Läckan från Kommunutredningen som ett hästhuvud i sängen!

Av , , Bli först att kommentera 5

Så skulle jag vilja sammanfatta den ”läcka” som kom ifrån Kommunutredningen nu i dagarna. Som först plockade upp av Dagens Samhälle. ”Kommuner som går samman kan bli av med sina skulder!” Ett erbjudande som liknar något man får från maffian som är så bra att man inte kan säga nej till det.

För som det står i artikeln så har Sveriges kommuner en samlad skuldbörda på över 800 miljarder kronor i form av både lån, men även pensionsskulder från tiden innan 1998 och det är klart att det vore attraktivt för många att bli av med skulderna och få en nystart.

Men löser det några problem på sikt? Jag tror inte det!

20200112bild Sverige !

20200112 Bild Sverige II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sverige om man ser det baserat på geografi eller befolkning

Hur Sverige skall hålla ihop och hur regioner och kommuner skall klara av sitt framtida uppdrag har varit föremål för en mängd utredningar, men det finns ingen enkel lösning på dessa problem. Befolkningsförändringarna och demografin är en komplex materia att hantera samtidigt som de kommuner som har de största utmaningarna knappast blir hjälpta av sammanslagningar. I Västerbotten finns Sveriges fyra befolkningsmässigt minsta kommuner (Bjurholm, Åsele, Sorsele och Dorotea).
Tittar man på kartan så har jag svårt att se hur en sammanslagning skulle kunna skapa möjligheter till något som är mer robust och bättre fungerande.

Faktum är faktiskt att Västerbotten är det län i Sverige som procentuellt sett har fått störst andel nya kommuner av alla län i Sverige sedan -70 talets kommunsammanslagningar. Detta då Bjurholm-Vännäs, Malå-Norsjö och Dorotea-Åsele-Fredrika separerat. (I det sista fallet så är Åsele-Fredrika fortfarande ihop).

Och detta är inte så konstigt då en fungerande kommun som jag ser det oftast behöver en tydlig mittpunkt och dessutom gärna får ha samma namn som mittpunkten. Kommuner med dubbelnamn brukar sällan fungera särdeles bra.

I Umeås fall så är ju Umeå en effekt av samgåendet av Umeå, Sävar, Holmön, Hörnefors och Holmsund-Obbola kommuner. På samma sätt som Skellefteå också är summan av ett antal kommuner som gick samman.

När vi kommer till de stora men befolkningsglesa kommunerna i inlandet så har jag svårt att se vad man skulle vinna på ett samgående, jag tror man behöver komma med andra förslag för att underlätta för dessa kommuner, och inte minst underlätta för dem att vara attraktiva!

Ofta nämns det i debatten att den norska landsbygdspolitiken borde fungera som ett föredöme för oss i Sverige, för det stämmer Norge har en långt mer levande landsbygd och betydligt fler kommuner än Sverige. Det finns de som hyllar den norska modellen. Men även de som påpekar att den kanske inte är genomförbar i Sverige.

Jag tror personligen vi kan lära mycket av Norge, den stora haken för att kunna vara riktigt effektiv är väl att vi inte har någon Oljefond att ösa ur. (Den norska oljefonden innehåller ungefär 10 000 miljarder Kr vilket blir ungefär 12 gånger mer än de samlade skulderna Sveriges kommuner har). Men flera av de saker man gör i Norge kostar inte miljardbelopp.

Om två, tre veckor kommer offentliggörs vad kommunutredningen kommit fram till och jag hoppas verkligen att de kommer med skarpa förslag på hur vi på sikt skall kunna garantera välfärd och service i hela landet och inte bara hoppas kunna ”köpa” kommunsammanslagningar genom skuldavskrivningar, en lösning som påminner i stor utsträckning om att ”kissa i byxorna” det blir varmt och skönt i början! 

Bli först att kommentera

Januariavtalet fyller ett år

Av , , Bli först att kommentera 1

Denna helg fyller Januariavtalet ett år, den överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna. Som gjorde att vi efter en rekordlång tid av osäkerhet fick en ny regering på plats utifrån valresultatet 2018.

Man kan (och man ska) ha olika åsikter om detta var bra eller dåligt. Men jag skulle om jag återigen hamnade i samma situation välja den lösning som blev fallet, efter mängder av diskussioner mellan partierna i Riksdagen.

För i det väldigt svåra och låsta läge mellan partierna som var under hösten 2018. Så erbjöd vi från Centerpartiet Socialdemokraterna två alternativ:
1. Att släppa fram en Alliansregering som skulle som motprestation genomföra ett antal S-märkta reformer.
2. Att själv bilda regering men att som motprestation genomföra ett antal gröna liberala reformer som vi i Centerpartiet ser som viktiga för att föra Sverige framåt!

Valet blev som alla vet alternativ 2.

Det som var en överskuggande fråga för oss i C var det vi hade sagt under hela valrörelsen: ”Vi vill att SD inte skall få något avgörande inflytande över Sveriges regering, och att vi inte kommer att sitta i en S ledd regering!”

20200111 Januariavtalet 2
Resultatet känner vi alla till en fortsatt S-Mp regering som har budgetstöd av oss i C och L men som kompensation för att få fortsätta regera kommer tvingas genomföra ett antal reformer. Vissa av dessa har en tydlig C prägel, andra är sådana som de andra tre partierna lyft in i Januariavtalet. För oss i Centerpartiet så handlar JA om att hedra en helhet, vi har skrivit under avtalet och kommer göra allt vi kan för att samtliga 73 punkter genomförs. Det är på det sättet man tar ansvar och borgar för en långsiktighet. Ingångna avtal skall följas.

Vår vice partiordförande Anders W Jonsson utvecklar Centerpartiets tankar i denna debattartikelDN Debatt.Vill man veta mer om vilka nyttor som vi i Centerpartiet så finns det ett pressmeddelande här. 

 

 

Bli först att kommentera

Nytt år dags att börja skriva igen

Av , , Bli först att kommentera 1

Är ju jättekul att skriva blogg, men samtidigt svårt då man ju helst vill skriva något bra.

 

Men nu ger vi oss på det igen och jag önskar alla som läser ett gott nytt 2020.

Bli först att kommentera

Fel med extra sophämtningskostnader bara för man bor längs en enskild väg

Av , , Bli först att kommentera 3

På kommande Kommunfullmäktige kommer vi att besluta om reviderade avfallstaxor för Umeå kommun. Ett förslag som vid första anblicken inte såg så dramatiskt ut, och som i stort överensstämmer med den nu gällande taxan.

Men som alltid så finns det saker som inte alltid syns när man läser ett förslag..

Torbjörn Wennebro upptäckte efter ett hastigt väderomslag att sopbilen inte kunde komma på grund av halka, och beställde därför en extra hämtning. Något han berättar om i denna krönika i Västerbottningen.

Då visar det sig att om sopbilen inte kan ta sig fram vid hämtning efter statlig eller kommunal väg så kör man extra vid senare tillfälle utan kostnad. Men bor man efter en enskild väg debiteras däremot en framkörningsavgift på 210 kronor samt en lyftavgift på 55 kronor/kärl!
Det här innebär att kommunen behandlar sina medborgare olika beroende om man bor vid offentligt finansierad eller enskild väg. Vi i Centerpartiet förutsätter att likabehandlingsprincipen skall gälla för alla våra medborgare!

Vi yrkade därför på dagens sammanträde med Kommunstyrelsen att:

Boende längs enskild väg inte ska behöva betala någon extra avgift för särskild beställd framkörning och lyft då ordinarie hämtning ställts in pga. otjänligt väglag.

Det är givetvis så att man skall betala extra om man beställer extrahämtning, men vilken typ av väg man bor efter kan inte avgöra om det kostar extra.

Bli först att kommentera

Hur får vi befolkning i hela länet?

Av , , 1 kommentar 1

Dagens Nyheter har en väldigt intressant artikelserie nu där de skriver om småkommunernas villkor och förutsättningar och exemplifierar med besök i Västerbotten, hittills har man varit både i Dorotea och Malå. Och artiklarna är både välskrivna och intressanta: Uppenbart att Stockholm har blivit norm, Storstäderna har växtvärk landsbygden avfolkas, Akut läge för välfärden, Bokslut över ett långt liv. Verkligen intressanta artiklar, läs dem gärna för de tar faktisk död på några av de myter som finns runt läget i länet.

Diagram nuläge

Arbetslösheten är rekordlåg i Västerbotten

Den första är ju den om att folk flyttar för att det inte finns jobb. Västerbotten har lägst arbetslöshet i landet.
Problemet vi har är snarare att det är svårt att rekrytera personal. Och att jobb man önskar sig som individ kanske inte finns där man bor och det kan vara ett skäl att man flyttar.

Men även detta med flyttning är också en sanning med modifikation, eller som Länsrådet Lars Lustig säger i en av artiklarna:

” Det är en felaktig föreställning att det går en massa flyttlass till storstäderna, den typen av omflyttning har vi i stort sett inte haft i Sverige sedan 1980-talet, säger Lars Lustig.

Av 15 kommuner i Västerbotten hade elva i fjol fler invånare som flyttade till kommunen än bort från den.”

Utan problemet ligger ju i demografin, det föds färre än det dör, och om man bryter ner statistiken så är det så att de som flyttar från de mindre kommunerna generellt sett är yngre och de som flyttar dit generellt sett är äldre.

Så utmaningen som vi står inför är jättesvår, hur gör vi för att få fler människor att vilja bo i de mindre kommunerna, vad måste vi göra för att människor aktivt skall välja Malå eller Dorotea? Finns det några incitament man kan fundera på som gör Västerbottens mindre kommuner än intressantare att välja att leva i?

Nu låter det ibland i den svenska debatten som att det bara är i Sverige som befolkningen minskar i de mindre kommunerna, så är det ju inte utan detta är en global trend städerna växer i hela världen men befolkningen på landsbygd/landsort står still eller viker sakta.

20191129Sveriges befolkningSå det är ju lite en tröst att våra utmaningar är gemensamma med resten av världen, men det visar samtidigt hur komplex och svår denna fråga är. Men inte desto mindre viktig!  

1 kommentar

Brexit en tragisk historia

Av , , 1 kommentar 1

Mats Olofsson hade en klok ledare om Brexit i dagens VK (går att läsa här). Håller helt med honom i det han skriver, och även om Brexit inte är något önskvärt inte minst för Sverige som ofta haft gemensamma ståndpunkter med Storbritannien i många frågor i EU så är det nog lika bra att låta britterna gå sin egen väg. För deras krångel med sitt utträde har på många sätt förlamat EU i många andra frågor.   

Jag har under det senaste året intresserat mig personligen för detta fenomen, inte minst var det ju aktuellt för en par år sedan då man ofta hörde från olika håll att vi borde lämna EU, något man väldigt sällan hör idag när det framgår med önskvärd tydlighet att det inte är så enkelt som att bara gå ur och slippa alla åtaganden, men behålla fördelarna.

20191127 Brexit

Tycker faktiskt denna bild är lite rolig

Tyvärr så tycker jag att en del av den svenska Brexitbevakningen mer har utgått från våra svenska önskemål (att vi vill ha kvar Storbritannien i EU), samt en slags snusförnuftighet (det är dumt att gå ur EU). Men tyvärr så speglar det inte hur debatten går i Storbritannien, där är man nu så less på Brexit som totalt lamslagit brittisk politik i tre år, så en bred opinion säger nu att det är dags att lämna så snabbt det går. Och lyssnar man sedan på en del Brexitförespråkare som exempelvis Jacob Rees-Mogg som finns i detta klipp:

https://www.youtube.com/watch?v=Wc9b08J2KrA

Så blir man uppriktigt orolig, det verkar som att man helt missat att Imperiet är borta och att framtiden bygger på samverkan och samarbete, inte isolation.

För att försöka hålla mig ajour med brexitnyheterna så lyssnar jag på några brittiska poddar i ämnet, vill framförallt framhålla BBC:s Brexitcast, och The Thelegraphs: Choppers Brexit podcast. Bägge två ger en bra inblick i hur debatten går i Storbritannien och man förstår att britterna kommer att lämna EU.

Jag tror tyvärr att vi kommer att se ett valresultat där de partier som förespråkar lämna alternativet kommer vinna med en ordentlig övervikt. Så jag tror vi får försöka minimera de negativa effekterna på Sverige så gott det går.

1 kommentar

Vi måste vårda dialogen i Umeå kommun

Av , , 2 kommentarer 0

Igår hade jag detta debattinlägg infört i VK. Det handlar om min bild av vad jag tror vi måste tänka på och göra för att Umeå skall kunna fortsätta att utvecklas i framtiden. Och vara ett bra ställe att verka och bo på eller för den delen en arbetsgivare man vill arbeta åt.

20191126 Dialogklimat

Jag är väl medveten om att Umeå kommun inte är vare sig den perfekta kommunen eller den perfekta arbetsgivaren men vi har goda förutsättningar att om inte bli bäst så i alla fall kliva uppåt.

Jag tror vi måste ägna mer tid åt att upplysa fler människor om de utmaningar som Umeå och alla andra kommuner står inför! Vi har en generell demografiförändring som gör att andelen yngre och äldre i befolkningen kommer att öka vilket gör att behoven ökar samtidigt som skatteintäkterna inte ökar i samma takt. 

Förenklat så måste Umeå kommun anställa ALLA som kommer ut på arbetsmarknaden under perioden 2019-2029 i Umeå + ytterligare 1634 personer! Då finns det INGA (eller snarare -1634 personer) kvar till alla andra arbetsgivare i Umeå kommun.

VK har haft några bra artiklar om det skriande kompetensförsörjningsbehovet: Nysvenskar räddar busstrafiken, Ont om personal i hela skogssektorn, Växande äldrevård slukar undersköterskor, Arbetsgivare måste erbjuda goda villkor.

Tycker detta manar till eftertanke, det är inte arbetslöshet som är problemet framöver, det är arbetskraftsbrist. Detta kombinerat med att vi har en grupp som är permanent arbetslösa, en grupp som måste komma in på arbetsmarknaden både för sin egen skull, men också för att vi kommer behöva alla framöver!

Detta då kombinerat med den blixtsnabba förändring som globalisering och digitalisering medför gör att jag är helt övertygad som att vi måste hitta andra sätt att föra dialog, diskutera och besluta.

Och inte minst, hitta ett sätt att kunna bryta åsikter utan att hamna i ett läge där tonläget blir onödigt högt och vi inte accepterar att misstag är en naturlig del av utvecklingen, att någon gör ett fel är ingen katastrof, det är ju felen som ger oss chansen att ändra riktning inför framtiden!

 

2 kommentarer

Sänkta hastigheter är inte bra, att överklaga sänkta hastigheter är inte bra

Av , , 1 kommentar 1

Som VK skriver så beslutade vi i KSNAU idag om att föreslå att Umeå Kommun skall överklaga Trafikverkets beslut om sänkta hastighetsgränser.
Detta tycker jag är dubbelfel, del tycker jag det i grunden är fel att gränserna sänks då man istället borde göra åtgärder för att möjliggöra ökad trafiksäkerhet och därigenom oförändrade hastighetsgränser. Men nu måste ju Trafikverket precis som Umeå Kommun följa givna lagar och förordningar och då blir detta deras beslut. Problemet är ju att vi misslyckats med att få tillräckligt med resurser till upprustning av vägar i norra Sverige, och detta är något vi inte lyckats med oavsett regering så Trafikverkets beslut är ju på något sätt oåterkalleligt.

20191116 Hastighetsgränser

Det vi måste göra är ju att se till att få resurser så vi får bättre vägar, men även att vi faktiskt vågar fundera på om Umeå och Västerbotten skadas mest av att det tar några minuter längre tid om man skall köra till Vindeln, eller om den något ökade körtiden faktiskt kompenseras av att ett antal allvarliga olyckor kanske inte inträffar.

Givetvis vill man alltid färdas så snabbt som möjligt, och inget hindrar ju att vi även fortsättningsvis har en dialog med Trafikverket om att kanske ”sommarskylta” vissa vägsträckor framöver med en högre hastighet men jag anser att säkerheten måste gå först och att ett överklagande bara är ett spel för galleriet.

1 kommentar

Översiktsplaneringen av Sävar går åt rätt håll!

Av , , Bli först att kommentera 0

Tänkte jag skulle försöka återuppta bloggandet som legat i träda ett tag, det är faktiskt inte helt enkelt att skriva Blogg. Det handlar inte egentligen om tiden man skriver, det handlar mer om att man måste ha något att skriva som man känner man kan stå för och som man gillar. (Väl medveten om att alla inte gillar det jag skriver, men om jag gillar det så har man ju i alla fall en nöjd läsare)

Påminner mej lite om en historia/anekdot som min pappa berättade åtskilliga gånger när jag var liten som handlade om en norsk diktare/författare som hette Björn Stjerne-Björnsen.

Han väcktes varje morgon klockan fem av sin hustru som stod i köket under kammaren och dunkade med kvastskaftet i taket så det skulle höras till kammaren ovanför och ropade ”Opp å dikte, Opp å dikte!” Sedan fick han ingen frukost innan han författat ett antal alster. Och återigen enligt min pappa så präglades hans författarskap av svårmod och tungsinne.

Jag har aldrig kollat upp sanningshalten i pappas berättelse då jag tycker den är alltför bara för att riskera att förblekna i sanningens kranka ljus.

20191126Sävar

Men en sak jag skrivit om är Översiktsplaneringen för Sävar, här tycker jag det är kul att det verkar som mycket går åt rätt håll!
Trafikverket valde ju den centrala linjesträckningen (Se länk) men det har inte hindrat Umeå kommun från att arbeta vidare med en lösning som möjliggör godsanslutning till sågen i Sävar samtidigt som det skapas möjligheter till ett industriområde med järnvägsanslutning.

Kul!

Vill du veta mer om hur ÖPL-arbetet i Sävar fortskrider så kolla gärna på kommunens hemsida.

Bli först att kommentera

: Omtag för järnväg genom Sävar

Av , , Bli först att kommentera 3

: Omtag för järnväg genom Sävar! Jag blev jätteglad när jag läste att Trafikverket aviserar ett omtag avseende Norrbotniabanan genom Sävar.

Tidigare har ju kommunen gjort samma sak! Nu gäller det bara att se till att det blir ett verkligt omtag och att inte samma förslag återkommer på nytt!

Från Crnterpartiets sida så har vi upprepade gånger hävdat att det är ett kartidnalfel att bygga en järnväg som är tänkt att förbättra möjligheterna att frakta gods på järnväg och inte dra den via Europas modernaste såg, den i Sävar!

Dessutom är det ett tecken på total oinsikt om Skogforsks betydelse om man gör någon form av planering som riskerar deras verksamhet!

Bli först att kommentera