Nånting för Åsele att ta efter-samverka

Av , , Bli först att kommentera 5

Det tillsattes en parlamentarisk kommitté 2015, med uppdrag att ta fram en sammanhållen politik för Sveriges landsbygder. Utgångspunkten var att ge alla delar av landet möjlighet att utvecklas efter sina särskilda förutsättningar och att tillgodose människors behov av jobb, välfärd och en god livsmiljö.

Det här var viktigt för att komma ifrån snacket om att vissa delar var tärande och andra delar närande för landet. Man har kommit överens över blockgränserna om inriktning och nästan alla förslag.

 

Här följer några av de viktigaste förslagen ur den parlamentariska landsbygdskommitténs slutbetänkande.

  • Näringslivspaket till kommuner med störst utmaningar.
  • Ny modell och ökade medel för utbyggnad av bredband till alla innan 2025.
  • Samverkan mellan lärosätena och kommunerna för att höja kompetensnivån.
  • Fler bostäder genom landsbygdslån.
  • Säkerställ finansieringen av kommunala välfärdstjänster.
  • En ökad statlig närvaro genom t.ex. en samlad serviceorganisation för ex. Försäkringskassan, Skatteverket och Pensionsmyndigheten.
  • Omlokalisering av 10 000 statliga jobb från Stockholmsområdet.
  • Underlätta för det civila samhället att utveckla landsbygderna.
Bli först att kommentera

Val 2014

Av , , Bli först att kommentera 1

Vi ska med våra värderingar om allas lika värde arbeta för en bra framtid i Åsele, gör det tillsammans med oss
(S) önskar en trevlig helg till allesammans

Bli först att kommentera
Etiketter:

Närambulans i Åsele

Av , , Bli först att kommentera 5

Lika vård för alla
I Åsele har vi idag en samverkan mellan landstinget och kommunen för att skapa trygghet

Bli först att kommentera

Skola i Åsele kommun

Av , , Bli först att kommentera 1

Det är viktigt med en bra skola och vi kommer att verka för att skapa utbildningsmöjligheter i Åsele för de yrken som har rekryteringsbehov i framtiden.

Bli först att kommentera

Heltid som norm deltid som möjlighet för kommunanställda

Av , , Bli först att kommentera 7

Kolla detta

Lögner i politiken?

Av , , Bli först att kommentera 25

Att komma med lögner när man inte har något att komma med är en taktik som den samlade oppositionens försteman använder på sin blogg.
Ambulansfrågan som är en LANDSTINGSfråga använder man nu för att smutskasta den lokala politikska majoriteten.
Socialdemokraterna lokalt är dom ENDA som fört diskussionen om återinsättande av ambulans.
Socialdemokraterna i Åsele är dom ENDA som jobbat för att skapa trygghet för Åseleborna med en lösning som idag fungerar, den sk Akutbilen.
Det har varit många och långa diskussioner, oenighet, motstridiga argument och en STOR portion vilja att nå någon form av trygghetslösning när faktumet stod klart : ingen ambulans stationerad i Åsele.
Det viktigaste i de läget var : trygghet för Åseleborna.
Nu har vi en akutbil som landstinget ansvarar för men vi samverkar med personal och har ett avtal som vi bygger på samverkanslösning mellan hemsjukvård, akutsjukvård och äldreomsorgens behov av sjukvårdsinsatser. Vi har tryggat landstingets närvaro och akutsjukvård i kommunen genom samverkansavtal med vårdavdelningen stugan och vårt tillagningskök.
I denna hantering, politiskt så var oppositionen med från början men inte när det blir offentlighet av åtgärderna. Också det en tämligen vanlig åtgärd, man är med initialt, logiskt, affärsmässigt men populistiska så då vänder man och är emot i beslut.
Det vore bättre om respektive parti talar om vad man själv gjort, vill göra eller vem som ska företräda dom. Istället så sprider man osanningar om de övriga.

Bli först att kommentera
Etiketter:

För en intressant framtid

Av , , Bli först att kommentera 20

Projektet Sagaleden – Leden mellan Mosjön via Grane, Hattfjelldal, Vilhelmina, Asele till
Örnsköldsvik

Nu har vi beviljats projektmedel till en mycket intressant projekt.
Det ska bli spännande att jobba med den här frågan i Sagavägenföreningen.

Citat från beslutet om projektmedel;

”Projektets mål och verksamhet
Målet med förstudien är att nå fram till en dragning av Sagaleden, en vinterled för snöskoter och hundspann från Mosjön till Örnsköldsvik.

Målgruppen är entreprenörer och specifikt destinationer längs sträckan, organisationer, föreningar, skoterklubbar samt draghundsklubbar i Norge och Sverige.

Projektet ska studera ledsträckningar och kartmaterial samt nå gemensamma ställningstaganden kring kvalitetsfrågor.
Projektets aktiviteter innebär kontakter med berörda byalag, markupplåtare, destinationer, myndigheter och andra aktörer i Norge och Sverige. En viktig del är dialog med det lokala näringslivet längs leden.
Projektet kommer även att utreda ett slutligt förslag till draghundslopp på norsk sida, utifrån erfarenheter från svensk sida. Tillsammans ska de svenska och norska parterna sida ta reda på möjligheterna och intresset för ett draghundslopp från svensk sida till Mosjön.
Projektledning
Projektets styrgrupp består av Sagavägens arbetsutskott bestående av tre förtroendevalda vardera från Sverige och Norge.
Projektgruppen består av sekretariaten från Sagavägenföreningen i Vilhelmina och Destination Helgeland. Tre tjänstemän vardera från Sverige och Norge med inriktning näringsliv och turism.
Representanter från skoterklubbar och näringslivet.
Projektet kommer ha en på halvtid anställd projektledare av Åsele kommun”
Texten är densamma som Åke Nilsson -kommunalråd i Vilhelmina skriver, ytterligare ett sätt att beskriva samverkan mellan kommunerna. Denna gång även mellan nationerna.

Bli först att kommentera

Folkhögskola i Åsele ?

Av , , Bli först att kommentera 19

Folkhögskola i Åsele?

Vi socialdemokrater i Åsele tycker att lärandet, möjligheterna att utbilda sig och få kvalitativa kunskaper är en av de grundläggande bitarna i ett demokratiskt och rättvist samhälle. Därför har vi arbetat för att få till stånd olika former av möjliga utbildningsvägar i kommunen. Via lärcentra har det skapats speciella utbildningar, ibland på plats och på distans. Vi har behov av utbildning på hemmaplan. Därför har vi nu fört diskussioner om att starta en folkhögskolefilial. Det finns också i landstingets underlag för kommande år. Man undersöker nu därför förutsättningar och möjligheter. Jag tror att vi snart ska ha utredningen klar så att vi får sätta igång och jobba med en filial…..
Socialdemokrasterna i Åsele har tydligt talat om att det ska vara ”verkstad och inte bara snack” .
Därför kommer bloggandet att ske sporadiskt och sparsamt eftersom det och andra sociala medier tar mycket tid. Det är också kanaler att sprida och få information. Och då ska vi använda det .

Bli först att kommentera
Etiketter:

Nytt år -nya möjligheter

Av , , Bli först att kommentera 25

Önskar er alla ett gott nytt år
Ett år fyllt av möjligheter, du avgör själv hur du använder det.
Jag blickar framåt och hoppas att vi undkommer olyckor och sjukdom, får använda energin till att göra livet bättre för alla runt om oss. Tillsammans är vi starka, tillsammans kan vi göra stora Och bra saker/förändringar som alla får nytta av. Ha ett riktigt gott slut och förhoppningar om ett gott nytt 2014 -vi ses och hörs//Peter

Bli först att kommentera

Sårbarheten i samhället

Av , , Bli först att kommentera 23

Den storm som i lördagskväll svepte in över oss och tog ström, telefoni och en del andra saker ifrån oss var våldsam.

När man efter söndagens insatser fick klart omfattningen så blev insatserna maximala.

Vi har stämt av läget i kommunen och vet att vi har många som varken har ström eller möjlighet att ringa. Det här gör att vi måste vara extra vaksamma och hjälpsamma, kolla hur det är med vänner och bekanta i vår omgivning.

För en del kommer det att dröja länge än innan den ström som vi har vant oss att ha kommer tillbaka. Telefoni likaså, på kommunens hemsida kommer det

komma information

Bli först att kommentera