Ska vi svenskar förneka vår kultur och historia!!!

Av , , 8 kommentarer 25

Nu har skolverket tänkt till igen! Eller så inte…! Igen!!! Först skriver man så fint i nya kursplanen för åk 1-3: "Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition"

Så nu är det okej att sjunga nationalsången och även några av våra ”vanligaste” psalmer. So far so good! Men…vill man nyttja kyrkans lokaler i samband med avslutning eller liknande så får man tydligen inte sjunga psalmer med någon religiös innebörd!? Undrar vilka psalmer de tänkt att man ska sjunga med eleverna i klassrummet? 

Skolan får samlas i kyrkan under advent, förutsatt att det inte finns några religiösa inslag i ceremonin, skriver Skolverkets generaldirektör Anna Ekström undervisningsrådet Claes-Göran Aggebo på Dagens Nyheters debattsida. De hänvisar till att den svenska skolan enligt skollagen är icke-konfessionell och att rektorerna har det yttersta ansvaret”. 

Om kyrkan till exempel inte vill kompromissa med kyrkans budskap och inte kan komma överens med skolan måste rektorn avstå från att ha samlingen i kyrkan”. AB 2012.11.26 

Vad kommer detta att innebära då? Jo förmodligen är det inte många rektorer som har så mycket skinn på näsan och en sådan egen insikt i att vara ”svensk” att de vågar använda sig av kyrkan. Man riskerar kanske att halka ner i någon av alla de rankningar som skolan utsätts för! 

Skolan skall alltså inte bekänna Sveriges religiösa tro av tradition. Vart går gränsen mellan ”religiös tro” och kultur i detta fall? Hur många icke-kristna finns det inte som gärna lyssnar på våra advents- och julsånger till exempel? Trots att de finns i psalmboken. Jag tror inte heller att någon av dem tagit någon större skada av de sångerna. 

Personligen växte jag upp med en far och mor som var i kyrkan på söndagsmorgnarna. Och så julottan förstås. Jag tror inte jag tog någon större skada av att ”måsta” följa med dem som barn. Förutom julottan kanske för den var väldigt tidigt:) Däremot minns jag nåt som jag upplevde mycket värre: ”Bockarna Bruse” och ”Hans och Greta” till exempel. Fast sådana hemskheter läser man väl inte längre i skolan!? Det måste väl Skolverket redan förbjudit! Och i hemmet kommer väl våra barn/elever heller inte i kontakt med några ”hemskheter”!? 

Att vara svensk och att förneka/dölja/sudda ut/ vår – som jag vill kalla det i det här fallet – KULTUR är ju fruktansvärt!!! Och där har vi Skolverket i fronten! Om man inte tar till sig någon form av religion är man väl ateist? 

I Fredrika verkar det nu helt plötsligt finnas finansiering för Buddhatemplet. Man räknar med att det ska bli en stor turistattraktion. Vilket det också mycket troligt kommer att bli. Men nu måste Skolverket även gå ut med att det för skolor inte är lämpligt att besöka det även om det är i studiesyfte. Dessutom finns ju sådana redan på fler orter i Sverige. Rätt vad det är så kanske någon berättar vad det är och vilken funktion det fyller. Och då är det ju kört! Sådant får man förklara i klassrummet! 

Jag skulle så gärna vilja att Skolverket offentliggör varför de gör detta ställningstagande! Som jag minns det så började det lite på 80/90-talet. Förmodligen var det Göran Persson som aktualiserade det:) Har någon den ”korrekta” bakgrunden så lyssnar jag gärna. Men jag minns i alla fall att i Umeå så började det komma flyktingar i lite större mängder då någon gång. Och då kom de första uttrycken på att man skulle vara ”antisvensk”! Ingen nationalsång, inga psalmer och ingen kyrka! 

Skolverkets agerande kan nog göra att våra Sverigedemokrater sitter och gnuggar händerna nu! Och vad gör vi nu som inte är Sverigedemokrater och inte vill vara antisvenskar vilket Skolverket vill att vi ska vara?

Jag anser att detta är en stor politisk fråga som bör föras upp till rikspolitiken från "golvet"! 

 

 

Så underbart bra skrivet Paul:)

Av , , Bli först att kommentera 16

Läs Paul Kellers blogg och ställ er själva den frågan han serverar er:) Samma fråga gäller ju våra folkvalda politiker! Vi sitter alla i exakt samma ”båt” och måste bara samspela nu.

Det finns många positiva krafter i vår kommun med engagerade entreprenörer och andra med fokus på UTVECKLING av Sorsele kommun. Men så finns det en bromskloss!!! Eller ska vi kalla det en mindre engagerad grupp. Och då tänker jag på våra politiker. De MÅSTE förutom sitt lagstadgade uppdrag även börja samspela med väljarna, entreprenörerna och övriga medborgare! Och för att kunna göra det så måste våra politiker också förstå sin roll! De är folkvalda – de TILLSAMMANS, utifrån olika ideologier, olika synsätt och olika kompetenser skall de i demokratisk anda – styra upp verksamheter och tjänstemän! Jag hoppas innerligt att det nu är slut med det tjänstemannastyre som jag misstänker varit de senaste mandatperioderna.

Och så till Pauls fråga: Vad har jag personligen gjort för vår kommun i dag? Hmm…hmm… hmm… Förhoppningsvis har jag väckt några tankar hos några politiker utifrån min blogg igår kväll. Eller i det som står i inledningen i denna blogg. Förutom det så har jag grubblat vidare på den filminspelning som spansk TV bland annat vill göra av Luciakröningen i kyrkan nästkommande lördag. Jag känner mig betydligt tryggare med att jag sammanförde Manuel med företagarna än att jag sammanförde honom med kommunen! Spanjorerna vill nämligen göra ett reportage om honom här i Sorsele och vad som händer och vad som finns att göra här.

Har jag gjort nåt mera…? Joo det har jag ju faktiskt. Har i dag kontaktat Vision Sorsele angående en idé jag fått hur vi kan sprida en positiv och intressant bild av ungdom och kultur i Sorsele både nationellt och internationellt. I syfte att det finns möjligheter för barn/ungdomar att även kulturellt kunna utvecklas här. Vill presentera den på deras nästa möte för att höra vad de tror om ideén och om de känner för den så hoppas jag att vi tillsammans kan gå vidare. Med ideér och olika kompetenser.

Men sedan tror jag inte att jag tillfört kommunen = oss så mycket mera just i dag. Har inte ens handlat i dag! Det blir lite spännande att i morgon kväll tänka på samma sätt:)

Tack Paul för ditt engagemang:) Och dina tänkvärda ord! Och att du finns just här.

 

 

Nu är jag lite konfunderad.

Av , , Bli först att kommentera 17

Jag minns i början av mitt ”politiska” bloggande att jag, och det fanns även fler då från skolan, som offentligt frågade efter politiker, frågade efter information, frågade efter utbildning och så vidare. Det var alltså i samband med att man från politiskt håll bestämt det stora flyktingmottagandet i kommunen och lite senare att bland annat någon tjänsteman självsvådligt tagit beslut att vi skulle ta emot många fler flyktingar än vad våra politiker bestämt! Det var för cirka två år sedan. I samband med tronskiftet i kommunhuset.

Vad fick vi för svar då? Jo att vi bara skulle vara tysta och i bokstavlig mening belades vi med munkavle. Vilket ju var helidiotiskt, kränkande och inte fungerade det heller. Men inga politiker intresserade sig för skolan då eller att vi skulle få någon information eller utbildning! Ej heller blev det några konsekvenser för denne någon tjänsteman vilken verkade ha fortsatt fullt förtroende från våra politiker. Som tur är verkar ju ryssatsningen vara avblåst:) Men den hann väl kosta en del den också? Jag har skrivit det många gånger tidigare att det känns inte bra med den här familjära atmosfären vi har i kommunhuset. Man kan vara vänner ändå! Var finns den kraftfulla politiska ledningen?

NU, två år senare, kommer vårat kommunalråd till skolan och är helt plötsligt jätteintresserad av vår verksamhet. Vill bara inflika att Caisa hörde inte till dem som belade mig med munkavle. Det var andra ”höga” politiker som kallade in mig! När jag hörde att hon skulle komma till skolan trodde jag att hon var intresserad av att gå ut i verksamheten och kanske bekanta sig med vad skolan är i dag och hur fungerar integrationen. Men det ligger tydligen sist på hennes ”skollista”. Skulle inte förvåna mig om det inte blir av. Men vi får väl se:) Nä hon var ”intresserad” av hur vi som personal hade det och hur informationen ner till oss fungerar.

Vad jag reagerar över är varför detta intresse för skolan uppstår i samband med budgetarbetet och nedskärningar. Och i samma tid som SKL redovisar följande siffror för kommunsatsningar:

                        Sorsele        Likn. kommuner     Nationellt snitt

Förskoleklass    35 600            47 500                     48 400

Fritids               16 800             38 700                    34 500

Grundskola        64 000          100 300                    88 000

Gymnasieskola  34 100            66 000                     47 800

Grundsärskola  206 000          384 500                   376 600

 

 

Om man jämför hur kommunen satsat på skolan contra omsorgen så är det ordentligt åt andra hållet vad det gäller omsorgen.

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har jämfört äldreomsorgen i Sverige för 2011. Då låg Sorseles kostnad för en person i särskilt boende på 918 545 kronor. Detta att jämföra med Malå där motsvarande siffra var på 287 475 kronor.
Snittet ligger runt 600 000 kronor i landet. Sveriges kommuner och landsting (SKL) har jämfört äldreomsorgen i Sverige för 2011. Då låg Sorseles kostnad för en person i särskilt boende på 918 545 kronor. Detta att jämföra med Malå där motsvarande siffra var på 287 475 kronor. Snittet ligger runt 600 000 kronor i landet”. VK 6 november 2012

Som det verkar så blir det nu en kraftigare nedskärning för omsorgen men man kan ju fråga sig hur det kommer sig att man inom det som tidigare hette socialförvaltningen lyckats skapa en så stor budget? Vem var socialchef innan det blev omsorg? Var inte det densamme som någon tjänsteman? Jag förstår bara inte hur man som politiker kan godkänna en budget som ligger så skyhögt över andra kommuners motsvarande budget!? Lika lite förstår jag att man som politiker lyckats pressa ner skolbudgeten till en nivå som ligger så långt under andra kommuners motsvarande budget. Och vad jag förstått så inkluderar skolbudgeten även alla våra flyktingar inom skolan där vi ligger i topp per capita nationellt sett!

Kan det vara så att man från politikerhåll nu fått krav på sig från BUN att kostnad per elev i Sorsele måste upp i paritet med övriga kommuner. Inte minst på grund av det stora antal flyktingelever vi också ska undervisa i samma klassrum som våra svenska elever?

Det är inte lätt när verkligheten kommer ifatt och tidigare familjära misstag måste repareras. Och finns det lite resurser för att göra det så blir det väldigt kärvt! Hur löser man det då? Jo ett sätt är att gå ut i verksamheten – skolan i det här fallet – och försöka få ett underlag för att ”antasta” den som ställer krav! Och då tänker jag på BUN-chefen. Vilkens totala kunskaper och kompetenser vida överstiger våra politikers. Och förmodligen även alla vi andra inom denna kommun. Honom anser jag att vi ska vara rädda om men kan tänka mig politiker som kan tycka att han är ”jobbig/farlig” i sådana här sammanhang.

Nu är detta återigen helt och hållet mina personliga funderingar och jag vill poängtera att jag kan ha jättefel. Men det skulle kunna vara ett scenario. ”Men gud förbjude” som man ibland brukar säga.

Nu förväntar jag mig reaktioner mot det jag skrivit! Jag skulle vilja veta hur andra tänker över detta plötsliga intresse för skolan som nu uppstått från kommunalrådets sida. Eller representerar hon hela familjen? Eller bara S? Eller…? 

 

Stundande Medborgarturné

Av , , 2 kommentarer 15

Följande frågor tänker jag ge Caisa och övriga politiker som ska ut på Medborgarturnén nästa vecka, möjlighet att förbereda sig på:

 1. hur har sjukvården och omsorgen inom kommunen förändrats i och med att ”samarbetet” med VLL inletts?

 2. har det påverkat några tjänster?

 3. har andra indirekta "kostnader" uppstått?

 4. har det förändrat arbetsbelastningen för personalen?

 5. täcker de dryga 2,7 miljoner per år (eller vad det nu var) de två palliativa platser som Landstinget tydligen enligt lag måste ha i Sorsele t.ex.?

 1. hur gick det till att det helt plötsligt fanns drygt 130 flyktingar i Sorsele när det var spikat ett tak på 100?

 2. av vilka skäl slutar både socialchefen och ekonomichefen just nu? Är det bara slumpen?

 1. vilket var Caisas ärende i Skellefteå på kvällen den 20 september? 

 2. eftersom Kommunstyrelsens allmänna utskott verkar ska följa med så hoppas jag att S, V, M och C är representerade. Fast C står som ersättare så vi får väl se. Min fråga till samtliga är:

  ge tre anledningar till att man ska rösta på just ert parti 2014! Korta kärnfulla svar tack:)

   

  Jag tror det vore klokt att även KD börjar grubbla på det. Det är väl de fem partier vi har i kommunen?!

   

Hoppas innerligt att det blir bra uppslutning i Ammarnäs, Gargnäs och Sorsele!  Och att många vågar ställa frågor!

Jag har endast mailadress till kommunalrådet efter en trasslande och kraschande datorperiod. Hon har fått detta via mail. Tar gärna emot mailadress till representanter för de övriga partierna ifall någon har:) 

 

Spara 11 – 12 miljoner

Av , , 2 kommentarer 28

Nu ska Sorsele kommun spara 11 – 12 miljoner kronor. Det är ett uppdrag till de olika nämnderna! Caisa nämner i SorseleAktuellt om det minskande befolkningsunderlaget och i meningen efteråt kommer besparingskraven. Om jag skulle sitta i någon av nämnderna skulle Caisa få en motfråga: ”På vilket sätt agerar politikerna för att befolkningsunderlaget INTE ska minska”?!!!!!!!!!!!

Våra politiker MÅSTE bara börja engagera sig nu! Släpp den politiska ”familjeidyllen” och börja driva egna partipolitiska visioner! För det måste väl bara finnas visioner någonstans! Finns det inte det så finns det inga röstande heller 2014. Och vad händer då?

För att skapa inflyttning så måste man kunna marknadsföra annat än att vi i Sorsele ger mest till Världens Barn, att vi har obegränsat med frisk luft, att vi är en EKO-kommun och att vi per capita tar emot flest flyktingar.

Vad kan kommunen erbjuda de ungdomar som vill stanna/återvända till vår kommun och här bilda familj samt vad kan kommunen erbjuda inflyttande barnfamiljer!?

Nummer ett är ju arbete så klart. Och nummer två är vad har kommunen att erbjuda barnen/ungdomarna. Samma gäller självklart de som redan bor här så att de inte behöver flytta på grund av arbetsbrist eller att det finns för lite utvecklingsmöjligheter för barnen/ungdomarna. Och då tänker jag på kulturella möjligheter vilket är otroligt viktigt för våra barn och ungdomar! Musik, teater och dans. Idrott finns, även om många kanske önskar nya lokaler. Ishockeyhall saknas! Och det är inte bra.

Det var ett stort möte på biblioteket den 20 september angående kulturen. Medverkande var representanter från Region Västerbotten, NorrlandsOperan, Västerbottensteatern, Västerbottens museum, Riksteatern Västerbotten, Nordiskt informationskontor i Umeå och verksamhetsansvarig kultur och bibliotek, Sorsele kommun.

Vad jag förstått var alla där utom……..ja gissa vilka! Kan man kräva tillbaka den del av sin kommunalskatt som går till kommunalrådens lön? Det måste vara ett gravt tjänstefel att ingen av Sorseles politiker var närvarande vid ett sådant viktigt möte. Jag pratade med Caisa i telefon några timmar före mötet och då berättade hon att hon var på väg till Skellefteå. Nu vet jag inte i vilket ärende hon var där men det måste ha varit otroligt viktigt när det gick före detta! Och så nämnde hon att vårt andra kommunalråd hade sin privata revisor hos sig så han hade inte heller möjlighet att närvara. Varför hade de inte skickat ut någon annan då?

Jag har min bild helt klar för mig hur lite intresserade våra politiker är av att försöka engagera sig i utveckling av kommunen. Man bara konstaterar att befolkningsmängden minskar och söker enklaste möjliga väg för att dämpa den trenden: flyktingar och ryssar!!! Fast det där med ryssarna har visst ebbat ut i sandenJ Och är det fortfarande lika god ekonomi i omhändertagandet av flyktingar? Det är dock många som har arbete inom den sektorn och det är bra!

Hade en hel del mera på hjärtat också men man blir så less på sig själv att skriva samma sak om och om igen. Undrar om det är fler än jag som undrar hur det egentligen är med engagemanget bland våra politiker. Det känns verkligen uppgivet på den fronten! Eller har jag missat nåt totalt?!

Jag hoppas att mitt nästa blogginlägg – när eller om det nu blir – kommer att ha rubriken: "Vilken spännande utvecklingsidé våra politiker nu har presenterat".

Nämen nu har ju hockeyn börjat! Trevlig helg på er alla:)