Knivar i ryggen

Av , , Bli först att kommentera 9

Politiken är inget undantag, snarare tvärtom. I arbetslivet, på skolorna, samhället i övrigt så finns den fruktansvärda avundsjukan. Men inom politiken har jag uppfattat att denna sjukdom är mera utbredd. Blod eller vatten, det rinner lika lätt om avundsjukan slår till. De som lägger ner många, många timmar av sin fritid på att jobba för ett samhälle man tror på. Ett samhälle som är tryggt och bra och har framtidstro och nytänkande. Där man sätter samhällets bästa före sig själv. Det är vardagen för fritidspolitiker. Möten på kvällar, på helger, material som ska läsas in, planer på framtid som ska formas ja listan kan göras lång. Olika politiska grupperingar försöker vinna mark och framhävda de egna tankarna, på bekostnad av andra politiska grupperingar. Och i de egna leden finns även där avundsjukan…
Det låter enkelt, alla vill jobba för bra lösningar och nya sätt att angripa samhällsproblem. Men några sätter det egna jaget före samhällsnyttan. Att vara förtroendevald innebär för MEJ att man ska representera de som valt en. Detta är det absolut finaste förtroende man kan få. Då måste man göra avkall på egna intressen, föra talan för de som finns i samhället och våga stå för de som är utsatta, hamnat utanför samhällets norm. Alla har samma värde, oavsett inkomst, bil, eller annan samhällsstatus. Många människor i vårt samhälle behöver stöd och hjälp. På olika sätt, vid olika tidpunkter i livet. Det är då samhället ska vara tryggt och stödjande. Födsel till ålderdom, och ibland vid nått eller flera tillfällen däremellan ska samhället erbjuda trygghet och omtanke. Politikerna ska ge dessa förutsättningar. På lokalt plan, i län och region och på riksnivå måste vi jobba för att skapa ett samhälle som bygger på allas lika värde. Vi måste utveckla och förnya, använda resurserna = pengarna på det smartaste sättet för alla. Jag tror att alla kan bidra till ett bättre samhälle, vi har olika förutsättningar bara. Det gemensamma målet för alla som engagerar sig politiskt är ett bättre samhälle, vägen dit och vad som är bättre skiljer dock mellan olika politiska grupperingar. Att då bli angripen av politiska motståndare är det man får förvänta sig, graden av angrepp, fulspel kan dock variera. Men när angreppen kommer bakifrån är det svårt för de som tagit på sej ett samhällsansvar att värja sig. Här måste de olika politiska grupperingarna stötta och skapa bra klimat att jobba med samhällsfrågorna. Här är mitt visdomsord, stötta dina politiker, de jobbar för dej.

Bli först att kommentera

Lokalpolitik

Av , , Bli först att kommentera 3

Politiken ska skapa trygghet
Att ta beslut för en trygg framtid för alla. Nja, alla blir inte nöjda av de beslut som tas. Några ”tror och tycker annat”. Men i grunden handlar det om att vi ska värna om alla. Ge likvärdiga förutsättningar för alla. Och ge alla samma möjligheter. För varje ny mandatperiod så ger politikerna en inriktning-sk vallöften. Vi, (S) i Åsele gav en inriktning för 2015-2018. Där har vi, trots den situation med oppositionspolitik för vår del lyckats få övriga politiker att förstå att våra ”vallöften” var bra för Åsele. Socialdemokratisk politik är bra för Åsele och Sverige.
Från regeringen tillsköts extrapengar i slutet av året för den extra stora flyktingmottagning vi har haft, för Åseles del mer än 12 miljoner, då klarar Åsele kommun ett resultat i årsbokslutet på ca 9,5 miljoner plus…… ……
Nu till fullmäktige kommer nya siffror på skatteintäkter för 2018, för Åseles del ca 5 miljoner mindre än förväntat. Då skjuter ÅP och deras partners upp beslutet om budgetramar för 2018 på obestämd tid…… ……det här ger kommunens tjänstemän stora svårigheter att klara av förändringar i verksamhet som ger ekonomisk effekt.
Politiken måste vara visionär och blicka långt fram, att ha kontakter med politiken på riksplanet som bestämmer förutsättningarna för stora delar av den lokala politiken, det är därför viktigt. Det har vi i de etablerade partierna. Vi har också kanaler för att föra fram förutsättningar som gäller oss småkommuner. Det är underlag för de beslut som man tar på riksplanet. Till exempel extrapengar som Åsele fick, vilket ”räddade” 2016 års bokslut.

Bli först att kommentera

Bäst för alla kommunmedborgare

Av , , Bli först att kommentera 4

Nu har kommunstyrelsen röstat för (S) och (v) förslaget att bedriva sin sophantering i egen regi med ny sopbil. Det var det billigaste alternativet för alla oss kommunmedborgare. Ett bra beslut av kommunstyrelsen.

Bli först att kommentera

Enkla jobb ingen väg framåt

Av , , Bli först att kommentera 3

I spåren av en avtalsrörelse så diskuterade jag med några bekanta och vi var eniga
Debatten om så kallade enkla jobb har gått hög den senaste tiden. Det finns flera skäl att till varje pris undvika denna destruktiva idé, ett av dom är inflationsmålet. Riksbanken sliter med sitt mål som man har lovat regeringen att uppnå, nämligen 2 %. Ekonomiska bedömare låter oss förstå att det återigen kommer bli mycket svårt att uppnå. Att i ett sådant läge hålla nere lönerna är ett stort misstag, då löneökningarna kopplar till inflationsmålet (2%) och produktivitetsökningen (1,5–2%) i landet. För första gången i historien hör vi nu riksbankschefen yttra sig om att den pågående avtalsrörelsen måste ge löntagarna ordentliga lönepåslag, detta för att ge inflationen en rimlig möjlighet att närma sig de två procenten. Idag går 90 % av alla samlade inkomster i Sverige till 10 % av den rika delen av befolkningen, det är inte rimligt. Att i ljuset av det föreslå ”enkla jobb” med noll i anställningstrygghet och en oerhört låg lönesättning förefaller direkt motbjudande. Vi kan helt enkelt inte fortsätta på den inslagna vägen, vi måste fortsatt ha en positiv löneutveckling och satsa på utbildning för att matcha arbetsmarknadens behov i Sverige. Allt annat vore vansinne

Bli först att kommentera

Populism eller verklig politik

Av , , Bli först att kommentera 6

På lokalnivå, i kommunerna vill nog alla politiker kommunens bästa. Sen kan vissa välja att driva enskilda saker utan att se till helheten i kommun. Men sen är det ju statsmakterna och regional nivåer som ger förutsättningar och villkor för lokalpolitiken.
Hans Lindberg kommunalråd i umeå skrev

Det är viktigt att kontinuerligt träffas och ha kontakt mellan de olika politiska nivåerna, kommun, region/landsting och riksdag för att skapa förståelse för våra olika ansvarsområden och de olika utmaningar vi ställs inför utifrån detta. En fungerande relation är avgörande för att vi på ett bra sätt som Socialdemokrater skall kunna arbeta tillsammans.

Rikspolitiken styr och ger förutsättningar för stora delar av den kommunala politiken. Det är därför av stor vikt att våra företrädare i riksdagen har kunskap och förståelse för de möjligheter och utmaningar som kommunerna ställs inför.”

Då måste vi som lokala politiker ha goda kontakter med vår partikamrater på de andra nivåerna för att kunna kommunicera informellt enkelt och tydligt.
Alltså för att ha möjlighet att ändra förutsättningar måste man ha en riksorganisation i ryggen. Annars blir det inget av.

Bli först att kommentera

Politik ska vara långsiktig

Av , , Bli först att kommentera 2

Desinformation, konfrontation och ogrundade påståenden hör inte hemma i en demokratisk process. Politik måste därför bygga på kunskap, fakta och sanning. De politiska skiljelinjerna ska tydliggöras av partiernas olika värdegrund och ideologi, inte genom ett krig om vad som är obestridliga fakta. Politiken i åsele liknar den i USA och präglas till stor del av bristen på fakta och kunskap. Personliga tyckanden, ogrundade påståenden, lögner och fanatiska önskedrömmar ges ett för stort utrymme. Det är för mig ingen överraskning att de som är ansvariga för detta nu lämnar skeppet. Med åseleborna som gisslan i en desperat felsatsning på populism för att sitta kvar som styrande. Därav min inledning att politik måste bygga på kunskap, fakta och sanning. Vem eller vilka ska nu ställas till svars när verkligheten sakta men säkert kommer att ersätta den sagovärld som de har lovat? Hur kommer besvikelsen att ta sig uttryck? Vilka krafter har man släppt lösa?

 

Bli först att kommentera

De bli bäst om man hjälps åt !

Av , , Bli först att kommentera 1
  När man ser skillnaden på långsiktiga politiska beslut och de populistiska beslut som fattas, och ibland inte fattas så blir det för mej tydligt att politik, även på kommunnivå handlar om vilja. Vilja att förändra, jag vill förbättra och skapa trygghet i samhället.                                                                                                   ”Ett folkhälsoperspektiv ska finnas i alla politiska beslut,
då god hälsa är en tillväxtfaktor.
Vi vill framtidssäkra och kvalitetshöja äldre och handikappomsorgen och ska
fortsätta att höja kompetensen hos vår personal. Vi anser att de anställdas rättigheter och möjligheter att kunna påverka arbetet är en viktig del i utvecklingen av välfärdstjänsterna. Vi vill utveckla våra boenden så att de boende ska kunna känna sig delaktiga, trygga och må bra. ”
Det skrev vi,  socialdemokraterna i åsele i det valmanifest som lades fram i förra valet. Nu blev det två lokalpartier som kunde bilda majoritet och ”styra” Åsele, partier utan förankring på riksplan eller regionplan. Sittande regering (S ) har efter diskussioner med regional och kommunala S-företrädare fördelat ut extrapengar, miljardbelopp för att kommunerna ska kunna leverera vård och omsorg, utbildning och trygghet till en mera rättvis och för alla kommuninnevånare högre kvalitet.
Hur man gör förändringar, förbättringar och skapar trygghet både för de som ska jobba i kommunal verksamhet och de som behöver den, skolbarn, de som behöver vård och all annan kommunal service. Här kommer skillnaden, beroende på vilken politik som styr. Har alla i vårt samhälle samma värde? I Åsele är det förtroendekris. Styrande politiker har inte förtroende för sin organisation, personalen saknar trygget och framtidstro, visioner om hur en bättre framtid ska se ut saknas. Äldreomsorgen har aldrig fungerat så dåligt som nu enligt röster från boende och arbetare. Sjuktalen för de anställda är alldeles för höga. Skattepengarna och extrapengarna flödar ut i en verksamhet utan tydlig styrning, utan tydliga beslut, utan ideologiska visioner om ett bättre samhälle för alla. I Åsele är vi mållösa.
Bli först att kommentera

Trygghetsbilden i glesbygden förändras

Av , , Bli först att kommentera 3
När Landstinget sparade in på länets sjukvård blev åsele utan ambulans
Socialdemokraterna i Åsele förhandlade fram en toppmodern, välutrustad sk akutbil, – men det finns ingen ambulans i Åsele,
det symbolvärde den har kommer det att ta många år och många insatser innan Akutbilen kommer upp i om det ens går – men vi har i Åsele en insatsstyrka vid räddningstjänsten som har en mycket bredare och bättre akutsjukvårdskunskap, vi har IVPA i Fredrika och en bil som snabbt kan komma och göra insatser och på plats vårda och ta hand om och transportera oss vid akuta behov. – En akutbil utrustad som en ambulans som samverkar med de övriga insatsmöjligheter som landstinget har för Åseleborna.
Vi vill skapa trygghet, vi vill ha insatser snabbt och tryggt och då har vi denna akutbil.
Men nu måste vi fokusera på andra möjliga förändringar i vår symboltrygghet, det är närvaron av poliser i södra Lappland, de har försvunnit som myggen om hösten. Nu måste politikerna reagera !
Bli först att kommentera

Region +landsting blir regionkommuner

Av , , Bli först att kommentera 2

Bra säger jag spontant att vi går vidare och ger alla kommuner möjlighet att påverka länets utveckling via regionkommun. Landstinget och Region Västerbotten och även länsstyrelsen har var regionala ”maktcentra” som har samverkat men dock agerat enskilt. Nu med förslaget att sammanför den politiska beslutsprocessen i ett forum -regionkommun så ser jag möjligheter att våra röster från de små inlandskommunerna och de små kustkommunerna förhoppningsvis lättare ska kunna hänga med och göra sig hörda när regionala beslut fattas. Dessa beslut påverkar alla oss i länet. I synnerhet så får vi i de glesare delarna av ett så stort län känna effekter av regionalt fattade beslut. Så jag hoppas på en smidig och bra lösning med regionkommun i Västerbotten.

Bli först att kommentera

Kapitalets makt

Av , , Bli först att kommentera 2

Varför jobbar vi
Att överleva, få mat och husrum. Det är fortfarande huvudorsaken till att vi arbetar.
För länge sedan var man tvungen att själv ordna allt för sin överlevnad.
Sen blev vi specialister, bytte tjänster med varandra.
Koloniseringen skapade möjlighet för vissa att byta husrum och mat mot industrialiserade arbeten. För några så kunde yrkesskicklighet bytas mot värdesaker, pengar.

I stora delar av världen jobbar vi för någon annan, för att få ersättning-lön.
Om vårt svenska samhället ska fungera så måste vi arbeta, skapa värden. Den gemensamma välfärden och tryggheten betalar vi via skatter, på lön, försäljning, köp osv.
Nu pågår en maktkoncentration av kapital och värden. Några få bestämmer över nästan alla tillgångar, pengar, fastigheter och företag. Det här bromsar den ekonomiska tillväxten. Hälften av världens tillgångar ägs av så få att de ryms i en folkabuss……
För att få fart på konsumtion, byggande och köp av tjänster så måste många ha pengar. Tillgångar måste fördelas, ju fler som har tillgångar, desto fler kan konsumera. Därför är reallöneökningar viktigare än skattesänkningar. – om vi vill ha trygghet, tillväxt och konsumtion.

Bli först att kommentera