Information från Landstingsrådet

Av , , 2 kommentarer 15

 

Landstingsrådet Peter Olofsson informera om landstingets ekonomi och de utmaningar vi står inför.

Vi har en bra sjukvård idag och bättre ska den bli.

 

86 personer besökte mötet. Mycket bra. Bra frågor från publiken och god stämning. Mötet avslutades med kaffe och godbit.

 

2 kommentarer

Utvecklingsseminarium i Saxnäs

Av , , Bli först att kommentera 21


Under två dagar har kommunstyrelsen i Vilhelmina träffats i Saxnäs för att

arbeta med kommunala tillväxt- och utvecklingsfrågor.

 

Onsdagskvällen inleddes med överläggningar med representanter för Saxnäs bygde- och idrottsförening som presenterade sina framtidsplaner.

Därefter berättade göteborgsföretagaren Torbjörn Källström om sina idéer för Saxnäs.

        Saxnäsområdet är en pärla inom fjällvärden som har en stor utvecklingspotential inom naturturismen, säger Källström.

 

Under torsdagen beslutade kommunstyrelsen att inleda ett utvecklingsarbete inom bl.a dessa områden: Företagsbesök av kommunstyrelseledamöter, arbeta för att skapa ett politiskt stabilt klimat, medverka till att arrangera värdskapsutbildningar, satsningar på entreprenörskap inom utbildningsområdet och trevligare utemiljöer inom kommunen.

 

– Seminariet utgör en bra grund inför kommunens kommande utvecklingsarbete, anser kommunstyrelsens ordförande Åke Nilsson.

 

Eftermiddagen avslutades genom att medverka i nyinvigningen av Lisa Stämps stuga vid Ricklundgården.

 

VILHELMINA KOMMUN

Kommunstyrelsen

Bli först att kommentera

Showroom

Av , , 1 kommentar 13

 Här kommer några bilder från Destination South Laplands ABs showroom i Stockholm.

 

 

1 kommentar
Etiketter:

Tråkigt att läsa en till ”undergångsblogg” från borgarna i Vilhelmina.

Av , , 1 kommentar 15

Nu är det Maria Kristoffersons tur att försöka dölja deras underskott i kommunekonomin under deras styre.

Den förra mandatperioden, 2003-2006, som vi styrde fyllde vi på kassakistan i kommunen med drygt 51 miljoner kr.

När vi ser resultatet efter fyra år vid borgerligt styre så har de tömt kommunkassan på 17 miljoner kr.

Maria K skriver stolt att hon sett till att minska antalet anställda i kommunen med 100 pers. Var hon fått dessa siffror ifrån vet troligen ingen, knappast hon själv i alla fall.

Tittar man i boksluten så kan man läsa att personalkostnaderna ökat med 10 miljoner kr under åren 2007-2010.

Resultatet för 2010 blev ett knappt överskott. Hur kan Maria K påstå att det fanns nåt annat resultat förrän kommunstyrelsen och revisorerna uttalat sig om årsredovisningen?

Inga pengar har ”trollats” bort.,

Vidare ser vi prov på Marias brist på framtidstro. Hon pratar om vi ska bygga ten tom bollhall.

Vi bygger för föreningslivet, för skolan. Vi ska samordna verksamheter och effektivisera lokalutnyttjandet. Vi tror på framtiden.

Jag tror snarare att det handlar om hur tydligt denna fråga visar på borgarnas oförmåga att styra kommunen.

Vi tog beslutet att bygga en bollhall 2006 innan valet.

Under borgarnas fyra år vid makten har haft upp frågan tre eller fyra gr till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige utan att lyckas ta beslut. Om det nu varit prioriterat att renovera gamla hallen. Varför gjorde dem inte det på fyra år? Oenighet??

Strandpromenaden som vi byggde under vår förra mandatperiod har blivit en succé. Nu förlänger vi den och bygger ihop den runt samhället. Det kallar vi en del av livskvalitet som även kan nyttjas för besöksnäringen. Det handlar om framtidstro.

Jag tror Maria K ska läsa på lite och kanske till och med vara med på våra sammanträden. Maria är ordinarie ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott, i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige.

Kanske hennes bristande faktakunskaper beror på att hon sällan är på mötena?

Jag väntar med spänning på vilka förslag från Maria K och övriga borgerliga partier som ska ta oss rustade in framtiden? Vi kanske får veta vid nästa kommunfullmäktige? Det vill säga om dem kommer alls?

1 kommentar

Vissa vill inte var med, bara emot

Av , , 4 kommentarer 15

I en grannblogg skriver Göran Jonzon och uttalar sig kritiskt om kommunens ekonomi och om destination South Lapland AB och annonseringen efter en VD.

Ang kommunens ekonomi såg existerar bara bluffakturorna i GJz fantasi. Liksom så många av hans andra påstående upprepar han dem så många ggr för sig själv så han tror det är sanning.

Sanningen är att vi ärvde ett underskott efter borgarnas fyra år vid makten på 17 miljoner kr.

Deras sista år vid makten gick nätt och jämt ihop. GJz har varit med och styrt och ställt under den tiden. Var är hans insikt om dessa år?

Ang Destinationsbolaget visar han än en gång att han bara går på hörsägen eller vill inte förstå den information han fått.

Destinationsbolaget ägs av fyra kommuner med lika del. Ett enigt kommunfullmäktige har beslutat att vi ska äga 25% i bolaget. Fullmäktige har också beslutat om aktiekapital samt konvertibla skuldebrev till bolaget. Bolaget har en projektfinansiering på c:a 10 milj kr.

Det finns inget obegränsat anslag till bolaget. Rena fantasier.

Bolaget och alla handlingar omfattas av offentlighetsprincipen.

Styrelsen har beslutat att tillsätta en VD.

Vad är problemet?

Företrädare för KD har vid olika tillfällen sagt till oss att de ska göra allt de kan för att förstöra för oss under mandatperioden. Det måste vara i sken av detta GJz skriver som han gör.

Tråkigt för alla företag som anslutit sig till destinationsbolaget och vill göra nåt bra av det hela. Tråkigt att politiker som varit med och fått information vid kommunfullmäktiges gruppmöten och fått alla handlingar går ut och svartmålar företagens eget marknadsföringsbolag.

4 kommentarer

South Lapland söker VD

Av , , Bli först att kommentera 7

Destination South Lapland AB söker en VD.

Läs mera på 

http://www.southlapland.com/rekrytering.

Bli först att kommentera

Nu ska fakta upp på bordet.

Av , , 3 kommentarer 28

Det skrivs titt och tätt om på bloggar och andra media om Vilhelmina. Det antyds att det råder nån sorts envåldsstyre och att det förekommer både mygel och korruption.

Borgarna vill ha medling samtidigt som de har lämnat in c:a 15 överklagningar till förvaltningsrätten i Umeå. Vilken självinsikt har man då?

Samma förvaltningsrätten som har i dom meddelat att val fullmäktige 2010-11-01 gick tillväga på ett korrekt sätt.

Nu senast i raden av beskyllningar skrev Maria Kristofferson följande i sin blogg;

Frågan är vad mer som görs som vi inte får reda på och hur ser det ut på den lokala nivån? Kanhända finns det även på den lokala nivån politiker som ser till att tänja ut den egna plånboken eller sina släktingars med dina och mina pengar.

Vi kan inte låta såna grova beskyllningar och insinuationer låta passera obemärkt. Detta med hänsyn till både tjänstemän och övriga förtroendevalda i kommunen.

Jag kommer vid kommunstyrelsen arbetsutskott nästa vecka 18/10 att lägga ett förslag till kommunstyrelsen att en genomlysning av upphandlingar mm görs av en oberoende granskare av de senaste 2-3 åren händelser i kommunen för att få sluta på denna eländiga ryktesspridning.

Vi inom den nuvarande styrande majoriteten har inget att bekymra oss över i en sån utredning.

3 kommentarer