Den kommunala skatteutjämningen

Av , , 5 kommentarer 39

”Tillskottet kommer att börja verka från och med nästa år och visst vore det klädsamt om man nu kunde höra ett erkännande från den röda majoriteten i VIlhelmina, för vad Alliansen klarat av att skapa ett mera rättvist system. Den utsugning som sossarna under alla år underblåst har nuvarande regering därmed minskat, om än de inte därmed helt lyckats stoppa den.”

Känner ni igen citatet? Om inte – Göran Jonzon skriver bl. a detta på sin blogg ang. riksdagens beslut om ett reviderat kostnads- och intäktssystem betr. skatter och avgifter där bl. a Vilhelmina kommun hamnar i ett mera gynnsamt läge när det gäller tillskott av pengar för den kommunala kärnverksamheten.

Jonzon påstår att det är regeringsalliansen som skapat detta system och att vi ska tacka dem för detta.

Verkligheten är dessbättre den att det nyligen fattade riksdagsbeslutet bygger på förslag från en parlamentarisk kommitté, där alla politiska partier – inkluderat Socialdemokrater – i riksdagen har varit företrädda. En enig kommitté la redan 2011 fram ett förslag till ett reviderat skatteutjämningssystem, men alliansregeringen – med Moderaterna som främsta tillskyndare – har förhindrat att systemet skulle förändras i enlighet med kommitténs förslag. Den främsta anledningen har varit att kommittéförslaget innebar att de rikaste kommunerna skulle få betala mer i systemet och det gillade inte Moderaterna. De lösta problemet genom att ur statsmedel, alltså med de skatter som svenska medborgare och företag betalar, rädda de rika kommunerna från höjda avgifter i systemet. Det kostade staten och därmed skattebetalarna en miljard kronor!

Jonzon är konstant oförsiktig med sanningen och nu har han igen försökt  att med falska påståenden och påhittade argument skönmåla alliansregeringen och smutskasta Socialdemokraterna helt grundlöst.

Jonzon permanenta oförmåga att ta till sig hur politik och samhälle fungerar förvånar. Han har varit politiskt aktiv snart i fyra år, men tycks ingenting ha lärt om hur samhället och politiken fungerar. Men det blir väl så när politiskt navelskådande och sossehat tar över handen.

K G Abramsson
socialdemokrat

5 kommentarer

Offensiv satsning på bredband

Av , , 1 kommentar 4

Vid onsdagens sammanträde med kommunstyrelsen beslutades att satsa 4 miljoner kr på fortsatt utbyggnad av bredband till byarna i Vilhelmina.

Många av de större byarna befolkningsmässigt har idag bredband. Nu ska vi även satsas på de mindre byarna. Allt för att ge de bästa förutsättningar för människors att bo på landsbygden.

Pengarna ska användas till att bygga distributions nät mellan byarna och spridningsnät inne i byarna.

Planeringen för genomförande under 2014 har påbörjats och hanteras av IT-enheten.