Föreningsbidragens halvering??

Idag har vi haft sammanträde med den beredningsgrupp med ledamöter från alla partier som kommunfullmäktige gett uppdraget att se över bidragen till föreningslivet och utreda konsekvensen av en halvering av stöden.

Vi har haft ett antal sammanträden i gruppen och två möten där föreningarna inbjudits och där de givits möjlighet att komma med synpunkter både muntligt och skriftligt.

Vid dagens möte tog vi en rad inriktnings- och utredningsbeslut för att föra arbetet vidare.

Jag listar förslagen ;

-Biblioteket och Simhallens verksamheter lyfts ut ur beredningen och hanteras i ordinarie budgetarbete i kommunen.

-Kommunen ska inte hyra externa lokaler till föreningsverksamhet.

Uppdrag till utvecklingsenheten att beskriva konsekvenserna av,

  • Drift av Granbergsbacken lyfts över till VIK
  • Föreningar med egna verksamhetslokaler ska betala 10 % av driftskostnaden tillkommunen.
  • Se över hanteringen och målgruppen för kommunens aktivitetsbidrag
  • Alla föreningar ska betala 50 kr /tillfälle vid lokalbokningar för att öka uthyrningen av kommunens lokaler.
  • Lämna förslag på taxa för uthyrning av lokaler till privatpersoner och företag och vinstdrivande kommersiella arrangemang.
  • Se över kostanden och bidragen till elljusspår i kommunen. Orter med skola ska prioriteras.
  • Se över förenings/samlingslokal stöden. Ge förslag på ett samlat dokument där alla stödformer ingår.

Vi gav också utvecklingsenheten i uppdrag att skyndsamt ta fram förslag på att inköpa digitalt bokningssystem för lokalbokning och för inrapportering av  aktivitetsbidrag.

Tidplanen är att vi ska ha två möten till i beredningsgruppen innan vi skickar det vidare för beslut i kommunstyrelsen och slutligt beslut i kommunfullmäktige 161017 med ikraftträdande 1 januari 2017.

Ni är välkomna till socialdemokraternas öppna möte imorgon kväll tisdag 26/4 kl. 1800 på Vilhelmina Folkets hus för att ventilera era synpunkter på förslagen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte med automatik.
Ägaren av bloggen kan dock se ditt IP-nummer samt den epost-adress du anger.