Enkla jobb ingen väg framåt

Av , , Bli först att kommentera 3

I spåren av en avtalsrörelse så diskuterade jag med några bekanta och vi var eniga
Debatten om så kallade enkla jobb har gått hög den senaste tiden. Det finns flera skäl att till varje pris undvika denna destruktiva idé, ett av dom är inflationsmålet. Riksbanken sliter med sitt mål som man har lovat regeringen att uppnå, nämligen 2 %. Ekonomiska bedömare låter oss förstå att det återigen kommer bli mycket svårt att uppnå. Att i ett sådant läge hålla nere lönerna är ett stort misstag, då löneökningarna kopplar till inflationsmålet (2%) och produktivitetsökningen (1,5–2%) i landet. För första gången i historien hör vi nu riksbankschefen yttra sig om att den pågående avtalsrörelsen måste ge löntagarna ordentliga lönepåslag, detta för att ge inflationen en rimlig möjlighet att närma sig de två procenten. Idag går 90 % av alla samlade inkomster i Sverige till 10 % av den rika delen av befolkningen, det är inte rimligt. Att i ljuset av det föreslå ”enkla jobb” med noll i anställningstrygghet och en oerhört låg lönesättning förefaller direkt motbjudande. Vi kan helt enkelt inte fortsätta på den inslagna vägen, vi måste fortsatt ha en positiv löneutveckling och satsa på utbildning för att matcha arbetsmarknadens behov i Sverige. Allt annat vore vansinne

Bli först att kommentera

Populism eller verklig politik

Av , , Bli först att kommentera 6

På lokalnivå, i kommunerna vill nog alla politiker kommunens bästa. Sen kan vissa välja att driva enskilda saker utan att se till helheten i kommun. Men sen är det ju statsmakterna och regional nivåer som ger förutsättningar och villkor för lokalpolitiken.
Hans Lindberg kommunalråd i umeå skrev

Det är viktigt att kontinuerligt träffas och ha kontakt mellan de olika politiska nivåerna, kommun, region/landsting och riksdag för att skapa förståelse för våra olika ansvarsområden och de olika utmaningar vi ställs inför utifrån detta. En fungerande relation är avgörande för att vi på ett bra sätt som Socialdemokrater skall kunna arbeta tillsammans.

Rikspolitiken styr och ger förutsättningar för stora delar av den kommunala politiken. Det är därför av stor vikt att våra företrädare i riksdagen har kunskap och förståelse för de möjligheter och utmaningar som kommunerna ställs inför.”

Då måste vi som lokala politiker ha goda kontakter med vår partikamrater på de andra nivåerna för att kunna kommunicera informellt enkelt och tydligt.
Alltså för att ha möjlighet att ändra förutsättningar måste man ha en riksorganisation i ryggen. Annars blir det inget av.

Bli först att kommentera

Politik ska vara långsiktig

Av , , Bli först att kommentera 2

Desinformation, konfrontation och ogrundade påståenden hör inte hemma i en demokratisk process. Politik måste därför bygga på kunskap, fakta och sanning. De politiska skiljelinjerna ska tydliggöras av partiernas olika värdegrund och ideologi, inte genom ett krig om vad som är obestridliga fakta. Politiken i åsele liknar den i USA och präglas till stor del av bristen på fakta och kunskap. Personliga tyckanden, ogrundade påståenden, lögner och fanatiska önskedrömmar ges ett för stort utrymme. Det är för mig ingen överraskning att de som är ansvariga för detta nu lämnar skeppet. Med åseleborna som gisslan i en desperat felsatsning på populism för att sitta kvar som styrande. Därav min inledning att politik måste bygga på kunskap, fakta och sanning. Vem eller vilka ska nu ställas till svars när verkligheten sakta men säkert kommer att ersätta den sagovärld som de har lovat? Hur kommer besvikelsen att ta sig uttryck? Vilka krafter har man släppt lösa?

 

Bli först att kommentera

De bli bäst om man hjälps åt !

Av , , Bli först att kommentera 1
  När man ser skillnaden på långsiktiga politiska beslut och de populistiska beslut som fattas, och ibland inte fattas så blir det för mej tydligt att politik, även på kommunnivå handlar om vilja. Vilja att förändra, jag vill förbättra och skapa trygghet i samhället.                                                                                                   ”Ett folkhälsoperspektiv ska finnas i alla politiska beslut,
då god hälsa är en tillväxtfaktor.
Vi vill framtidssäkra och kvalitetshöja äldre och handikappomsorgen och ska
fortsätta att höja kompetensen hos vår personal. Vi anser att de anställdas rättigheter och möjligheter att kunna påverka arbetet är en viktig del i utvecklingen av välfärdstjänsterna. Vi vill utveckla våra boenden så att de boende ska kunna känna sig delaktiga, trygga och må bra. ”
Det skrev vi,  socialdemokraterna i åsele i det valmanifest som lades fram i förra valet. Nu blev det två lokalpartier som kunde bilda majoritet och ”styra” Åsele, partier utan förankring på riksplan eller regionplan. Sittande regering (S ) har efter diskussioner med regional och kommunala S-företrädare fördelat ut extrapengar, miljardbelopp för att kommunerna ska kunna leverera vård och omsorg, utbildning och trygghet till en mera rättvis och för alla kommuninnevånare högre kvalitet.
Hur man gör förändringar, förbättringar och skapar trygghet både för de som ska jobba i kommunal verksamhet och de som behöver den, skolbarn, de som behöver vård och all annan kommunal service. Här kommer skillnaden, beroende på vilken politik som styr. Har alla i vårt samhälle samma värde? I Åsele är det förtroendekris. Styrande politiker har inte förtroende för sin organisation, personalen saknar trygget och framtidstro, visioner om hur en bättre framtid ska se ut saknas. Äldreomsorgen har aldrig fungerat så dåligt som nu enligt röster från boende och arbetare. Sjuktalen för de anställda är alldeles för höga. Skattepengarna och extrapengarna flödar ut i en verksamhet utan tydlig styrning, utan tydliga beslut, utan ideologiska visioner om ett bättre samhälle för alla. I Åsele är vi mållösa.
Bli först att kommentera

Trygghetsbilden i glesbygden förändras

Av , , Bli först att kommentera 3
När Landstinget sparade in på länets sjukvård blev åsele utan ambulans
Socialdemokraterna i Åsele förhandlade fram en toppmodern, välutrustad sk akutbil, – men det finns ingen ambulans i Åsele,
det symbolvärde den har kommer det att ta många år och många insatser innan Akutbilen kommer upp i om det ens går – men vi har i Åsele en insatsstyrka vid räddningstjänsten som har en mycket bredare och bättre akutsjukvårdskunskap, vi har IVPA i Fredrika och en bil som snabbt kan komma och göra insatser och på plats vårda och ta hand om och transportera oss vid akuta behov. – En akutbil utrustad som en ambulans som samverkar med de övriga insatsmöjligheter som landstinget har för Åseleborna.
Vi vill skapa trygghet, vi vill ha insatser snabbt och tryggt och då har vi denna akutbil.
Men nu måste vi fokusera på andra möjliga förändringar i vår symboltrygghet, det är närvaron av poliser i södra Lappland, de har försvunnit som myggen om hösten. Nu måste politikerna reagera !
Bli först att kommentera

Region +landsting blir regionkommuner

Av , , Bli först att kommentera 2

Bra säger jag spontant att vi går vidare och ger alla kommuner möjlighet att påverka länets utveckling via regionkommun. Landstinget och Region Västerbotten och även länsstyrelsen har var regionala ”maktcentra” som har samverkat men dock agerat enskilt. Nu med förslaget att sammanför den politiska beslutsprocessen i ett forum -regionkommun så ser jag möjligheter att våra röster från de små inlandskommunerna och de små kustkommunerna förhoppningsvis lättare ska kunna hänga med och göra sig hörda när regionala beslut fattas. Dessa beslut påverkar alla oss i länet. I synnerhet så får vi i de glesare delarna av ett så stort län känna effekter av regionalt fattade beslut. Så jag hoppas på en smidig och bra lösning med regionkommun i Västerbotten.

Bli först att kommentera

Kapitalets makt

Av , , Bli först att kommentera 2

Varför jobbar vi
Att överleva, få mat och husrum. Det är fortfarande huvudorsaken till att vi arbetar.
För länge sedan var man tvungen att själv ordna allt för sin överlevnad.
Sen blev vi specialister, bytte tjänster med varandra.
Koloniseringen skapade möjlighet för vissa att byta husrum och mat mot industrialiserade arbeten. För några så kunde yrkesskicklighet bytas mot värdesaker, pengar.

I stora delar av världen jobbar vi för någon annan, för att få ersättning-lön.
Om vårt svenska samhället ska fungera så måste vi arbeta, skapa värden. Den gemensamma välfärden och tryggheten betalar vi via skatter, på lön, försäljning, köp osv.
Nu pågår en maktkoncentration av kapital och värden. Några få bestämmer över nästan alla tillgångar, pengar, fastigheter och företag. Det här bromsar den ekonomiska tillväxten. Hälften av världens tillgångar ägs av så få att de ryms i en folkabuss……
För att få fart på konsumtion, byggande och köp av tjänster så måste många ha pengar. Tillgångar måste fördelas, ju fler som har tillgångar, desto fler kan konsumera. Därför är reallöneökningar viktigare än skattesänkningar. – om vi vill ha trygghet, tillväxt och konsumtion.

Bli först att kommentera

Hur prioriterar vi ?

Av , , Bli först att kommentera 2

Glesbygdskommunerna går en jobbig tid till mötes. Till sommaren , 1/7 blir det en rejäl minskning av statliga ersättningen till kommunerna för deras mottagande av ensamkommande barn och unga, det här försämrar möjligheterna till bra mottagande för denna grupp, kommunerna ställs inför en kostnadskris, vi har fortfarande en sk ”välfärdspeng”. Denna trappas dock ner under några år framåt. SKL varnar för besparingar och skattehöjningar på flera kronor på redan höga kommunalskattesatser. Den kommunalekonomiska krisen kommer att märkas,
för kommunpolitiker som ska få ihop budget i balans, och för alla kommunrenas invånare som kommer att märka  hur man måste göra besparingar i kommunerna.
Här är en av förutsättningarna för valrörelsen 2018, välfärdsvalet. men inte som Vanligt, Inga stora löften om nya satsningar. Det kommer att vara prioriteringar, krympande och förändrede verksamheter.
Det här fasar många för. Varför blir det så här då?
Jo, demografin i landet har förändrats,  barn och unga i utbildning, fler äldre med omvårdnadsbehov och mindre andel av befolkningen i arbetsför ålder. Det här kostar pengar, skattepengar. Som det då är färre som bidrar med till statskassan. Detta leder till att politikerna måste prioritera hårdare än förut.

Hur detta ska gå till i våra små, glest befolkade inlandskommuner återstår att se.hu

Bli först att kommentera

Nånting för Åsele att ta efter-samverka

Av , , Bli först att kommentera 5

Det tillsattes en parlamentarisk kommitté 2015, med uppdrag att ta fram en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Utgångspunkten var att ge alla delar av landet möjlighet att utvecklas efter sina särskilda förutsättningar och att tillgodose människors behov av jobb, välfärd och en god livsmiljö.

Det här var viktigt för att komma ifrån snacket om att vissa delar var tärande och andra delar närande för landet. Man har kommit överens över blockgränserna om inriktning och nästan alla förslag.

 

Här följer några av de viktigaste förslagen ur den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande.

  • Näringslivspaket till kommuner med störst utmaningar.
  • Ny modell och ökade medel för utbyggnad av bredband till alla innan 2025.
  • Samverkan mellan lärosätena och kommunerna för att höja kompetensnivån.
  • Fler bostäder genom landsbygdslån.
  • Säkerställ finansieringen av kommunala välfärdstjänster.
  • En ökad statlig närvaro genom t.ex. en samlad serviceorganisation för ex. Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.
  • Omlokalisering av 10 000 statliga jobb från Stockholmsområdet.
  • Underlätta för det civila samhället att utveckla landsbygderna.
Bli först att kommentera

Val 2014

Av , , Bli först att kommentera 1

Vi ska med våra värderingar om allas lika värde arbeta för en bra framtid i Åsele, gör det tillsammans med oss
(S) önskar en trevlig helg till allesammans

Bli först att kommentera
Etiketter: