Från minus till plus

Av , , 5 kommentarer 33

Nu börjar årsredovisningen för Vilhelmina kommun ta form.

Vi kan se att det metodiska och målmedvetna arbetet med att få kommunens ekonomi i balans har gett resultat.

Resultatet efter balanskravsutredning för 2015 visar på drygt +7,7 miljoner kr.

Resultatet för 2014 visade minus 7,2 miljoner kr. Vi har nu tagit igen 2014 års underskott och har drygt en halv miljon över när vi täckt upp underskottet.

Det bådar gott inför det försatta arbetet med att omfördela pengar till socialnämndens verksamheter där behoven har ökat i större utsträckning än vi har kunnat förutse.

Vi har lagt ned åtskilliga timmar i det interna partiarbetet för att diskutera effektiviseringsåtgärder. Till detta har alla medarbetare med sina chefer i täten bidragit med återhållsamhet och försiktighet i det vardagliga arbetet med kommunens ekonomi. Sist men inte minst ska också alla andra partiers och politikers ansträngningar inte glömmas bort. Det goda samarbetsklimatet partierna emellan och med förvaltningarna ger resultat,

Nu fortsätter vi arbetet inför budget 2017. Vi har fortfarande en del utmaningar kvar.

 

5 kommentarer