala av på ”underhållsskulden”. Först gjordes också det, omkring 3 miljoner skulle satsas på att hindra kapitalförstörelsen. I går tog KF bort 2 av de satsade miljonerna och la det på vård och skola. Behjärtansvärt, ingen tvekan, men risken är att dessa områden i snart förlorar ännu mer då större del av den ekonomiska kakan måste satsas på nyinvesteringar istället för underhåll.

Vännäs har tunga investeringsbehov. Årets budgetgrupp hann tyvärr aldrig fram till lyftandet av de närmaste årens ekonomiska bild. Förmodligen kan vi tvingas bygga en ny skolbyggnad på Vegaskolan för ’30-40 miljoner, fukt och mögelskador m.m. ligger bakom. De omklädningsrum som krävs kring konstgräsplanen beräknas kosta 6-10 miljoner. Föutom de ”normala” behoven ska vi alltså lägga till bortåt 50 miljoner på utgiftssidan.

I slutet på året får vi en välkommen och oväntad återbetalning av försäkringspengar från AFA som ger oss 10-12 miljoner. Moderaterna i Vännäs vill inte använda dessa pengar till driften och kortsiktigt låtsas som om vi har bättre råd än vi har.  Vi vill vika AFA-pengarna till investeringarna vi inte kommer undan och slippa onödig skuldsättning och onödiga räntekostnader som drabbar våra verksamheter och morgondagens skattebetalare.

Som vi ser det prioriterar vi inte hus före människor, men vi försöker tänka lite mer långsiktigt, för människornas skull.                                                                                                                                                                          

Kort arbetsvecka

Av , , Bli först att kommentera 5


Ser över en lite kortare arbetsvecka. Går det som planerat blir det 3,5 dag innan det är dags för resa till Örebro och Sverigemötet, Moderaternas årliga konferens för landstings- och kommunpolitiker.

Det blir en del norrlandsfrågor för min del. ”Ansvar för hela Sverige”, ”En levande landsbygd” , ”Kommunen som arbetsgivare” och ”Moderaternas nya handlingsprogram” blev mina seminarieval. Återkommer kanske till några av dem här. Har också en del andra mål med dagarna, hoppas de kan nås.

En av Vännäs-föreningens yngsta medlemmar åker också med oss. Vi har alla valt ganska annorlunda bland seminarierna. Ser fram emot när vi ska rekapitulera och jämföra vad vi varit med om.

Från andra sidan politiken

Av , , Bli först att kommentera 9


Idag har det varit en politisk dag, men ändå inte. Det har varit KUN, Kultur- och utbildningsnämnd, i Bjurholm. Innimellan har det för mig varit möte med kommunens ledningsgrupp som består av kommunchefen och en handfull av tjänstemän.

Av dessa har jag redan lärt mycket, bl.a. annat om ”kommunal idealitet”, om arbetsinsatser som liknar dem man gör när man är sin egen. Jag tror en och annan som odlar fördommar om den kommunala sfären skulle bli förvånade om man fick följa vissa tjänstemän en dag.

Det är en ny erfarenhet att sitta inför sina förtroendevalda uppdragsgivare som ansvarig chef för en verksamhet. Jag är van att sitta på andra sidan bordet och saknar tidigare erfarenhet av att jobba kommunalt. Efter bara 40-50 arbetsdagar på ett nytt och omfattande jobb – under arbetsplatsens händelserikaste årstid – är det också mycket man kan lite om.

Uppgifterna och utmaningarna är många i en liten kommun. Vissa saker i verksamheten går alldeles väldigt bra. Som Salsavärden (återkommer om det) och annat visar görs mycket fantastiskt arbete av lärare och elever på Castorskolan, andra saker kräver sina tankar. Efter en höst med mycket ”detaljpet” och saker på volley måste det tas tid till mer långsiktigt tänkande. Vissa områden kräver rektorsdagar utan många överraskningar, avbrott och andra normalt förekommande skolhändelser.

Sen är det det där med att komma ner till heltid…