Svar från kommunchefen m.m.

Av , , 6 kommentarer 11

Jag hade tre stycken följdfrågor till kommunchefen utifrån de svar jag fick av kommunrepresentanter före jul. Mina frågor handlade om information och utbildning för personalen och våra chefer som skulle ta hand om alla som kom samt syfte och mål med flyktingarna. De löd enligt följande: 

1. Fick skolan extra resurser till det och hur såg ni till att skolans ledning fick utbildning i första skedet? 

2. Du skriver att du är ”helt övertygad att så skedde”. Jag är jättenyfiken att få veta vad du grundar det på och vilken utbildning vi fått?

3. Om nu målet med flyktingverksamheten – förutom vad den kortsiktigt ekonomiskt genererar till kommunen – är att integrera, utbilda, få ut dem i arbete och få några av dem att stanna kvar så undrar jag varför det blev så viktigt att rusa iväg till Ryssland och inte fokusera på flyktingarna? Vilket är syftet och målet med flyktingarna? Det är en jätteviktig fråga för oss – inte bara för oss som jobbar med dem utan för alla kommuninvånare. 

På fråga 1 och 2 ”utgår” han från att jag menar de flyktingar som kom i november 2002?! Denna tolkning gör man som kommunchef utifrån de frågor och funderingar som fler än jag haft under 2010!!! ”Say no more” eller vad man ska säga! Han hänvisar till att den persona på chefsnivål som jobbade då (2002) finns inte kvar så han kan inte kolla?!

Kan bara säga att de jag pratat med inom SFI och FBK (förberedelseklass) samt alla klasslärare som bara ska fixa det här så finns det ingen som fått utbildning eller konkret information om eleverna.

Om någon orkar fullfölja frågan varför ingen information eller utbildning utgick till personal när anstormningen kom 2008/09 eller vad det kan vara, så fullfölj den till honom. Personligen har jag fått mitt ”svar”. 

På fråga 3 ger han i mina ögon ett politiskt korrekt svar där han hänvisar till kommunens beslut om arbetskraftsinvandring!?   

Om någon är intresserad av hans skriftliga svar till mig i PDF-format? så hör av er till [email protected] så kan jag skicka dem till er. 

 

Positivt!!!

I går kväll var jag på ett jättebra möte i Blattnicksele som hölls av Maria Kristoffersson – Hela Sverige ska leva. Frågan var enkelt uttryckt – ”vad behöver vi för lokal service för att överleva”? 

Vad som kom fram i Blattnicksele och kvällen före i Ammarnäs FÖRVÄNTAR jag mig att jag och alla andra – även de som inte var på träffen – kan läsa på kommunens hemsida inom kort. Se till att någon får ordentligt med tid för att uppdatera och informera i denJ 

Nu kommer jag osökt in på det här med kommunens nya hemsida. Den ligger fortfarande någonstans i framtiden. Förhoppningsvis under våren, sa Caisa (vårt nya kommunalråd om nu någon utifrån inte känner till det). Och det hänvisades till att den skulle bli bra – påminna om Doroteas hemsida layoutmässigt. Men det är väl inte layout som är det viktiga – det är ju vilken information som ges och hur den uppdateras som är A och O. Layouten är iofs viktig men kanske inte det avgörande när det gäller en kommunsida. Däremot blir olika funktioner viktigare och viktigare! 

Det jag personligen kanske upplevde som allra mest positivt under mötet var att Caisa meddelade att man från kommunens sida har för avsikt att ha två träffar per år med kommuninvånarna. Och som jag förstod det så skulle de komma ut till oss! Alltså kanske en träff i Ammarnäs, en i Sorsele och en i södra kommundelen. Detta för att dels ge information och dels ”lyssna”. UNDERBART!!! Precis vad många av oss efterfrågat! Dessutom trodde hon att första rundan skulle bli i maj/juni så nu gäller det att vi tänker tillJ Men oj vad detta är välkommet! Ett stort steg i rätt riktning för kommunens utveckling! 

Personligen har jag åtminstone 5 förslag vilka jag så här spontant känner att jag skulle kunna presentera i 5 kommande bloggar. En per blogg alltså. Men vi är ju ändå ganska många så det borde finnas en hel del genomtänkta förslag nu i vår när de ska ut på sin första runda. Tänk till nu!!! Och nu tänker vi framåt och inte bakåt föreslår jagJ