Det ekonomiska läget i Vilhelmina kommun är mycket allvarligt, -16 miljoner 2008.

Av , , 7 kommentarer 12

När vi fick delårsbokslutet för per jan – aug -08 i mitten av september såg vi de första tydliga signalerna om vad som var på gång.
Resultatet för 2008 pekade på ett rejält underskott och när vi granskade budget för 2009 som antogs i fullmäktige i juni såg vi att den inte skulle hålla.
Vi fick ut material från ekonomienheten som visade dessa trender.
Vi har diskuterat detta inom S+V och påtalat det allvarliga i situationen. Borgarna beslutade om en ny budget för 2009 i december. Återkommer till detta.
Under per sept. – dec. så insjuknade kommunalrådet. Jag gick in under en period som ordf. i kommunstyrelsen. Vi diskuterade den uppkomna situationen vid flera möten. Vi bestämde att vi skulle träffas över blockgränserna för att se om vi kunde hitta en gemensam lösning på den situation som uppstått. Tyvärr kunde vi inte enas om ett gemensamt underlag inför fullmäktigemötet i december. Den borgerliga majoriteten ignorerade de siffror som ekonomenheten tagit fram. Vi träffades flera gånger innan fullmäktigemötet men fick hela tiden samma svar. De hade betydligt positivare siffror än de som tagits fram.
Detta debatterades också i fullmäktige. Se inspelnigen om ni önskar på kommunens hemsida.
Med andra ord; den borgerliga majoriteten litade mera på sina egna siffror än de som förvaltningen tagit fram.
Den synen på ekonomin tror jag beror mycket på att Gunnar H var borta och att det var kommunstyrelsen 2: dre v. ordf. som skulle hålla ihop borgargruppen. Tydligen misslyckades det helt.
Vi från S+V reserverade oss mot borgarnas budget både i juni och dec. Vi ansåg att den vilade på helt felaktiga grunder och att de inte vidtagit nödvändiga åtgärder. Dvs. de har inte haft förmågan att styra en skenade ekonomi.
Nu har vi tagit nya tag och skall träffas 10/2-09 för att se om vi över blockgränserna kan enas om vilka siffror som gäller.
Trots förstudien och Vojmådebatten har vi från oppositionen noga följt ekonomin och varnat för att den håller på att gå över styr.
Tjänstemännen har skickat signalerna till den styrande majoriteten men inte fått några tydliga direktiv tillbaka.
Så här kan det inte fortsätta. Vad blir underskottet för 2009, 30 miljoner?

Åke Nilsson
Kommunstyrelsen v. ordf (s)