Ungdomar eller barn?

Av , , 5 kommentarer 12

Att jobba i skolans värld och samtidigt ha insikt i det verkliga samhället kan vara frustrerande. För det är tyvärr två skilda världar.

Jag fick återigen en tankeställare varför ordet ungdom inte existerar i skolans värld. Fick det i samband med en massa insändare i "Tyck till om Sorsele" angående de som kör Epa-traktorer och tydligen stör vissa. De som skriver insändarna benämner dem som ungdomar men vi i skolans värld vi ska benämna och hantera dem som barn. Visst, det är juridiskt korrekt till dess att de fyllt 18 år!

Tyvärr missar/blundar man i skolans värld att "barn" mognar på olika sätt och olika fort. Det har förmodligen med skolplikten att göra men jag tror inte man gör saken bättre om man "lättar" upp det i skolan och ger eleverna större svängrum än ute i samhället. Tvärtom!

Ute i samhället så får man från att man är 14 år konfirmera sig. Jag var själv 13. Man är tydligen mogen att ta den ställningen då. När man fyllt 15 år så är man straffmyndig, får köra moppe och Epa, ta jägarexamen (kanske tidigare) samt man får ha legitim sex. När man är 16 får man ta licens på skoter och lätt motorcykel och kanske än mera. Jag har säkert missat en massa men detta räcker tycker jag.

När man fyllt 18 får man helt plötsligt rösta och gå på krogen. Det handlar alltså bara om klockslag!?

Följer nu med intresse kommentarerna om den elev i Umeå – 16 år – som öppnade en brandpost på en skola och lämnade den rinnande. Den orsakade vattenskador för ca 800 000 SEK. Kommentarerna är jättetydliga

1. eleven (vårdnadshavarna) ska stå för kostnaderna eller så tycker man att

2. man kan väl inte ställa en 16-åring i den hopplösa situationen och förstöra framtiden för den

Tyvärr ger de som ansluter sig till det andra alternativet inte några exempel på andra påföljder som de tycker är lämpliga och det tycker jag är lite synd. Kan ju vara någon som sitter inne med någon jättebra idé.

I den nya läroplanden finns en stor skillnad mot Lpo-94 och det är att vi inom skolan kan ta till konsekvenser om det behövs. Men samtidigt trycks det fortfarande hårt på det här med kränkning. Tänker nu på "kränkning" från lärare (som vi får heta igen:) För den oinvigde så kan jag berätta att tillrättavisar man en elev på ett "tydligt" sätt så kränker man den. Och framför allt om tillrättavisningen görs inför andra. Vi har enligt nya skollagen rätt att skicka ut elever som stör. Men då kränker vi dem!? Och det här är eleverna väldigt införstådda i. Vad som går före det andra här vet jag inte. Det kommer säker en massa prejudikat vad det lider.

Men det skulle vara oerhört intressant att läsa kommentarerna om brandposten som kostar försäkringsbolaget ca 800 000 SEK om det skett kvällstid på något offentligt ställe och utförts av en 16-åring. Undrar om man resonerat på samma sätt. Kanske/kanske inte.

Varför finns inte mellantinget mellan barn och vuxen i skolan, alltså ordet ungdom? Så att man får ställa större krav och kan kräva mera av en 15-16 åring än vad man kan göra av en föreskoleelev? För de dras ofta "över samma kam" i skollagen!?

Tacksam för något bra svar:) Eller kanske någon tolkat nya skollagen annorlunda än jag och då är jag tacksam för rättelser:)

 

Socialtjänsten i Sorsele?

Av , , 17 kommentarer 15

Följer med intresse Jan Björklunds nya ”utspel” angående att elevers skolk återigen ska bokföras. Framför allt tycker jag att läsarnas kommentarer är jätteintressanta att läsa. Det finns de som har bra poänger MOT hans agerande men det finns även de som inte verkar ha någon insikt alls. 

När en elev har kommit så långt att det är mycket skolk så har ju föräldrarna tappat greppet någonstans. Och då kvarstår skolan och sociala menar många. Skolans roll är ju undervisande och till viss del uppfostrande men bara till en viss gräns. När skolan inte räcker till så kvarstår det sociala. I de flesta kommuner tar sig de sociala an barnen och engagerar sig i dem samt AGERAR! Därför finns det HVB-hem samt fosterhem. 

Jättesvårt att skriva om detta men det måste bara lyftas. Man kan inte ge några exempel här eller så men jag vågar säga så mycket att det finns barn/ungdomar i Sorsele som definitivt skulle behöva få byta miljö ett tag. Varför får inte barn/ungdomar som påtagligt uppvisar jätteproblem och som växer upp i Sorsele den hjälpen och möjligheten? För det är precis det som det handlar om!!! Att få hjälp alltså! Vi har ju relativt många i vår skola som kommer utifrån och via Skogsro t.ex. går hos oss. 

Så min fråga blir: när blev senast någon från Sorsele kommun fosterhemsplacerad eller placerad på ett HVB-hem? Och frågan kommer ju att gå till nuvarande kommunchef vilken varit/är socialchef massvis med år. Blir förmodligen pappersvägen men jag kommer att redovisa svaret här eftersom det blir offentligt. Om jag inte får ett svar direkt här förstås.  

Tips till politikerna i Sorsele: här kan ni definitivt dra ner på den sociala verksamheten inom kommunhuset för barn och ungdomar för den fungerar bara inte! Möjligtvis på papper. Och i lönekuverten. Alternativt agera för att hjälpa barnen.

Till er som retar upp sig på denna åsikt/insikt från mig och anser att det fullt ut är skolans/omsorgens roll att ”ta hand om barna” samt uppfostra dem samt vill kommentera mig så kommer jag bara att besvara dem som sätter ut sitt namn!