Vem vågar lita på KD?

Av , , 4 kommentarer 15
Jag har tittat på Kd:s. vallöften från förra valet 2006.
Inte mycket har genomförts.
 
Här kommer ett axplock.
 
I Vilhelmina aktuellt kunde vi läsa följande:
 
Näringslivsorganisationen ska förstärkas och effektiviseras. Företagaren ska ha ett tydligt stöd i utvecklingsarbetet.
 
Hur blev det. Hälften av de anställda vid näringskontoret har sagts upp. Mer än hälften av pengarna har tagits bort.
 
Ej genomfört.
 
Megaattraktion som turistisk motor.
Vildmarksparken och köldkammaren skall lotsas fram.
 
Inget har gjorts.
 
Ej genomfört.
 
Lokalt näringslivsråd för samverkan kommunen – företagare.
 
Ej genomfört.
 
Flygledarutbildning till Vilhelmina. Utbildningar i Europa söker luftrum.
 
Ej genomfört.
 
Inrätta en tjänst som landsbygdsutvecklare
 
Ej genomfört
 
Förebygg tidig alkohol- och drogdebut hos unga.
Vad har hänt. Det förebyggande drogarbetet har lagts ner.
 
Ej genomfört.
 
Det finns mycket mer att syna i deras vallöften. Jag stannar här så länge.
Varför ska man kasta bort en röst på ett parti som lovar runt och håller tunt?
 
Inget händer med KD vid makten.
 
4 kommentarer
Etiketter:

Mikael Fjellstedt 19

Av , , 5 kommentarer 7

5 kommentarer

Slutanförande vid debatten

Av , , Bli först att kommentera 9

 Hej

Här kan ni läsa mina slutord från debatten igårkväll på Folkets hus i Vilhelmina. Vi var sju partier som debatterade.

c:a 120 pers kom och lyssnade.

Vi har hört alla de vackra ord och fagra löften som de borgerliga partierna lovat.

Både här ikväll och under de fyra år som gått.
Men hur ser det uti verkligheten?
 
Utanförskapet har ökat.
Arbetslösheten är högre än vid förra valet.
Försörjningsstödet eller socialbidragen som många säger har dubblerats i vår kommun.
 
Näringspolitiken har nedrustats. Vi behöver livskraftiga och lönsamma företag i Vilhelmina om vi ska kunna utveckla välfärden och en väl fungerande offentlig sektor.
Omsorgen av våra gamla ska kommunen göra i egen regi.
 
Inga riskkapitalister ska tjäna pengar på min gamla mor.
 
De borgerliga ideologierna om att allt är bättre i privat regi har letat sig in de politiska styrelserummen i Vilhelmina.
 
Arbetar man i offentlig sektor ska man kunna känna sig stolt.
 
Vi vill att alla vi som bor i Vilhelmina ska känna oss behövda.
 
Ideologierna härskar idag över den pragmatiska vardagspolitiken.
 
Kommunens ekonomi är i kraftig obalans.
 
Underskotten närmar sig nu 20 miljoner kronor.
 
Och det bara i Vilhelmina kommun
 
Skrapar vi under ytan ser vi att vi har en kommun utan styrning och ledning idag.
 
Jag vill ha en kommun som andas framtidstro och hopp för mina barn och barnbarn.
En kommun som har en tydlig politisk målsättning .
En majoritet som är handlingskraftig .
 
Ordning och reda kombinerat med förmåga och vilja.
 
Det är vad Vilhelmina behöver.
 
Vi från Socialdemokraterna har visat att vi kan skapa ordning och reda.
Vi har viljan och förmågan.
Vi är redo att ta över.
För att göra detta behöver vi din hjälp.
 
För framtiden och våra barnbarns skull.
 
Rösta på Socialdemokraterna 19 september
Bli först att kommentera

Eva Risberg Abramsson, nr 4 på listan.

Av , , Bli först att kommentera 7

 

 

Presentation av vår fullmäktige kandidat på plats  nr 4,

Eva Risberg Abramsson.

 

 

 

 

 

Bli först att kommentera