Lever i sin egen värld

Av , , 3 kommentarer 23

 Maria Kristoffersson slutar aldrig att förneka sig själv.

Hon skriver om sin egen förträfflighetet och hur hon och borgarna sparade pengar under deras tid vid makten i Vilhelmina.

Sanningen är den att de lämnade efter sig ett oreglerat underskott på 17,1 milj. kr. Något som revisorerna påpekat i sin berättelse.

Det är det underskottet vi nu försöker återställa. Före borgarnas tid hade Vilhelmina kommun ALDRIG tidigare gått minus.

Snacka om att fantisera så man tror det själv.

Idag har oppositionen ingen egen uppfattning om hur ekonomin ska skötas i kommunen. De har inte kommit med några egna förslag. Varför?

Maria K har suttit i kommunstyrelsen och dess arbetsutskott från valet 2010 till i vinter. Hon har knappt varit närvarande på något möte och än mindre lämnat några förslag på åtgärder.

Det kanske är lättare att kritisera utan att behöva ta ansvar.

Vi inom S+V tar ansvar. 

Fakta om markköpet i Kittelfjäll

Av , , Bli först att kommentera 10

 Ang markköpet i Kittelfjäll så var det ett nästan enigt kommunfullmäktige som beslutade att köpa fastigheterna. Politiskt alternativ ville återremittera ärendet för ytterligare beredning. Övriga i oppositionen stod bakom köpet. Se protokoll från kfm.

KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUTAR

att förvärva fastigheterna Kittelfjäll 1:285, 1:297, 1:373, 1:374 samt

1:377-1:395 för en sammanlagd köpeskilling om 5,1 Mkr,

att uppdra till kommunstyrelsen att genomföra förvärvet,

att uppta lån med totalt 5.317.575 kr för finansiering av förvärvet,

 att notera att syftet med förvärvet som presenteras betr. Kittelfjällfastigheterna inte är att kommunen planerar en traditionell exploateringsverksamhet för utveckling och försäljning av tomter för fritidshus och annan verksamhet, utan syftar i första hand till att trygga tillräckligt markutrymme för komplettering och utbyggnad av bef. avloppsreningsverk i Kittelfjäll samt dessutom att i övrigt skaffa sig rådighet över nödvändiga infrastruktursatsningar.

 Kenneth Jacobson, Kerstin Bergsten och Maria Lundqvist reserverar sig mot beslutet.

 Marken har köpts till marknadspris då den bjudits ut till budgivning och sålt till den som lagt högsta pris. Budgivningen har skötts av konkursförvaltaren och buden har i efterhand redovisats för samtliga budgivare.

Detta har samtliga i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fått fullständig redovisning av.

 Om vi kan bygga ut befintligt reningsverk genom att vi köpt marken istället för att bygga nytt så kommer vi att tjäna in dessa pengar. Ett nytt reningsverk kostar i storleksordningen 20 milj. kr.

 Om vi ska tro på en utveckling inom besöksnäringen och framförallt Kittelfjälls så är detta rätt satsning. För övrigt har vi ärvt detta ärende efter den förra borgerliga majoriteten som inte kom nån vart med detta. En öppning gavs när marken bjöds ut till försäljning. Majoriteten och den borgerliga oppositionen är överens om att detta är bra.