Umeå vi har ett resultat!

Av , , Bli först att kommentera 0

Känner lite lust att låta som Melodifestivalen när jag kommenterar dagens uppgörelse kring Umeås framtida styre. Det är också alla diskussioner kring hur styret skall se ut som hållit mig ifrån Bloggen. Om ni undrar varför så skall jag förklara läget i Kommunfullmäktige i Umeå efter valet.

Slutligt Umea 2018

Detta är alltså valresultatet som det slutligen visas för oss men nu är det ju så att man kan inte styra en kommun med olikfärgade staplar, utan det är mandat i KF som avgör partiernas inbördes kraft och dessutom handlar det om vilka partier som väljer att att jobba tillsammans för att maximera sina möjligheter. Så här ser mandatfördelningen ut i KF för de kommande 4 åren.

mandatfordelning slutlig umea

Och det är då det blir intressant, som man kan se så är det nästan omöjligt att skapa en stabil majoritet och vi är dessutom många partier.

Detta har efter flitiga diskussioner mellan partierna utmynnat i en överenskommelse som du kan läsa om här. Mellan de flesta av partierna i KF.

Vill man veta mer om hur Hans Lindberg resonerar så finns denna artikel.

Detta med att räkna kring hur olika mandat faller i olika nämnder förtjänar en egen blogg men för egen del har det varit kul i år då jag haft i uppdrag att räkna mandatutfall för Alliansens del och min motpart hos S har varit Mikael Berglund (Byggnadsnämndens ordförande) och det är alltid kul att jobba med och mot ett proffs! Så även om det är Hans L och Anders Å som diskuterat de politiska förutsättningarna för denna överenskommelse så tycker jag inte man skall glömma Mikaels insats!

Hur resonerar jag då i detta? Hur förklarar man för missbelåtna väljare att S tillåts regera vidare i minoritet på ett alltmer krympande isflak?

Detta är ju inte helt enkelt att svara på, men detta är ju lite som att gå in på en mindre bra restaurang och köpa dagens lunch. Av de olika alternativ som jag kunde se stå till buds så var ett fortsatt S – Mp minoritetsstyre det mest smakliga.

Finns det någon som har andra idéer så är ni välkomna att höra av er!

Vad innebär då detta för oss i Centerpartiet? Även om man givetvis alltid vill hamna i en position efter valet då man får styra så innebär Socialdemokraternas relativa tillbakagång och Alliansens framgång att vi i oppositionen kommer få ökat inflytande i Umeå framöver och dessutom är ju chanserna goda att vi i Centerpartiet får en större andel av de uppdrag som tillfaller Alliansen kopplat till vår ökade styrka i vår koalition.

Men vad händer då nu? Jo jag tror att Hans Lindberg bör rejält se till att greppa styråran för om han tänkt sig att fortsätta leda Umeå så kommer det krävas ett klokt politiskt hantverk med ett gott öra till övriga partier och våra synpunkter. Om in så kommer vi i Centerpartiet inte tveka att säga vad vi tycker!

 

Bli först att kommentera

Hur skall Umeå styras lite konsumentupplysning

Av , , Bli först att kommentera 1

Jag och skulle jag tro även andra politiker får frågor från både media och intresserade om hur det kommande styret i Umeå kommer se ut. Jag tror inte på principen att förhandla i media så det kommer jag inte göra men jag tycker det kan vara på sin plats att förklara lite vad som händer och varför det i år verkar ta lite längre tid än vad vi är vana vid.

Alla röster räknas nämligen tre gånger innan vi har ett slutligt valresultat, först räknas de på valnatten i vallokalen och vi får ett valnattsresultat som är preliminärt.

Umea_Valnatt_2018

Sedan sker en räkning till hos länsstyrelsen då även de sista poströsterna räknas (därför ökar antalet valdistrikt i Umeå till 69 istället för 67) och vi får ytterligare ett preliminärt resultat.

Umea_Preliminärt_Resultat

Och om man jämför bilderna ser man att mellan dessa två räkningar så är det ett mandat i kommunfullmäktige som flyttat från KD till SD. Och det kan mycket väl vara så att något mandat (kanske samma) hoppar igen nu när rösterna slutligen och vi har ett slutligt resultat för Umeå vilket vi förhoppningsvis har idag.

Men det är ju bara mandaten i Kommunfullmäktige, och det är ju bara första delen av resan. Där tycker jag tyvärr att media tänker lite för kort i sina kontakter med oss politiker, det handlar i Umeå inte om att hitta en majoritet på 33+ mandat och styra. Det normala i Umeå är att kommunen styrs av en minoritet, oftast (speciellt under Lennart Holmlunds tid) S men senaste perioden S+Mp. Och då vill det till att den minoriteten är så pass stor att man får igenom sin budget samt att man kan luta sig mot antingen oss i Alliansen i vissa frågor eller vänstersidan i andra frågor. Så det kommer nog dröja några dagar innan vi vet hur det ser ut.
Alliansen gick ju framåt preliminärt med 3 mandat (detta val var det vi i C som ökade, vi brukar som växeldra) samtidigt som S backar med 4, så ur ett maktskiftesperspektiv kan man ju tycka det är bra. Men eftersom V samtidigt ökade med 2 så gäller det ju att se upp så inte vår framgång framtvingar ett tvångsäktenskap mellan S + V.

Och Miljöpartiet verkar ju redan bestämt sig: –Det skulle vara kul att få ihop en rödgrön allians där Vänsterpartiet ingår. Om vi skulle få det att fungera så är det ett drömscenario, säger Nils Seye Larson.

För alla partier gäller givetvis nu att försöka positionera sig så bra som möjligt för att komma åt poster under den kommande mandatperioden så det går att påverka, jag känner mig trygg i att vi med Centerpartiets förbättrade röstunderlag kommer att få bättre möjligheter till insyn och påverkan än tidigare och kommer kunna genomdriva mer av vår politik än under föregående period.

För 7 mandat är fler än 4 i fullmäktige. Samtidigt som 20 mandat är fler än 7 så bollen vad gäller hur Umeå skall styras ligger hos Hans och S, skall bli intressant att se var de väljer att sparka ut den!

Bli först att kommentera

Den kommande demografiska utmaningen i Sverige

Av , , Bli först att kommentera 7

Nu när valet är över så innebär ju inte att den politiska diskussionen får avstanna, jag har ju under valet märkt att många personer är väldigt intresserade av att diskutera de stora samhällsfrågorna, på ett något mer utvecklat sätt än våra valaffischers enkla slogans.

En fråga som är jätteviktigt och ligger framför oss och som inte går att blunda på är frågan om den allt större andelen äldre som vi kommer få i Sverige, och då menar jag inte att de blir fler för det har ju varit känt länge att årskullarna på -40 och -50 talet var väldigt stora och därför kommer att vara väldigt många även som äldre.

Utan det som är problemet är ju att rent krasst saknar människor i arbetsför ålder som kan ta hand om dessa människor när de behöver vård och omsorg längre upp i åren!

Jag brukar lyssna på en Podd som heter Kapitalet  som har intressanta avsnitt om ekonomi och i detta avsnitt: Den grå portföljen så besöker de SCB och får en inblick i vad som händer i Sverige fram till 2040 (vilket inte är jättelångt bort) när andelen av befolkningen som är +80 ökar från 5% till 8% av Sveriges totala invånarantal. Lyssna gärna!

Jag tycker att detta är en fråga som vi omedelbart måste börja jobba med brett och förutsättningslöst tillsammans över partigränserna. För 2040 är inte särdeles långt bort redan nu är ju en person född 1940, 78 år gammal så 80-års strecket närmar sig med god fart.

Varför jag fokuserar just på -80 år är för att det är en gräns man brukar använda för när man passerat -80 så ökar andelen personer som behöver antingen kommunal äldreomsorg och/eller sjukvård rätt så kraftigt. Det finns givetvis de som håller sig friska även efter 80 precis som de finns de som behöver hjälp tidigare.

Så vad skall vi då göra? Här är några tankar jag har:

  1. Se till att alla i arbetsför ålder kommer i jobb! Vi har skriande behov på arbetsmarknaden i princip alla företag jag träffar pratar om problemen att rekrytera. Och Umeå kommun behöver 9500 nya tillsvidareanställda de kommande 10 åren!
    Det gör att vi måste tänka helt nytt för att få de som inte arbetar att komma ut på arbetsmarknaden, oavsett om vi pratar om 20-åringar med ofullständig gymnasieutbildning, eller nyanlända flyktingar.
    Alla kommer att behövas!
  2. Öppna upp för föreningar, volontärer hela civilsamhället att göra en insats inom äldreomsorgen. Vi skall givetvis inte ersätta utbildad personal som gör kvalificerade uppgifter med frivilliga, men när det handlar om trivselaktiviteter eller bara för att sprida trygghet och en känsla av att vara sedd så kommer frivilligsektorn att behövas. Detta är vanligt i många andra länder och borde gå att göra även i Sverige och Umeå.
  3. Sluta upp att jaga de privata utförarna av hemtjänst och äldreomsorg! Det är inte läge att resa några ideologiska murar i denna fråga nu. Alla de som jobbar inom äldreomsorgen kommer behövas framöver då kan man inte slänga de privata utförarna på soptippen!
  4. Ny teknik på individens villkor! Ett sätt att minska ner på arbetskraftsbehovet kommer att vara att vi använder ny teknik på ett klokt sätt. En kamera som man slår på och kopplar upp sig mot en central kan vara ett sätt att både säga att allt är OK men också ett sätt att kalla på hjälp, här finns det mängder att göra!
  5. Men ny teknik måste alltid användas med individen i fokus, vi får inte ersätta omsorg med kameraövervakning!

Som sagt, detta är en av de viktigaste framtidsfrågorna vi står inför och detta i en framtid som är väldigt nära!

Bli först att kommentera

Blogg: Flera tusen tack

Av , , 2 kommentarer 4

Blogg: Flera tusen tack

Blogg: Flera tusen tack!
Mer exakt kan jag inte vara ännu men som alla känner till så gick ju valet jättebra för Centerprtiet både i Umeå men även i länet. På bilden valnattssiffrorna för Västerbotten.

Jag återkommer med en utförligare analys men är givetvis överväldigad och säger TACK till alla valarbetare, kandidater och givetvis alla väljare
Framåt ????????

2 kommentarer

Blogg: Köerna till vallokalerna en katastrof

Av , , 2 kommentarer 4

Blogg: Köerna till vallokalerna en katastrof

Blogg: Köerna till vallokalerna en katastrof!
Det verkar på sitt håll som att det är jättelånga köer för att få rösta. Jag står precis i kön till min vallokal på Umedalen och både framför och bakom mig har jag personer som varit hit tidigare men åkt hem för att komma tillbaka.
Jag är rädd att detta kommer resultera i sänkt valdeltagande i detta val och debatt efteråt om vilka partier som gynnats eller missgynnats av detta.

Jag vet att lagen skärpts så att man måste ha bättre ordning i vallokalen men detta borde valnämnden kunnat förutse. När man genomför så här stora förändringar av sättet vi väljare får gå in i lokalen så måste man ju prova vad effekterna blir!

Det är nog så att det kommer att krävas fler vallokaler framöver så det inte är så många som skall köa till varje lokal.

Jag har under dagen varit i kontakt med Valbämndens ordförande och de är medvetna om problemet. Men det gör ju inte mycket nytta!

Det värsta är väl att alla väljare inte har tid att köa hur länge som helst. Man kanske ska på jobbet eller har ett annat viktigt ärende som man måste till.

Köer till vallokalerna kan inte vara ett hinder för människor att rösta i Umeå 2018!

2 kommentarer

Kom och snacka EGTS med mej och Jocke på torget i morgon

Av , , Bli först att kommentera 0

I morgon kommer en grupp från Svenska Folkpartiet över till Umeå. en av dem är Vasas riksdagsledamot Joakim Strand.

vi kommer då att vilja träffa folk för att prata Kvarkensamarbete och EGTS.

Är du nyfiken på vad EGTS är kan du kolla på detta pressmeddelande som vi skickade ut i eftermiddags.

Men är du nyfiken, kom till torget efter 13:00 i morgon och snacka med Jocke och mej!
Kvarken Ferry_Exterior_Day_110718_4K

En utvecklad kvarkentrafik vore en viktig fråga för ett kommande EGTS  

Bli först att kommentera

Travet gjorde mej till Politiker Träffa Centerpartiet på Umåker i kväll

Av , , Bli först att kommentera 4

Hade det inte varit för travet och Umåker så hade jag nog knappast suttit här och sysslat med politik. Förvisso var det så att jag ställde upp i kommunvalet hemma i Vännäs 1998 men det var ett kort inhopp i partiet. Men då kom det sig inte bättre än att jag besökte Umåker på Långfredagstravet 2000 och där var Centerpartiet med som sponsor av ett lopp (på samma sätt som vi är i kväll). Och jag gick fram till bordet och frågade om man kunde få bli medlem (och det fick man) och på den vägen är det.

Så det är extra kul att i kväll tillsammans med ett gäng glada kampanjande Centerpartister få besöka Umåker och lägga in sista valspurten samtidigt som vi får chansen att se på riktigt bra travsport! med Breeders Crown som den sportsliga höjdpunkten!

För Centerpartiet är hästar och hästnäringen jätteviktigt, inte minst för möjligheten till arbete på landsbygden.
Visste du att vi har mer än 350 000 hästar i Sverige!?

Här nedan kan du läsa mer om Centerpartiets hästpolitik.

hastflyer1

hastflyer2

 

Bli först att kommentera

Miljö och klimat vår tids ödesfråga

Av , , Bli först att kommentera 5

Det är ju mängder av frågor som snurrar runt i ett val, jag kan förstå att man som väljare känner sig helt borta, eller undrar varför det som ju du tycker är viktigt inte pratas om så mycket. Idag har jag fått frågor från väljare om Brott och straff, Försvaret, Flipperspel och Förbud för Epa-traktorer. Inget av detta är egentligen mina riktiga expertområden. Framförallt inte flipperspelen!

Men en fråga som debatteras och verkligen är viktigt i valet är detta med miljö och klimatfrågan, jag tycker alltid att det är viktigt att vi i kommunvalet pratar om vad vi kan göra och inte hela tiden hänvisar till att en ny regering skall lösa de problem som vi har att hantera lokalt.

Men framförallt att skall vi ställa om till ett hållbart samhälle gäller morot inte piska!

Klimathotet

Miljöfrågan måste vi lösa i Umeå också! Därför vill vi att vi i Umeå ska:

 främja nystart och tillväxt av gröna företag, gröna kommunala bolag och gröna projekt inom de kommunala bolagen,

 skapa ett lokalt klimatavtal tillsammans med näringslivet i kommunen för att uppnå miljö- och klimatmålen,

 aktivt agera för etablering av ett tankställe för fordonsgas i kommunen,

 placera ut fler laddstolpar i hela kommunen,

 fortsätta satsningen på elbussar,

 att Forslundagymnasiet levererar mat till de kommunala verksamhterna.

 En smartare klimatpolitik för Umeå framåt.

Bli först att kommentera

Tänk på Skogforsk och Miljön!

Av , , Bli först att kommentera 3

Idag besökte jag återigen Skogforsk i Sävar för att lyssna mer om hur den av Umeå kommun och Trafikverket föreslagna dragningen av Norrbotniaban och framförallt för att höra hur det som är föreslaget påverkar dom!

Nu vill jag vara tydlig med att det inte är Skogforsk som jag framförallt värnar om utan effekterna av deras verksamhet!

Jag vill att alla skall förstå att Skogsnäringen är 50% av Sveriges nettoexportvärde! Att forskningen på Skogforsk betyder mer i årliga CO2 minskningar än faktiskt Norrbotniabanan gör!

Jag försökte göra ett videoklipp på detta på Facebook hoppas det går att se.

Savarfbklipp

Beklagar luddigheten men det blir så när man klipper ut en video.

Men banan är en sak! Nästa bekymmer är förslaget till ny ÖPL för Sävar du kan läsa här.

Det som är problemet är ju detta! Som man kan läsa i handlingen:

savaroplskogforsk

 

Alltså en text som rent och rakt innebär att kommunen inte ser den större nyttan av Skogforsk utan att man helt och rent fokuserar på bostäder. Detta tycker jag och Centerpartiet är fel och vi kommer yrka på att område U1 utgår i kommande planering för Sävar! 

 

Bli först att kommentera

Nu räcker det Anders Forss!

Av , , 4 kommentarer 15

Anders Forss verkar ha utnämnt mig till valets huvudmotståndare nummer 1 vilket jag tycker känns märkligt då jag tror det finns andra politiker som riskerar att göra Umeborna större skada än jag om de fick komma till makten.

Men vi tar väl och betar i delar av det Forss kom med i förra bloggen och ser om han är nöjd med svaren denna gång:

”I artikeln i VF säger du att du är kritisk till eventuella flyttplaner av högstadiet på Bräntis och Carlshöjdsskolan vilket direkt eller indirekt spär på den lögn som spridits av Robert Axebro (C) i påståendet om att socialdemokraterna mörkar i skolfrågan och att S redan fattat beslut i frågan om flytt av elever trots att så icke är fallet. Hade du varit ärlig och uppriktig hade du tillrättavisat Robert Axebro och samtidigt sagt att inga flyttplaner för någon skola är beslutade därför att utredningen fortfarande pågår.”

Svar: Nu är det ju så att när jag svarade när Folkbladet ringde den 24 Augusti så kunde jag ju inte veta vad Robert Axebro (förstår för övrigt inte vad han har i denna diskussion att göra) skulle säga fem dagar senare! Jag har i alla svårt att förutspå vad människor skall säga!

Din nästa fråga är en liten föreläsning om hur jag svarat på mail från oroliga föräldrar, jag anser inte att du har någon som helst rätt att ha synpunkter på hur jag svarar på frågor från föräldrar eller andra som kontaktar mej eller partiet. Och det jag tycker är viktigt är att vi försöker ge dem ett rakt svar på frågan om hur C ser på frågan om en ev. skolflytt. Notera ordet eventuell, jag har inte påstått att en sådan är aktuell.

Ni i Socialdemokraterna får svara på era frågor på ert sätt, vi i Centerpartiet svarar på våra frågor på vårt sätt. Jag tror dessutom att det är så de som mailar till oss vill ha det!

Fråga om Röbäcks 4H

Ja Anders det stämmer att ärenden måste beredas innan en nämnd fattar beslut, men det kan inte hindra partier att ha en åsikt i en fråga innan beredningen. Jämför det med ert vallöfte från (s) i Umeå om heltid till alla kommunanställda. Det ärendet är inte berett! Innebär det inte ni kan säga det i valrörelsen?
Det skulle bli väldigt tunna valprogram från partierna om vi skulle måsta invänta beredning innan vi får tycka något!

Och i fallet med Röbäcks 4H så håller jag fast vid min ståndpunkt även om beredningen ännu inte är klar!

”Som gruppledare för centerpartiet i Umeå måste du ta ditt ansvar och rätta de lögner och insinuationer Robert Axebro redan gjort sig skyldig till då du i din position är ytterst ansvarig för partiet i Umeå – Gör du inte det upprepar du och deltar du i de lögner Robert Axebro framfört och det är den saken jag vänt mig gentemot ända från början.

Svar: Nu kör du den gamla klassikern ”guilt by association”, eftersom du inte kunnat beslå mig med att ljuga så använder du Robert som är något av ett rött skynke för (s) i Umeå som argument emot mej. Jag vill börja med att göra klart för dig att jag inte är ytterst ansvarig för partiet i Umeå, det är vår ordförande. Sedan så ägnar jag inte min tid åt att tillrättavisa partikollegor. Skulle vi börja ta upp exempel på när företrädare för våra respektive partier sagt saker som kan uppfattas som upprörande så kan väl Lennarts berömda blogg eller (s) försök att kleta ihop oss med (sd) vara läge för en ursäkt från dej Anders!

Har du synpunkter på vad någon Centerpartistisk företrädare sagt så ta det med honom eller henne!  

”Därutöver borde ni ha givit en förklaring om att de direktiv utredningen Skolstruktur 2.0 erhållit fattats av en enig för & grundskolenämnd vilket inkluderar centerpartiet. Därutöver rättat den/de föräldrar som påstår att direktiven innehåller en flytt av elever till Maja Beskowskolan vilket är en felaktig uppgift.”

Svar: Återigen du får svara på frågor på ditt sätt, jag svarar på mitt sätt! Men det är intressant att du nu insett att det inte finns lögner i mina svar vilket du konsekvent påstått!

”Med det sagt så är vi fortsatt kvar i läget att alla väljare som önskar öppenhet och sanning gör bäst i att rösta på andra partier än centerpartiet vars företrädare sprider lögner och osanningar.”

Svar: Ge mej ett enda tillfälle när jag ljugit i denna fråga Anders!

Avslutningsvis: Jag kommer inte kommentera mer kring att Sören Olsson valt att lämna uppdraget i För och Grund efter över 20 år som fritidspolitiker i Umeå kommun. Det där är snaskigt och fult Anders och påminner mer om kvällstidningsjournalistik än seriös politisk debatt!

 

 

 

4 kommentarer