Falsarier och lögner från Göran Jonzon KD

Av , , 10 kommentarer 14

Göran Jonzon påstår i sin blogg att jag beordrat utbetalning av en faktura i strid mot mina befogenheter.

Än en gång visar ha på hur lite han kan och vet om kommunal administration.

Kommunstyrelsen har beslutat att godkänna fakturan och detta innan den betalades.

Kommunstyrelsen fattade beslutet 2011-05-31. Kommunfullmäktige fastställde årsredovisningen 2011-06-21.

Ekonomichefen har i en tjänstenotering i början av Juli noterat att det är klart att betla ut fakturan.

Långt efter fullmäktige sammanträdet och efter att protokollet var justerat.

Göran Jonzon påstående har inget annat syfte än att misskreditera mig, KG Abramsson och ekonomichefen.

Hur länge ska vi tolerera att dessa lögner får spridas?

Se protokollet nedan eller kolla på kommunens hemsida, KS protokoll 2011-05-31

Skärmklipp

 

 

 

10 kommentarer

Anständighetens gräns är passerad!

Av , , 5 kommentarer 18

Jag återger i dess helhet ett inlägg som är skrivet på vår egen sosseblogg.

Gårdagens fullmäktigesammanträde i Vilhelmina kommer nog att ihågkommas som det mest bedrövliga och otrevliga möte som vilhelminaborna kunnat beskåda. Kristdemokraten Göran Jonzon for fram med uttalanden och påståenden samt omdömen om ledamöter i fullmäktige som saknade sans och förnuft. Han beljög fräckt mig och Åke Nilsson för olagliga handlingar, luftfakturor och annat som han fabricerat och tillverkat i något som måste betecknas som den mest oseriösa och förvirrade politiska attack som förekommit i Vilhelmina kommuns historia.

Han ljuger i sin blogg om att ekonomichefen beordrats attestera den faktura från Vibo som avsåg av kommunen beställda och av Vibo utförda arbeten på förskolan Regnbågen i Trissen. Han har under lång tid sysslat med förföljelse av socialdemokratiska politiker och seriösa företagare i Vilhelmina med påhittade och lögnaktiga påståenden och argument. Han har ägnat tid åt egna undersökningar där kommunala tjänstemän och anställda vid Vibo tillhandagått honom med alla önskvärda handlingar. Han har sökt med ljus och lykta efter dokument som skulle styrka hans påhittade beskyllningar om olagligheter och andra regelvidriga handlingar. Men han har inte hittat något enda litet dokument som på något sätt skulle styrka hans falsariska påståenden. Byggverksamheten som Vibo har utfört åt Vilhelmina kommun, har efter gjorda beställningar, skötts på ett korrekt sätt, vilket både revisorer och andra sakkunniga har bekräftat.

Han har påstått att jag själv skulle ha valt den bolagsman, Anita Johansson, som tjänstgjorde på bolagsstämman 2011. Vad han inte redovisar var att hon utsågs av kommunfullmäktige redan 2010 som enda ordinarie bolagsstämmoombud. Anita Johansson handlade helt korrekt på stämman, vilket också indirekt har bekräftats av Revisorsnämnden, som prövat auktoriserade revisorns hantering av revisions berättelsen för verksamhetsåret 2010 (då Jonzons partikamrat fortfarande var ordförande i Vibo). Revisorn fick en erinran av Revisorsnämnden på grund av det sätt han skött överlämnandet av revisionsberättelsen till Vibos bolagsstämma. Jonzon vill på alla sätt ge sken av att alla som tagit befattning med Regnbågenfrågan har handlat som lurendrejare och skurkar, men visar med sina påståenden att han saknar de mest grundläggande kunskaperna om vad aktiebolags-lagen och årsredovisningslagen bl a föreskriver om hantering av årsredovisningar och ett aktiebolags bokföring. Han har för övrig visat prov på detta i andra sammanhang.

Det är ytterst beklämmande att en företrädare för Kristdemokraterna tillåts uppträda som Jonzon gjort. Han har på ett infernaliskt sätt kränkt ledamöter i fullmäktige intill den grad som bör ha överträtt gränsen för vad en person lagligen kan tillåtas göra. Hans agerande strider i alla delar mot den uppförandekod som alla partier i Vilhelmina ställt sig bakom inkluderande Kristdemokraterna. Hans agerande kan enligt min mening inte gå otalat förbi, vare sig i moraliskt eller i lagligt avseende. Den lokala organisationen av Kristdemokraterna, distriktet och den centrala nivå borde sannerligen ha ett uppdrag att genomföra efter måndagens fullmäktigesammanträde i Vilhelmina.

I något försiktigare ordalag spär så Maria Kristoffersson i sin blogg på myten om att domstolen gett bl a henne ansvarsfrihet och uppmanar indirekt Socialdemokraterna att begå olagligheter i samband med ansvarsprövningen. Hon skulle alltså, enligt hennes egen mening vara undantagen ansvarsprövningen, vilken uppfattning måste anses som minst sagt häpnadsväckande. Kan den delen i kommunallagen verkligen ha gått henne förbi eller talar och skriver hon mot bättre vetande?

Slutligen, Vilhelminaborna kan tryggt lita på att vi socialdemokrater gör allt vad som står i vår makt att ställa tillrätta och verka för Vilhelminabornas bästa i alla avseenden. Vi kommer att presentera program för den kommande valperioden som ska stärka Vilhelminas och Vilhelminabornas ställning där rättvisa, solidaritet och omsorg om kommunens alla invånare kommer att stå i förgrunden. Sanning och respekt kommer att prägla vårt agerande nu och i framtiden

K G Abramsson
socialdemokrat
fullmäktiges ordförande

Kommunens ekonomi

Av , , Bli först att kommentera 14

Vi kan i Maria Kristofferssons blogg läsa om hur bra borgarnas budget för slag är.

Undrar om Maria läst deras budget. En ren och skär populistisk önskelista utan några som helst förslag på hur nya verksamheter ska finansieras, Deras budget saknar allt som en budget ska innehålla, Ekonomiska och finansiella mål. Verksamhetsmål som styr mot god ekonomisk hushållning saknas också.

Det enda riktigt tydliga förslaget är att musikskolan ska läggas ner.

Inte att undra på att vi fick överta ett underskott från förra mandatperioden på närmare 20 milj kr.

Läser man politisk alternativs budget förslag så framstår borgarnas som ett skolexempel på kommunal budgetering.

Förutom en diger önskelista så vill de slopa systemet med fri lokalförhyrning för föreningar.

Måndagens kommunfullmäktige blir intressant. Då kanske vi får höra hur de tänker betala sina önskelistor.

Bli först att kommentera

Höjd kommunalskatt

Av , , Bli först att kommentera 14

Den borgerliga regeringens strategi är tydlig.

Sänkt skatt från regeringsnivå som tvingar kommunerna att höja skatten där välfärdsproduktionen sker.

Dax för förändring.

kommuner

Bli först att kommentera

Socialbidragen ökar

Av , , Bli först att kommentera 10

Den borgerliga regeringen med moderaterna i spetsen gick till val på minskat utanförskap.

Fakta visar att det har ökat.

Dax för förändring.

2013-10-02_1111 BM14 presentation Regional (FINAL)

Bli först att kommentera

Utanförskapet ökar med borgerlig regering

Av , , 4 kommentarer 6

Borgarna med moderaterna i spetsen gick till val på att minska utanförskapet.

Arbetslösheten är nu mycket högre än när dem tog över.

Dax för förändring.

Presentation1

4 kommentarer

Länsstyrelsen säger nej till 400 jobb i Vilhelmina

Av , , 5 kommentarer 19

Igår kom beslutet från länsstyrelsen. De säger nej till gruvan i Stekenjokk. Nej till 400 jobb som inlandet och Vilhelmina så väl behöver. Vi har nyss drabbats av en av de största företagsnedläggningarna i kommunen. Närmare 100 personer berörs och blir utan jobb när SCA lagt ner sågen. Det motsvarar Volvo Umeverken i Umeå.

Om det hade hänt i Umeå hade kraftsamlingen varit total. Då hade vi set ett annat agerande. Var så säker.

Nu handlade det om jobb i inlandet. Då går det lätt att säga nej.

Hur rimmar det med alla fagra ord om att hela länet ska växa?

5 kommentarer