Förbättra för personalen i vården 50 förslag

Av , , Bli först att kommentera 0

Vi möts ju ständigt av krisrubriker om läget inom sjukvården, långa vårdköer, stängda avdelningar och brist på personal. Och tyvärr så stämmer detta i väldigt stor utsträckning. Och tyvärr så riskerar det bli än värre. Vi har framför oss ett scenario där vi kommer få allt fler äldre medborgare samtidigt som antalet individer i arbetsför ålder minskar. 

Och det kommer öka bristsituationen vi ser inom i stort sett alla yrkesgrupper, inte minst inom vårdyrkena. Och om vi inte agerar snabbt så kommer vi se än större brister framöver. Vi har från Centerpartiet både regionalt och nationellt lyft frågan om personalens villkor.

 

 

Anders W Jonsson, vår gruppledare i riksdagen tillika barnläkare presenterade igår denna rapport 50 reformer för bättre arbetsvillkor i vården där vi lyfter 50 viktiga reformer för att förbättra personalens villkor, och därigenom statusen på vården.

Min personliga bild är att vi står inför en brutal vårdkris om vi inte i första hand kan få våra medarbetare i vården att stanna kvar i yrket, det handlar dels om att jobba något år till men också om att inte byta bransch. Det vi föreslår från den nationella nivån är bland annat:

Locka och behåll vårdpersonal

Vi vill att fler inom vården får fasta tjänster med höjda löner och bättre arbetsvillkor, därför vill vi höja regionernas generella statsbidrag.

Fler stannar i yrket genom kompetensutveckling och karriärtjänster

Satsningen på karriärtjänster bör tredubblas, för att fler sjuksköterskor och undersköterskor ska kunna specialistutbilda sig på arbetstid.

Det behövs en bättre arbetsmiljö med mindre arbetsgrupper

Vi vill se ett mål om max 25 medarbetare per chef, för att minska arbetsgrupperna.

Fast läkarkontakt och digitalisering

Vi måste säkerställa rätten till fast läkarkontakt i primärvården i hela landet. Dessutom behövs ett mål om att maximalt 10 medarbetare ska kunna komma hem till den som har hemtjänst, över en tvåveckorsperiod.

Alla regioner måste erbjuda digitala besök i primärvården, och nätläkare bör bli en del av samma ersättningsystem som vanliga vårdcentraler.

En bättre förlossningsvård

Vi vill se barnmorskeledda förlossningsavdelningar i anslutning till akutsjukhusen. Gravida kvinnor ska också ha rätt att följas av samma barnmorska under hela graviditeten, förlossningen samt i eftervården.

Lyft för äldreomsorgen

Det behövs en nationell satsning på utbildning av specialistsjuksköterskor med inriktning på geriatrik, och fortbildning i geriatrik för personal inom primärvården. Alla särskilda boenden för äldre ska ha tillgång till sjuksköterskekompetens dygnet runt, samt till medicinska insatser som dropp och syrgas.

Men framförallt så är ju vården en kommunal och regional fråga och just därför är våra förslag tänkta att stärka regionerna och kommunernas möjligheter att bedriva vård, vi tror inte på förstatligande vi tror mer på att stärka regionerna!

Vill du veta mer om vad Centerpartiet prioriterar i Region Västerbotten finns det redovisat i denna sammanställning i tidningen Västerbottningen.

 

Ewa-May Karlsson, Centerpartiets gruppledare i Region Västerbotten 

Det är för lite fokus på klimatfrågan i valet

Av , , Bli först att kommentera 0

Det jag trodde skulle bli den riktigt stora valfrågan i höstens val men den har inte riktigt lyft i den breda debatten. Centerpartiet har tidigare släppt 200 Reformer för att växla upp klimatarbetet.

Och idag så skriver Annie Lööf och Rickard Nordin om Centerpartiets viktigaste klimatreformer inför de första 100 dagarna efter valet.
Tidigare i veckan så höll vi i Centerpartiet ett energi och klimatsamtal med vår Europaparlamentariker Emma Wiesner och Riksdagskandidaten Julia Algotsson. samtalet går att se i efterhand här.

Emma, Desiree och Juli på veckans klimatsamtal

Jag tror för egen del att vi måste hitta ett sätt att samlas kring klimatfrågan och skapa breda koalitioner som håller över tid, vi måste först skapa ett konsensus kring huvudfrågan om klimatet och att vi enas om att det är ett verkligt problem. Och där är det ju tyvärr att det finns krafter som hävdar att vi inte har någon klimatförändring, och om den finns så är den inte en konsekvens av mänsklig påverkan.

Sedan så måste de partier som ser problemet tillsammans hitta breda lösningar som snabbt kan hitta stöd.

Kulturen en viktig del av Region Västerbotten

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag har jag varit på sammanträde med Kulturutskottet vid Region Västerbotten, kulturen är ju en del av regionens verksamhet som det inte pratas om så ofta och när den diskuteras är det ofta i termer av att den är för dyr och att vi måste spara.
Nu är det ju givetvis inte så enkelt. Regionens kulturbudget uppgår till omkring 110 miljoner kronor som går ut till Folkhögskolor, Kulturskapare, Studieförbund, Film i Västerbotten och annat kulturkopplat, till detta skall också läggas att regionen som ”motprestation” för detta får omkring 90 miljoner kronor från Staten i den s.k. Kultursamverkansmodellen som fördelas främst till länets större kulturinstitutioner, Som exempelvis de fem kulturbolag som regionen är delägare i som exempelvis Västerbottensteatern, Norrlandsoperan och Länsmuseet.

Och det är just där jag tycker regionens roll i kulturen är så viktig, det är vara regionen som har möjlighet att ta ansvar över hela länet. Varje kommun har ju sitt eget territorium att vaka över, men någon måste tänka på helheten.
Lite som att det är regionen som också är kollektivtrafikmyndighet och därför ansvarar för kollektivtrafiken mellan länets kommuner medans varje kommun ansvarar för kollektivtrafiken inom den egna kommunen.

För oss i Centerpartiet så är just detta med att tillgängliggöra kulturen för alla länsbor kanske de allra viktigaste! Att Norrlandsoperan och Västerbottensteatern turnerar runt i länet med olika mindre föreställningar är ju ett av skälen till att vi skall finansiera dem med länspengar, jag hade gärna sett att man turnerade runt med större uppsättningar också men tyvärr går det inte då det inte finns scener med den kapaciteten i hela länet.

Vid dagens sammanträde gjorde vi dessutom två intressanta studiebesök, först på regionens konstarkiv.

Inrymt i ett skyddsrum i regionhuset förvaras de av regionens konstverk som inte hänger ute på hälsocentraler, sjukhus, folkhögskolor eller andra av regionens byggnader.

Sammanlagt så omfattar regionens konstsamling omkring 18 500 verk och ungefär 16 000 är utplacerade i byggnader runt om i hela länet. Man håller kontinuerligt på och inventerar och katalogiserar konsten och det ”poppar upp” okänd konst hela tiden som hängt någonstans och inte katalogiserats.

När personalen åker ut för att byta ut konsten på en vårdcentral eller vårdavdelning så hänger det ofta saker på väggarna som inte är katalogiserad och kanske inte riktigt är att kalla för konst, detta Mjölkkollage som ju kan anses ha en viss hälsouppmuntrande effekt förvisso fick följa med till konstarkivet och blir nog kvar där.

Man skull ju undvika diskussioner om konst är bra eller dålig, eller om den är ful eller fin. Men denna tavla som jag hittade i arkivet känns inte alldeles lättplacerad om man skulle försöka hitta en passande vårdinrättning.

Nästa stopp blev Alva kultur som ligger vid Norra entrén på NUS, där det skapats ett litet trevligt kulturcentrum med Galleri, Biograf och Sjukhusbibliotek.

Just nu visas utställningen ”Fram och Åter” av konstnären Karina Lidström.

Sjukhusbiblioteket är en riktig liten pärla med sin mysiga miljö, i länet finns sjukhusbiblioteket vid samtliga tre sjukhus och man har en gemensam samling av böcker. Man lånar ut till patienter och anhöriga och en bok man lånat i Umeå kan lämnas tillbaka i Lycksele, sedan kan Sambulansen som går mellan sjukhusen användas för att transportera böcker emellan.

Jag är verkligen imponerad över vilket gott arbete man gör både på Konstenheten och Alva kultur med väldigt små resurser, inte minst tror jag det är viktigt för hälsan att man kan omges av vacker konst när man är i kontakt med sjukvården eller att man kan ta sin tillflykt till en bok när tristessen eller oron blir stor.

Bibliotekspersonalen berättade att det var väldigt vanligt att anhöriga till patienter som opererades väntade i biblioteket, säkert en mycket lugnare miljö än att sitta på en pall helt ensam med sin oro.

Kulturen kan göra mycket för oss människor inte minst lugna och trösta i svåra stunder, det är viktigt att komma ihåg!

Man hade ett väldigt fint fokus på barnen på Biblioteket!

Vi behöver en byggboom på landsbygden!

Av , , Bli först att kommentera 0

Just nu ser vi en positiv landsbygdstrend i Sverige, intresset att flytta ut på landet är i växande och här i Umeå så har vi turen att ha en verkligt livskraftig landsbygd. Vilket inte minst går att läsa i denna rapport från Umeå kommun.

Men tyvärr så är inte det situationen i alla kommuner, i många mindre kommuner så är möjligheterna till tillväxt på landsbygden begränsade, dels beroende på att administrationen för att få fram bygglov ör betungande för små kommuner, men också för att det på många håll är svårt att få lån för att bygga på landsbygden.

För oss i Centerpartiet så är detta med att möjliggöra byggande i hela landet jätteviktigt, samma sak gäller i Västerbotten. Vi måste göra det möjligt för fler personer att bygga sin framtid både i städerna men också på landsbygden. En av de viktigaste sakerna är att förbättra förutsättningarna för att använda de kreditgarantier för byggande på landsbygden som finns men som idag inte fungerar på det sätt som avsetts.

Därför kräver vi att en ny regering genomför följande reformer under de första 100 dagarna:

 1. Ett reformerat strandskydd till 2023.
 2. Inför gårdsförsäljning av alkohol till 2023.
 3. En kraftig förbättring av landsbygdens vägar.
 4. Storsatsa på mobiltäckning och bredbandsutbyggnad.
 5. Stärk polisnärvaron i hela landet.
 6. Tillsätt en ny jaktlagsutredning och påbörja inrättandet av en ny viltmyndighet.
 7. Stärk svensk matproduktion.
 8. Låt kommunerna peka ut områden där bygglov inte ska krävas och sänk avgiften på avstyckning för fastigheter under ett visst värde.

Här kan du läsa hela artikeln med Annie Lööf, Här kan du läsa mer om Centerpartiets politik för att underlätta bostadsbyggande på landsbygden.

 

Centerpartiet kräver akuta krissamtal om elpriserna!

Av , , 1 kommentar 0

Vi kan givetvis diskutera i all oändlighet vem och vad som är orsaken till de skenande energipriserna vi ser i Europa. Och vad man borde gjort istället, men också vad man måste göra framöver. Dock är det så att kriget i Ukraina och de stängda gaskranarna från Ryssland gjort situationen ytters akut. Därför kräver Centerpartiet akuta krissamtal nu!

Det viktigaste nu är att vi säkerställer att svenska företag och elkonsumenter klarar de kommande månaderna, det måste ske snabbt och här måste de politiska partierna kunna prata ihop sig trots att det är valrörelse.

När sedan den akuta fasen är löst, så gäller det att skapa långsiktiga spelregler för energisektorn i Europa med någon form av förutsägbara priser, och dit tror jag inte vi kommer utan att kriget i Ukraina tar slut.
Centerpartiet har ett antal förslag hur vi vill utveckla svensk energiförsörjning och även sänka priserna, men vi är samtidigt villiga att som alltid kompromissa i en bred energiöverenskommelse.

Men nu gäller det att samlas till samtal för att lösa den akuta prischocken, för just nu så är det priserna som rusar i Sverige vi har inte brist på el. eller som Annie Lööf säger:

– När stora och dramatiska beslut måste fattas mitt i en valkampanj, då är det nödvändigt att söka bred enighet kring hur akuta åtgärder och räddningspaket ska se ut. Precis som vi lyckades göra under pandemin!

Välkommen på klimatsamtal i kväll!

Av , , Bli först att kommentera 2

Idag har vi förmånen att ha besök i Umeå av en av Centerpartiets Europaparlamentariker, Emma Wiesner. Emma som drev sim kampanj till Europaparlamentet under parollen ”Ny energi till Europa” är ytterst väl påläst när det kommer till energi och klimatfrågorna och kommer prata om detta frågor tillsammans med en av våra lokala kandidater Julia Algotsson som med sina rötter i skogsnäringen också brinner för energi och klimatfrågorna. I det Öppna klimatsamtal som Centerpartiet i Umeå anordnar i kväll.

Klimatkris, Energikris, Ukrainakrig, Bensinpriser och Elbrist. Det är ingen hejd på alla skrämmande rubriker som tidningarna fylls med, förhoppningsvis kan vi gå hem och vara lite lugnare till sinnet och med lite mer kunskaper i bagaget efter kvällens samtal.

 

Allt detta sker på Harry´s vid Renmarkstorget klockan 19:00 och alla som är intresserade är hjärtligt välkomna!

Det är jättesvårt som parti att komma ut i debatten och att nå väljare, vi tänkte se om detta kan vara en modell. Så hjärtligt välkommen till Harry´s i kväll!

 

Elkrisen kräver både en kort och en lång lösning!

Av , , Bli först att kommentera 0

Läget vi har just nu med skenande energipriser i Europa vilket vi här i Sverige märker med brutalt höjda priser på Bensin, Diesel och El. Just elen är inte ett jätteproblem för oss i norr då Sverige är indelat i flera elområden och vi har lägre elpriser här i norr än i södra Sverige, men det läge som är nu är inte hållbart! Igår så presenterade Centerpartiet en uppdaterad lösning om vad vi vill med elprisfrågan på kort sikt.

Att idag komma fram och klaga på kärnkraftverk som inte är i drift efter att man sagt ja till nya energiöverenskommelser är inte helt juste, och på samma sätt så är dagens skenande energipriser en konsekvens av kriget i Ukraina och en övergång till mer och mer elektrifiering. Detta kombinerat med en prismodell skapad i en tid som byggde på elöverskott skapar galna effekter.

Centerpartiet ser dessa utmaningar och därför presenterade Annie igår detta:

”Elkrisen är akut. Företag riskerar här och nu att gå under på grund av skyhöga elräkningar.

Företagen och hushållen kan inte vänta till efter valet med att få besked om stöd. Politikerna måste ta sitt ansvar och gå från ord till handling – nu.

Vi vill att elkostnadsstödet som regeringen föreslagit beskrivs tydligare. Dessutom måste besked ges om att de stöd som kommer fram ska gälla retroaktivt från 1 september. Ett gemensamt finans- och näringsutskott behöver kallas in för att sammanträda redan nästa vecka för att hitta en gemensam lösning. ”

Det viktigaste nu är att hantera priserna hos konsumenterna, sedan får vi se vad som är en klok väg framåt. Nu ropar alla på Kärnkraft och det kanske är det bästa, men det är minst 20 år bort innan nya reaktorer finns på plats, därför tror jag mer på Centerpartiets förslag:

 

Historien bakom Guitars och felet med kommunfullmäktiges beslut

Av , , 1 kommentar 5

OBS: lång läsning men förhoppningsvis intressant!

I morgon är det öppet hus på Guitars – The Museum. Med anledning av det så tänkte jag skriva ner min bild av historien bakom museet och min åsikt om det belut som Kommunfullmäktige tog i våras om att dra in det kommunala bidraget.

Historien börjar redan 2011 då länsstyrelsen och länsantikvarien påpekade att Umeå kommun behövde renovera Scharinska villan.

En lokal som använts som kårhus eller annan verksamhet kopplad till Umeå studentkår ända sedan Universitetet öppnade i Umeå. Och där framförallt musikklubben som bedrevs där var väldigt populär. Jag har själv bara varit på Scharinska en eller två gånger så jag kan inte uttala mig så mycket om stället när det var rockklubb, men jag vet flera som får något drömmande i blicken när man pratar om Scharinska.

VK i mars 2012 när fighten mellan kommunen och länsstyrelsen om Scharinska var som hetast.

Detta gjorde att kommunen ganska snabbt beslutade sig för att lägga ut Scharinska villan för försäljning, att renovera en byggnad i vilken kommunen inte längre hade verksamhet var knappast aktuellt. Husets betydelse som studielokal och kårhus för studenterna var borta och det som egentligen bedrevs var en kommersiell rockklubbsverksamhet där Umeå studentkår hyrde ut lokalerna i andra hand.
Dessutom var länsstyrelsen väldigt skeptisk till om rockklubbsverksamhet var lämpligt i lokalerna efter en renovering.

Så tanken från kommunen blev: Sälj Scharinska! Det var inte så bra! Det sa bara PANG en kväll så fylldes mailboxen av mail om att inte sälja Scharinska och i stort sett hela Umeås musikliv gick ut och skulle bojkotta kulturhuvudstadsåret! 
Verkligen INTE vad kommunen behövde. Till saken hörde att vid den tiden så var missnöjet med planeringen av kulturhuvudstadsåret ganska stor hos breda kretsar av kulturarbetare och aktiva i Umeå. Dessutom ansåg Studentkåren att man absolut hade rätt att fortsätta nyttja lokalerna.

Nu var goda råd dyra, vad göra?? Då kom det fram ett förslag, jag vet inte vem som egentligen kom med det det kan ha varit Lennart Holmlund själv, men jag låter det vara osagt. ”Vi flyttar Scharinska och tar dit gitarrsamlingen!”. Med gitarrsamlingen menade man bröderna Åhdens samling som ställs ut på Guitars idag. Detta löste ju två problem 1. Renoveringen av Scharinska, 2. Bojkotten.

Sagt och gjort Vasaskolan som stod tom sedan något år tillbaka och lagts ut på kommunens försäljningslista beslutades bli stället för denna satsning. Jag tror att förutom det faktum att lokalen var lämplig och ledig så var det också närheten som spelade roll, det är bara några hundra meter mellan Scharinska villan och Vasaskolan. Sagt och gjort våren 2014 Öppnade Scharinska i Vasaskolan,
Som då blev ett veritabelt nöjeshus med Gitarrmuseum, Scen, Restaurang och Musikaffär. Ytterligare artikel.

Tyvärr så gick det inte jättebra, exakt varför det inte fungerade vet jag inte, men det är väl som så ofta händer i nöjesbranschen, det är inte säkert att gästerna följer med vid en flytt. Det jag hört från de som brukade besöka både nya och gamla Scharinska är att den stämning som satt i väggarna inte följde med till Vasaskolan. Och det såg lite dystert ut för verksamheterna i huset, restaurangen gick i konkurs. Ersattes av en annan men det var inte superbar med allt.

Men då uppstod en öppning, kommunens behov av Vuxenutbildning hade exploderat bland annat som konsekvens av flyktingvågen 2014-2017 så Vasaskolan behövdes för kommunala ändamål igen. Samtidigt som Gitarrmuseet satt på ett hyreskontrakt. Och då blev lösningen att Gitarrmuseet flyttade till Umeå Folkets Hus som inredde lokaler upp på vinden, alltså ett oinrett utrymme runt själva scenhissen, tänk en lång korridor som går i en kvadrat om ni inte varit där. Gitarrmuseet är inte en del av Folkets Hus verksamhet utan man är hyresgäst. Med då lösningen att kommunen betalade för denna investering genom ett förhöjt anslag under ett antal år. Som kompensation för att det då blev möjligt att komma in i Vasaskolan snabbare för behovet av undervisningslokaler var akut.

Så kommer vi då till det olyckliga beslutet som togs i Umeå kommunfullmäktige i våras om att ”ge kommunstyrelsen i uppdrag att avsluta den kommunala subventionen av Guitars verksamhet.”

Oavsett vad man tycker att kommunen ska finansiera eller inte så måste man följa ingångna avtal och faktisk vara juste mot verksamheter som varit flexibla och anpassningsbara.
Flytten av musikverksamheten från Scharinska Villan till Vasaskolan, tillkomsten av Gitarrmuseet och sedan flytten till Folkets Hus är Umeå kommun i mycket stor utsträckning ansvariga för, inte minst den senaste då kommunens kostnader för stödet till Gitarrmuseet ökat efter flytten då det ju varit nödvändigt med nya lokaler för att kommunen skulle kunna använda Vasaskolan!!!

Om man skall hitta något förmildrande i denna soppa så är det väl kanske att Umeå är Sveriges museitätaste stad och att diskussionerna om stöd till museer eller inte är ständigt förekommande i debatten vi har ju i kommunen dessa museer, eller sådana som kallar sig museer: Västerbottens Museum, MC Museet, Den Förhistoriska Världen, Västerbackens Sågverksmuseum, Stiftelsen Hörnefors Bruk, Holmöns Båtmuseum, Eliza snöskotermuseum, Bildmuseet, Kvinnohistoriskt museum, och säker något till jag missat.

Så turerna i detta ärende har varit många och långa men jag har i alla fall min bild klar för mig, vi kan inte bara rycka undan förutsättningarna för Gitarrmuseet, det besöksmål i Umeå som toppar Tripadviser!

Det man bör göra anser jag är att lyfta ut anslaget till Guitars från anslaget till Folkets hus, ge Guitars ett rimligt stöd så man kan bedriva verksamheten med långsiktig stabilitet och samtidigt har ett incitament att tjäna pengar på besökare och biljetter. Det är det långsiktigt hållbara och korrekta.

 

 

Tack för debatten VK

Av , , Bli först att kommentera 1

Igår hölls VK:s traditionella lokal Umeådebatt, en trevlig tradition. Debatten går att se i efterhand här på VK:s hemsida 

Årets debatt var lite annorlunda i formatet, med endast tre på förhand utsedda områden, jag vet att alla inte gillade det, men jag tror det kan va varit väldigt smart. Mer än en timme är det nog svårt att hålla publikens intresse uppe.

Jag fick debattera bostadsfrågan och den är inte alldeles enkel, alla partier är ju rörande överens om att det behövs fler bostäder, men vägen dit är lite olika. Jag försökte få fram dessa huvudbudskap:

 • Det allra viktigaste är att det som byggs är sådant som efterfrågas så att de som skall satsa på olika byggprojekt vågar satsa.
 • Vi måste vara väldigt flexibla framöver när det kommer till olika åtgärder för att underlätta för exploatörerna, nuvarande byggpriser är skyhöga och risken är ett totalt byggstopp.
 •  Om staden skall växa och förtätas så är det viktigt att vara rädd om grönytor och parker, de bli ännu viktigare i en större stad.
 • Jag tror inte man kan bygga billiga bostäder för ungdomar, nyproduktion är det dyraste som finns, då är det nog bättre att kanske bygga för pensionärer, som därigenom flyttar och vi får en rörelse i beståndet.

Jag saknar lite ödmjukhet i några av utmaningarna vi ser inför bostadsbyggandet i framtiden, då priserna på vissa materielslag ökat med 400% på ett år så kommer det vara svårt att få fram de 2000 bostäder årligen som alla vill ha.

 

Det var i alla fall en kul debatt och såg du den inte igår, titta på den nu i efterhand. Lägger upp några ”bakom kulisserna” bilder från igår.

Backstage

 

Fullsatt i lokalen

Äldredebatten, Veronica pratar Janne verkar nöjd.

Skulle du eller jag ha den gröna spaden?? Maria och Niels diskuterar

Det kan aldrig vara fel om fler gillar landsbygden

Av , , Bli först att kommentera 0

En utmaning för partierna i kommunvalet är ju att få synas i media, de lokala valen hamnar gärna i skuggan av det nationella och där gör VK en bra insats med att lyfta fram vad vi partier har för fokusfrågor lokalt. Ola Nordebo kommenterar ju alla partier så även Centerpartiet som var i fokus idag. På samma tema så uppskattar jag att man anordnar en lokal valdebatt som man gör i kväll.
Det man skulle önska är att fler såg nyttan med att lyfta fram den lokala politiken och arrangerade debatter eller utfrågningar. Var är P4 Västerbotten, och Västerbottensnytt?

Men för att kommentera dagens text från Ola så är den ju intressant. Detta är ju en klassisk fråga och något som vi i Centerpartiet brukar få uppleva inför varje val under våren så lyfts landsbygden fram och alla partier säger sig älska landsbygden! Men intresset att på allvar diskutera landsbygdsfrågor brukar dala och fram emot valdagen så är det andra saker som är i fokus.

Sedan följer en mandatperiod och då är förslagen som skall lyfta landsbygden borta, istället så fattas det bara beslut som gynnar centralorten och påverkar centraliseringen.

Nu skall vi i ärlighetens namn säga att landsbygden i Umeå ju är lyckligt lottad och idag har en tillväxt som är högre än tätorten så det kanske är så att staden behöver stöd.

Men om vi håller oss till det lokala så kan man göra listan lång på stora och små beslut som missgynnar landsbygden:

 • I nya översiktsplanen för Röbäck vill majoriteten bygga på ”Söråkern” blir det bostäder där så går det inte längre att bedriva jordbruksproduktion med djur i Röbäck.
 • Vi har flera landsbygdsskolor som har högt elevtryck, lösningen bussa in elever till tätorten.
 • Vägföreningen som äger vägen mellan Anumark och Innertavle har ansökt om att vägen skall bli en del av det allmänna vägnätet eftersom trafiken där ökar hela tiden, det motsätter sig kommunen, samtidigt som det planeras för väldigt många fler bostäder öster om Nydalasjön, bostäder som givetvis kommer se denna väg som en snabb och bra genväg ut till E4.
 • Välj gärna skola åt ditt barn, men kom ihåg att du bara kan välja skola om den ligger åt rätt håll alltså in emot stan!
 • Det är jättebra med odling, och Umeå kommun uppmuntrar gärna stadsodling, men inte i anslutning till Älvtåets koloniträdgårdsförening för där är det tydligen jättebra med bostäder.

 

Så vill du ha ett parti som hela tiden står upp för landsbygden inte bara vart fjärde år när frågan är ”poppis” så är det på Centerpartiet du skall lägga din röst!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bostäder eller odling på Älvtået, jag säger odling!